• |

Kỳ trước

Bình Dương Ngày mở thưởng:Fri Nov 17 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 239059
Giải nhất 43440
Giải nhì 14383
Giải ba
 • 90687
 • 79053
Giải tư
 • 71378
 • 80808
 • 65393
 • 50003
 • 29283
 • 51482
 • 89154
 • -
Giải năm 6649
Giải sáu
 • 0496
 • 2699
 • 6043
Giải bảy 657
Giải tám 21
Đầu Đuôi
0 8 3
1
2 1
3
4 0 9 3
5 9 3 4 7
6
7 8
8 3 7 3 2
9 3 6 9
Bình Dương Ngày mở thưởng:Fri Nov 10 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 268879
Giải nhất 00518
Giải nhì 66860
Giải ba
 • 69875
 • 83068
Giải tư
 • 62482
 • 58759
 • 53331
 • 91533
 • 26346
 • 67758
 • 20714
 • -
Giải năm 7710
Giải sáu
 • 3850
 • 4339
 • 7145
Giải bảy 644
Giải tám 60
Đầu Đuôi
0
1 8 4 0
2
3 1 3 9
4 6 5 4
5 9 8 0
6 0 8 0
7 9 5
8 2
9
Bình Dương Ngày mở thưởng:Fri Nov 03 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 737554
Giải nhất 42271
Giải nhì 81314
Giải ba
 • 11864
 • 65964
Giải tư
 • 57439
 • 27027
 • 54409
 • 22127
 • 68437
 • 85496
 • 86942
 • -
Giải năm 6750
Giải sáu
 • 8845
 • 8048
 • 1418
Giải bảy 381
Giải tám 83
Đầu Đuôi
0 9
1 4 8
2 7 7
3 9 7
4 2 5 8
5 4 0
6 4 4
7 1
8 1 3
9 6
Bình Dương Ngày mở thưởng:Fri Oct 27 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 229954
Giải nhất 77721
Giải nhì 70984
Giải ba
 • 27906
 • 82540
Giải tư
 • 25982
 • 44653
 • 05535
 • 41892
 • 66655
 • 45524
 • 95767
 • -
Giải năm 9450
Giải sáu
 • 7626
 • 5048
 • 4505
Giải bảy 705
Giải tám 50
Đầu Đuôi
0 6 5 5
1
2 1 4 6
3 5
4 0 8
5 4 3 5 0 0
6 7
7
8 4 2
9 2
Bình Dương Ngày mở thưởng:Fri Oct 20 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 708182
Giải nhất 52089
Giải nhì 88624
Giải ba
 • 34177
 • 19970
Giải tư
 • 68901
 • 25183
 • 72101
 • 95575
 • 75129
 • 14353
 • 73594
 • -
Giải năm 2774
Giải sáu
 • 7024
 • 7140
 • 5974
Giải bảy 133
Giải tám 61
Đầu Đuôi
0 1 1
1
2 4 9 4
3 3
4 0
5 3
6 1
7 7 0 5 4 4
8 2 9 3
9 4