• |

Mở thưởng hôm nay

Chi tiết >
Giờ mở thưởng: 01 Giờ 46 Phút 49 Giây
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Thu Nov 23 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 80062
Giải nhất 76943
Giải nhì
 • 41248
 • 25895
Giải ba
 • 09157
 • 42593
 • 79187
 • 67628
 • 12490
 • 08833
Giải tư
 • 8567
 • 6951
 • 6852
 • 2662
Giải năm
 • 9671
 • 4930
 • 1594
 • 1372
 • 6242
 • 3519
Giải sáu
 • 804
 • 189
 • 537
Giải bảy
 • 87
 • 55
 • 26
 • 16
Đầu Đuôi
0 4
1 9 6
2 8 6
3 3 0 7
4 3 8 2
5 7 1 2 5
6 2 7 2
7 1 2
8 7 9 7
9 5 3 0 4

Kỳ trước

Truyền Thống Ngày mở thưởng:Wed Nov 22 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 83824
Giải nhất 89577
Giải nhì
 • 76933
 • 21730
Giải ba
 • 67528
 • 90161
 • 62863
 • 43519
 • 28888
 • 18438
Giải tư
 • 2364
 • 5922
 • 2690
 • 3219
Giải năm
 • 7482
 • 2319
 • 7403
 • 0854
 • 9007
 • 0133
Giải sáu
 • 374
 • 827
 • 837
Giải bảy
 • 02
 • 55
 • 84
 • 67
Đầu Đuôi
0 3 7 2
1 9 9 9
2 4 8 2 7
3 3 0 8 3 7
4
5 4 5
6 1 3 4 7
7 7 4
8 8 2 4
9 0
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Tue Nov 21 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 19753
Giải nhất 14482
Giải nhì
 • 29978
 • 64582
Giải ba
 • 42313
 • 14451
 • 38270
 • 21828
 • 88766
 • 40348
Giải tư
 • 4608
 • 0662
 • 2098
 • 4942
Giải năm
 • 7670
 • 0469
 • 4213
 • 7162
 • 5197
 • 3470
Giải sáu
 • 445
 • 432
 • 856
Giải bảy
 • 91
 • 68
 • 98
 • 55
Đầu Đuôi
0 8
1 3 3
2 8
3 2
4 8 2 5
5 3 1 6 5
6 6 2 9 2 8
7 8 0 0 0
8 2 2
9 8 7 1 8
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Mon Nov 20 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 33137
Giải nhất 31379
Giải nhì
 • 70063
 • 65221
Giải ba
 • 75386
 • 14838
 • 05530
 • 36885
 • 41952
 • 26760
Giải tư
 • 8421
 • 2047
 • 3542
 • 5913
Giải năm
 • 9857
 • 2267
 • 7530
 • 0153
 • 6210
 • 0149
Giải sáu
 • 900
 • 852
 • 797
Giải bảy
 • 02
 • 72
 • 12
 • 19
Đầu Đuôi
0 0 2
1 3 0 2 9
2 1 1
3 7 8 0 0
4 7 2 9
5 2 7 3 2
6 3 0 7
7 9 2
8 6 5
9 7
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Sun Nov 19 18:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 85761
Giải nhất 36595
Giải nhì
 • 39197
 • 59189
Giải ba
 • 97967
 • 74141
 • 89009
 • 13923
 • 31921
 • 32414
Giải tư
 • 8726
 • 8813
 • 8632
 • 3227
Giải năm
 • 8002
 • 6515
 • 9339
 • 8705
 • 3637
 • 8069
Giải sáu
 • 200
 • 691
 • 603
Giải bảy
 • 20
 • 57
 • 43
 • 08
Đầu Đuôi
0 9 2 5 0 3 8
1 4 3 5
2 3 1 6 7 0
3 2 9 7
4 1 3
5 7
6 1 7 9
7
8 9
9 5 7 1
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Sat Nov 18 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 01622
Giải nhất 04620
Giải nhì
 • 40300
 • 64756
Giải ba
 • 16128
 • 00525
 • 32446
 • 96672
 • 12330
 • 29506
Giải tư
 • 0133
 • 1744
 • 6755
 • 9922
Giải năm
 • 0138
 • 0567
 • 3494
 • 3461
 • 0812
 • 5424
Giải sáu
 • 955
 • 155
 • 488
Giải bảy
 • 42
 • 62
 • 39
 • 41
Đầu Đuôi
0 0 6
1 2
2 2 0 8 5 2 4
3 0 3 8 9
4 6 4 2 1
5 6 5 5 5
6 7 1 2
7 2
8 8
9 4
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Fri Nov 17 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 35408
Giải nhất 40368
Giải nhì
 • 86786
 • 95505
Giải ba
 • 13378
 • 44053
 • 68347
 • 89750
 • 70764
 • 21026
Giải tư
 • 6706
 • 7720
 • 8116
 • 5849
Giải năm
 • 9014
 • 9137
 • 1429
 • 1230
 • 4523
 • 0723
Giải sáu
 • 309
 • 989
 • 023
Giải bảy
 • 92
 • 58
 • 03
 • 02
Đầu Đuôi
0 8 5 6 9 3 2
1 6 4
2 6 0 9 3 3 3
3 7 0
4 7 9
5 3 0 8
6 8 4
7 8
8 6 9
9 2