x Vấn đề phản hồi

Tên tiếng Quảng Đông:艾文多爾山莊 Tên tiếng Anh:Avondale Heights
Áo sân nhà

Áo sân khách
Thời gian thành lập: Dung lượng:
Quốc gia / khu vực: Sân nhà:
Thành phố: Giá trị đội bóng:

Điểm mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 4 4 0 0 100% 0% 0% 15 6 9 3.75 1.50 12 1
  Thành tích sân nhà 1 1 0 0 100% 0% 0% 3 0 3 3.00 0.00 3 5
  Thành tích sân khách 3 3 0 0 100% 0% 0% 12 6 6 4.00 2.00 9 1
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 4 4 0 0 100% 0% 0% 7 1 6 1.75 0.25 12 1
  Thành tích sân nhà 1 1 0 0 100% 0% 0% 2 0 2 2.00 0.00 3 2
  Thành tích sân khách 3 3 0 0 100% 0% 0% 5 1 4 1.67 0.33 9 1

Kèo chấp mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 4 4 0 0 0 0 4 100% 0% 0%
  Thành tích sân nhà 1 1 0 0 0 0 1 100% 0% 0%
  Thành tích sân khách 3 3 0 0 0 0 3 100% 0% 0%
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 4 4 0 0 0 0 4 100% 0% 0%
  Thành tích sân nhà 1 1 0 0 0 0 1 100% 0% 0%
  Thành tích sân khách 3 3 0 0 0 0 3 100% 0% 0%

Kèo tài xỉu mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 4 4 0 0 100% 0% 0% 0 4
  Thành tích sân nhà 1 1 0 0 100% 0% 0% 0 1
  Thành tích sân khách 3 3 0 0 100% 0% 0% 0 3
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 4 3 0 1 75% 0% 25% 3 1
  Thành tích sân nhà 1 1 0 0 100% 0% 0% 1 0
  Thành tích sân khách 3 2 0 1 66.7% 0% 33.3% 2 1
 • Thành tích lịch sử
 • Các trận đấu sớm
 • Avondale HeightsDanh sách đội bóng
 • Ký lục chuyển
 • áo bóng Cầu thủ Quốc tịch Vị trí Ngày sinh nhật Giá trị
Avondale HeightsKý lục chuyển
Avondale HeightsCầu thủ chuyển vào ()
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Từ Loại hình.
Avondale HeightsCầu thủ chuyển ra ()
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Đến Loại hình.
Xếp hạng Cầu thủ Quốc tịch Tổng số bàn thắng bàn/Thắng bàn/Hòa bàn/Bại Thẻ vàng thẻ Đỏ

Avondale Heights 2018mùa thi AUS VPLXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 4 4 0 0 100% 0% 0% 15 6 9 3.75 1.50 12 1
  Thành tích sân nhà 1 1 0 0 100% 0% 0% 3 0 3 3.00 0.00 3 5
  Thành tích sân khách 3 3 0 0 100% 0% 0% 12 6 6 4.00 2.00 9 1

Avondale Heights 2017mùa thi AUS VPLXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 27 14 7 6 51.9% 25.9% 22.2% 29 22 7 1.07 0.81 49 4
  Thành tích sân nhà 14 7 5 2 50% 35.7% 14.3% 17 11 6 1.21 0.79 26 5
  Thành tích sân khách 13 7 2 4 53.8% 15.4% 30.8% 12 11 1 0.92 0.85 23 3

Avondale Heights 2016mùa thi AUS VPLXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 26 10 5 11 38.5% 19.2% 42.3% 37 42 -5 1.42 1.62 35 8
  Thành tích sân nhà 13 5 3 5 38.5% 23.1% 38.5% 22 19 3 1.69 1.46 18 9
  Thành tích sân khách 13 5 2 6 38.5% 15.4% 46.2% 15 23 -8 1.15 1.77 17 7

Avondale Heights 2015mùa thi AUS VPLXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 26 8 7 11 30.8% 26.9% 42.3% 36 42 -6 1.38 1.62 31 9
  Thành tích sân nhà 13 2 4 7 15.4% 30.8% 53.8% 14 24 -10 1.08 1.85 10 12
  Thành tích sân khách 13 6 3 4 46.2% 23.1% 30.8% 22 18 4 1.69 1.38 21 4

Avondale Heights 2014mùa thi Aus VD1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 26 17 4 5 65.4% 15.4% 19.2% 47 25 22 1.81 0.96 55 1
  Thành tích sân nhà 14 9 2 3 64.3% 14.3% 21.4% 26 15 11 1.86 1.07 29 2
  Thành tích sân khách 12 8 2 2 66.7% 16.7% 16.7% 21 10 11 1.75 0.83 26 2

Thông tin trên chỉ cung cấp tham khao Cập nhật vào2018-03-17 20:32