• |

Kỳ trước

Bình Định Ngày mở thưởng:Thu Sep 21 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 924868
Giải nhất 99779
Giải nhì 80185
Giải ba
 • 69127
 • 90884
Giải tư
 • 55744
 • 38150
 • 02577
 • 89868
 • 21862
 • 12118
 • 68835
 • -
Giải năm 0843
Giải sáu
 • 2578
 • 8522
 • 7059
Giải bảy 929
Giải tám 98
Đầu Đuôi
0
1 8
2 7 2 9
3 5
4 4 3
5 0 9
6 8 8 2
7 9 7 8
8 5 4
9 8
Bình Định Ngày mở thưởng:Thu Sep 14 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 101900
Giải nhất 76295
Giải nhì 92091
Giải ba
 • 80416
 • 03859
Giải tư
 • 80693
 • 22717
 • 84478
 • 87304
 • 37221
 • 11095
 • 63599
 • -
Giải năm 9127
Giải sáu
 • 4107
 • 5381
 • 1316
Giải bảy 574
Giải tám 73
Đầu Đuôi
0 0 4 7
1 6 7 6
2 1 7
3
4
5 9
6
7 8 4 3
8 1
9 5 1 3 5 9
Bình Định Ngày mở thưởng:Thu Sep 07 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 117871
Giải nhất 79422
Giải nhì 34668
Giải ba
 • 91089
 • 03349
Giải tư
 • 36828
 • 71195
 • 16689
 • 62936
 • 35626
 • 80225
 • 28708
 • -
Giải năm 2353
Giải sáu
 • 7584
 • 4041
 • 0282
Giải bảy 689
Giải tám 74
Đầu Đuôi
0 8
1
2 2 8 6 5
3 6
4 9 1
5 3
6 8
7 1 4
8 9 9 4 2 9
9 5
Bình Định Ngày mở thưởng:Thu Aug 31 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 349596
Giải nhất 17958
Giải nhì 82055
Giải ba
 • 61438
 • 23738
Giải tư
 • 51467
 • 02059
 • 21821
 • 46010
 • 29293
 • 02006
 • 04484
 • -
Giải năm 8410
Giải sáu
 • 5569
 • 7368
 • 9959
Giải bảy 090
Giải tám 83
Đầu Đuôi
0 6
1 0 0
2 1
3 8 8
4
5 8 5 9 9
6 7 9 8
7
8 4 3
9 6 3 0
Bình Định Ngày mở thưởng:Thu Aug 24 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 601136
Giải nhất 16025
Giải nhì 07050
Giải ba
 • 90896
 • 38472
Giải tư
 • 22180
 • 77040
 • 06276
 • 40259
 • 75571
 • 26020
 • 50970
 • -
Giải năm 5290
Giải sáu
 • 5479
 • 3952
 • 7133
Giải bảy 843
Giải tám 33
Đầu Đuôi
0
1
2 5 0
3 6 3 3
4 0 3
5 0 9 2
6
7 2 6 1 0 9
8 0
9 6 0