x Vấn đề phản hồi

Tên tiếng Quảng Đông:瑞典U21 Tên tiếng Anh:Sweden U21
Áo sân nhà

Áo sân khách
Thời gian thành lập: Dung lượng:
Quốc gia / khu vực: Sân nhà:
Thành phố: Giá trị đội bóng:

Điểm mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 4 2 2 0 50% 50% 0% 10 4 6 2.50 1.00 8 0
  Thành tích sân nhà 2 2 0 0 100% 0% 0% 7 1 6 3.50 0.50 6 0
  Thành tích sân khách 2 0 2 0 0% 100% 0% 3 3 0 1.50 1.50 2 33
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 4 2 0 2 50% 0% 50% 5 3 2 1.25 0.75 6 21
  Thành tích sân nhà 2 2 0 0 100% 0% 0% 4 0 4 2.00 0.00 6 0
  Thành tích sân khách 2 0 0 2 0% 0% 100% 1 3 -2 0.50 1.50 0 47

Kèo chấp mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 3 2 0 0 1 1 1 66.67% 0% 33.33%
  Thành tích sân nhà 1 1 0 0 0 0 1 100% 0% 0%
  Thành tích sân khách 2 1 0 0 1 1 0 50% 0% 50%
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 3 1 0 0 0 2 -1 33.33% 0% 66.67%
  Thành tích sân nhà 1 1 0 0 0 0 1 100% 0% 0%
  Thành tích sân khách 2 0 0 0 0 2 -2 0% 0% 100%

Kèo tài xỉu mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 3 2 0 1 66.7% 0% 33.3% 1 3
  Thành tích sân nhà 1 1 0 0 100% 0% 0% 0 2
  Thành tích sân khách 2 1 0 1 50% 0% 50% 1 1
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 3 2 1 0 66.7% 33.3% 0% 2 2
  Thành tích sân nhà 1 1 0 0 100% 0% 0% 1 1
  Thành tích sân khách 2 1 1 0 50% 50% 0% 1 1
 • Thành tích lịch sử
 • Các trận đấu sớm
 • Danh sách đội bóng
 • Ký lục chuyển
Ký lục chuyển  
Cầu thủ chuyển vào
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Từ Loại hình.
Cầu thủ chuyển ra
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Đến Loại hình.

2017-2018mùa thiUEFA U21QXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 4 2 2 0 50% 50% 0% 10 4 6 2.50 1.00 8 0
  Thành tích sân nhà 2 2 0 0 100% 0% 0% 7 1 6 3.50 0.50 6 0
  Thành tích sân khách 2 0 2 0 0% 100% 0% 3 3 0 1.50 1.50 2 33

2017mùa thiINT FRLXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 2 1 0 1 50% 0% 50% 4 2 2 2.00 1.00 3 0
  Thành tích sân nhà 2 1 0 1 50% 0% 50% 4 2 2 2.00 1.00 3 0
  Thành tích sân khách 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0.0 0.0 0 0

2015-2016mùa thiUEFA U21QXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 10 7 3 0 70% 30% 0% 24 7 17 2.40 0.70 24 6
  Thành tích sân nhà 5 4 1 0 80% 20% 0% 16 5 11 3.20 1.00 13 3
  Thành tích sân khách 5 3 2 0 60% 40% 0% 8 2 6 1.60 0.40 11 6

2015mùa thiINT FRLXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 7 4 3 0 57.1% 42.9% 0% 15 3 12 2.14 0.43 15 40
  Thành tích sân nhà 2 2 0 0 100% 0% 0% 6 1 5 3.00 0.50 6 0
  Thành tích sân khách 5 2 3 0 40% 60% 0% 9 2 7 1.80 0.40 9 25

2014mùa thiINT FRLXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 4 2 2 0 50% 50% 0% 6 3 3 1.50 0.75 8 0
  Thành tích sân nhà 1 1 0 0 100% 0% 0% 1 0 1 1.00 0.00 3 0
  Thành tích sân khách 3 1 2 0 33.3% 66.7% 0% 5 3 2 1.67 1.00 5 107

2013-2014mùa thiUEFA U21QXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 10 6 1 3 60% 10% 30% 24 17 7 2.40 1.70 19 11
  Thành tích sân nhà 5 5 0 0 100% 0% 0% 19 5 14 3.80 1.00 15 3
  Thành tích sân khách 5 1 1 3 20% 20% 60% 5 12 -7 1.00 2.40 4 32

2013mùa thiINT CFXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích
  Thành tích sân nhà
  Thành tích sân khách

2012mùa thiINT CFXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích
  Thành tích sân nhà
  Thành tích sân khách

2011-2012mùa thiUEFA U21QXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 12 7 1 4 58.3% 8.3% 33.3% 20 14 6 1.67 1.17 22 7
  Thành tích sân nhà 6 4 1 1 66.7% 16.7% 16.7% 16 5 11 2.67 0.83 13 7
  Thành tích sân khách 6 3 0 3 50% 0% 50% 4 9 -5 0.67 1.50 9 11

2011mùa thiINT CFXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích
  Thành tích sân nhà
  Thành tích sân khách

2010mùa thiINT CFXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích
  Thành tích sân nhà
  Thành tích sân khách

2009-2010mùa thiUEFA U21QXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 10 6 2 2 60% 20% 20% 17 10 7 1.70 1.00 20 9
  Thành tích sân nhà 5 3 1 1 60% 20% 20% 11 5 6 2.20 1.00 10 13
  Thành tích sân khách 5 3 1 1 60% 20% 20% 6 5 1 1.20 1.00 10 9

2009mùa thiINT CFXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích
  Thành tích sân nhà
  Thành tích sân khách

2006-2007mùa thiUEFA U21Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 4 3 0 1 75% 0% 25% 8 6 2 2.00 1.50 9 9
  Thành tích sân nhà 2 1 0 1 50% 0% 50% 3 6 -3 1.50 3.00 3 22
  Thành tích sân khách 2 2 0 0 100% 0% 0% 5 0 5 2.50 0.00 6 6

2004-2005mùa thiUEFA U21QXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 10 6 0 4 60% 0% 40% 16 12 4 1.60 1.20 18 20
  Thành tích sân nhà 5 3 0 2 60% 0% 40% 11 7 4 2.20 1.40 9 21
  Thành tích sân khách 5 3 0 2 60% 0% 40% 5 5 0 1.00 1.00 9 17

Thông tin trên chỉ cung cấp tham khao Cập nhật vào2017-11-11 12:13