x Vấn đề phản hồi

Tên tiếng Quảng Đông:伊布蘇迪瓦夫 Tên tiếng Anh:Ebusua Dwarfs
Áo sân nhà

Áo sân khách
Thời gian thành lập: Dung lượng:
Quốc gia / khu vực: Sân nhà:
Thành phố: Giá trị đội bóng:

Điểm mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 12 3 3 6 25% 25% 50% 10 17 -7 0.83 1.42 12 14
  Thành tích sân nhà 7 3 2 2 42.9% 28.6% 28.6% 9 8 1 1.29 1.14 11 11
  Thành tích sân khách 5 0 1 4 0% 20% 80% 1 9 -8 0.20 1.80 1 16
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 12 0 5 7 0% 41.7% 58.3% 0 8 -8 0.00 0.67 5 16
  Thành tích sân nhà 7 0 4 3 0% 57.1% 42.9% 0 4 -4 0.00 0.57 4 16
  Thành tích sân khách 5 0 1 4 0% 20% 80% 0 4 -4 0.00 0.80 1 15

Kèo chấp mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 10 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
  Thành tích sân nhà 7 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
  Thành tích sân khách 3 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 10 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
  Thành tích sân nhà 7 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
  Thành tích sân khách 3 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

Kèo tài xỉu mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 0 0 0 0 0% 0% 0% 8 4
  Thành tích sân nhà 0 0 0 0 0% 0% 0% 5 2
  Thành tích sân khách 0 0 0 0 0% 0% 0% 3 2
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 0 0 0 0 0% 0% 0% 12 0
  Thành tích sân nhà 0 0 0 0 0% 0% 0% 7 0
  Thành tích sân khách 0 0 0 0 0% 0% 0% 5 0
 • Thành tích lịch sử
 • Các trận đấu sớm
 • Ebusua DwarfsDanh sách đội bóng
 • Ký lục chuyển
 • áo bóng Cầu thủ Quốc tịch Vị trí Ngày sinh nhật Giá trị
Ebusua DwarfsKý lục chuyển
Ebusua DwarfsCầu thủ chuyển vào ()
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Từ Loại hình.
Ebusua DwarfsCầu thủ chuyển ra ()
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Đến Loại hình.
Xếp hạng Cầu thủ Quốc tịch Tổng số bàn thắng bàn/Thắng bàn/Hòa bàn/Bại Thẻ vàng thẻ Đỏ

Ebusua Dwarfs 2018mùa thi GHA D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 12 3 3 6 25% 25% 50% 10 17 -7 0.83 1.42 12 14
  Thành tích sân nhà 7 3 2 2 42.9% 28.6% 28.6% 9 8 1 1.29 1.14 11 11
  Thành tích sân khách 5 0 1 4 0% 20% 80% 1 9 -8 0.20 1.80 1 16

Ebusua Dwarfs 2017mùa thi GHA D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 29 11 8 10 37.9% 27.6% 34.5% 36 32 4 1.24 1.10 41 9
  Thành tích sân nhà 14 9 4 1 64.3% 28.6% 7.1% 24 11 13 1.71 0.79 31 8
  Thành tích sân khách 15 2 4 9 13.3% 26.7% 60% 12 21 -9 0.80 1.40 10 10

Ebusua Dwarfs 2016mùa thi GHA D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 30 11 7 12 36.7% 23.3% 40% 31 31 0 1.03 1.03 40 9
  Thành tích sân nhà 15 9 3 3 60% 20% 20% 22 11 11 1.47 0.73 30 10
  Thành tích sân khách 15 2 4 9 13.3% 26.7% 60% 9 20 -11 0.60 1.33 10 9

Thông tin trên chỉ cung cấp tham khao Cập nhật vào2018-05-24 15:50