x Vấn đề phản hồi

Tên tiếng Quảng Đông:高維拿 Tên tiếng Anh:SC Covilha
Áo sân nhà

Áo sân khách
Thời gian thành lập: Dung lượng:3045
Quốc gia / khu vực: Sân nhà:Complexo Desportivo da Covilha
Thành phố: Giá trị đội bóng:

Điểm mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 29 9 9 11 31% 31% 37.9% 26 32 -6 0.90 1.10 36 14
  Thành tích sân nhà 13 6 3 4 46.2% 23.1% 30.8% 15 12 3 1.15 0.92 21 15
  Thành tích sân khách 16 3 6 7 18.8% 37.5% 43.8% 11 20 -9 0.69 1.25 15 11
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 29 7 17 5 24.1% 58.6% 17.2% 10 9 1 0.34 0.31 38 9
  Thành tích sân nhà 13 4 9 0 30.8% 69.2% 0% 5 1 4 0.38 0.08 21 15
  Thành tích sân khách 16 3 8 5 18.8% 50% 31.3% 5 8 -3 0.31 0.50 17 5

Kèo chấp mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 29 15 2 0 1 14 1 51.72% 0% 48.28%
  Thành tích sân nhà 13 6 0 0 1 7 -1 46.15% 0% 53.85%
  Thành tích sân khách 16 9 2 0 0 7 2 56.25% 0% 43.75%
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 29 13 6 4 7 12 -3 44.83% 13.79% 41.38%
  Thành tích sân nhà 13 4 0 2 7 7 -5 30.77% 15.38% 53.85%
  Thành tích sân khách 16 9 6 2 0 5 2 56.25% 12.50% 31.25%

Kèo tài xỉu mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 29 11 1 17 37.9% 3.4% 58.6% 18 11
  Thành tích sân nhà 13 5 1 7 38.5% 7.7% 53.8% 8 5
  Thành tích sân khách 16 6 0 10 37.5% 0% 62.5% 10 6
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 29 11 4 14 37.9% 13.8% 48.3% 29 0
  Thành tích sân nhà 13 4 1 8 30.8% 7.7% 61.5% 13 0
  Thành tích sân khách 16 7 3 6 43.8% 18.8% 37.5% 16 0
 • Thành tích lịch sử
 • Các trận đấu sớm
 • SC CovilhaDanh sách đội bóng
 • Ký lục chuyển
SC CovilhaKý lục chuyển
SC CovilhaCầu thủ chuyển vào (2017-2018)
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Từ Loại hình.
SC CovilhaCầu thủ chuyển ra (2017-2018)
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Đến Loại hình.
2017-07-01 Jose Pedro Cepeda Espinhosa Teixeira Hậu vệ FC Famalicao Chuyển nhượng tự do
2017-07-01 Mickael Pereira Moura Hậu vệ Academica Coimbra Chuyển nhượng tự do

SC Covilha 2017-2018mùa thi POR D2Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 29 9 9 11 31% 31% 37.9% 26 32 -6 0.90 1.10 36 14
  Thành tích sân nhà 13 6 3 4 46.2% 23.1% 30.8% 15 12 3 1.15 0.92 21 15
  Thành tích sân khách 16 3 6 7 18.8% 37.5% 43.8% 11 20 -9 0.69 1.25 15 11

SC Covilha 2016-2017mùa thi POR D2Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 42 15 17 10 35.7% 40.5% 23.8% 51 41 10 1.21 0.98 62 7
  Thành tích sân nhà 21 9 8 4 42.9% 38.1% 19% 28 21 7 1.33 1.00 35 13
  Thành tích sân khách 21 6 9 6 28.6% 42.9% 28.6% 23 20 3 1.10 0.95 27 5

SC Covilha 2015-2016mùa thi POR D2Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 46 13 19 14 28.3% 41.3% 30.4% 45 48 -3 0.98 1.04 58 14
  Thành tích sân nhà 23 8 7 8 34.8% 30.4% 34.8% 19 20 -1 0.83 0.87 31 19
  Thành tích sân khách 23 5 12 6 21.7% 52.2% 26.1% 26 28 -2 1.13 1.22 27 8

SC Covilha 2014-2015mùa thi POR D2Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 46 23 11 12 50% 23.9% 26.1% 78 46 32 1.70 1.00 80 2
  Thành tích sân nhà 23 18 4 1 78.3% 17.4% 4.3% 55 15 40 2.39 0.65 58 1
  Thành tích sân khách 23 5 7 11 21.7% 30.4% 47.8% 23 31 -8 1.00 1.35 22 10

SC Covilha 2013-2014mùa thi POR D2Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 42 13 9 20 31% 21.4% 47.6% 34 50 -16 0.81 1.19 48 16
  Thành tích sân nhà 21 8 6 7 38.1% 28.6% 33.3% 19 20 -1 0.90 0.95 30 18
  Thành tích sân khách 21 5 3 13 23.8% 14.3% 61.9% 15 30 -15 0.71 1.43 18 14

SC Covilha 2012-2013mùa thi POR D2Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 42 7 17 18 16.7% 40.5% 42.9% 37 52 -15 0.88 1.24 38 20
  Thành tích sân nhà 21 6 7 8 28.6% 33.3% 38.1% 22 23 -1 1.05 1.10 25 21
  Thành tích sân khách 21 1 10 10 4.8% 47.6% 47.6% 15 29 -14 0.71 1.38 13 20

SC Covilha 2011-2012mùa thi POR D2Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 30 7 11 12 23.3% 36.7% 40% 22 29 -7 0.73 0.97 32 16
  Thành tích sân nhà 15 6 3 6 40% 20% 40% 12 13 -1 0.80 0.87 21 14
  Thành tích sân khách 15 1 8 6 6.7% 53.3% 40% 10 16 -6 0.67 1.07 11 12

SC Covilha 2010-2011mùa thi POR D2Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 30 9 5 16 30% 16.7% 53.3% 32 48 -16 1.07 1.60 32 14
  Thành tích sân nhà 15 7 1 7 46.7% 6.7% 46.7% 17 18 -1 1.13 1.20 22 13
  Thành tích sân khách 15 2 4 9 13.3% 26.7% 60% 15 30 -15 1.00 2.00 10 14

SC Covilha 2009-2010mùa thi POR D2Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 30 7 9 14 23.3% 30% 46.7% 35 49 -14 1.17 1.63 30 14
  Thành tích sân nhà 15 6 6 3 40% 40% 20% 25 19 6 1.67 1.27 24 7
  Thành tích sân khách 15 1 3 11 6.7% 20% 73.3% 10 30 -20 0.67 2.00 6 16

SC Covilha 2008-2009mùa thi POR D2Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 30 10 10 10 33.3% 33.3% 33.3% 42 42 0 1.40 1.40 40 7
  Thành tích sân nhà 15 6 4 5 40% 26.7% 33.3% 26 25 1 1.73 1.67 22 12
  Thành tích sân khách 15 4 6 5 26.7% 40% 33.3% 16 17 -1 1.07 1.13 18 4

SC Covilha 2005-2006mùa thi POR D2Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 34 10 12 12 29.4% 35.3% 35.3% 37 42 -5 1.09 1.24 42 12
  Thành tích sân nhà 17 7 6 4 41.2% 35.3% 23.5% 23 16 7 1.35 0.94 27 12
  Thành tích sân khách 17 3 6 8 17.6% 35.3% 47.1% 14 26 -12 0.82 1.53 15 13

Thông tin trên chỉ cung cấp tham khao Cập nhật vào2018-03-19 02:53