• |

Kỳ trước

Bình Dương Ngày mở thưởng:Fri Sep 22 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 492714
Giải nhất 95222
Giải nhì 19268
Giải ba
 • 43596
 • 67251
Giải tư
 • 73837
 • 19107
 • 84527
 • 80490
 • 07493
 • 27813
 • 04001
 • -
Giải năm 5141
Giải sáu
 • 8698
 • 1868
 • 5348
Giải bảy 750
Giải tám 24
Đầu Đuôi
0 7 1
1 4 3
2 2 7 4
3 7
4 1 8
5 1 0
6 8 8
7
8
9 6 0 3 8
Bình Dương Ngày mở thưởng:Fri Sep 15 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 474533
Giải nhất 46026
Giải nhì 05119
Giải ba
 • 41931
 • 16256
Giải tư
 • 11262
 • 22697
 • 08073
 • 71353
 • 89702
 • 04888
 • 40793
 • -
Giải năm 1350
Giải sáu
 • 2182
 • 0358
 • 6270
Giải bảy 364
Giải tám 49
Đầu Đuôi
0 2
1 9
2 6
3 3 1
4 9
5 6 3 0 8
6 2 4
7 3 0
8 8 2
9 7 3
Bình Dương Ngày mở thưởng:Fri Sep 08 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 775673
Giải nhất 92183
Giải nhì 64539
Giải ba
 • 17958
 • 33211
Giải tư
 • 30348
 • 28944
 • 89729
 • 14663
 • 85619
 • 49674
 • 81955
 • -
Giải năm 5993
Giải sáu
 • 6925
 • 5500
 • 0752
Giải bảy 634
Giải tám 69
Đầu Đuôi
0 0
1 1 9
2 9 5
3 9 4
4 8 4
5 8 5 2
6 3 9
7 3 4
8 3
9 3
Bình Dương Ngày mở thưởng:Fri Sep 01 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 242607
Giải nhất 83665
Giải nhì 31900
Giải ba
 • 61575
 • 51843
Giải tư
 • 42121
 • 93245
 • 22825
 • 87088
 • 73459
 • 75953
 • 92411
 • -
Giải năm 9929
Giải sáu
 • 0702
 • 9424
 • 0102
Giải bảy 638
Giải tám 34
Đầu Đuôi
0 7 0 2 2
1 1
2 1 5 9 4
3 8 4
4 3 5
5 9 3
6 5
7 5
8 8
9
Bình Dương Ngày mở thưởng:Fri Aug 25 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 564542
Giải nhất 85459
Giải nhì 10403
Giải ba
 • 82379
 • 15434
Giải tư
 • 85730
 • 51353
 • 40876
 • 66933
 • 00137
 • 09958
 • 53998
 • -
Giải năm 3225
Giải sáu
 • 1415
 • 5453
 • 3815
Giải bảy 628
Giải tám 21
Đầu Đuôi
0 3
1 5 5
2 5 8 1
3 4 0 3 7
4 2
5 9 3 8 3
6
7 9 6
8
9 8