x Vấn đề phản hồi

Tên tiếng Quảng Đông:布琳獅子 Tên tiếng Anh:FC Bulleen Lions
Áo sân nhà

Áo sân khách
Thời gian thành lập: Dung lượng:
Quốc gia / khu vực: Sân nhà:
Thành phố: Giá trị đội bóng:

Điểm mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 3 0 1 2 0% 33.3% 66.7% 2 5 -3 0.67 1.67 1 12
  Thành tích sân nhà 2 0 1 1 0% 50% 50% 2 3 -1 1.00 1.50 1 10
  Thành tích sân khách 1 0 0 1 0% 0% 100% 0 2 -2 0.00 2.00 0 13
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 3 1 0 2 33.3% 0% 66.7% 2 3 -1 0.67 1.00 3 12
  Thành tích sân nhà 2 1 0 1 50% 0% 50% 2 2 0 1.00 1.00 3 3
  Thành tích sân khách 1 0 0 1 0% 0% 100% 0 1 -1 0.00 1.00 0 14

Kèo chấp mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 3 1 0 0 0 2 -1 33.33% 0% 66.67%
  Thành tích sân nhà 2 1 0 0 0 1 0 50% 0% 50%
  Thành tích sân khách 1 0 0 0 0 1 -1 0% 0% 100%
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 3 1 0 0 0 2 -1 33.33% 0% 66.67%
  Thành tích sân nhà 2 1 0 0 0 1 0 50% 0% 50%
  Thành tích sân khách 1 0 0 0 0 1 -1 0% 0% 100%

Kèo tài xỉu mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 3 0 1 2 0% 33.3% 66.7% 2 1
  Thành tích sân nhà 2 0 1 1 0% 50% 50% 1 1
  Thành tích sân khách 1 0 0 1 0% 0% 100% 1 0
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 3 1 0 2 33.3% 0% 66.7% 2 1
  Thành tích sân nhà 2 1 0 1 50% 0% 50% 1 1
  Thành tích sân khách 1 0 0 1 0% 0% 100% 1 0
 • Thành tích lịch sử
 • Các trận đấu sớm
 • FC Bulleen LionsDanh sách đội bóng
 • Ký lục chuyển
 • áo bóng Cầu thủ Quốc tịch Vị trí Ngày sinh nhật Giá trị
FC Bulleen LionsKý lục chuyển
FC Bulleen LionsCầu thủ chuyển vào (2009-2010)
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Từ Loại hình.
FC Bulleen LionsCầu thủ chuyển ra (2009-2010)
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Đến Loại hình.
2009-07-01 Mathew Leckie Tiền đạo Adelaide United Riêng
Xếp hạng Cầu thủ Quốc tịch Tổng số bàn thắng bàn/Thắng bàn/Hòa bàn/Bại Thẻ vàng thẻ Đỏ

FC Bulleen Lions 2018mùa thi AUS VPLXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 3 0 1 2 0% 33.3% 66.7% 2 5 -3 0.67 1.67 1 12
  Thành tích sân nhà 2 0 1 1 0% 50% 50% 2 3 -1 1.00 1.50 1 10
  Thành tích sân khách 1 0 0 1 0% 0% 100% 0 2 -2 0.00 2.00 0 13

FC Bulleen Lions 2017mùa thi AUS VPLXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 26 9 5 12 34.6% 19.2% 46.2% 39 42 -3 1.50 1.62 32 9
  Thành tích sân nhà 13 5 2 6 38.5% 15.4% 46.2% 22 24 -2 1.69 1.85 17 10
  Thành tích sân khách 13 4 3 6 30.8% 23.1% 46.2% 17 18 -1 1.31 1.38 15 8

FC Bulleen Lions 2016mùa thi AUS VPLXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 26 5 10 11 19.2% 38.5% 42.3% 21 32 -11 0.81 1.23 25 11
  Thành tích sân nhà 13 3 7 3 23.1% 53.8% 23.1% 13 14 -1 1.00 1.08 16 11
  Thành tích sân khách 13 2 3 8 15.4% 23.1% 61.5% 8 18 -10 0.62 1.38 9 11

FC Bulleen Lions 2015mùa thi Aus VD1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 28 16 6 6 57.1% 21.4% 21.4% 47 28 19 1.68 1.00 54 2
  Thành tích sân nhà 14 10 2 2 71.4% 14.3% 14.3% 28 12 16 2.00 0.86 32 2
  Thành tích sân khách 14 6 4 4 42.9% 28.6% 28.6% 19 16 3 1.36 1.14 22 8

FC Bulleen Lions 2014mùa thi Aus VD1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 26 13 5 8 50% 19.2% 30.8% 64 42 22 2.46 1.62 44 6
  Thành tích sân nhà 13 7 3 3 53.8% 23.1% 23.1% 35 20 15 2.69 1.54 24 3
  Thành tích sân khách 13 6 2 5 46.2% 15.4% 38.5% 29 22 7 2.23 1.69 20 5

FC Bulleen Lions 2013mùa thi Aus VD1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 22 8 5 9 36.4% 22.7% 40.9% 29 26 3 1.32 1.18 29 7
  Thành tích sân nhà 11 5 3 3 45.5% 27.3% 27.3% 16 12 4 1.45 1.09 18 3
  Thành tích sân khách 11 3 2 6 27.3% 18.2% 54.5% 13 14 -1 1.18 1.27 11 10

FC Bulleen Lions 2012mùa thi Aus VD1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 22 8 7 7 36.4% 31.8% 31.8% 43 36 7 1.95 1.64 31 6
  Thành tích sân nhà 11 6 2 3 54.5% 18.2% 27.3% 33 19 14 3.00 1.73 20 6
  Thành tích sân khách 11 2 5 4 18.2% 45.5% 36.4% 10 17 -7 0.91 1.55 11 7

FC Bulleen Lions 2011mùa thi Aus VD1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 22 8 4 10 36.4% 18.2% 45.5% 27 31 -4 1.23 1.41 28 9
  Thành tích sân nhà 11 6 2 3 54.5% 18.2% 27.3% 19 13 6 1.73 1.18 20 5
  Thành tích sân khách 11 2 2 7 18.2% 18.2% 63.6% 8 18 -10 0.73 1.64 8 10

Thông tin trên chỉ cung cấp tham khao Cập nhật vào2018-03-18 20:16