x Vấn đề phản hồi

Tên tiếng Quảng Đông:聖格魯吉 Tên tiếng Anh:Saint George
Áo sân nhà

Áo sân khách
Thời gian thành lập: Dung lượng:
Quốc gia / khu vực: Sân nhà:
Thành phố: Giá trị đội bóng:

Điểm mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 9 4 2 3 44.4% 22.2% 33.3% 7 7 0 0.78 0.78 14 10
  Thành tích sân nhà 4 2 1 1 50% 25% 25% 3 1 2 0.75 0.25 7 13
  Thành tích sân khách 5 2 1 2 40% 20% 40% 4 6 -2 0.80 1.20 7 5
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 9 3 4 2 33.3% 44.4% 22.2% 3 4 -1 0.33 0.44 13 7
  Thành tích sân nhà 4 1 3 0 25% 75% 0% 1 0 1 0.25 0.00 6 0
  Thành tích sân khách 5 2 1 2 40% 20% 40% 2 4 -2 0.40 0.80 7 2

Kèo chấp mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 8 0 0 0 0 1 -1 0% 0% 12.50%
  Thành tích sân nhà 4 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
  Thành tích sân khách 4 0 0 0 0 1 -1 0% 0% 25%
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 8 0 0 0 0 1 -1 0% 0% 12.50%
  Thành tích sân nhà 4 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
  Thành tích sân khách 4 0 0 0 0 1 -1 0% 0% 25%

Kèo tài xỉu mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 1 1 0 0 100% 0% 0% 7 2
  Thành tích sân nhà 0 0 0 0 0% 0% 0% 4 0
  Thành tích sân khách 1 1 0 0 100% 0% 0% 3 2
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 1 1 0 0 100% 0% 0% 9 0
  Thành tích sân nhà 0 0 0 0 0% 0% 0% 4 0
  Thành tích sân khách 1 1 0 0 100% 0% 0% 5 0
 • Thành tích lịch sử
 • Các trận đấu sớm
Ký lục chuyển  
Cầu thủ chuyển vào
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Từ Loại hình.
Cầu thủ chuyển ra
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Đến Loại hình.
Xếp hạng Cầu thủ Quốc tịch Tổng số bàn thắng bàn/Thắng bàn/Hòa bàn/Bại Thẻ vàng thẻ Đỏ

2017mùa thiCAF CLXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 9 4 2 3 44.4% 22.2% 33.3% 7 7 0 0.78 0.78 14 10
  Thành tích sân nhà 4 2 1 1 50% 25% 25% 3 1 2 0.75 0.25 7 13
  Thành tích sân khách 5 2 1 2 40% 20% 40% 4 6 -2 0.80 1.20 7 5

2016mùa thiCAF CLXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 3 0 2 1 0% 66.7% 33.3% 3 4 -1 1.00 1.33 2 38
  Thành tích sân nhà 1 0 1 0 0% 100% 0% 2 2 0 2.00 2.00 1 37
  Thành tích sân khách 2 0 1 1 0% 50% 50% 1 2 -1 0.50 1.00 1 27

2015mùa thiCAF CLXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 2 1 0 1 50% 0% 50% 2 2 0 1.00 1.00 3 32
  Thành tích sân nhà 1 1 0 0 100% 0% 0% 2 1 1 2.00 1.00 3 30
  Thành tích sân khách 1 0 0 1 0% 0% 100% 0 1 -1 0.00 1.00 0 0

2013mùa thiCAF CLXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 6 3 3 0 50% 50% 0% 14 4 10 2.33 0.67 12 9
  Thành tích sân nhà 3 2 1 0 66.7% 33.3% 0% 9 2 7 3.00 0.67 7 9
  Thành tích sân khách 3 1 2 0 33.3% 66.7% 0% 5 2 3 1.67 0.67 5 6

2012mùa thiCAF CupXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 3 2 0 1 66.7% 0% 33.3% 5 2 3 1.67 0.67 6 22
  Thành tích sân nhà 1 1 0 0 100% 0% 0% 4 0 4 4.00 0.00 3 28
  Thành tích sân khách 2 1 0 1 50% 0% 50% 1 2 -1 0.50 1.00 3 19

2011mùa thiCAF CLXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 2 1 0 1 50% 0% 50% 1 2 -1 0.50 1.00 3 33
  Thành tích sân nhà 1 1 0 0 100% 0% 0% 1 0 1 1.00 0.00 3 0
  Thành tích sân khách 1 0 0 1 0% 0% 100% 0 2 -2 0.00 2.00 0 0

2010mùa thiCAF CLXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 2 0 1 1 0% 50% 50% 2 4 -2 1.00 2.00 1 0
  Thành tích sân nhà 1 0 1 0 0% 100% 0% 1 1 0 1.00 1.00 1 0
  Thành tích sân khách 1 0 0 1 0% 0% 100% 1 3 -2 1.00 3.00 0 40

2007mùa thiCAF CLXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 2 1 0 1 50% 0% 50% 1 2 -1 0.50 1.00 3 0
  Thành tích sân nhà 1 1 0 0 100% 0% 0% 1 0 1 1.00 0.00 3 0
  Thành tích sân khách 1 0 0 1 0% 0% 100% 0 2 -2 0.00 2.00 0 0

2006mùa thiCAF CLXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 4 2 1 1 50% 25% 25% 5 2 3 1.25 0.50 7 16
  Thành tích sân nhà 2 2 0 0 100% 0% 0% 5 0 5 2.50 0.00 6 11
  Thành tích sân khách 2 0 1 1 0% 50% 50% 0 2 -2 0.00 1.00 1 0

Thông tin trên chỉ cung cấp tham khao Cập nhật vào2017-07-10 05:04