• |

Mở thưởng hôm nay

Giờ mở thưởng: 05 Giờ 49 Phút 49 Giây
Bình Dương Ngày mở thưởng:Fri Jun 16 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 152713
Giải nhất 96141
Giải nhì 37748
Giải ba
 • 59229
 • 74262
Giải tư
 • 11605
 • 82198
 • 56046
 • 48843
 • 81346
 • 34278
 • 38229
 • -
Giải năm 7590
Giải sáu
 • 5905
 • 6408
 • 4615
Giải bảy 355
Giải tám 67
Đầu Đuôi
0 5 5 8
1 3 5
2 9 9
3
4 1 8 6 3 6
5 5
6 2 7
7 8
8
9 8 0

Kỳ trước

Bình Dương Ngày mở thưởng:Fri Jun 09 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 049924
Giải nhất 12674
Giải nhì 98154
Giải ba
 • 57489
 • 12865
Giải tư
 • 08523
 • 57345
 • 95818
 • 44298
 • 62607
 • 48016
 • 91975
 • -
Giải năm 0300
Giải sáu
 • 4289
 • 0825
 • 7890
Giải bảy 499
Giải tám 41
Đầu Đuôi
0 7 0
1 8 6
2 4 3 5
3
4 5 1
5 4
6 5
7 4 5
8 9 9
9 8 0 9
Bình Dương Ngày mở thưởng:Fri Jun 02 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 626348
Giải nhất 58134
Giải nhì 72583
Giải ba
 • 10253
 • 84579
Giải tư
 • 48049
 • 58475
 • 76462
 • 96225
 • 92100
 • 15726
 • 66834
 • -
Giải năm 8510
Giải sáu
 • 0209
 • 6912
 • 0038
Giải bảy 240
Giải tám 05
Đầu Đuôi
0 0 9 5
1 0 2
2 5 6
3 4 4 8
4 8 9 0
5 3
6 2
7 9 5
8 3
9
Bình Dương Ngày mở thưởng:Fri May 26 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 577548
Giải nhất 54144
Giải nhì 39978
Giải ba
 • 70147
 • 82335
Giải tư
 • 81601
 • 20114
 • 43509
 • 17321
 • 73580
 • 46373
 • 22260
 • -
Giải năm 4222
Giải sáu
 • 3569
 • 6581
 • 5349
Giải bảy 805
Giải tám 96
Đầu Đuôi
0 1 9 5
1 4
2 1 2
3 5
4 8 4 7 9
5
6 0 9
7 8 3
8 0 1
9 6
Bình Dương Ngày mở thưởng:Fri May 19 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 732294
Giải nhất 49764
Giải nhì 14499
Giải ba
 • 09179
 • 49561
Giải tư
 • 40699
 • 51806
 • 80992
 • 96446
 • 47506
 • 39097
 • 06238
 • -
Giải năm 7815
Giải sáu
 • 1851
 • 6602
 • 6500
Giải bảy 056
Giải tám 08
Đầu Đuôi
0 6 6 2 0 8
1 5
2
3 8
4 6
5 1 6
6 4 1
7 9
8
9 4 9 9 2 7