• |

Mở thưởng hôm nay

Chi tiết >
Đang mở thưởng ...
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Mon Oct 23 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kỳ trước

Truyền Thống Ngày mở thưởng:Sun Oct 22 18:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 45353
Giải nhất 52674
Giải nhì
 • 89855
 • 95525
Giải ba
 • 02603
 • 84823
 • 38534
 • 11997
 • 11890
 • 14528
Giải tư
 • 3507
 • 4487
 • 9105
 • 5728
Giải năm
 • 9515
 • 0176
 • 7609
 • 5545
 • 0578
 • 7817
Giải sáu
 • 955
 • 284
 • 655
Giải bảy
 • 79
 • 44
 • 59
 • 37
Đầu Đuôi
0 3 7 5 9
1 5 7
2 5 3 8 8
3 4 7
4 5 4
5 3 5 5 5 9
6
7 4 6 8 9
8 7 4
9 7 0
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Sat Oct 21 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 75095
Giải nhất 60747
Giải nhì
 • 90575
 • 33645
Giải ba
 • 99039
 • 17557
 • 06075
 • 71087
 • 03438
 • 82317
Giải tư
 • 2602
 • 9318
 • 7227
 • 8580
Giải năm
 • 6549
 • 2663
 • 2563
 • 4082
 • 0188
 • 2328
Giải sáu
 • 924
 • 643
 • 460
Giải bảy
 • 27
 • 76
 • 18
 • 77
Đầu Đuôi
0 2
1 7 8 8
2 7 8 4 7
3 9 8
4 7 5 9 3
5 7
6 3 3 0
7 5 5 6 7
8 7 0 2 8
9 5
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Fri Oct 20 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 65732
Giải nhất 60989
Giải nhì
 • 11638
 • 30115
Giải ba
 • 19567
 • 49318
 • 24367
 • 53213
 • 64469
 • 95565
Giải tư
 • 1259
 • 6159
 • 8151
 • 2419
Giải năm
 • 4237
 • 7771
 • 8425
 • 4449
 • 2058
 • 7912
Giải sáu
 • 831
 • 266
 • 027
Giải bảy
 • 74
 • 91
 • 10
 • 64
Đầu Đuôi
0
1 5 8 3 9 2 0
2 5 7
3 2 8 7 1
4 9
5 9 9 1 8
6 7 7 9 5 6 4
7 1 4
8 9
9 1
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Thu Oct 19 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 59331
Giải nhất 32238
Giải nhì
 • 14832
 • 26425
Giải ba
 • 06682
 • 63474
 • 90130
 • 47243
 • 12183
 • 16199
Giải tư
 • 1774
 • 3671
 • 1483
 • 3777
Giải năm
 • 0052
 • 4426
 • 8464
 • 2663
 • 8934
 • 9697
Giải sáu
 • 931
 • 850
 • 681
Giải bảy
 • 70
 • 53
 • 66
 • 72
Đầu Đuôi
0
1
2 5 6
3 1 8 2 0 4 1
4 3
5 2 0 3
6 4 3 6
7 4 4 1 7 0 2
8 2 3 3 1
9 9 7
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Wed Oct 18 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 89570
Giải nhất 82009
Giải nhì
 • 15073
 • 76194
Giải ba
 • 40503
 • 11653
 • 56463
 • 14935
 • 82209
 • 61266
Giải tư
 • 1060
 • 6443
 • 1009
 • 7138
Giải năm
 • 8514
 • 9470
 • 1563
 • 5565
 • 5668
 • 0977
Giải sáu
 • 926
 • 202
 • 752
Giải bảy
 • 32
 • 59
 • 35
 • 96
Đầu Đuôi
0 9 3 9 9 2
1 4
2 6
3 5 8 2 5
4 3
5 3 2 9
6 3 6 0 3 5 8
7 0 3 0 7
8
9 4 6
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Tue Oct 17 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 84824
Giải nhất 47855
Giải nhì
 • 46751
 • 18333
Giải ba
 • 54164
 • 49072
 • 02712
 • 47384
 • 13923
 • 27555
Giải tư
 • 0478
 • 2524
 • 1115
 • 6106
Giải năm
 • 4989
 • 8771
 • 3257
 • 7232
 • 3749
 • 7111
Giải sáu
 • 573
 • 565
 • 952
Giải bảy
 • 61
 • 85
 • 76
 • 06
Đầu Đuôi
0 6 6
1 2 5 1
2 4 3 4
3 3 2
4 9
5 5 1 5 7 2
6 4 5 1
7 2 8 1 3 6
8 4 9 5
9