• |

Kỳ trước

Bạc Liêu Ngày mở thưởng:Tue Aug 15 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 434243
Giải nhất 70215
Giải nhì 48482
Giải ba
 • 26643
 • 44911
Giải tư
 • 67694
 • 78540
 • 59803
 • 11949
 • 09597
 • 57469
 • 91374
 • -
Giải năm 1102
Giải sáu
 • 8511
 • 3107
 • 7585
Giải bảy 626
Giải tám 40
Đầu Đuôi
0 3 2 7
1 5 1 1
2 6
3
4 3 3 0 9 0
5
6 9
7 4
8 2 5
9 4 7
Bạc Liêu Ngày mở thưởng:Tue Aug 08 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 935812
Giải nhất 47118
Giải nhì 33798
Giải ba
 • 87828
 • 94324
Giải tư
 • 87175
 • 93068
 • 42342
 • 03164
 • 68559
 • 80477
 • 97478
 • -
Giải năm 6734
Giải sáu
 • 7029
 • 9111
 • 6891
Giải bảy 538
Giải tám 29
Đầu Đuôi
0
1 2 8 1
2 8 4 9 9
3 4 8
4 2
5 9
6 8 4
7 5 7 8
8
9 8 1
Bạc Liêu Ngày mở thưởng:Tue Aug 01 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 268430
Giải nhất 09632
Giải nhì 37810
Giải ba
 • 35199
 • 22063
Giải tư
 • 14098
 • 69164
 • 24253
 • 37698
 • 75247
 • 84689
 • 30296
 • -
Giải năm 1983
Giải sáu
 • 3802
 • 2650
 • 3463
Giải bảy 563
Giải tám 67
Đầu Đuôi
0 2
1 0
2
3 0 2
4 7
5 3 0
6 3 4 3 3 7
7
8 9 3
9 9 8 8 6
Bạc Liêu Ngày mở thưởng:Tue Jul 25 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 656876
Giải nhất 58741
Giải nhì 68163
Giải ba
 • 53266
 • 70498
Giải tư
 • 55147
 • 73446
 • 66005
 • 63082
 • 78414
 • 60639
 • 90577
 • -
Giải năm 8727
Giải sáu
 • 9319
 • 0922
 • 5020
Giải bảy 939
Giải tám 61
Đầu Đuôi
0 5
1 4 9
2 7 2 0
3 9 9
4 1 7 6
5
6 3 6 1
7 6 7
8 2
9 8
Bạc Liêu Ngày mở thưởng:Tue Jul 18 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 766559
Giải nhất 766559
Giải nhì 73631
Giải ba
 • 27219
 • 93944
Giải tư
 • 4026
 • 43476
 • 97865
 • 83920
 • 25685
 • 45386
 • 02740
 • -
Giải năm 4026
Giải sáu
 • 8278
 • 4227
 • 9210
Giải bảy 015
Giải tám 65
Đầu Đuôi
0
1 9 0 5
2 6 0 6 7
3 1
4 4 0
5 9 9
6 5 5
7 6 8
8 5 6
9