• |

Kỳ trước

Bình Dương Ngày mở thưởng:Fri Jul 21 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 054386
Giải nhất 31778
Giải nhì 18696
Giải ba
 • 68175
 • 05908
Giải tư
 • 64585
 • 55856
 • 67173
 • 04718
 • 29320
 • 01939
 • 80264
 • -
Giải năm 4536
Giải sáu
 • 0032
 • 7201
 • 9622
Giải bảy 149
Giải tám 62
Đầu Đuôi
0 8 1
1 8
2 0 2
3 9 6 2
4 9
5 6
6 4 2
7 8 5 3
8 6 5
9 6
Bình Dương Ngày mở thưởng:Fri Jul 14 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 305809
Giải nhất 97417
Giải nhì 61033
Giải ba
 • 19588
 • 20921
Giải tư
 • 92168
 • 40219
 • 19030
 • 29617
 • 72721
 • 34364
 • 36557
 • -
Giải năm 8014
Giải sáu
 • 5624
 • 9308
 • 1548
Giải bảy 460
Giải tám 90
Đầu Đuôi
0 9 8
1 7 9 7 4
2 1 1 4
3 3 0
4 8
5 7
6 8 4 0
7
8 8
9 0
Bình Dương Ngày mở thưởng:Fri Jul 07 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 284770
Giải nhất 18054
Giải nhì 04387
Giải ba
 • 58809
 • 93999
Giải tư
 • 21548
 • 17923
 • 07039
 • 58809
 • 45161
 • 64234
 • 58379
 • -
Giải năm 3185
Giải sáu
 • 7430
 • 5086
 • 1730
Giải bảy 426
Giải tám 27
Đầu Đuôi
0 9 9
1
2 3 6 7
3 9 4 0 0
4 8
5 4
6 1
7 0 9
8 7 5 6
9 9
Bình Dương Ngày mở thưởng:Fri Jun 30 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 807494
Giải nhất 48964
Giải nhì 63085
Giải ba
 • 61451
 • 33462
Giải tư
 • 80582
 • 29932
 • 55026
 • 02092
 • 20279
 • 35916
 • 23648
 • -
Giải năm 3568
Giải sáu
 • 4508
 • 7905
 • 2236
Giải bảy 037
Giải tám 80
Đầu Đuôi
0 8 5
1 6
2 6
3 2 6 7
4 8
5 1
6 4 2 8
7 9
8 5 2 0
9 4 2
Bình Dương Ngày mở thưởng:Fri Jun 23 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 358187
Giải nhất 78395
Giải nhì 80304
Giải ba
 • 18304
 • 58641
Giải tư
 • 99813
 • 96569
 • 98884
 • 84668
 • 56964
 • 35991
 • 54687
 • -
Giải năm 2284
Giải sáu
 • 1050
 • 4525
 • 7021
Giải bảy 017
Giải tám 56
Đầu Đuôi
0 4 4
1 3 7
2 5 1
3
4 1
5 0 6
6 9 8 4
7
8 7 4 7 4
9 5 1