• |

Kỳ trước

Bình Định Ngày mở thưởng:Thu Jul 20 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 193947
Giải nhất 31074
Giải nhì 93808
Giải ba
 • 33826
 • 98696
Giải tư
 • 90994
 • 86623
 • 13021
 • 14611
 • 03328
 • 43093
 • 66792
 • -
Giải năm 8136
Giải sáu
 • 0580
 • 1295
 • 7095
Giải bảy 901
Giải tám 46
Đầu Đuôi
0 8 1
1 1
2 6 3 1 8
3 6
4 7 6
5
6
7 4
8 0
9 6 4 3 2 5 5
Bình Định Ngày mở thưởng:Thu Jul 13 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 396582
Giải nhất 73982
Giải nhì 48019
Giải ba
 • 61195
 • 26022
Giải tư
 • 20480
 • 60847
 • 64675
 • 04773
 • 62534
 • 61793
 • 85034
 • -
Giải năm 0533
Giải sáu
 • 2364
 • 6152
 • 2324
Giải bảy 514
Giải tám 77
Đầu Đuôi
0
1 9 4
2 2 4
3 4 4 3
4 7
5 2
6 4
7 5 3 7
8 2 2 0
9 5 3
Bình Định Ngày mở thưởng:Thu Jul 06 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 015237
Giải nhất 13034
Giải nhì 65718
Giải ba
 • 53107
 • 86049
Giải tư
 • 27684
 • 00621
 • 92749
 • 00400
 • 63946
 • 96399
 • 62038
 • -
Giải năm 1470
Giải sáu
 • 4847
 • 4870
 • 0478
Giải bảy 767
Giải tám 50
Đầu Đuôi
0 7 0
1 8
2 1
3 7 4 8
4 9 9 6 7
5 0
6 7
7 0 0 8
8 4
9 9
Bình Định Ngày mở thưởng:Thu Jun 29 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 255481
Giải nhất 88480
Giải nhì 00228
Giải ba
 • 31595
 • 72291
Giải tư
 • 95890
 • 00650
 • 02279
 • 09113
 • 18018
 • 91490
 • 68911
 • -
Giải năm 7953
Giải sáu
 • 8162
 • 4247
 • 8647
Giải bảy 394
Giải tám 56
Đầu Đuôi
0
1 3 8 1
2 8
3
4 7 7
5 0 3 6
6 2
7 9
8 1 0
9 5 1 0 0 4
Bình Định Ngày mở thưởng:Thu Jun 22 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 602522
Giải nhất 77298
Giải nhì 57325
Giải ba
 • 95463
 • 80109
Giải tư
 • 45776
 • 88410
 • 35317
 • 54816
 • 49926
 • 37091
 • 49176
 • -
Giải năm 9066
Giải sáu
 • 9226
 • 2150
 • 3082
Giải bảy 423
Giải tám 63
Đầu Đuôi
0 9
1 0 7 6
2 2 5 6 6 3
3
4
5 0
6 3 6 3
7 6 6
8 2
9 8 1