• |

Kỳ trước

An Giang Ngày mở thưởng:Thu Jun 22 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 053706
Giải nhất 60981
Giải nhì 61117
Giải ba
 • 37219
 • 94968
Giải tư
 • 40667
 • 07404
 • 52792
 • 42356
 • 26202
 • 42733
 • 41762
 • -
Giải năm 3128
Giải sáu
 • 9663
 • 5073
 • 3596
Giải bảy 035
Giải tám 75
Đầu Đuôi
0 6 4 2
1 7 9
2 8
3 3 5
4
5 6
6 8 7 2 3
7 3 5
8 1
9 2 6
An Giang Ngày mở thưởng:Thu Jun 15 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 285548
Giải nhất 47186
Giải nhì 74895
Giải ba
 • 86498
 • 86324
Giải tư
 • 01713
 • 11908
 • 88732
 • 11628
 • 90015
 • 71383
 • 44332
 • -
Giải năm 2958
Giải sáu
 • 0410
 • 3565
 • 1544
Giải bảy 910
Giải tám 98
Đầu Đuôi
0 8
1 3 5 0 0
2 4 8
3 2 2
4 8 4
5 8
6 5
7
8 6 3
9 5 8 8
An Giang Ngày mở thưởng:Thu Jun 08 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 421894
Giải nhất 60182
Giải nhì 30934
Giải ba
 • 12077
 • 00399
Giải tư
 • 49671
 • 83110
 • 08508
 • 93772
 • 50236
 • 02173
 • 23217
 • -
Giải năm 3997
Giải sáu
 • 3103
 • 3164
 • 8079
Giải bảy 818
Giải tám 44
Đầu Đuôi
0 8 3
1 0 7 8
2
3 4 6
4 4
5
6 4
7 7 1 2 3 9
8 2
9 4 9 7
An Giang Ngày mở thưởng:Thu Jun 01 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 907245
Giải nhất 95670
Giải nhì 05661
Giải ba
 • 66463
 • 41208
Giải tư
 • 67269
 • 85329
 • 54891
 • 12672
 • 34930
 • 81961
 • 99858
 • -
Giải năm 4095
Giải sáu
 • 2870
 • 9527
 • 1783
Giải bảy 475
Giải tám 28
Đầu Đuôi
0 8
1
2 9 7 8
3 0
4 5
5 8
6 1 3 9 1
7 0 2 0 5
8 3
9 1 5
An Giang Ngày mở thưởng:Thu May 25 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 397608
Giải nhất 19497
Giải nhì 43021
Giải ba
 • 79307
 • 63705
Giải tư
 • 29112
 • 32208
 • 70941
 • 49854
 • 18147
 • 82452
 • 08779
 • -
Giải năm 7478
Giải sáu
 • 1971
 • 7198
 • 0197
Giải bảy 371
Giải tám 03
Đầu Đuôi
0 8 7 5 8 3
1 2
2 1
3
4 1 7
5 4 2
6
7 9 8 1 1
8
9 7 8 7