x Vấn đề phản hồi

Tên tiếng Quảng Đông:特倫辛 Tên tiếng Anh:Trencin
Áo sân nhà

Áo sân khách
Thời gian thành lập:1904 Dung lượng:16000
Quốc gia / khu vực: Sân nhà:Na Sihoti
Thành phố: Giá trị đội bóng:
 • Thành tích lịch sử
 • Các trận đấu sớm
 • TrencinDanh sách đội bóng
 • Ký lục chuyển
TrencinKý lục chuyển
TrencinCầu thủ chuyển vào (2017-2018)
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Từ Loại hình.
2017-07-01 Ricky van Haaren Tiền vệ Dordrecht Chuyển nhượng tự do
2017-07-01 Aschraf El Mahdioui Tiền vệ The Hague Chuyển nhượng tự do
TrencinCầu thủ chuyển ra (2017-2018)
Thời gian Cầu thủ Phí chuyển nhượng Vị trí Đến Loại hình.
2018-01-10 Rangelo Janga Tiền đạo KAA Gent Riêng
2017-07-19 David Richtarech Tiền vệ FK Senica Thuê
2017-07-16 Maduka Christopher Udeh Hậu vệ Tatran Presov Thuê
2017-07-16 Issa Adekunle Tiền vệ Tatran Presov Thuê
2017-07-11 Michal Ranko Hậu vệ FK Senica Riêng
2017-07-07 Huang Cong Tiền vệ Leixoes Riêng

Trencin 2017-2018mùa thi SVK D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 34 16 7 11 47.1% 20.6% 32.4% 80 50 30 2.35 1.47 55 5
  Thành tích sân nhà 17 7 2 8 41.2% 11.8% 47.1% 34 28 6 2.00 1.65 23 10
  Thành tích sân khách 17 9 5 3 52.9% 29.4% 17.6% 46 22 24 2.71 1.29 32 1

Trencin 2016-2017mùa thi SVK D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 31 14 5 12 45.2% 16.1% 38.7% 53 49 4 1.71 1.58 47 5
  Thành tích sân nhà 16 10 3 3 62.5% 18.8% 18.8% 35 18 17 2.19 1.13 33 4
  Thành tích sân khách 15 4 2 9 26.7% 13.3% 60% 18 31 -13 1.20 2.07 14 7

Trencin 2015-2016mùa thi SVK D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 33 26 3 4 78.8% 9.1% 12.1% 73 28 45 2.21 0.85 81 1
  Thành tích sân nhà 17 13 1 3 76.5% 5.9% 17.6% 42 21 21 2.47 1.24 40 1
  Thành tích sân khách 16 13 2 1 81.3% 12.5% 6.3% 31 7 24 1.94 0.44 41 1

Trencin 2014-2015mùa thi SVK D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 33 23 5 5 69.7% 15.2% 15.2% 67 28 39 2.03 0.85 74 1
  Thành tích sân nhà 17 15 1 1 88.2% 5.9% 5.9% 41 12 29 2.41 0.71 46 1
  Thành tích sân khách 16 8 4 4 50% 25% 25% 26 16 10 1.63 1.00 28 2

Trencin 2013-2014mùa thi SVK D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 33 19 6 8 57.6% 18.2% 24.2% 74 35 39 2.24 1.06 63 2
  Thành tích sân nhà 17 12 2 3 70.6% 11.8% 17.6% 48 14 34 2.82 0.82 38 1
  Thành tích sân khách 16 7 4 5 43.8% 25% 31.3% 26 21 5 1.63 1.31 25 3

Trencin 2012-2013mùa thi SVK D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 33 14 11 8 42.4% 33.3% 24.2% 52 34 18 1.58 1.03 53 3
  Thành tích sân nhà 17 8 7 2 47.1% 41.2% 11.8% 36 14 22 2.12 0.82 31 4
  Thành tích sân khách 16 6 4 6 37.5% 25% 37.5% 16 20 -4 1.00 1.25 22 3

Trencin 2011-2012mùa thi SVK D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 33 12 12 9 36.4% 36.4% 27.3% 51 49 2 1.55 1.48 48 5
  Thành tích sân nhà 16 9 6 1 56.3% 37.5% 6.3% 36 18 18 2.25 1.13 33 5
  Thành tích sân khách 17 3 6 8 17.6% 35.3% 47.1% 15 31 -16 0.88 1.82 15 10

Trencin 2010-2011mùa thi SVK D2Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 33 22 7 4 66.7% 21.2% 12.1% 76 28 48 2.30 0.85 73 1
  Thành tích sân nhà 17 15 0 2 88.2% 0% 11.8% 49 15 34 2.88 0.88 45 1
  Thành tích sân khách 16 7 7 2 43.8% 43.8% 12.5% 27 13 14 1.69 0.81 28 1

Trencin 2009-2010mùa thi SVK D2Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 27 13 11 3 48.1% 40.7% 11.1% 53 21 32 1.96 0.78 50 2
  Thành tích sân nhà 14 9 5 0 64.3% 35.7% 0% 37 11 26 2.64 0.79 32 3
  Thành tích sân khách 13 4 6 3 30.8% 46.2% 23.1% 16 10 6 1.23 0.77 18 2

Trencin 2008-2009mùa thi SVK D2Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 33 19 9 5 57.6% 27.3% 15.2% 74 27 47 2.24 0.82 66 2
  Thành tích sân nhà 18 13 4 1 72.2% 22.2% 5.6% 54 9 45 3.00 0.50 43 2
  Thành tích sân khách 15 6 5 4 40% 33.3% 26.7% 20 18 2 1.33 1.20 23 1

Trencin 2007-2008mùa thi SVK D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 33 3 7 23 9.1% 21.2% 69.7% 26 77 -51 0.79 2.33 16 12
  Thành tích sân nhà 16 3 5 8 18.8% 31.3% 50% 18 28 -10 1.13 1.75 14 12
  Thành tích sân khách 17 0 2 15 0% 11.8% 88.2% 8 49 -41 0.47 2.88 2 12

Trencin 2006-2007mùa thi SVK D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 22 3 5 14 13.6% 22.7% 63.6% 17 32 -15 0.77 1.45 14 12
  Thành tích sân nhà 11 2 3 6 18.2% 27.3% 54.5% 8 11 -3 0.73 1.00 9 12
  Thành tích sân khách 11 1 2 8 9.1% 18.2% 72.7% 9 21 -12 0.82 1.91 5 12

Trencin 2005-2006mùa thi SVK D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 36 11 9 16 30.6% 25% 44.4% 31 49 -18 0.86 1.36 42 7
  Thành tích sân nhà 18 9 5 4 50% 27.8% 22.2% 22 15 7 1.22 0.83 32 4
  Thành tích sân khách 18 2 4 12 11.1% 22.2% 66.7% 9 34 -25 0.50 1.89 10 10

Trencin 2004-2005mùa thi SVK D1Xếp hạng

 • Thi đấu Thắng Hòa Bại Thắng% Hòa% Bại% bàn Mất bàn Hiệu SBT Được TB Mất TB Điểm Xếp hạng
  Tổng thành tích 36 12 7 17 33.3% 19.4% 47.2% 36 50 -14 1.00 1.39 43 8
  Thành tích sân nhà 18 10 1 7 55.6% 5.6% 38.9% 22 18 4 1.22 1.00 31 6
  Thành tích sân khách 18 2 6 10 11.1% 33.3% 55.6% 14 32 -18 0.78 1.78 12 9

Thông tin trên chỉ cung cấp tham khao Cập nhật vào2018-07-22 00:56