• |

Mở thưởng hôm nay

Giờ mở thưởng: 12 Giờ 16 Phút 42 Giây
Bình Định Ngày mở thưởng:Thu Nov 16 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 794265
Giải nhất 11531
Giải nhì 72756
Giải ba
 • 93408
 • 58401
Giải tư
 • 17850
 • 12691
 • 66125
 • 11436
 • 69801
 • 31835
 • 02050
 • -
Giải năm 1816
Giải sáu
 • 9676
 • 0848
 • 4730
Giải bảy 938
Giải tám 66
Đầu Đuôi
0 8 1 1
1 6
2 5
3 1 6 5 0 8
4 8
5 6 0 0
6 5 6
7 6
8
9 1

Kỳ trước

Bình Định Ngày mở thưởng:Thu Nov 09 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 652096
Giải nhất 56438
Giải nhì 89345
Giải ba
 • 33669
 • 80701
Giải tư
 • 28362
 • 40398
 • 22788
 • 96194
 • 07636
 • 92801
 • 20387
 • -
Giải năm 4910
Giải sáu
 • 8963
 • 9844
 • 0904
Giải bảy 227
Giải tám 13
Đầu Đuôi
0 1 1 4
1 0 3
2 7
3 8 6
4 5 4
5
6 9 2 3
7
8 8 7
9 6 8 4
Bình Định Ngày mở thưởng:Thu Nov 02 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 753343
Giải nhất 60123
Giải nhì 47561
Giải ba
 • 89840
 • 52757
Giải tư
 • 55914
 • 96233
 • 41399
 • 81714
 • 32348
 • 06309
 • 05180
 • -
Giải năm 9851
Giải sáu
 • 4202
 • 9830
 • 0087
Giải bảy 879
Giải tám 20
Đầu Đuôi
0 9 2
1 4 4
2 3 0
3 3 0
4 3 0 8
5 7 1
6 1
7 9
8 0 7
9 9
Bình Định Ngày mở thưởng:Thu Oct 26 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 872674
Giải nhất 83091
Giải nhì 87149
Giải ba
 • 34904
 • 36643
Giải tư
 • 06238
 • 48024
 • 76650
 • 22146
 • 85027
 • 17985
 • 60345
 • -
Giải năm 3248
Giải sáu
 • 8428
 • 7814
 • 5361
Giải bảy 721
Giải tám 80
Đầu Đuôi
0 4
1 4
2 4 7 8 1
3 8
4 9 3 6 5 8
5 0
6 1
7 4
8 5 0
9 1
Bình Định Ngày mở thưởng:Thu Oct 19 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 932473
Giải nhất 56404
Giải nhì 36350
Giải ba
 • 06916
 • 47902
Giải tư
 • 21850
 • 55022
 • 57781
 • 69614
 • 25751
 • 90347
 • 23009
 • -
Giải năm 5225
Giải sáu
 • 7847
 • 9583
 • 4858
Giải bảy 712
Giải tám 27
Đầu Đuôi
0 4 2 9
1 6 4 2
2 2 5 7
3
4 7 7
5 0 0 1 8
6
7 3
8 1 3
9