• |

Kỳ trước

An Giang Ngày mở thưởng:Thu Sep 21 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 908153
Giải nhất 85333
Giải nhì 77096
Giải ba
 • 42554
 • 45988
Giải tư
 • 96965
 • 82137
 • 18919
 • 79039
 • 31669
 • 95742
 • 28753
 • -
Giải năm 7288
Giải sáu
 • 2371
 • 7681
 • 6796
Giải bảy 836
Giải tám 73
Đầu Đuôi
0
1 9
2
3 3 7 9 6
4 2
5 3 4 3
6 5 9
7 1 3
8 8 8 1
9 6 6
An Giang Ngày mở thưởng:Thu Sep 14 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 466816
Giải nhất 74453
Giải nhì 82310
Giải ba
 • 51692
 • 45367
Giải tư
 • 38653
 • 94659
 • 99863
 • 14108
 • 07297
 • 23186
 • 54834
 • -
Giải năm 2518
Giải sáu
 • 0253
 • 8439
 • 8532
Giải bảy 629
Giải tám 70
Đầu Đuôi
0 8
1 6 0 8
2 9
3 4 9 2
4
5 3 3 9 3
6 7 3
7 0
8 6
9 2 7
An Giang Ngày mở thưởng:Thu Sep 07 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 061289
Giải nhất 92027
Giải nhì 10492
Giải ba
 • 04117
 • 52259
Giải tư
 • 38290
 • 55053
 • 74657
 • 40003
 • 77224
 • 01290
 • 83422
 • -
Giải năm 5340
Giải sáu
 • 6726
 • 7905
 • 5024
Giải bảy 935
Giải tám 76
Đầu Đuôi
0 3 5
1 7
2 7 4 2 6 4
3 5
4 0
5 9 3 7
6
7 6
8 9
9 2 0 0
An Giang Ngày mở thưởng:Thu Aug 31 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 757663
Giải nhất 60913
Giải nhì 91814
Giải ba
 • 16118
 • 40970
Giải tư
 • 75962
 • 14641
 • 92735
 • 47247
 • 22393
 • 31430
 • 62877
 • -
Giải năm 4792
Giải sáu
 • 0708
 • 1901
 • 0706
Giải bảy 566
Giải tám 88
Đầu Đuôi
0 8 1 6
1 3 4 8
2
3 5 0
4 1 7
5
6 3 2 6
7 0 7
8 8
9 3 2
An Giang Ngày mở thưởng:Thu Aug 24 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 990643
Giải nhất 05228
Giải nhì 99636
Giải ba
 • 93469
 • 99808
Giải tư
 • 47960
 • 58717
 • 11326
 • 64973
 • 08483
 • 06511
 • 72355
 • -
Giải năm 2268
Giải sáu
 • 7789
 • 8857
 • 3599
Giải bảy 270
Giải tám 15
Đầu Đuôi
0 8
1 7 1 5
2 8 6
3 6
4 3
5 5 7
6 9 0 8
7 3 0
8 3 9
9 9