• |

Mở thưởng hôm nay

Chi tiết >
Đang mở thưởng ...
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Sun Jul 23 18:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kỳ trước

Truyền Thống Ngày mở thưởng:Sat Jul 22 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 05281
Giải nhất 05307
Giải nhì
 • 70654
 • 79913
Giải ba
 • 25316
 • 90752
 • 27878
 • 14875
 • 71826
 • 38177
Giải tư
 • 1707
 • 9144
 • 5591
 • 0310
Giải năm
 • 0386
 • 0770
 • 0659
 • 3844
 • 7126
 • 6349
Giải sáu
 • 032
 • 959
 • 026
Giải bảy
 • 23
 • 83
 • 13
 • 14
Đầu Đuôi
0 7 7
1 3 6 0 3 4
2 6 6 6 3
3 2
4 4 4 9
5 4 2 9 9
6
7 8 5 7 0
8 1 6 3
9 1
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Fri Jul 21 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Thu Jul 20 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 11733
Giải nhất 36014
Giải nhì
 • 33778
 • 36442
Giải ba
 • 37074
 • 42451
 • 75667
 • 50505
 • 39589
 • 91165
Giải tư
 • 7974
 • 6867
 • 6370
 • 8936
Giải năm
 • 5711
 • 3691
 • 0121
 • 9851
 • 5537
 • 3494
Giải sáu
 • 655
 • 524
 • 319
Giải bảy
 • 34
 • 56
 • 28
 • 64
Đầu Đuôi
0 5
1 4 1 9
2 1 4 8
3 3 6 7 4
4 2
5 1 1 5 6
6 7 5 7 4
7 8 4 4 0
8 9
9 1 4
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Wed Jul 19 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 66937
Giải nhất 05181
Giải nhì
 • 05920
 • 86780
Giải ba
 • 62749
 • 76456
 • 10911
 • 40161
 • 86714
 • 30486
Giải tư
 • 4101
 • 5655
 • 3905
 • 5931
Giải năm
 • 6332
 • 3211
 • 1932
 • 7296
 • 1182
 • 4127
Giải sáu
 • 187
 • 399
 • 492
Giải bảy
 • 18
 • 36
 • 56
 • 34
Đầu Đuôi
0 1 5
1 1 4 1 8
2 0 7
3 7 1 2 2 6 4
4 9
5 6 5 6
6 1
7
8 1 0 6 2 7
9 6 9 2
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Tue Jul 18 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 11666
Giải nhất 21940
Giải nhì
 • 67322
 • 45355
Giải ba
 • 11731
 • 06403
 • 74514
 • 76687
 • 58422
 • 99459
Giải tư
 • 6081
 • 1943
 • 5283
 • 7400
Giải năm
 • 1616
 • 1882
 • 8991
 • 9743
 • 3619
 • 1379
Giải sáu
 • 960
 • 743
 • 238
Giải bảy
 • 92
 • 95
 • 47
 • 19
Đầu Đuôi
0 3 0
1 4 6 9 9
2 2 2
3 1 8
4 0 3 3 3 7
5 5 9
6 6 0
7 9
8 7 1 3 2
9 1 2 5
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Mon Jul 17 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 05488
Giải nhất 51974
Giải nhì
 • 38012
 • 32512
Giải ba
 • 04660
 • 08192
 • 34520
 • 05332
 • 02646
 • 03551
Giải tư
 • 6185
 • 8511
 • 9137
 • 5493
Giải năm
 • 8070
 • 0239
 • 9399
 • 2093
 • 0113
 • 4016
Giải sáu
 • 987
 • 894
 • 836
Giải bảy
 • 01
 • 13
 • 11
 • 22
Đầu Đuôi
0 1
1 2 2 1 3 6 3 1
2 0 2
3 2 7 9 6
4 6
5 1
6 0
7 4 0
8 8 5 7
9 2 3 9 3 4