x Vấn đề phản hồi

Tên tiếng Quảng Đông:華路亞 Tên tiếng Anh:Valur Reykjavik
Áo sân nhà

Áo sân khách
Thời gian thành lập:1911 Dung lượng:2000
Quốc gia / khu vực: Sân nhà:Hlidarendi
Thành phố: Giá trị đội bóng:

Điểm mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 21 14 5 2 66.7% 23.8% 9.5% 39 17 22 1.86 0.81 47 1
  Thành tích sân nhà 10 8 2 0 80% 20% 0% 22 5 17 2.20 0.50 26 1
  Thành tích sân khách 11 6 3 2 54.5% 27.3% 18.2% 17 12 5 1.55 1.09 21 1
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 21 9 9 3 42.9% 42.9% 14.3% 17 6 11 0.81 0.29 36 2
  Thành tích sân nhà 10 6 3 1 60% 30% 10% 10 2 8 1.00 0.20 21 2
  Thành tích sân khách 11 3 6 2 27.3% 54.5% 18.2% 7 4 3 0.64 0.36 15 5

Kèo chấp mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 19 11 3 1 1 5 5 57.89% 5.26% 26.32%
  Thành tích sân nhà 9 6 2 0 0 1 5 66.67% 0% 11.11%
  Thành tích sân khách 10 5 1 1 1 4 0 50% 10% 40%
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 19 8 0 3 3 6 -1 42.11% 15.79% 31.58%
  Thành tích sân nhà 9 5 0 0 1 2 3 55.56% 0% 22.22%
  Thành tích sân khách 10 3 0 3 2 4 -4 30% 30% 40%

Kèo tài xỉu mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 17 8 0 9 47.1% 0% 52.9% 11 10
  Thành tích sân nhà 7 3 0 4 42.9% 0% 57.1% 6 4
  Thành tích sân khách 10 5 0 5 50% 0% 50% 5 6
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 17 6 2 9 35.3% 11.8% 52.9% 20 1
  Thành tích sân nhà 7 3 1 3 42.9% 14.3% 42.9% 10 0
  Thành tích sân khách 10 3 1 6 30% 10% 60% 10 1
 • Thành tích lịch sử
 • Các trận đấu sớm
 • Danh sách đội bóng
 • Ký lục chuyển
Ký lục chuyển  
Cầu thủ chuyển vào
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Từ Loại hình.
2016-07-15 Andreas Albech Hậu vệ Skive IK (n) Riêng
Cầu thủ chuyển ra
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Đến Loại hình.
2017-01-01 Kristinn Freyr Sigurdsson Tiền vệ GIF Sundsvall Chuyển nhượng tự do
2017-01-01 Andreas Albech Hậu vệ Sarpsborg 08 Chuyển nhượng tự do

2017mùa thiICE PRXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 21 14 5 2 66.7% 23.8% 9.5% 39 17 22 1.86 0.81 47 1
  Thành tích sân nhà 10 8 2 0 80% 20% 0% 22 5 17 2.20 0.50 26 1
  Thành tích sân khách 11 6 3 2 54.5% 27.3% 18.2% 17 12 5 1.55 1.09 21 1

2016mùa thiICE PRXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 22 10 5 7 45.5% 22.7% 31.8% 41 28 13 1.86 1.27 35 5
  Thành tích sân nhà 11 8 0 3 72.7% 0% 27.3% 24 9 15 2.18 0.82 24 1
  Thành tích sân khách 11 2 5 4 18.2% 45.5% 36.4% 17 19 -2 1.55 1.73 11 6

2015mùa thiICE PRXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 22 9 6 7 40.9% 27.3% 31.8% 38 31 7 1.73 1.41 33 5
  Thành tích sân nhà 11 5 2 4 45.5% 18.2% 36.4% 21 17 4 1.91 1.55 17 5
  Thành tích sân khách 11 4 4 3 36.4% 36.4% 27.3% 17 14 3 1.55 1.27 16 5

2014mùa thiICE PRXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 22 8 4 10 36.4% 18.2% 45.5% 31 36 -5 1.41 1.64 28 5
  Thành tích sân nhà 11 5 0 6 45.5% 0% 54.5% 20 21 -1 1.82 1.91 15 8
  Thành tích sân khách 11 3 4 4 27.3% 36.4% 36.4% 11 15 -4 1.00 1.36 13 6

2013mùa thiICE PRXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 22 8 9 5 36.4% 40.9% 22.7% 45 31 14 2.05 1.41 33 5
  Thành tích sân nhà 11 2 7 2 18.2% 63.6% 18.2% 19 16 3 1.73 1.45 13 6
  Thành tích sân khách 11 6 2 3 54.5% 18.2% 27.3% 26 15 11 2.36 1.36 20 3

2012mùa thiICE PRXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 22 9 1 12 40.9% 4.5% 54.5% 34 34 0 1.55 1.55 28 8
  Thành tích sân nhà 11 5 0 6 45.5% 0% 54.5% 20 18 2 1.82 1.64 15 9
  Thành tích sân khách 11 4 1 6 36.4% 9.1% 54.5% 14 16 -2 1.27 1.45 13 7

2011mùa thiICE PRXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 22 10 6 6 45.5% 27.3% 27.3% 28 23 5 1.27 1.05 36 5
  Thành tích sân nhà 11 6 3 2 54.5% 27.3% 18.2% 13 7 6 1.18 0.64 21 5
  Thành tích sân khách 11 4 3 4 36.4% 27.3% 36.4% 15 16 -1 1.36 1.45 15 4

2010mùa thiICE PRXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 22 7 7 8 31.8% 31.8% 36.4% 34 41 -7 1.55 1.86 28 7
  Thành tích sân nhà 11 3 4 4 27.3% 36.4% 36.4% 19 20 -1 1.73 1.82 13 9
  Thành tích sân khách 11 4 3 4 36.4% 27.3% 36.4% 15 21 -6 1.36 1.91 15 5

2009mùa thiICE PRXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 22 7 4 11 31.8% 18.2% 50% 26 43 -17 1.18 1.95 25 8
  Thành tích sân nhà 11 3 3 5 27.3% 27.3% 45.5% 16 24 -8 1.45 2.18 12 10
  Thành tích sân khách 11 4 1 6 36.4% 9.1% 54.5% 10 19 -9 0.91 1.73 13 6

2008mùa thiICE PRXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 22 11 2 9 50% 9.1% 40.9% 34 28 6 1.55 1.27 35 5
  Thành tích sân nhà 11 6 1 4 54.5% 9.1% 36.4% 13 6 7 1.18 0.55 19 5
  Thành tích sân khách 11 5 1 5 45.5% 9.1% 45.5% 21 22 -1 1.91 2.00 16 7

2007mùa thiICE PRXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 18 11 5 2 61.1% 27.8% 11.1% 41 20 21 2.28 1.11 38 1
  Thành tích sân nhà 9 4 4 1 44.4% 44.4% 11.1% 19 14 5 2.11 1.56 16 3
  Thành tích sân khách 9 7 1 1 77.8% 11.1% 11.1% 22 6 16 2.44 0.67 22 1

2006mùa thiICE PRXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 18 7 8 3 38.9% 44.4% 16.7% 27 18 9 1.50 1.00 29 3
  Thành tích sân nhà 9 4 4 1 44.4% 44.4% 11.1% 15 8 7 1.67 0.89 16 5
  Thành tích sân khách 9 3 4 2 33.3% 44.4% 22.2% 12 10 2 1.33 1.11 13 2

2005mùa thiICE PRXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 18 10 2 6 55.6% 11.1% 33.3% 29 16 13 1.61 0.89 32 2
  Thành tích sân nhà 9 5 2 2 55.6% 22.2% 22.2% 16 6 10 1.78 0.67 17 2
  Thành tích sân khách 9 5 0 4 55.6% 0% 44.4% 13 10 3 1.44 1.11 15 5

Thông tin trên chỉ cung cấp tham khao Cập nhật vào2017-09-25 04:28