x Vấn đề phản hồi

Tên tiếng Quảng Đông:美塔里加 Tên tiếng Anh:Metta/LU Riga
Áo sân nhà

Áo sân khách
Thời gian thành lập:2006 Dung lượng:
Quốc gia / khu vực: Sân nhà:
Thành phố: Giá trị đội bóng:

Điểm mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 2 1 1 0 50% 50% 0% 4 2 2 2.00 1.00 4 15
  Thành tích sân nhà 1 1 0 0 100% 0% 0% 3 1 2 3.00 1.00 3 15
  Thành tích sân khách 1 0 1 0 0% 100% 0% 1 1 0 1.00 1.00 1 13
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 2 1 1 0 50% 50% 0% 4 1 3 2.00 0.50 4 15
  Thành tích sân nhà 1 1 0 0 100% 0% 0% 3 0 3 3.00 0.00 3 15
  Thành tích sân khách 1 0 1 0 0% 100% 0% 1 1 0 1.00 1.00 1 14

Kèo chấp mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 2 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
  Thành tích sân nhà 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
  Thành tích sân khách 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 2 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
  Thành tích sân nhà 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
  Thành tích sân khách 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

Kèo tài xỉu mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 0 0 0 0 0% 0% 0% 1 1
  Thành tích sân nhà 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 1
  Thành tích sân khách 0 0 0 0 0% 0% 0% 1 0
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 0 0 0 0 0% 0% 0% 1 1
  Thành tích sân nhà 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 1
  Thành tích sân khách 0 0 0 0 0% 0% 0% 1 0
 • Thành tích lịch sử
 • Các trận đấu sớm
 • Metta/LU RigaDanh sách đội bóng
 • Ký lục chuyển
Metta/LU RigaKý lục chuyển
Metta/LU RigaCầu thủ chuyển vào ()
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Từ Loại hình.
Metta/LU RigaCầu thủ chuyển ra ()
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Đến Loại hình.

Metta/LU Riga 2017mùa thi LAT D2 Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 2 1 1 0 50% 50% 0% 4 2 2 2.00 1.00 4 15
  Thành tích sân nhà 1 1 0 0 100% 0% 0% 3 1 2 3.00 1.00 3 15
  Thành tích sân khách 1 0 1 0 0% 100% 0% 1 1 0 1.00 1.00 1 13

Metta/LU Riga 2017mùa thi LAT D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 24 3 6 15 12.5% 25% 62.5% 21 46 -25 0.88 1.92 15 7
  Thành tích sân nhà 12 2 4 6 16.7% 33.3% 50% 14 23 -9 1.17 1.92 10 7
  Thành tích sân khách 12 1 2 9 8.3% 16.7% 75% 7 23 -16 0.58 1.92 5 7

Metta/LU Riga 2016mùa thi LAT D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 28 8 6 14 28.6% 21.4% 50% 32 47 -15 1.14 1.68 30 7
  Thành tích sân nhà 14 5 5 4 35.7% 35.7% 28.6% 18 16 2 1.29 1.14 20 7
  Thành tích sân khách 14 3 1 10 21.4% 7.1% 71.4% 14 31 -17 1.00 2.21 10 6

Metta/LU Riga 2016mùa thi LAT D2 Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích
  Thành tích sân nhà
  Thành tích sân khách

Metta/LU Riga 2015mùa thi LAT D2 Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích
  Thành tích sân nhà
  Thành tích sân khách

Metta/LU Riga 2015mùa thi LAT D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 24 3 3 18 12.5% 12.5% 75% 19 56 -37 0.79 2.33 12 7
  Thành tích sân nhà 12 2 1 9 16.7% 8.3% 75% 11 31 -20 0.92 2.58 7 7
  Thành tích sân khách 12 1 2 9 8.3% 16.7% 75% 8 25 -17 0.67 2.08 5 7

Metta/LU Riga 2014mùa thi LAT D2 Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 2 2 0 0 100% 0% 0% 6 1 5 3.00 0.50 6 16
  Thành tích sân nhà 1 1 0 0 100% 0% 0% 1 0 1 1.00 0.00 3 15
  Thành tích sân khách 1 1 0 0 100% 0% 0% 5 1 4 5.00 1.00 3 16

Metta/LU Riga 2014mùa thi LAT D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 36 3 7 26 8.3% 19.4% 72.2% 26 69 -43 0.72 1.92 16 9
  Thành tích sân nhà 18 2 4 12 11.1% 22.2% 66.7% 13 35 -22 0.72 1.94 10 9
  Thành tích sân khách 18 1 3 14 5.6% 16.7% 77.8% 13 34 -21 0.72 1.89 6 9

Metta/LU Riga 2013mùa thi LAT D2 Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 2 2 0 0 100% 0% 0% 5 2 3 2.50 1.00 6 17
  Thành tích sân nhà 1 1 0 0 100% 0% 0% 1 0 1 1.00 0.00 3 17
  Thành tích sân khách 1 1 0 0 100% 0% 0% 4 2 2 4.00 2.00 3 16

Metta/LU Riga 2013mùa thi LAT D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 27 4 7 16 14.8% 25.9% 59.3% 15 47 -32 0.56 1.74 19 9
  Thành tích sân nhà 13 2 2 9 15.4% 15.4% 69.2% 6 17 -11 0.46 1.31 8 9
  Thành tích sân khách 14 2 5 7 14.3% 35.7% 50% 9 30 -21 0.64 2.14 11 8

Metta/LU Riga 2012mùa thi LAT D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 36 7 8 21 19.4% 22.2% 58.3% 39 82 -43 1.08 2.28 29 8
  Thành tích sân nhà 18 4 5 9 22.2% 27.8% 50% 21 39 -18 1.17 2.17 17 7
  Thành tích sân khách 18 3 3 12 16.7% 16.7% 66.7% 18 43 -25 1.00 2.39 12 10

Metta/LU Riga 2011mùa thi LAT D2 Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 24 17 5 2 70.8% 20.8% 8.3% 61 14 47 2.54 0.58 56 2
  Thành tích sân nhà 12 8 3 1 66.7% 25% 8.3% 27 5 22 2.25 0.42 27 2
  Thành tích sân khách 12 9 2 1 75% 16.7% 8.3% 34 9 25 2.83 0.75 29 1

Metta/LU Riga 2010mùa thi LAT D2 Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 22 10 6 6 45.5% 27.3% 27.3% 41 25 16 1.86 1.14 36 5
  Thành tích sân nhà 11 6 2 3 54.5% 18.2% 27.3% 24 12 12 2.18 1.09 20 6
  Thành tích sân khách 11 4 4 3 36.4% 36.4% 27.3% 17 13 4 1.55 1.18 16 5

Thông tin trên chỉ cung cấp tham khao Cập nhật vào2018-03-22 14:18