• |

Kỳ trước

Bến Tre Ngày mở thưởng:Tue Aug 15 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 115655
Giải nhất 44608
Giải nhì 96020
Giải ba
 • 37237
 • 25011
Giải tư
 • 79287
 • 89276
 • 14386
 • 23853
 • 08838
 • 45644
 • 52702
 • -
Giải năm 4682
Giải sáu
 • 1369
 • 0153
 • 5655
Giải bảy 834
Giải tám 39
Đầu Đuôi
0 8 2
1 1
2 0
3 7 8 4 9
4 4
5 5 3 3 5
6 9
7 6
8 7 6 2
9
Bến Tre Ngày mở thưởng:Tue Aug 08 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 293331
Giải nhất 71517
Giải nhì 68915
Giải ba
 • 34235
 • 79026
Giải tư
 • 62754
 • 97862
 • 08778
 • 07909
 • 14403
 • 09027
 • 38558
 • -
Giải năm 6875
Giải sáu
 • 1469
 • 4739
 • 0808
Giải bảy 408
Giải tám 85
Đầu Đuôi
0 9 3 8 8
1 7 5
2 6 7
3 1 5 9
4
5 4 8
6 2 9
7 8 5
8 5
9
Bến Tre Ngày mở thưởng:Tue Aug 01 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 981163
Giải nhất 87133
Giải nhì 17296
Giải ba
 • 57957
 • 57760
Giải tư
 • 22175
 • 58004
 • 43399
 • 19961
 • 63332
 • 40786
 • 64588
 • -
Giải năm 9961
Giải sáu
 • 5224
 • 3894
 • 3096
Giải bảy 836
Giải tám 40
Đầu Đuôi
0 4
1
2 4
3 3 2 6
4 0
5 7
6 3 0 1 1
7 5
8 6 8
9 6 9 4 6
Bến Tre Ngày mở thưởng:Tue Jul 25 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 944083
Giải nhất 07417
Giải nhì 89702
Giải ba
 • 54139
 • 59459
Giải tư
 • 57295
 • 71214
 • 21843
 • 87682
 • 94712
 • 50930
 • 45009
 • -
Giải năm 6742
Giải sáu
 • 2496
 • 2659
 • 1966
Giải bảy 221
Giải tám 54
Đầu Đuôi
0 2 9
1 7 4 2
2 1
3 9 0
4 3 2
5 9 9 4
6 6
7
8 3 2
9 5 6
Bến Tre Ngày mở thưởng:Tue Jul 18 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 759538
Giải nhất 11142
Giải nhì 73735
Giải ba
 • 45975
 • 08728
Giải tư
 • 70316
 • 69642
 • 75876
 • 26976
 • 18556
 • 36002
 • 96335
 • -
Giải năm 2324
Giải sáu
 • 2922
 • 8091
 • 7979
Giải bảy 698
Giải tám 60
Đầu Đuôi
0 2
1 6
2 8 4 2
3 8 5 5
4 2 2
5 6
6 0
7 5 6 6 9
8
9 1 8