• |

Kỳ trước

Bạc Liêu Ngày mở thưởng:Tue Jun 20 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 815444
Giải nhất 06444
Giải nhì 15978
Giải ba
 • 78194
 • 46558
Giải tư
 • 71644
 • 34925
 • 79421
 • 28110
 • 06060
 • 59354
 • 74762
 • -
Giải năm 3061
Giải sáu
 • 6780
 • 8655
 • 3859
Giải bảy 722
Giải tám 32
Đầu Đuôi
0
1 0
2 5 1 2
3 2
4 4 4 4
5 8 4 5 9
6 0 2 1
7 8
8 0
9 4
Bạc Liêu Ngày mở thưởng:Tue Jun 13 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 272726
Giải nhất 78713
Giải nhì 61873
Giải ba
 • 43642
 • 97364
Giải tư
 • 21619
 • 39776
 • 09753
 • 95088
 • 75869
 • 08753
 • 79863
 • -
Giải năm 5166
Giải sáu
 • 1638
 • 3062
 • 7804
Giải bảy 907
Giải tám 32
Đầu Đuôi
0 4 7
1 3 9
2 6
3 8 2
4 2
5 3 3
6 4 9 3 6 2
7 3 6
8 8
9
Bạc Liêu Ngày mở thưởng:Tue Jun 06 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 766804
Giải nhất 04595
Giải nhì 81984
Giải ba
 • 13208
 • 65774
Giải tư
 • 18295
 • 00779
 • 23712
 • 89755
 • 06327
 • 66223
 • 87407
 • -
Giải năm 8686
Giải sáu
 • 0206
 • 9903
 • 5813
Giải bảy 673
Giải tám 97
Đầu Đuôi
0 4 8 7 6 3
1 2 3
2 7 3
3
4
5 5
6
7 4 9 3
8 4 6
9 5 5 7
Bạc Liêu Ngày mở thưởng:Tue May 30 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 765094
Giải nhất 09649
Giải nhì 03311
Giải ba
 • 74993
 • 97563
Giải tư
 • 53540
 • 41010
 • 48326
 • 00346
 • 11219
 • 16991
 • 70607
 • -
Giải năm 5794
Giải sáu
 • 5258
 • 7051
 • 3434
Giải bảy 396
Giải tám 05
Đầu Đuôi
0 7 5
1 1 0 9
2 6
3 4
4 9 0 6
5 8 1
6 3
7
8
9 4 3 1 4 6
Bạc Liêu Ngày mở thưởng:Tue May 23 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 625168
Giải nhất 97581
Giải nhì 86997
Giải ba
 • 52266
 • 76165
Giải tư
 • 80555
 • 16462
 • 08621
 • 08759
 • 80766
 • 33336
 • 06651
 • -
Giải năm 0121
Giải sáu
 • 2399
 • 1996
 • 1471
Giải bảy 773
Giải tám 42
Đầu Đuôi
0
1
2 1 1
3 6
4 2
5 5 9 1
6 8 6 5 2 6
7 1 3
8 1
9 7 9 6