x Vấn đề phản hồi

Tên tiếng Quảng Đông:隆姆 Tên tiếng Anh:KVSK Lommel
Áo sân nhà

Áo sân khách
Thời gian thành lập:1932 Dung lượng:12500
Quốc gia / khu vực: Sân nhà:Stedelijk sportstadion
Thành phố: Giá trị đội bóng:

Điểm mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 36 25 6 5 69.4% 16.7% 13.9% 78 27 51 2.17 0.75 81 1
  Thành tích sân nhà 18 14 3 1 77.8% 16.7% 5.6% 43 7 36 2.39 0.39 45 1
  Thành tích sân khách 18 11 3 4 61.1% 16.7% 22.2% 35 20 15 1.94 1.11 36 1
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 36 10 23 3 27.8% 63.9% 8.3% 24 9 15 0.67 0.25 53 2
  Thành tích sân nhà 18 6 11 1 33.3% 61.1% 5.6% 11 3 8 0.61 0.17 29 2
  Thành tích sân khách 18 4 12 2 22.2% 66.7% 11.1% 13 6 7 0.72 0.33 24 2

Kèo chấp mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 23 2 0 0 0 0 2 8.70% 0% 0%
  Thành tích sân nhà 12 1 0 0 0 0 1 8.33% 0% 0%
  Thành tích sân khách 11 1 0 0 0 0 1 9% 0% 0%
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 23 2 0 0 0 0 2 8.70% 0% 0%
  Thành tích sân nhà 12 1 0 0 0 0 1 8.33% 0% 0%
  Thành tích sân khách 11 1 0 0 0 0 1 9% 0% 0%

Kèo tài xỉu mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 2 2 0 0 100% 0% 0% 15 21
  Thành tích sân nhà 1 1 0 0 100% 0% 0% 9 9
  Thành tích sân khách 1 1 0 0 100% 0% 0% 6 12
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 2 1 0 1 50% 0% 50% 32 4
  Thành tích sân nhà 1 0 0 1 0% 0% 100% 17 1
  Thành tích sân khách 1 1 0 0 100% 0% 0% 15 3
 • Thành tích lịch sử
 • Các trận đấu sớm
 • KVSK LommelDanh sách đội bóng
 • Ký lục chuyển
KVSK LommelKý lục chuyển
KVSK LommelCầu thủ chuyển vào (2017-2018)
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Từ Loại hình.
KVSK LommelCầu thủ chuyển ra (2017-2018)
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Đến Loại hình.
2017-07-25 Mathias Schils Tiền vệ Cambuur Leeuwaarden Riêng
2017-07-04 Jasper Van Heertum Hậu vệ Telstar Chuyển nhượng tự do
2017-07-01 Wouter Corstjens Hậu vệ KVC Westerlo Chuyển nhượng tự do
2017-07-01 Jesse Bertrams Thủ môn Cambuur Leeuwaarden Chuyển nhượng tự do

KVSK Lommel 2017-2018mùa thi BEL FADXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 36 25 6 5 69.4% 16.7% 13.9% 78 27 51 2.17 0.75 81 1
  Thành tích sân nhà 18 14 3 1 77.8% 16.7% 5.6% 43 7 36 2.39 0.39 45 1
  Thành tích sân khách 18 11 3 4 61.1% 16.7% 22.2% 35 20 15 1.94 1.11 36 1

KVSK Lommel 2016-2017mùa thi BEL D2Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 34 6 10 18 17.6% 29.4% 52.9% 40 56 -16 1.18 1.65 28 8
  Thành tích sân nhà 17 2 7 8 11.8% 41.2% 47.1% 20 31 -11 1.18 1.82 13 8
  Thành tích sân khách 17 4 3 10 23.5% 17.6% 58.8% 20 25 -5 1.18 1.47 15 6

KVSK Lommel 2015-2016mùa thi BEL D2Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 32 14 8 10 43.8% 25% 31.3% 43 29 14 1.34 0.91 50 8
  Thành tích sân nhà 16 9 4 3 56.3% 25% 18.8% 32 16 16 2.00 1.00 31 4
  Thành tích sân khách 16 5 4 7 31.3% 25% 43.8% 11 13 -2 0.69 0.81 19 11

KVSK Lommel 2014-2015mùa thi BEL D2Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 34 21 7 6 61.8% 20.6% 17.6% 65 27 38 1.91 0.79 70 2
  Thành tích sân nhà 17 12 2 3 70.6% 11.8% 17.6% 30 10 20 1.76 0.59 38 2
  Thành tích sân khách 17 9 5 3 52.9% 29.4% 17.6% 35 17 18 2.06 1.00 32 4

KVSK Lommel 2014-2015mùa thi BEL D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 6 1 1 4 16.7% 16.7% 66.7% 6 10 -4 1.00 1.67 4 19
  Thành tích sân nhà 3 1 1 1 33.3% 33.3% 33.3% 3 2 1 1.00 0.67 4 18
  Thành tích sân khách 3 0 0 3 0% 0% 100% 3 8 -5 1.00 2.67 0 19

KVSK Lommel 2013-2014mùa thi BEL D2Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 34 16 11 7 47.1% 32.4% 20.6% 56 34 22 1.65 1.00 59 5
  Thành tích sân nhà 17 10 6 1 58.8% 35.3% 5.9% 26 9 17 1.53 0.53 36 4
  Thành tích sân khách 17 6 5 6 35.3% 29.4% 35.3% 30 25 5 1.76 1.47 23 6

KVSK Lommel 2012-2013mùa thi BEL D2Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 34 14 8 12 41.2% 23.5% 35.3% 50 48 2 1.47 1.41 50 7
  Thành tích sân nhà 17 10 4 3 58.8% 23.5% 17.6% 28 20 8 1.65 1.18 34 6
  Thành tích sân khách 17 4 4 9 23.5% 23.5% 52.9% 22 28 -6 1.29 1.65 16 10

KVSK Lommel 2011-2012mùa thi BEL D2Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 34 15 7 12 44.1% 20.6% 35.3% 48 42 6 1.41 1.24 52 5
  Thành tích sân nhà 17 10 3 4 58.8% 17.6% 23.5% 26 17 9 1.53 1.00 33 5
  Thành tích sân khách 17 5 4 8 29.4% 23.5% 47.1% 22 25 -3 1.29 1.47 19 9

KVSK Lommel 2010-2011mùa thi BEL D2Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 40 23 5 12 57.5% 12.5% 30% 85 58 27 2.13 1.45 74 2
  Thành tích sân nhà 20 13 5 2 65% 25% 10% 45 22 23 2.25 1.10 44 3
  Thành tích sân khách 20 10 0 10 50% 0% 50% 40 36 4 2.00 1.80 30 1

KVSK Lommel 2009-2010mùa thi BEL D2Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 42 22 10 10 52.4% 23.8% 23.8% 62 34 28 1.48 0.81 76 1
  Thành tích sân nhà 21 14 4 3 66.7% 19% 14.3% 35 14 21 1.67 0.67 46 1
  Thành tích sân khách 21 8 6 7 38.1% 28.6% 33.3% 27 20 7 1.29 0.95 30 4

KVSK Lommel 2008-2009mùa thi BEL D2Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 36 14 9 13 38.9% 25% 36.1% 48 38 10 1.33 1.06 51 9
  Thành tích sân nhà 18 10 5 3 55.6% 27.8% 16.7% 28 11 17 1.56 0.61 35 5
  Thành tích sân khách 18 4 4 10 22.2% 22.2% 55.6% 20 27 -7 1.11 1.50 16 15

KVSK Lommel 2007-2008mùa thi BEL D2Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 42 18 12 12 42.9% 28.6% 28.6% 57 48 9 1.36 1.14 66 4
  Thành tích sân nhà 21 10 7 4 47.6% 33.3% 19% 28 16 12 1.33 0.76 37 5
  Thành tích sân khách 21 8 5 8 38.1% 23.8% 38.1% 29 32 -3 1.38 1.52 29 4

KVSK Lommel 2006-2007mùa thi BEL D2Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 34 9 9 16 26.5% 26.5% 47.1% 39 50 -11 1.15 1.47 36 15
  Thành tích sân nhà 17 6 4 7 35.3% 23.5% 41.2% 23 24 -1 1.35 1.41 22 14
  Thành tích sân khách 17 3 5 9 17.6% 29.4% 52.9% 16 26 -10 0.94 1.53 14 14

KVSK Lommel 2005-2006mùa thi BEL D2Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 40 20 14 6 50% 35% 15% 73 46 27 1.83 1.15 74 1
  Thành tích sân nhà 20 14 5 1 70% 25% 5% 45 18 27 2.25 0.90 47 1
  Thành tích sân khách 20 6 9 5 30% 45% 25% 28 28 0 1.40 1.40 27 2

Thông tin trên chỉ cung cấp tham khao Cập nhật vào2018-07-22 00:55