• |

Kỳ trước

Bến Tre Ngày mở thưởng:Tue Jun 20 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 114250
Giải nhất 49352
Giải nhì 45897
Giải ba
 • 77426
 • 49079
Giải tư
 • 75205
 • 41353
 • 57485
 • 76285
 • 86418
 • 37859
 • 87952
 • -
Giải năm 1793
Giải sáu
 • 2115
 • 6154
 • 5411
Giải bảy 603
Giải tám 54
Đầu Đuôi
0 5 3
1 8 5 1
2 6
3
4
5 0 2 3 9 2 4 4
6
7 9
8 5 5
9 7 3
Bến Tre Ngày mở thưởng:Tue Jun 13 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 593809
Giải nhất 10677
Giải nhì 19709
Giải ba
 • 38418
 • 05334
Giải tư
 • 46181
 • 27630
 • 67337
 • 70254
 • 54845
 • 18718
 • 45122
 • -
Giải năm 1307
Giải sáu
 • 5925
 • 7156
 • 0414
Giải bảy 532
Giải tám 04
Đầu Đuôi
0 9 9 7 4
1 8 8 4
2 2 5
3 4 0 7 2
4 5
5 4 6
6
7 7
8 1
9
Bến Tre Ngày mở thưởng:Tue Jun 06 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 646361
Giải nhất 36002
Giải nhì 99409
Giải ba
 • 04791
 • 01655
Giải tư
 • 48683
 • 03627
 • 63552
 • 65860
 • 97807
 • 13672
 • 44584
 • -
Giải năm 5653
Giải sáu
 • 0976
 • 7793
 • 4556
Giải bảy 169
Giải tám 61
Đầu Đuôi
0 2 9 7
1
2 7
3
4
5 5 2 3 6
6 1 0 9 1
7 2 6
8 3 4
9 1 3
Bến Tre Ngày mở thưởng:Tue May 30 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 484920
Giải nhất 96255
Giải nhì 74130
Giải ba
 • 43694
 • 48958
Giải tư
 • 28247
 • 55554
 • 97394
 • 98269
 • 23467
 • 53149
 • 14123
 • -
Giải năm 1593
Giải sáu
 • 9568
 • 8494
 • 0474
Giải bảy 996
Giải tám 30
Đầu Đuôi
0
1
2 0 3
3 0 0
4 7 9
5 5 8 4
6 9 7 8
7 4
8
9 4 4 3 4 6
Bến Tre Ngày mở thưởng:Tue May 23 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 732249
Giải nhất 25805
Giải nhì 77283
Giải ba
 • 12484
 • 21384
Giải tư
 • 07001
 • 92154
 • 85429
 • 21930
 • 89738
 • 19214
 • 87616
 • -
Giải năm 4992
Giải sáu
 • 1865
 • 3610
 • 2196
Giải bảy 755
Giải tám 35
Đầu Đuôi
0 5 1
1 4 6 0
2 9
3 0 8 5
4 9
5 4 5
6 5
7
8 3 4 4
9 2 6