x Vấn đề phản hồi

Tên tiếng Quảng Đông:哥梅里卡奧 Tên tiếng Anh:Deportivo Union Comercio
Áo sân nhà

Áo sân khách
Thời gian thành lập: Dung lượng:
Quốc gia / khu vực: Sân nhà:
Thành phố: Giá trị đội bóng:

Điểm mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 3 0 0 3 0% 0% 100% 3 6 -3 1.00 2.00 0 14
  Thành tích sân nhà 1 0 0 1 0% 0% 100% 1 2 -1 1.00 2.00 0 12
  Thành tích sân khách 2 0 0 2 0% 0% 100% 2 4 -2 1.00 2.00 0 11
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 3 0 2 1 0% 66.7% 33.3% 1 2 -1 0.33 0.67 2 10
  Thành tích sân nhà 1 0 1 0 0% 100% 0% 1 1 0 1.00 1.00 1 9
  Thành tích sân khách 2 0 1 1 0% 50% 50% 0 1 -1 0.00 0.50 1 8

Kèo chấp mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 3 0 0 0 0 1 -1 0% 0% 33.33%
  Thành tích sân nhà 1 0 0 0 0 1 -1 0% 0% 100%
  Thành tích sân khách 2 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 3 0 0 0 1 1 -1 0% 0% 33.33%
  Thành tích sân nhà 1 0 0 0 1 1 -1 0% 0% 100%
  Thành tích sân khách 2 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

Kèo tài xỉu mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 1 1 0 0 100% 0% 0% 1 2
  Thành tích sân nhà 1 1 0 0 100% 0% 0% 0 1
  Thành tích sân khách 0 0 0 0 0% 0% 0% 1 1
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 1 1 0 0 100% 0% 0% 3 0
  Thành tích sân nhà 1 1 0 0 100% 0% 0% 1 0
  Thành tích sân khách 0 0 0 0 0% 0% 0% 2 0
 • Thành tích lịch sử
 • Các trận đấu sớm
 • Deportivo Union ComercioDanh sách đội bóng
 • Ký lục chuyển
Deportivo Union ComercioKý lục chuyển
Deportivo Union ComercioCầu thủ chuyển vào (2016-2017)
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Từ Loại hình.
Deportivo Union ComercioCầu thủ chuyển ra (2016-2017)
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Đến Loại hình.
2017-01-01 Ronald Ruiz Thủ môn Real Garcilaso Riêng
2016-08-01 Diego Mayora £ 315,000 Tiền đạo Colon de Santa Fe Riêng

Deportivo Union Comercio 2018mùa thi PER D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 3 0 0 3 0% 0% 100% 3 6 -3 1.00 2.00 0 14
  Thành tích sân nhà 1 0 0 1 0% 0% 100% 1 2 -1 1.00 2.00 0 12
  Thành tích sân khách 2 0 0 2 0% 0% 100% 2 4 -2 1.00 2.00 0 11

Deportivo Union Comercio 2017mùa thi PER D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 44 11 11 22 25% 25% 50% 52 63 -11 1.18 1.43 44 14
  Thành tích sân nhà 22 8 6 8 36.4% 27.3% 36.4% 39 31 8 1.77 1.41 30 14
  Thành tích sân khách 22 3 5 14 13.6% 22.7% 63.6% 13 32 -19 0.59 1.45 14 13

Deportivo Union Comercio 2016mùa thi PER D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 44 14 14 16 31.8% 31.8% 36.4% 51 55 -4 1.16 1.25 56 10
  Thành tích sân nhà 22 10 7 5 45.5% 31.8% 22.7% 31 23 8 1.41 1.05 37 10
  Thành tích sân khách 22 4 7 11 18.2% 31.8% 50% 20 32 -12 0.91 1.45 19 7

Deportivo Union Comercio 2015mùa thi PER D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 32 12 8 12 37.5% 25% 37.5% 48 51 -3 1.50 1.59 44 7
  Thành tích sân nhà 16 9 4 3 56.3% 25% 18.8% 31 18 13 1.94 1.13 31 6
  Thành tích sân khách 16 3 4 9 18.8% 25% 56.3% 17 33 -16 1.06 2.06 13 10

Deportivo Union Comercio 2014mùa thi PER D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 30 15 4 11 50% 13.3% 36.7% 41 27 14 1.37 0.90 49 5
  Thành tích sân nhà 15 12 1 2 80% 6.7% 13.3% 28 7 21 1.87 0.47 37 1
  Thành tích sân khách 15 3 3 9 20% 20% 60% 13 20 -7 0.87 1.33 12 9

Deportivo Union Comercio 2013mùa thi PER D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 45 12 11 22 26.7% 24.4% 48.9% 40 59 -19 0.89 1.31 47 14
  Thành tích sân nhà 23 9 7 7 39.1% 30.4% 30.4% 27 22 5 1.17 0.96 34 14
  Thành tích sân khách 22 3 4 15 13.6% 18.2% 68.2% 13 37 -24 0.59 1.68 13 13

Deportivo Union Comercio 2012mùa thi PER D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 44 16 9 19 36.4% 20.5% 43.2% 51 61 -10 1.16 1.39 57 13
  Thành tích sân nhà 22 13 3 6 59.1% 13.6% 27.3% 33 22 11 1.50 1.00 42 8
  Thành tích sân khách 22 3 6 13 13.6% 27.3% 59.1% 18 39 -21 0.82 1.77 15 12

Deportivo Union Comercio 2011mùa thi PER D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 30 12 7 11 40% 23.3% 36.7% 46 43 3 1.53 1.43 43 7
  Thành tích sân nhà 15 10 4 1 66.7% 26.7% 6.7% 32 14 18 2.13 0.93 34 3
  Thành tích sân khách 15 2 3 10 13.3% 20% 66.7% 14 29 -15 0.93 1.93 9 12

Thông tin trên chỉ cung cấp tham khao Cập nhật vào2018-02-18 15:46