• |

Kỳ trước

An Giang Ngày mở thưởng:Thu Jul 20 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 357244
Giải nhất 04591
Giải nhì 80394
Giải ba
 • 51830
 • 68226
Giải tư
 • 81643
 • 01943
 • 93128
 • 13580
 • 23744
 • 42945
 • 02921
 • -
Giải năm 8605
Giải sáu
 • 5020
 • 4970
 • 6833
Giải bảy 609
Giải tám 55
Đầu Đuôi
0 5 9
1
2 6 8 1 0
3 0 3
4 4 3 3 4 5
5 5
6
7 0
8 0
9 1 4
An Giang Ngày mở thưởng:Thu Jul 13 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 524034
Giải nhất 19136
Giải nhì 07703
Giải ba
 • 64228
 • 40921
Giải tư
 • 45857
 • 23194
 • 91482
 • 89148
 • 81175
 • 93300
 • 96306
 • -
Giải năm 1208
Giải sáu
 • 1410
 • 3578
 • 2469
Giải bảy 094
Giải tám 65
Đầu Đuôi
0 3 0 6 8
1 0
2 8 1
3 4 6
4 8
5 7
6 9 5
7 5 8
8 2
9 4 4
An Giang Ngày mở thưởng:Thu Jul 06 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 237922
Giải nhất 29075
Giải nhì 70103
Giải ba
 • 63718
 • 08159
Giải tư
 • 81401
 • 07030
 • 48558
 • 45498
 • 72125
 • 83828
 • 72607
 • -
Giải năm 5540
Giải sáu
 • 3861
 • 8992
 • 3784
Giải bảy 251
Giải tám 92
Đầu Đuôi
0 3 1 7
1 8
2 2 5 8
3 0
4 0
5 9 8 1
6 1
7 5
8 4
9 8 2 2
An Giang Ngày mở thưởng:Thu Jun 29 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 500802
Giải nhất 44013
Giải nhì 27670
Giải ba
 • 99753
 • 19751
Giải tư
 • 13907
 • 16052
 • 67818
 • 47903
 • 14743
 • 42764
 • 60959
 • -
Giải năm 6009
Giải sáu
 • 7747
 • 6281
 • 8770
Giải bảy 815
Giải tám 64
Đầu Đuôi
0 2 7 3 9
1 3 8 5
2
3
4 3 7
5 3 1 2 9
6 4 4
7 0 0
8 1
9
An Giang Ngày mở thưởng:Thu Jun 22 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 053706
Giải nhất 60981
Giải nhì 61117
Giải ba
 • 37219
 • 94968
Giải tư
 • 40667
 • 07404
 • 52792
 • 42356
 • 26202
 • 42733
 • 41762
 • -
Giải năm 3128
Giải sáu
 • 9663
 • 5073
 • 3596
Giải bảy 035
Giải tám 75
Đầu Đuôi
0 6 4 2
1 7 9
2 8
3 3 5
4
5 6
6 8 7 2 3
7 3 5
8 1
9 2 6