• |

Kỳ trước

Bình Định Ngày mở thưởng:Thu Jun 22 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 602522
Giải nhất 77298
Giải nhì 57325
Giải ba
 • 95463
 • 80109
Giải tư
 • 45776
 • 88410
 • 35317
 • 54816
 • 49926
 • 37091
 • 49176
 • -
Giải năm 9066
Giải sáu
 • 9226
 • 2150
 • 3082
Giải bảy 423
Giải tám 63
Đầu Đuôi
0 9
1 0 7 6
2 2 5 6 6 3
3
4
5 0
6 3 6 3
7 6 6
8 2
9 8 1
Bình Định Ngày mở thưởng:Thu Jun 15 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 514158
Giải nhất 29749
Giải nhì 30379
Giải ba
 • 21063
 • 03821
Giải tư
 • 58537
 • 97391
 • 81812
 • 09577
 • 28969
 • 77571
 • 62351
 • -
Giải năm 8710
Giải sáu
 • 05944
 • 13235
 • 83696
Giải bảy 983
Giải tám 02
Đầu Đuôi
0 2
1 2 0
2 1
3 7 5
4 9 4
5 8 1
6 3 9
7 9 7 1
8 3
9 1 6
Bình Định Ngày mở thưởng:Thu Jun 08 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 661911
Giải nhất 43404
Giải nhì 37429
Giải ba
 • 81257
 • 17140
Giải tư
 • 73668
 • 50216
 • 68835
 • 17099
 • 96682
 • 63960
 • 17099
 • -
Giải năm 4204
Giải sáu
 • 1413
 • 4503
 • 1609
Giải bảy 076
Giải tám 24
Đầu Đuôi
0 4 4 3 9
1 1 6 3
2 9 4
3 5
4 0
5 7
6 8 0
7 6
8 2
9 9 9
Bình Định Ngày mở thưởng:Thu Jun 01 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 358684
Giải nhất 61211
Giải nhì 01700
Giải ba
 • 93388
 • 89731
Giải tư
 • 24192
 • 93892
 • 68906
 • 16490
 • 75460
 • 35138
 • 99118
 • -
Giải năm 3589
Giải sáu
 • 6257
 • 3288
 • 6547
Giải bảy 277
Giải tám 41
Đầu Đuôi
0 0 6
1 1 8
2
3 1 8
4 7 1
5 7
6 0
7 7
8 4 8 9 8
9 2 2 0
Bình Định Ngày mở thưởng:Thu May 25 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 696581
Giải nhất 70562
Giải nhì 80060
Giải ba
 • 07107
 • 03168
Giải tư
 • 00540
 • 97729
 • 47046
 • 27748
 • 62372
 • 39315
 • 27348
 • -
Giải năm 3418
Giải sáu
 • 4266
 • 3026
 • 9204
Giải bảy 639
Giải tám 60
Đầu Đuôi
0 7 4
1 5 8
2 9 6
3 9
4 0 6 8 8
5
6 2 0 8 6 0
7 2
8 1
9