• |

Kỳ trước

Bạc Liêu Ngày mở thưởng:Tue Oct 17 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 233664
Giải nhất 83790
Giải nhì 48612
Giải ba
 • 96226
 • 22832
Giải tư
 • 81862
 • 77092
 • 78266
 • 49732
 • 97126
 • 06934
 • 69261
 • -
Giải năm 7262
Giải sáu
 • 1823
 • 2055
 • 4150
Giải bảy 604
Giải tám 83
Đầu Đuôi
0 4
1 2
2 6 6 3
3 2 2 4
4
5 5 0
6 4 2 6 1 2
7
8 3
9 0 2
Bạc Liêu Ngày mở thưởng:Tue Oct 10 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 051041
Giải nhất 02637
Giải nhì 21131
Giải ba
 • 21858
 • 29590
Giải tư
 • 97753
 • 96522
 • 91339
 • 05300
 • 79701
 • 10881
 • 98039
 • -
Giải năm 3394
Giải sáu
 • 6442
 • 7476
 • 9651
Giải bảy 919
Giải tám 01
Đầu Đuôi
0 0 1 1
1 9
2 2
3 7 1 9 9
4 1 2
5 8 3 1
6
7 6
8 1
9 0 4
Bạc Liêu Ngày mở thưởng:Tue Oct 03 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 144293
Giải nhất 71441
Giải nhì 51937
Giải ba
 • 85906
 • 12384
Giải tư
 • 69875
 • 65791
 • 93467
 • 80535
 • 46621
 • 92509
 • 60964
 • -
Giải năm 4689
Giải sáu
 • 2357
 • 6341
 • 4146
Giải bảy 901
Giải tám 81
Đầu Đuôi
0 6 9 1
1
2 1
3 7 5
4 1 1 6
5 7
6 7 4
7 5
8 4 9 1
9 3 1
Bạc Liêu Ngày mở thưởng:Tue Sep 26 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 839915
Giải nhất 18271
Giải nhì 08174
Giải ba
 • 14704
 • 71145
Giải tư
 • 19792
 • 79613
 • 48041
 • 94460
 • 44828
 • 25806
 • 39482
 • -
Giải năm 0193
Giải sáu
 • 0225
 • 5287
 • 6613
Giải bảy 858
Giải tám 40
Đầu Đuôi
0 4 6
1 5 3 3
2 8 5
3
4 5 1 0
5 8
6 0
7 1 4
8 2 7
9 2 3
Bạc Liêu Ngày mở thưởng:Tue Sep 19 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 242628
Giải nhất 87989
Giải nhì 94713
Giải ba
 • 92082
 • 09093
Giải tư
 • 06081
 • 82017
 • 92011
 • 22270
 • 91143
 • 74593
 • 48789
 • -
Giải năm 3375
Giải sáu
 • 8757
 • 2086
 • 3217
Giải bảy 338
Giải tám 05
Đầu Đuôi
0 5
1 3 7 1 7
2 8
3 8
4 3
5 7
6
7 0 5
8 9 2 1 9 6
9 3 3