• |

Kỳ trước

Bến Tre Ngày mở thưởng:Tue Oct 17 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 575437
Giải nhất 18750
Giải nhì 04199
Giải ba
 • 63648
 • 49304
Giải tư
 • 15821
 • 34964
 • 37051
 • 76914
 • 59711
 • 77280
 • 55103
 • -
Giải năm 7099
Giải sáu
 • 0816
 • 5588
 • 6595
Giải bảy 266
Giải tám 65
Đầu Đuôi
0 4 3
1 4 1 6
2 1
3 7
4 8
5 0 1
6 4 6 5
7
8 0 8
9 9 9 5
Bến Tre Ngày mở thưởng:Tue Oct 10 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 138338
Giải nhất 41722
Giải nhì 47316
Giải ba
 • 96716
 • 55133
Giải tư
 • 60173
 • 08095
 • 23297
 • 99030
 • 44682
 • 12698
 • 24395
 • -
Giải năm 8462
Giải sáu
 • 3911
 • 5341
 • 6685
Giải bảy 973
Giải tám 06
Đầu Đuôi
0 6
1 6 6 1
2 2
3 8 3 0
4 1
5
6 2
7 3 3
8 2 5
9 5 7 8 5
Bến Tre Ngày mở thưởng:Tue Oct 03 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 927952
Giải nhất 03692
Giải nhì 99415
Giải ba
 • 45189
 • 46452
Giải tư
 • 64494
 • 01764
 • 26143
 • 13155
 • 58334
 • 69723
 • 26070
 • -
Giải năm 7066
Giải sáu
 • 1377
 • 8801
 • 3893
Giải bảy 708
Giải tám 38
Đầu Đuôi
0 1 8
1 5
2 3
3 4 8
4 3
5 2 2 5
6 4 6
7 0 7
8 9
9 2 4 3
Bến Tre Ngày mở thưởng:Tue Sep 26 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 098230
Giải nhất 63936
Giải nhì 57239
Giải ba
 • 45964
 • 75621
Giải tư
 • 37088
 • 83254
 • 67428
 • 33208
 • 94280
 • 97314
 • 49109
 • -
Giải năm 6386
Giải sáu
 • 8075
 • 9061
 • 2267
Giải bảy 964
Giải tám 50
Đầu Đuôi
0 8 9
1 4
2 1 8
3 0 6 9
4
5 4 0
6 4 1 7 4
7 5
8 8 0 6
9
Bến Tre Ngày mở thưởng:Tue Sep 19 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 586632
Giải nhất 37769
Giải nhì 85921
Giải ba
 • 17734
 • 61509
Giải tư
 • 26399
 • 97630
 • 86583
 • 59099
 • 44341
 • 09349
 • 31563
 • -
Giải năm 4977
Giải sáu
 • 2646
 • 2088
 • 3899
Giải bảy 277
Giải tám 32
Đầu Đuôi
0 9
1
2 1
3 2 4 0 2
4 1 9 6
5
6 9 3
7 7 7
8 3 8
9 9 9 9