x Vấn đề phản hồi

Tên tiếng Quảng Đông:雷克雅維克 Tên tiếng Anh:KR Reykjavik
Áo sân nhà

Áo sân khách
Thời gian thành lập:1899-2-16 Dung lượng:5400
Quốc gia / khu vực: Sân nhà:KR-völlur
Thành phố:Reykjavík, Iceland Giá trị đội bóng:
 • Thành tích lịch sử
 • Các trận đấu sớm
 • ReykjavíkDanh sách đội bóng
 • Ký lục chuyển
ReykjavíkKý lục chuyển
ReykjavíkCầu thủ chuyển vào (2017-2018)
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Từ Loại hình.
2017-07-16 Andre Bjerregaard Tiền đạo AC Horsens Riêng
ReykjavíkCầu thủ chuyển ra (2017-2018)
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Đến Loại hình.

Reykjavík 2017mùa thi ICE PRXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 22 8 7 7 36.4% 31.8% 31.8% 31 29 2 1.41 1.32 31 4
  Thành tích sân nhà 11 3 4 4 27.3% 36.4% 36.4% 12 13 -1 1.09 1.18 13 8
  Thành tích sân khách 11 5 3 3 45.5% 27.3% 27.3% 19 16 3 1.73 1.45 18 3

Reykjavík 2016mùa thi ICE PRXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 22 11 5 6 50% 22.7% 27.3% 29 20 9 1.32 0.91 38 3
  Thành tích sân nhà 11 6 4 1 54.5% 36.4% 9.1% 16 8 8 1.45 0.73 22 5
  Thành tích sân khách 11 5 1 5 45.5% 9.1% 45.5% 13 12 1 1.18 1.09 16 5

Reykjavík 2015mùa thi ICE PRXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 22 12 6 4 54.5% 27.3% 18.2% 36 21 15 1.64 0.95 42 3
  Thành tích sân nhà 11 6 3 2 54.5% 27.3% 18.2% 19 11 8 1.73 1.00 21 3
  Thành tích sân khách 11 6 3 2 54.5% 27.3% 18.2% 17 10 7 1.55 0.91 21 2

Reykjavík 2014mùa thi ICE PRXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 22 13 4 5 59.1% 18.2% 22.7% 40 24 16 1.82 1.09 43 3
  Thành tích sân nhà 11 6 2 3 54.5% 18.2% 27.3% 20 13 7 1.82 1.18 20 3
  Thành tích sân khách 11 7 2 2 63.6% 18.2% 18.2% 20 11 9 1.82 1.00 23 3

Reykjavík 2013mùa thi ICE PRXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 22 17 1 4 77.3% 4.5% 18.2% 50 27 23 2.27 1.23 52 1
  Thành tích sân nhà 11 10 1 0 90.9% 9.1% 0% 30 10 20 2.73 0.91 31 1
  Thành tích sân khách 11 7 0 4 63.6% 0% 36.4% 20 17 3 1.82 1.55 21 2

Reykjavík 2012mùa thi ICE PRXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 22 10 5 7 45.5% 22.7% 31.8% 39 32 7 1.77 1.45 35 4
  Thành tích sân nhà 11 7 2 2 63.6% 18.2% 18.2% 24 15 9 2.18 1.36 23 2
  Thành tích sân khách 11 3 3 5 27.3% 27.3% 45.5% 15 17 -2 1.36 1.55 12 9

Reykjavík 2011mùa thi ICE PRXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 22 13 8 1 59.1% 36.4% 4.5% 44 22 22 2.00 1.00 47 1
  Thành tích sân nhà 11 6 5 0 54.5% 45.5% 0% 23 12 11 2.09 1.09 23 3
  Thành tích sân khách 11 7 3 1 63.6% 27.3% 9.1% 21 10 11 1.91 0.91 24 1

Reykjavík 2010mùa thi ICE PRXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 22 11 5 6 50% 22.7% 27.3% 45 31 14 2.05 1.41 38 4
  Thành tích sân nhà 11 5 2 4 45.5% 18.2% 36.4% 15 12 3 1.36 1.09 17 6
  Thành tích sân khách 11 6 3 2 54.5% 27.3% 18.2% 30 19 11 2.73 1.73 21 2

Reykjavík 2009mùa thi ICE PRXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 22 15 3 4 68.2% 13.6% 18.2% 58 31 27 2.64 1.41 48 2
  Thành tích sân nhà 11 7 1 3 63.6% 9.1% 27.3% 30 18 12 2.73 1.64 22 4
  Thành tích sân khách 11 8 2 1 72.7% 18.2% 9.1% 28 13 15 2.55 1.18 26 2

Reykjavík 2008mùa thi ICE PRXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 22 12 3 7 54.5% 13.6% 31.8% 38 23 15 1.73 1.05 39 4
  Thành tích sân nhà 11 7 1 3 63.6% 9.1% 27.3% 24 12 12 2.18 1.09 22 4
  Thành tích sân khách 11 5 2 4 45.5% 18.2% 36.4% 14 11 3 1.27 1.00 17 5

Reykjavík 2007mùa thi ICE PRXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 18 3 7 8 16.7% 38.9% 44.4% 17 30 -13 0.94 1.67 16 8
  Thành tích sân nhà 9 2 3 4 22.2% 33.3% 44.4% 10 15 -5 1.11 1.67 9 9
  Thành tích sân khách 9 1 4 4 11.1% 44.4% 44.4% 7 15 -8 0.78 1.67 7 8

Reykjavík 2006mùa thi ICE PRXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 18 9 3 6 50% 16.7% 33.3% 23 27 -4 1.28 1.50 30 2
  Thành tích sân nhà 9 5 2 2 55.6% 22.2% 22.2% 15 11 4 1.67 1.22 17 4
  Thành tích sân khách 9 4 1 4 44.4% 11.1% 44.4% 8 16 -8 0.89 1.78 13 3

Reykjavík 2005mùa thi ICE PRXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 18 8 1 9 44.4% 5.6% 50% 22 24 -2 1.22 1.33 25 6
  Thành tích sân nhà 9 5 0 4 55.6% 0% 44.4% 12 12 0 1.33 1.33 15 5
  Thành tích sân khách 9 3 1 5 33.3% 11.1% 55.6% 10 12 -2 1.11 1.33 10 6

Thông tin trên chỉ cung cấp tham khao Cập nhật vào2018-03-17 23:53