x Vấn đề phản hồi

Tên tiếng Quảng Đông:波蘭U21 Tên tiếng Anh:Poland U21
Áo sân nhà

Áo sân khách
Thời gian thành lập: Dung lượng:
Quốc gia / khu vực: Sân nhà:
Thành phố: Giá trị đội bóng:

Điểm mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 6 4 2 0 66.7% 33.3% 0% 14 6 8 2.33 1.00 14 13
  Thành tích sân nhà 3 2 1 0 66.7% 33.3% 0% 7 4 3 2.33 1.33 7 17
  Thành tích sân khách 3 2 1 0 66.7% 33.3% 0% 7 2 5 2.33 0.67 7 12
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 6 2 4 0 33.3% 66.7% 0% 4 1 3 0.67 0.17 10 17
  Thành tích sân nhà 3 1 2 0 33.3% 66.7% 0% 3 1 2 1.00 0.33 5 21
  Thành tích sân khách 3 1 2 0 33.3% 66.7% 0% 1 0 1 0.33 0.00 5 0

Kèo chấp mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 5 3 0 0 0 2 1 60% 0% 40%
  Thành tích sân nhà 3 1 0 0 0 2 -1 33.33% 0% 66.67%
  Thành tích sân khách 2 2 0 0 0 0 2 100% 0% 0%
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 5 1 0 0 1 4 -3 20% 0% 80%
  Thành tích sân nhà 3 1 0 0 0 2 -1 33.33% 0% 66.67%
  Thành tích sân khách 2 0 0 0 1 2 -2 0% 0% 100%

Kèo tài xỉu mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 5 3 0 2 60% 0% 40% 2 4
  Thành tích sân nhà 3 2 0 1 66.7% 0% 33.3% 1 2
  Thành tích sân khách 2 1 0 1 50% 0% 50% 1 2
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 5 2 0 3 40% 0% 60% 6 0
  Thành tích sân nhà 3 2 0 1 66.7% 0% 33.3% 3 0
  Thành tích sân khách 2 0 0 2 0% 0% 100% 3 0
 • Thành tích lịch sử
 • Các trận đấu sớm
 • Ba Lan U21Danh sách đội bóng
 • Ký lục chuyển
Ba Lan U21Ký lục chuyển
Ba Lan U21Cầu thủ chuyển vào ()
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Từ Loại hình.
Ba Lan U21Cầu thủ chuyển ra ()
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Đến Loại hình.

Ba Lan U21 2017-2018mùa thi UEFA U21QXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 6 4 2 0 66.7% 33.3% 0% 14 6 8 2.33 1.00 14 13
  Thành tích sân nhà 3 2 1 0 66.7% 33.3% 0% 7 4 3 2.33 1.33 7 17
  Thành tích sân khách 3 2 1 0 66.7% 33.3% 0% 7 2 5 2.33 0.67 7 12

Ba Lan U21 2017mùa thi INT FRLXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 2 0 0 2 0% 0% 100% 2 4 -2 1.00 2.00 0 0
  Thành tích sân nhà 2 0 0 2 0% 0% 100% 2 4 -2 1.00 2.00 0 0
  Thành tích sân khách 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0.0 0.0 0 0

Ba Lan U21 2016mùa thi INT FRLXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 6 5 1 0 83.3% 16.7% 0% 14 1 13 2.33 0.17 16 25
  Thành tích sân nhà 6 5 1 0 83.3% 16.7% 0% 14 1 13 2.33 0.17 16 7
  Thành tích sân khách 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0.0 0.0 0 0

Ba Lan U21 2015mùa thi INT CFXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích
  Thành tích sân nhà
  Thành tích sân khách

Ba Lan U21 2014mùa thi INT FRLXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 2 2 0 0 100% 0% 0% 6 0 6 3.00 0.00 6 230
  Thành tích sân nhà 2 2 0 0 100% 0% 0% 6 0 6 3.00 0.00 6 0
  Thành tích sân khách 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0.0 0.0 0 0

Ba Lan U21 2013-2014mùa thi UEFA U21QXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 8 5 0 3 62.5% 0% 37.5% 17 10 7 2.13 1.25 15 24
  Thành tích sân nhà 4 4 0 0 100% 0% 0% 10 2 8 2.50 0.50 12 9
  Thành tích sân khách 4 1 0 3 25% 0% 75% 7 8 -1 1.75 2.00 3 36

Ba Lan U21 2013mùa thi INT CFXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích
  Thành tích sân nhà
  Thành tích sân khách

Ba Lan U21 2012mùa thi INT CFXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích
  Thành tích sân nhà
  Thành tích sân khách

Ba Lan U21 2011-2012mùa thi UEFA U21QXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 8 3 2 3 37.5% 25% 37.5% 13 13 0 1.63 1.63 11 34
  Thành tích sân nhà 4 1 1 2 25% 25% 50% 4 6 -2 1.00 1.50 4 34
  Thành tích sân khách 4 2 1 1 50% 25% 25% 9 7 2 2.25 1.75 7 18

Ba Lan U21 2011mùa thi INT CFXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích
  Thành tích sân nhà
  Thành tích sân khách

Ba Lan U21 2010mùa thi INT CFXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích
  Thành tích sân nhà
  Thành tích sân khách

Ba Lan U21 2009-2010mùa thi UEFA U21QXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 8 3 0 5 37.5% 0% 62.5% 11 13 -2 1.38 1.63 9 35
  Thành tích sân nhà 4 2 0 2 50% 0% 50% 4 6 -2 1.00 1.50 6 34
  Thành tích sân khách 4 1 0 3 25% 0% 75% 7 7 0 1.75 1.75 3 38

Ba Lan U21 2009mùa thi INT CFXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích
  Thành tích sân nhà
  Thành tích sân khách

Ba Lan U21 2007-2008mùa thi UEFA U21QXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 8 3 0 5 37.5% 0% 62.5% 9 11 -2 1.13 1.38 9 34
  Thành tích sân nhà 4 2 0 2 50% 0% 50% 4 4 0 1.00 1.00 6 0
  Thành tích sân khách 4 1 0 3 25% 0% 75% 5 7 -2 1.25 1.75 3 32

Ba Lan U21 2006-2007mùa thi UEFA U21Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 2 1 0 1 50% 0% 50% 3 3 0 1.50 1.50 3 0
  Thành tích sân nhà 1 1 0 0 100% 0% 0% 3 1 2 3.00 1.00 3 15
  Thành tích sân khách 1 0 0 1 0% 0% 100% 0 2 -2 0.00 2.00 0 0

Ba Lan U21 2004-2005mùa thi UEFA U21QXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 10 3 4 3 30% 40% 30% 18 18 0 1.80 1.80 13 27
  Thành tích sân nhà 5 2 1 2 40% 20% 40% 10 10 0 2.00 2.00 7 27
  Thành tích sân khách 5 1 3 1 20% 60% 20% 8 8 0 1.60 1.60 6 27

Thông tin trên chỉ cung cấp tham khao Cập nhật vào2018-03-29 04:25