x Vấn đề phản hồi

Tên tiếng Quảng Đông:安圖法加斯達 Tên tiếng Anh:CSD Antofagasta
Áo sân nhà

Áo sân khách
Thời gian thành lập:1966 Dung lượng:26339
Quốc gia / khu vực: Sân nhà:Regional de Antofagasta
Thành phố:Antofagasta Giá trị đội bóng:

Điểm mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 18 6 7 5 33.3% 38.9% 27.8% 19 17 2 1.06 0.94 25 7
  Thành tích sân nhà 9 2 4 3 22.2% 44.4% 33.3% 9 12 -3 1.00 1.33 10 14
  Thành tích sân khách 9 4 3 2 44.4% 33.3% 22.2% 10 5 5 1.11 0.56 15 4
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 18 5 9 4 27.8% 50% 22.2% 11 8 3 0.61 0.44 24 7
  Thành tích sân nhà 9 3 3 3 33.3% 33.3% 33.3% 6 5 1 0.67 0.56 12 9
  Thành tích sân khách 9 2 6 1 22.2% 66.7% 11.1% 5 3 2 0.56 0.33 12 7

Kèo chấp mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 18 9 0 0 3 9 0 50% 0% 50%
  Thành tích sân nhà 9 2 0 0 3 7 -5 22.22% 0% 77.78%
  Thành tích sân khách 9 7 0 0 0 2 5 77.78% 0% 22.22%
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 18 8 2 5 1 5 -2 44.44% 27.78% 27.78%
  Thành tích sân nhà 9 3 0 2 1 4 -3 33.33% 22.22% 44.44%
  Thành tích sân khách 9 5 2 3 0 1 1 55.56% 33.33% 11.11%

Kèo tài xỉu mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 18 6 0 12 33.3% 0% 66.7% 12 6
  Thành tích sân nhà 9 4 0 5 44.4% 0% 55.6% 5 4
  Thành tích sân khách 9 2 0 7 22.2% 0% 77.8% 7 2
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 18 6 6 6 33.3% 33.3% 33.3% 17 1
  Thành tích sân nhà 9 3 4 2 33.3% 44.4% 22.2% 8 1
  Thành tích sân khách 9 3 2 4 33.3% 22.2% 44.4% 9 0
 • Thành tích lịch sử
 • Các trận đấu sớm
 • CSD AntofagastaDanh sách đội bóng
 • Ký lục chuyển
CSD AntofagastaKý lục chuyển
CSD AntofagastaCầu thủ chuyển vào (2017-2018)
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Từ Loại hình.
2017-07-26 Pablo Soda Tiền vệ Instituto Riêng
2017-07-20 Luis Gabriel Valenzuela Toledo Tiền vệ Santiago Wanderers Riêng
2017-07-01 Paulo Garces Contreras Thủ môn Colo Colo Chuyển nhượng tự do
2017-07-01 Jason Flores Abrigo Tiền vệ Union Espanola Thuê
2017-07-01 Mario Briceno Tiền vệ Universidad de Chile Thuê
CSD AntofagastaCầu thủ chuyển ra (2017-2018)
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Đến Loại hình.
2017-07-07 Manuel Garcia Thủ môn CA Huracan Chuyển nhượng tự do
2017-07-01 Oscar Salinas Tiền vệ Everton CD Chuyển nhượng tự do
2017-07-01 Branco Ampuero Vera Hậu vệ Universidad Catolica Thuê

CSD Antofagasta 2017-2018mùa thi CHI D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 18 6 7 5 33.3% 38.9% 27.8% 19 17 2 1.06 0.94 25 7
  Thành tích sân nhà 9 2 4 3 22.2% 44.4% 33.3% 9 12 -3 1.00 1.33 10 14
  Thành tích sân khách 9 4 3 2 44.4% 33.3% 22.2% 10 5 5 1.11 0.56 15 4

CSD Antofagasta 2016-2017mùa thi CHI D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 30 9 10 11 30% 33.3% 36.7% 38 40 -2 1.27 1.33 37 10
  Thành tích sân nhà 15 4 7 4 26.7% 46.7% 26.7% 16 15 1 1.07 1.00 19 13
  Thành tích sân khách 15 5 3 7 33.3% 20% 46.7% 22 25 -3 1.47 1.67 18 6

CSD Antofagasta 2015-2016mùa thi CHI D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 32 8 10 14 25% 31.3% 43.8% 34 41 -7 1.06 1.28 34 11
  Thành tích sân nhà 16 4 4 8 25% 25% 50% 18 24 -6 1.13 1.50 16 14
  Thành tích sân khách 16 4 6 6 25% 37.5% 37.5% 16 17 -1 1.00 1.06 18 9

CSD Antofagasta 2014-2015mùa thi CHI D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 34 10 6 18 29.4% 17.6% 52.9% 38 52 -14 1.12 1.53 36 16
  Thành tích sân nhà 17 5 3 9 29.4% 17.6% 52.9% 20 26 -6 1.18 1.53 18 18
  Thành tích sân khách 17 5 3 9 29.4% 17.6% 52.9% 18 26 -8 1.06 1.53 18 12

CSD Antofagasta 2013-2014mùa thi CHI D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 34 11 11 12 32.4% 32.4% 35.3% 37 45 -8 1.09 1.32 44 11
  Thành tích sân nhà 17 7 5 5 41.2% 29.4% 29.4% 17 15 2 1.00 0.88 26 12
  Thành tích sân khách 17 4 6 7 23.5% 35.3% 41.2% 20 30 -10 1.18 1.76 18 10

CSD Antofagasta 2013mùa thi CHI D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 17 5 4 8 29.4% 23.5% 47.1% 31 34 -3 1.82 2.00 19 13
  Thành tích sân nhà 8 3 2 3 37.5% 25% 37.5% 14 13 1 1.75 1.63 11 12
  Thành tích sân khách 9 2 2 5 22.2% 22.2% 55.6% 17 21 -4 1.89 2.33 8 13

CSD Antofagasta 2012mùa thi CHI D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 34 10 7 17 29.4% 20.6% 50% 36 49 -13 1.06 1.44 37 14
  Thành tích sân nhà 17 7 4 6 41.2% 23.5% 35.3% 23 21 2 1.35 1.24 25 11
  Thành tích sân khách 17 3 3 11 17.6% 17.6% 64.7% 13 28 -15 0.76 1.65 12 14

CSD Antofagasta 2011mùa thi CHI D2 Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 38 22 7 9 57.9% 18.4% 23.7% 62 41 21 1.63 1.08 73 1
  Thành tích sân nhà 19 14 3 2 73.7% 15.8% 10.5% 33 13 20 1.74 0.68 45 1
  Thành tích sân khách 19 8 4 7 42.1% 21.1% 36.8% 29 28 1 1.53 1.47 28 2

CSD Antofagasta 2010mùa thi CHI D2 Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 40 20 9 11 50% 22.5% 27.5% 57 40 17 1.42 1.00 69 2
  Thành tích sân nhà 20 10 6 4 50% 30% 20% 27 20 7 1.35 1.00 36 4
  Thành tích sân khách 20 10 3 7 50% 15% 35% 30 20 10 1.50 1.00 33 1

CSD Antofagasta 2009mùa thi CHI D2 Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 38 12 12 14 31.6% 31.6% 36.8% 48 47 1 1.26 1.24 48 8
  Thành tích sân nhà 19 8 7 4 42.1% 36.8% 21.1% 26 16 10 1.37 0.84 31 7
  Thành tích sân khách 19 4 5 10 21.1% 26.3% 52.6% 22 31 -9 1.16 1.63 17 9

CSD Antofagasta 2008mùa thi CHI D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 37 11 7 19 29.7% 18.9% 51.4% 36 56 -20 0.97 1.51 40 17
  Thành tích sân nhà 19 8 4 7 42.1% 21.1% 36.8% 26 25 1 1.37 1.32 28 14
  Thành tích sân khách 18 3 3 12 16.7% 16.7% 66.7% 10 31 -21 0.56 1.72 12 17

CSD Antofagasta 2007mùa thi CHI D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 40 11 14 15 27.5% 35% 37.5% 46 55 -9 1.15 1.38 47 15
  Thành tích sân nhà 20 9 6 5 45% 30% 25% 33 20 13 1.65 1.00 33 12
  Thành tích sân khách 20 2 8 10 10% 40% 50% 13 35 -22 0.65 1.75 14 18

CSD Antofagasta 2006mùa thi CHI D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 36 10 12 14 27.8% 33.3% 38.9% 51 56 -5 1.42 1.56 42 14
  Thành tích sân nhà 18 8 6 4 44.4% 33.3% 22.2% 29 19 10 1.61 1.06 30 12
  Thành tích sân khách 18 2 6 10 11.1% 33.3% 55.6% 22 37 -15 1.22 2.06 12 16

Thông tin trên chỉ cung cấp tham khao Cập nhật vào2018-02-19 11:00