x Vấn đề phản hồi

Tên tiếng Quảng Đông:布琳獅子 Tên tiếng Anh:FC Bulleen Lions
Áo sân nhà

Áo sân khách
Thời gian thành lập: Dung lượng:
Quốc gia / khu vực: Sân nhà:
Thành phố: Giá trị đội bóng:

Điểm mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 26 9 5 12 34.6% 19.2% 46.2% 39 42 -3 1.50 1.62 32 9
  Thành tích sân nhà 13 5 2 6 38.5% 15.4% 46.2% 22 24 -2 1.69 1.85 17 10
  Thành tích sân khách 13 4 3 6 30.8% 23.1% 46.2% 17 18 -1 1.31 1.38 15 8
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 26 6 8 12 23.1% 30.8% 46.2% 14 23 -9 0.54 0.88 26 11
  Thành tích sân nhà 13 4 4 5 30.8% 30.8% 38.5% 9 9 0 0.69 0.69 16 10
  Thành tích sân khách 13 2 4 7 15.4% 30.8% 53.8% 5 14 -9 0.38 1.08 10 13

Kèo chấp mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 26 14 1 0 1 12 2 53.85% 0% 46.15%
  Thành tích sân nhà 13 6 0 0 0 7 -1 46.15% 0% 53.85%
  Thành tích sân khách 13 8 1 0 1 5 3 61.54% 0% 38.46%
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 26 9 3 4 1 13 -8 34.62% 15.38% 50%
  Thành tích sân nhà 13 5 1 2 1 6 -3 38.46% 15.38% 46.15%
  Thành tích sân khách 13 4 2 2 0 7 -5 30.77% 15.38% 53.85%

Kèo tài xỉu mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 26 14 2 10 53.8% 7.7% 38.5% 9 17
  Thành tích sân nhà 13 9 0 4 69.2% 0% 30.8% 4 9
  Thành tích sân khách 13 5 2 6 38.5% 15.4% 46.2% 5 8
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 26 12 0 14 46.2% 0% 53.8% 21 5
  Thành tích sân nhà 13 5 0 8 38.5% 0% 61.5% 10 3
  Thành tích sân khách 13 7 0 6 53.8% 0% 46.2% 11 2
 • Thành tích lịch sử
 • Các trận đấu sớm
 • Danh sách đội bóng
 • Ký lục chuyển
 • áo bóng Cầu thủ Quốc tịch Vị trí Ngày sinh nhật Giá trị
Ký lục chuyển  
Cầu thủ chuyển vào
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Từ Loại hình.
Cầu thủ chuyển ra
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Đến Loại hình.
2009-07-01 Mathew Leckie Tiền vệ Adelaide United Riêng
Xếp hạng Cầu thủ Quốc tịch Tổng số bàn thắng bàn/Thắng bàn/Hòa bàn/Bại Thẻ vàng thẻ Đỏ

2017mùa thiAUS VPLXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 26 9 5 12 34.6% 19.2% 46.2% 39 42 -3 1.50 1.62 32 9
  Thành tích sân nhà 13 5 2 6 38.5% 15.4% 46.2% 22 24 -2 1.69 1.85 17 10
  Thành tích sân khách 13 4 3 6 30.8% 23.1% 46.2% 17 18 -1 1.31 1.38 15 8

2016mùa thiAUS VPLXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 26 5 10 11 19.2% 38.5% 42.3% 21 32 -11 0.81 1.23 25 11
  Thành tích sân nhà 13 3 7 3 23.1% 53.8% 23.1% 13 14 -1 1.00 1.08 16 11
  Thành tích sân khách 13 2 3 8 15.4% 23.1% 61.5% 8 18 -10 0.62 1.38 9 11

2015mùa thiAus VD1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 28 16 6 6 57.1% 21.4% 21.4% 47 28 19 1.68 1.00 54 2
  Thành tích sân nhà 14 10 2 2 71.4% 14.3% 14.3% 28 12 16 2.00 0.86 32 2
  Thành tích sân khách 14 6 4 4 42.9% 28.6% 28.6% 19 16 3 1.36 1.14 22 8

2014mùa thiAus VD1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 26 13 5 8 50% 19.2% 30.8% 64 42 22 2.46 1.62 44 6
  Thành tích sân nhà 13 7 3 3 53.8% 23.1% 23.1% 35 20 15 2.69 1.54 24 3
  Thành tích sân khách 13 6 2 5 46.2% 15.4% 38.5% 29 22 7 2.23 1.69 20 5

2013mùa thiAus VD1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 22 8 5 9 36.4% 22.7% 40.9% 29 26 3 1.32 1.18 29 7
  Thành tích sân nhà 11 5 3 3 45.5% 27.3% 27.3% 16 12 4 1.45 1.09 18 3
  Thành tích sân khách 11 3 2 6 27.3% 18.2% 54.5% 13 14 -1 1.18 1.27 11 10

2012mùa thiAus VD1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 22 8 7 7 36.4% 31.8% 31.8% 43 36 7 1.95 1.64 31 6
  Thành tích sân nhà 11 6 2 3 54.5% 18.2% 27.3% 33 19 14 3.00 1.73 20 6
  Thành tích sân khách 11 2 5 4 18.2% 45.5% 36.4% 10 17 -7 0.91 1.55 11 7

2011mùa thiAus VD1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 22 8 4 10 36.4% 18.2% 45.5% 27 31 -4 1.23 1.41 28 9
  Thành tích sân nhà 11 6 2 3 54.5% 18.2% 27.3% 19 13 6 1.73 1.18 20 5
  Thành tích sân khách 11 2 2 7 18.2% 18.2% 63.6% 8 18 -10 0.73 1.64 8 10

Thông tin trên chỉ cung cấp tham khao Cập nhật vào2017-08-25 09:11