x Vấn đề phản hồi

Tên tiếng Quảng Đông:阿梅尼奧 Tên tiếng Anh:Deportivo Armenio
Áo sân nhà

Áo sân khách
Thời gian thành lập: Dung lượng:
Quốc gia / khu vực: Sân nhà:
Thành phố: Giá trị đội bóng:

Điểm mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 27 7 10 10 25.9% 37% 37% 19 23 -4 0.70 0.85 31 14
  Thành tích sân nhà 13 3 7 3 23.1% 53.8% 23.1% 8 9 -1 0.62 0.69 16 16
  Thành tích sân khách 14 4 3 7 28.6% 21.4% 50% 11 14 -3 0.79 1.00 15 11
 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 27 5 16 6 18.5% 59.3% 22.2% 11 12 -1 0.41 0.44 31 15
  Thành tích sân nhà 13 2 10 1 15.4% 76.9% 7.7% 4 2 2 0.31 0.15 16 12
  Thành tích sân khách 14 3 6 5 21.4% 42.9% 35.7% 7 10 -3 0.50 0.71 15 12

Kèo chấp mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 24 1 0 1 0 5 -5 4.17% 4.17% 20.83%
  Thành tích sân nhà 11 0 0 0 0 2 -2 0% 0% 18.18%
  Thành tích sân khách 13 1 0 1 0 3 -3 7.69% 7.69% 23%
 • Thi đấu Thắng kèo Thắng nửa Hòa Thua nửa Thua kèo Hiệu SBT Thắng% Hòa% Bại%
  Tổng thành tích 24 0 0 2 2 5 -7 0% 8.33% 20.83%
  Thành tích sân nhà 11 0 0 0 2 2 -2 0% 0% 18.18%
  Thành tích sân khách 13 0 0 2 0 3 -5 0% 15.38% 23%

Kèo tài xỉu mùa này

 • Cả trận
 • HT
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 7 2 0 5 28.6% 0% 71.4% 20 7
  Thành tích sân nhà 2 0 0 2 0% 0% 100% 10 3
  Thành tích sân khách 5 2 0 3 40% 0% 60% 10 4
 • Thi đấu Tài Hòa Xỉu TL tài TL hòa TL xỉu Dưới 2.5 bàn Trên 2.5 bàn
  Tổng thành tích 7 4 0 3 57.1% 0% 42.9% 25 2
  Thành tích sân nhà 2 0 0 2 0% 0% 100% 13 0
  Thành tích sân khách 5 4 0 1 80% 0% 20% 12 2
 • Thành tích lịch sử
 • Các trận đấu sớm
 • Deportivo ArmenioDanh sách đội bóng
 • Ký lục chuyển
 • áo bóng Cầu thủ Quốc tịch Vị trí Ngày sinh nhật Giá trị
Deportivo ArmenioKý lục chuyển
Deportivo ArmenioCầu thủ chuyển vào (2015-2016)
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Từ Loại hình.
Deportivo ArmenioCầu thủ chuyển ra (2015-2016)
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Đến Loại hình.
2015-12-31 Alvaro Villete Thủ môn CA Atenas Kết thúc cho thuê
2015-07-01 Federico Ortiz Lopez Tiền vệ Sportivo Luqueno Riêng
Xếp hạng Cầu thủ Quốc tịch Tổng số bàn thắng bàn/Thắng bàn/Hòa bàn/Bại Thẻ vàng thẻ Đỏ

Deportivo Armenio 2017-2018mùa thi ACT MXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 27 7 10 10 25.9% 37% 37% 19 23 -4 0.70 0.85 31 14
  Thành tích sân nhà 13 3 7 3 23.1% 53.8% 23.1% 8 9 -1 0.62 0.69 16 16
  Thành tích sân khách 14 4 3 7 28.6% 21.4% 50% 11 14 -3 0.79 1.00 15 11

Deportivo Armenio 2016-2017mùa thi ACT MXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 38 12 15 11 31.6% 39.5% 28.9% 33 25 8 0.87 0.66 51 10
  Thành tích sân nhà 19 10 7 2 52.6% 36.8% 10.5% 23 9 14 1.21 0.47 37 6
  Thành tích sân khách 19 2 8 9 10.5% 42.1% 47.4% 10 16 -6 0.53 0.84 14 17

Deportivo Armenio 2016mùa thi ARG B MXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 19 3 7 9 15.8% 36.8% 47.4% 12 22 -10 0.63 1.16 16 20
  Thành tích sân nhà 9 1 2 6 11.1% 22.2% 66.7% 6 15 -9 0.67 1.67 5 20
  Thành tích sân khách 10 2 5 3 20% 50% 30% 6 7 -1 0.60 0.70 11 10

Deportivo Armenio 2015mùa thi ARG B MXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 42 12 10 20 28.6% 23.8% 47.6% 27 40 -13 0.64 0.95 46 16
  Thành tích sân nhà 21 8 6 7 38.1% 28.6% 33.3% 15 16 -1 0.71 0.76 30 13
  Thành tích sân khách 21 4 4 13 19% 19% 61.9% 12 24 -12 0.57 1.14 16 20

Deportivo Armenio 2014-2015mùa thi ARG B MXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 20 5 7 8 25% 35% 40% 14 26 -12 0.70 1.30 22 14
  Thành tích sân nhà 10 3 2 5 30% 20% 50% 7 12 -5 0.70 1.20 11 16
  Thành tích sân khách 10 2 5 3 20% 50% 30% 7 14 -7 0.70 1.40 11 13

Deportivo Armenio 2013-2014mùa thi ARG B MXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 40 10 17 13 25% 42.5% 32.5% 38 39 -1 0.95 0.98 47 15
  Thành tích sân nhà 20 5 9 6 25% 45% 30% 20 20 0 1.00 1.00 24 19
  Thành tích sân khách 20 5 8 7 25% 40% 35% 18 19 -1 0.90 0.95 23 10

Deportivo Armenio 2012-2013mùa thi ARG B MXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 40 14 16 10 35% 40% 25% 52 41 11 1.30 1.02 58 8
  Thành tích sân nhà 20 7 8 5 35% 40% 25% 23 19 4 1.15 0.95 29 12
  Thành tích sân khách 20 7 8 5 35% 40% 25% 29 22 7 1.45 1.10 29 4

Deportivo Armenio 2011-2012mùa thi ARG B MXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 40 12 14 14 30% 35% 35% 45 50 -5 1.13 1.25 50 12
  Thành tích sân nhà 20 5 8 7 25% 40% 35% 19 20 -1 0.95 1.00 23 19
  Thành tích sân khách 20 7 6 7 35% 30% 35% 26 30 -4 1.30 1.50 27 9

Deportivo Armenio 2010-2011mùa thi ARG B MXếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 43 17 15 11 39.5% 34.9% 25.6% 44 32 12 1.02 0.74 66 6
  Thành tích sân nhà 21 8 8 5 38.1% 38.1% 23.8% 21 15 6 1.00 0.71 32 12
  Thành tích sân khách 22 9 7 6 40.9% 31.8% 27.3% 23 17 6 1.05 0.77 34 5

Thông tin trên chỉ cung cấp tham khao Cập nhật vào2018-03-18 16:51