x Vấn đề phản hồi

Tên tiếng Quảng Đông:瑞模貝雷 Tên tiếng Anh:Remo Belem (PA)
Áo sân nhà

Áo sân khách
Thời gian thành lập:1905 Dung lượng:
Quốc gia / khu vực: Sân nhà:
Thành phố: Giá trị đội bóng:
 • Thành tích lịch sử
 • Các trận đấu sớm
 • Remo Belem (PA)Danh sách đội bóng
 • Ký lục chuyển
 • áo bóng Cầu thủ Quốc tịch Vị trí Ngày sinh nhật Giá trị
Remo Belem (PA)Ký lục chuyển
Remo Belem (PA)Cầu thủ chuyển vào ()
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Từ Loại hình.
Remo Belem (PA)Cầu thủ chuyển ra ()
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Đến Loại hình.
Xếp hạng Cầu thủ Quốc tịch Tổng số bàn thắng bàn/Thắng bàn/Hòa bàn/Bại Thẻ vàng thẻ Đỏ

Remo Belem (PA) 2007mùa thi BRA D2 Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 38 10 6 22 26.3% 15.8% 57.9% 53 69 -16 1.39 1.82 36 19
  Thành tích sân nhà 19 9 2 8 47.4% 10.5% 42.1% 31 26 5 1.63 1.37 29 18
  Thành tích sân khách 19 1 4 14 5.3% 21.1% 73.7% 22 43 -21 1.16 2.26 7 19

Remo Belem (PA) 2006mùa thi BRA D2 Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 38 13 7 18 34.2% 18.4% 47.4% 50 60 -10 1.32 1.58 46 13
  Thành tích sân nhà 19 10 5 4 52.6% 26.3% 21.1% 32 21 11 1.68 1.11 35 12
  Thành tích sân khách 19 3 2 14 15.8% 10.5% 73.7% 18 39 -21 0.95 2.05 11 15

Thông tin trên chỉ cung cấp tham khao Cập nhật vào2018-05-19 04:14