x Vấn đề phản hồi

Tên tiếng Quảng Đông:約森獨立隊 Tên tiếng Anh:Independiente Jose Teran
Áo sân nhà

Áo sân khách
Thời gian thành lập: Dung lượng:
Quốc gia / khu vực: Sân nhà:
Thành phố: Giá trị đội bóng:

Điểm mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 5 3 2 0 60% 40% 0% 7 3 4 1.40 0.60 11 2
  Thành tích sân nhà 2 1 1 0 50% 50% 0% 2 1 1 1.00 0.50 4 5
  Thành tích sân khách 3 2 1 0 66.7% 33.3% 0% 5 2 3 1.67 0.67 7 1
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 5 3 2 0 60% 40% 0% 5 1 4 1.00 0.20 11 1
  Thành tích sân nhà 2 1 1 0 50% 50% 0% 1 0 1 0.50 0.00 4 0
  Thành tích sân khách 3 2 1 0 66.7% 33.3% 0% 4 1 3 1.33 0.33 7 1

Kèo chấp mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 5 2 0 1 0 0 1 40% 20% 0%
  Thành tích sân nhà 2 0 0 1 0 0 -1 0% 50% 0%
  Thành tích sân khách 3 2 0 0 0 0 2 66.67% 0% 0%
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 5 2 0 0 1 1 1 40% 0% 20%
  Thành tích sân nhà 2 0 0 0 1 1 -1 0% 0% 50%
  Thành tích sân khách 3 2 0 0 0 0 2 66.67% 0% 0%

Kèo tài xỉu mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 3 2 0 1 66.7% 0% 33.3% 3 2
  Thành tích sân nhà 1 0 0 1 0% 0% 100% 2 0
  Thành tích sân khách 2 2 0 0 100% 0% 0% 1 2
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 3 2 0 1 66.7% 0% 33.3% 4 1
  Thành tích sân nhà 1 0 0 1 0% 0% 100% 2 0
  Thành tích sân khách 2 2 0 0 100% 0% 0% 2 1
 • Thành tích lịch sử
 • Các trận đấu sớm
 • Independiente Jose TeranDanh sách đội bóng
 • Ký lục chuyển
Independiente Jose TeranKý lục chuyển
Independiente Jose TeranCầu thủ chuyển vào (2017-2018)
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Từ Loại hình.
Independiente Jose TeranCầu thủ chuyển ra (2017-2018)
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Đến Loại hình.
2018-01-07 Adrian Javier Bone Thủ môn Club Sport Emelec Chuyển nhượng tự do
2018-01-02 Mario Enrique Rizotto Vazquez Tiền vệ Sociedad Deportiva Aucas Riêng
2018-01-02 Dixon Jair Arroyo Espinoza Tiền vệ Club Sport Emelec Chuyển nhượng tự do
Xếp hạng Cầu thủ Quốc tịch Tổng số bàn thắng bàn/Thắng bàn/Hòa bàn/Bại Thẻ vàng thẻ Đỏ
1 Gabriel Jhon Cortez Ecuador 2 0 1 1 0 0
2 Michael Steveen Estrada Martínez Ecuador 2 1 1 0 1 0
3 Juan Pablo Segovia Gonzalez Argentina 1 1 0 0 0 0
4 Christian Washington Nunez Medina Uruguay 0 0 0 0 1 0
5 Kener Luis Arce Caicedo Ecuador 0 0 0 0 2 0
6 Adrian Javier Bone Ecuador 0 0 0 0 1 0
7 Dixon Jair Arroyo Espinoza Ecuador 0 0 0 0 2 0
8 Efren Alexander Mera Moreira Ecuador 0 0 0 0 1 0
9 Luis Fernando Leon Bermeo Ecuador 0 0 0 0 2 0
10 Luis Miguel Ayala Brucil Ecuador 0 0 0 0 1 0
11 Jacson Mauricio Pita Mina Ecuador 0 0 0 0 0 1
12 Felipe Jonathan Mejia Perlaza Ecuador 0 0 0 0 2 0

Independiente Jose Teran 2018mùa thi  ECU D1 Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 5 3 2 0 60% 40% 0% 7 3 4 1.40 0.60 11 2
  Thành tích sân nhà 2 1 1 0 50% 50% 0% 2 1 1 1.00 0.50 4 5
  Thành tích sân khách 3 2 1 0 66.7% 33.3% 0% 5 2 3 1.67 0.67 7 1

Independiente Jose Teran 2017mùa thi  ECU D1 Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 44 19 14 11 43.2% 31.8% 25% 68 49 19 1.55 1.11 71 4
  Thành tích sân nhà 22 11 7 4 50% 31.8% 18.2% 39 24 15 1.77 1.09 40 7
  Thành tích sân khách 22 8 7 7 36.4% 31.8% 31.8% 29 25 4 1.32 1.14 31 2

Independiente Jose Teran 2016mùa thi  ECU D1 Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 44 19 7 18 43.2% 15.9% 40.9% 55 54 1 1.25 1.23 64 4
  Thành tích sân nhà 22 12 5 5 54.5% 22.7% 22.7% 33 22 11 1.50 1.00 41 4
  Thành tích sân khách 22 7 2 13 31.8% 9.1% 59.1% 22 32 -10 1.00 1.45 23 5

Independiente Jose Teran 2015mùa thi  ECU D1 Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 44 23 11 10 52.3% 25% 22.7% 77 50 27 1.75 1.14 80 3
  Thành tích sân nhà 22 12 7 3 54.5% 31.8% 13.6% 39 23 16 1.77 1.05 43 3
  Thành tích sân khách 22 11 4 7 50% 18.2% 31.8% 38 27 11 1.73 1.23 37 3

Independiente Jose Teran 2014mùa thi  ECU D1 Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 44 25 11 8 56.8% 25% 18.2% 78 36 42 1.77 0.82 86 2
  Thành tích sân nhà 22 14 6 2 63.6% 27.3% 9.1% 47 9 38 2.14 0.41 48 3
  Thành tích sân khách 22 11 5 6 50% 22.7% 27.3% 31 27 4 1.41 1.23 38 1

Independiente Jose Teran 2013mùa thi  ECU D1 Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 44 21 10 13 47.7% 22.7% 29.5% 70 48 22 1.59 1.09 73 2
  Thành tích sân nhà 22 13 7 2 59.1% 31.8% 9.1% 36 16 20 1.64 0.73 46 3
  Thành tích sân khách 22 8 3 11 36.4% 13.6% 50% 34 32 2 1.55 1.45 27 4

Independiente Jose Teran 2012mùa thi  ECU D1 Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 46 19 11 16 41.3% 23.9% 34.8% 51 47 4 1.11 1.02 68 5
  Thành tích sân nhà 23 12 5 6 52.2% 21.7% 26.1% 30 20 10 1.30 0.87 41 5
  Thành tích sân khách 23 7 6 10 30.4% 26.1% 43.5% 21 27 -6 0.91 1.17 27 3

Independiente Jose Teran 2011mùa thi  ECU D1 Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 44 13 11 20 29.5% 25% 45.5% 61 74 -13 1.39 1.68 50 10
  Thành tích sân nhà 22 8 4 10 36.4% 18.2% 45.5% 32 36 -4 1.45 1.64 28 11
  Thành tích sân khách 22 5 7 10 22.7% 31.8% 45.5% 29 38 -9 1.32 1.73 22 7

Independiente Jose Teran 2010mùa thi  ECU D1 Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 44 10 14 20 22.7% 31.8% 45.5% 49 67 -18 1.11 1.52 44 10
  Thành tích sân nhà 22 4 10 8 18.2% 45.5% 36.4% 25 30 -5 1.14 1.36 22 11
  Thành tích sân khách 22 6 4 12 27.3% 18.2% 54.5% 24 37 -13 1.09 1.68 22 6

Thông tin trên chỉ cung cấp tham khao Cập nhật vào2018-03-17 16:46