x Vấn đề phản hồi

Tên tiếng Quảng Đông:FC克魯帕 Tên tiếng Anh:FK Krupa
Áo sân nhà

Áo sân khách
Thời gian thành lập: Dung lượng:
Quốc gia / khu vực: Sân nhà:
Thành phố: Giá trị đội bóng:

Điểm mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 1 1 0 0 100% 0% 0% 3 1 2 3.00 1.00 3 1
  Thành tích sân nhà 1 1 0 0 100% 0% 0% 3 1 2 3.00 1.00 3 1
  Thành tích sân khách 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0.0 0.0 0 0
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 1 1 0 0 100% 0% 0% 2 1 1 2.00 1.00 3 1
  Thành tích sân nhà 1 1 0 0 100% 0% 0% 2 1 1 2.00 1.00 3 1
  Thành tích sân khách 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0.0 0.0 0 0

Kèo chấp mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
  Thành tích sân nhà 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
  Thành tích sân khách 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
  Thành tích sân nhà 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
  Thành tích sân khách 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

Kèo tài xỉu mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 1
  Thành tích sân nhà 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 1
  Thành tích sân khách 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 1
  Thành tích sân nhà 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 1
  Thành tích sân khách 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0
 • Thành tích lịch sử
 • Các trận đấu sớm
FK KrupaKý lục chuyển
FK KrupaCầu thủ chuyển vào ()
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Từ Loại hình.
FK KrupaCầu thủ chuyển ra ()
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Đến Loại hình.

FK Krupa 2018-2019mùa thi BOS PLXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 1 1 0 0 100% 0% 0% 3 1 2 3.00 1.00 3 1
  Thành tích sân nhà 1 1 0 0 100% 0% 0% 3 1 2 3.00 1.00 3 1
  Thành tích sân khách 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0.0 0.0 0 0

FK Krupa 2017-2018mùa thi BOS PLXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 32 10 10 12 31.3% 31.3% 37.5% 35 42 -7 1.09 1.31 40 8
  Thành tích sân nhà 16 6 4 6 37.5% 25% 37.5% 21 18 3 1.31 1.13 22 9
  Thành tích sân khách 16 4 6 6 25% 37.5% 37.5% 14 24 -10 0.88 1.50 18 5

FK Krupa 2016-2017mùa thi BOS PLXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 32 12 10 10 37.5% 31.3% 31.3% 40 34 6 1.25 1.06 46 4
  Thành tích sân nhà 16 7 7 2 43.8% 43.8% 12.5% 19 8 11 1.19 0.50 28 6
  Thành tích sân khách 16 5 3 8 31.3% 18.8% 50% 21 26 -5 1.31 1.63 18 7

Thông tin trên chỉ cung cấp tham khao Cập nhật vào2018-07-22 04:04