x Vấn đề phản hồi

Tên tiếng Quảng Đông:施登巴斯 Tên tiếng Anh:Stumbras
Áo sân nhà

Áo sân khách
Thời gian thành lập: Dung lượng:
Quốc gia / khu vực: Sân nhà:
Thành phố: Giá trị đội bóng:

Điểm mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 4 0 2 2 0% 50% 50% 1 5 -4 0.25 1.25 2 7
  Thành tích sân nhà 2 0 1 1 0% 50% 50% 0 2 -2 0.00 1.00 1 6
  Thành tích sân khách 2 0 1 1 0% 50% 50% 1 3 -2 0.50 1.50 1 6
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 4 0 2 2 0% 50% 50% 0 2 -2 0.00 0.50 2 7
  Thành tích sân nhà 2 0 1 1 0% 50% 50% 0 1 -1 0.00 0.50 1 0
  Thành tích sân khách 2 0 1 1 0% 50% 50% 0 1 -1 0.00 0.50 1 5

Kèo chấp mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 4 2 0 1 0 1 0 50% 25% 25%
  Thành tích sân nhà 2 1 0 0 0 1 0 50% 0% 50%
  Thành tích sân khách 2 1 0 1 0 0 0 50% 50% 0%
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 4 2 0 0 0 2 0 50% 0% 50%
  Thành tích sân nhà 2 1 0 0 0 1 0 50% 0% 50%
  Thành tích sân khách 2 1 0 0 0 1 0 50% 0% 50%

Kèo tài xỉu mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 4 0 0 4 0% 0% 100% 4 0
  Thành tích sân nhà 2 0 0 2 0% 0% 100% 2 0
  Thành tích sân khách 2 0 0 2 0% 0% 100% 2 0
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 4 1 1 2 25% 25% 50% 4 0
  Thành tích sân nhà 2 1 0 1 50% 0% 50% 2 0
  Thành tích sân khách 2 0 1 1 0% 50% 50% 2 0
 • Thành tích lịch sử
 • Các trận đấu sớm
StumbrasKý lục chuyển
StumbrasCầu thủ chuyển vào (2017-2018)
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Từ Loại hình.
StumbrasCầu thủ chuyển ra (2017-2018)
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Đến Loại hình.
2017-07-01 Marius Papsys Tiền vệ Sepsi Chuyển nhượng tự do

Stumbras 2018mùa thi LIT D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 4 0 2 2 0% 50% 50% 1 5 -4 0.25 1.25 2 7
  Thành tích sân nhà 2 0 1 1 0% 50% 50% 0 2 -2 0.00 1.00 1 6
  Thành tích sân khách 2 0 1 1 0% 50% 50% 1 3 -2 0.50 1.50 1 6

Stumbras 2017mùa thi LIT D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 30 6 10 14 20% 33.3% 46.7% 28 43 -15 0.93 1.43 28 7
  Thành tích sân nhà 15 3 6 6 20% 40% 40% 14 19 -5 0.93 1.27 15 6
  Thành tích sân khách 15 3 4 8 20% 26.7% 53.3% 14 24 -10 0.93 1.60 13 7

Stumbras 2016mùa thi LIT D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 1 0 0 1 0% 0% 100% 3 6 -3 3.00 6.00 0 8
  Thành tích sân nhà 2 0 0 2 0% 0% 100% 5 9 -4 2.50 4.50 0 8
  Thành tích sân khách 14 3 4 7 21.4% 28.6% 50% 20 31 -11 1.43 2.21 13 6

Stumbras 2015mùa thi LIT D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 36 11 8 17 30.6% 22.2% 47.2% 51 74 -23 1.42 2.06 41 7
  Thành tích sân nhà 18 6 3 9 33.3% 16.7% 50% 24 40 -16 1.33 2.22 21 7
  Thành tích sân khách 18 5 5 8 27.8% 27.8% 44.4% 27 34 -7 1.50 1.89 20 5

Stumbras 2014mùa thi LIT D2Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 31 19 7 5 61.3% 22.6% 16.1% 73 29 44 2.35 0.94 64 1
  Thành tích sân nhà 16 10 5 1 62.5% 31.3% 6.3% 43 16 27 2.69 1.00 35 3
  Thành tích sân khách 15 9 2 4 60% 13.3% 26.7% 30 13 17 2.00 0.87 29 2

Thông tin trên chỉ cung cấp tham khao Cập nhật vào2018-03-18 04:46