x Vấn đề phản hồi

Tên tiếng Quảng Đông:阿克拉赫斯 Tên tiếng Anh:Accra Hearts of Oak
Áo sân nhà

Áo sân khách
Thời gian thành lập: Dung lượng:
Quốc gia / khu vực: Sân nhà:
Thành phố: Giá trị đội bóng:

Điểm mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 9 3 2 4 33.3% 22.2% 44.4% 11 14 -3 1.22 1.56 11 9
  Thành tích sân nhà 5 2 1 2 40% 20% 40% 7 7 0 1.40 1.40 7 10
  Thành tích sân khách 4 1 1 2 25% 25% 50% 4 7 -3 1.00 1.75 4 8
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 9 4 2 3 44.4% 22.2% 33.3% 5 4 1 0.56 0.44 14 2
  Thành tích sân nhà 5 2 0 3 40% 0% 60% 3 4 -1 0.60 0.80 6 10
  Thành tích sân khách 4 2 2 0 50% 50% 0% 2 0 2 0.50 0.00 8 1

Kèo chấp mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 9 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
  Thành tích sân nhà 5 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
  Thành tích sân khách 4 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 9 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
  Thành tích sân nhà 5 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
  Thành tích sân khách 4 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

Kèo tài xỉu mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 0 0 0 0 0% 0% 0% 4 5
  Thành tích sân nhà 0 0 0 0 0% 0% 0% 2 3
  Thành tích sân khách 0 0 0 0 0% 0% 0% 2 2
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 0 0 0 0 0% 0% 0% 9 0
  Thành tích sân nhà 0 0 0 0 0% 0% 0% 5 0
  Thành tích sân khách 0 0 0 0 0% 0% 0% 4 0
 • Thành tích lịch sử
 • Các trận đấu sớm
 • Accra Hearts of OakDanh sách đội bóng
 • Ký lục chuyển
Accra Hearts of OakKý lục chuyển
Accra Hearts of OakCầu thủ chuyển vào (2014-2015)
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Từ Loại hình.
Accra Hearts of OakCầu thủ chuyển ra (2014-2015)
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Đến Loại hình.
2014-08-18 Nuru Suley Hậu vệ Nasr Benghazi Riêng
Xếp hạng Cầu thủ Quốc tịch Tổng số bàn thắng bàn/Thắng bàn/Hòa bàn/Bại Thẻ vàng thẻ Đỏ

Accra Hearts of Oak 2018mùa thi GHA D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 9 3 2 4 33.3% 22.2% 44.4% 11 14 -3 1.22 1.56 11 9
  Thành tích sân nhà 5 2 1 2 40% 20% 40% 7 7 0 1.40 1.40 7 10
  Thành tích sân khách 4 1 1 2 25% 25% 50% 4 7 -3 1.00 1.75 4 8

Accra Hearts of Oak 2017mùa thi GHA D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 30 13 9 8 43.3% 30% 26.7% 42 33 9 1.40 1.10 48 3
  Thành tích sân nhà 15 9 5 1 60% 33.3% 6.7% 27 13 14 1.80 0.87 32 5
  Thành tích sân khách 15 4 4 7 26.7% 26.7% 46.7% 15 20 -5 1.00 1.33 16 2

Accra Hearts of Oak 2016mùa thi GHA D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 30 12 12 6 40% 40% 20% 31 26 5 1.03 0.87 48 3
  Thành tích sân nhà 15 6 5 4 40% 33.3% 26.7% 13 11 2 0.87 0.73 23 15
  Thành tích sân khách 15 6 7 2 40% 46.7% 13.3% 18 15 3 1.20 1.00 25 1

Thông tin trên chỉ cung cấp tham khao Cập nhật vào2018-04-23 16:41