x Vấn đề phản hồi

Tên tiếng Quảng Đông:學術界體育 Tên tiếng Anh:Academia Deportiva Cantolao
Áo sân nhà

Áo sân khách
Thời gian thành lập: Dung lượng:
Quốc gia / khu vực: Sân nhà:
Thành phố: Giá trị đội bóng:

Điểm mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 41 9 14 18 22% 34.1% 43.9% 37 55 -18 0.90 1.34 41 12
  Thành tích sân nhà 21 6 9 6 28.6% 42.9% 28.6% 22 21 1 1.05 1.00 27 13
  Thành tích sân khách 20 3 5 12 15% 25% 60% 15 34 -19 0.75 1.70 14 11
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 41 10 18 13 24.4% 43.9% 31.7% 14 25 -11 0.34 0.61 48 12
  Thành tích sân nhà 21 5 12 4 23.8% 57.1% 19% 7 8 -1 0.33 0.38 27 13
  Thành tích sân khách 20 5 6 9 25% 30% 45% 7 17 -10 0.35 0.85 21 8

Kèo chấp mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 33 15 2 0 4 12 3 45.45% 0% 36.36%
  Thành tích sân nhà 20 10 2 0 3 9 1 50% 0% 45%
  Thành tích sân khách 13 5 0 0 1 3 2 38.46% 0% 23%
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 33 11 3 4 4 11 -4 33.33% 12.12% 33.33%
  Thành tích sân nhà 20 7 2 3 4 8 -4 35% 15% 40%
  Thành tích sân khách 13 4 1 1 0 3 0 30.77% 7.69% 23%

Kèo tài xỉu mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 27 10 0 17 37% 0% 63% 26 15
  Thành tích sân nhà 19 6 0 13 31.6% 0% 68.4% 16 5
  Thành tích sân khách 8 4 0 4 50% 0% 50% 10 10
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 26 7 7 12 26.9% 26.9% 46.2% 37 4
  Thành tích sân nhà 18 4 4 10 22.2% 22.2% 55.6% 19 2
  Thành tích sân khách 8 3 3 2 37.5% 37.5% 25% 18 2
 • Thành tích lịch sử
 • Các trận đấu sớm
Ký lục chuyển  
Cầu thủ chuyển vào
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Từ Loại hình.
Cầu thủ chuyển ra
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Đến Loại hình.
2016-12-31 Italo Regalado Tiền vệ Centro Deportivo Municipal Kết thúc cho thuê

2017mùa thiPER D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 41 9 14 18 22% 34.1% 43.9% 37 55 -18 0.90 1.34 41 12
  Thành tích sân nhà 21 6 9 6 28.6% 42.9% 28.6% 22 21 1 1.05 1.00 27 13
  Thành tích sân khách 20 3 5 12 15% 25% 60% 15 34 -19 0.75 1.70 14 11

Thông tin trên chỉ cung cấp tham khao Cập nhật vào2017-11-19 15:04