x Vấn đề phản hồi
GĐ tương tự
Mùa này
Lọc giải đấu

Lọc giải đấu

Lựa chọn
Lựa chọn
Tất cả 262 trận Giấu 0 trận Hiện thị toàn bộ
GUA D1
2018-03-12 08:00
Marquense0:0
(0:0)
Coban Imperial
Á:
0.91
0.91
0/0.5
2/2.5
0.85
0.85
1×2:
2.15
3.2
2.93
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[GUA D1 11]Marquense

Coban Imperial[GUA D1 7]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

Thành tích gần đây:Marquense1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
MarquenseSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Coban Imperial2Thắng0Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Coban ImperialSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG D1
2018-03-12 07:30
Independiente2:1
(2:0)
Argentinos juniors
Á:
0.9
1.01
0.5/1
2/2.5
0.98
0.85
1×2:
1.65
3.4
5.0
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG D15]Independiente

Argentinos juniors[ARG D113]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân nhà 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân khách 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 66.67%

Thành tích gần đây:Independiente3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
IndependienteSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Argentinos juniors3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Argentinos juniorsSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
MEX D1
2018-03-12 07:00
Santos Laguna3:2
(2:1)
Rayados Monterrey
Á:
1.03
1.03
0/0.5
2.5/3
0.85
0.83
1×2:
2.28
3.4
2.7
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[MEX D14]Santos Laguna

Rayados Monterrey[MEX D18]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0/0.5 là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0/0.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 37.50%

Thành tích gần đây:Santos Laguna4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Santos LagunaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Rayados Monterrey2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Rayados MonterreySố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA CCD1
2018-03-12 06:00
Criciúma1:1
(1:0)
Atletico Tubarao SC
Á:
0.9
0.95
0.5
2.5
0.8
0.75
1×2:
1.9
3.2
3.2
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA CCD17]Criciúma

Atletico Tubarao SC[BRA CCD15]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 20.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 6trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

Thành tích gần đây:Criciúma2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
CriciúmaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Atletico Tubarao SC3Thắng3Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Atletico Tubarao SCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA RJ
2018-03-12 05:30
Fluminense 2:1
(2:0)
Nova Iguacu
Á:
0.91
0.9
1.5
2.5/3
0.91
0.9
1×2:
1.26
4.9
8.0
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA RJ1]Fluminense

Nova Iguacu[BRA RJ12]

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 75.00%

 • Chi tiết

  Kèo 1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 12.50%

 • Chi tiết

  Kèo 1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 12.50%

 • Chi tiết

  Kèo 1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 75.00%

Thành tích gần đây:Fluminense 5Thắng1Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Fluminense Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Nova Iguacu0Thắng2Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Nova IguacuSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG D1
2018-03-12 05:15
Velez Sarsfield2:2
(1:1)
Rosario Central
Á:
0.93
0.85
0
2
0.95
1.01
1×2:
2.59
3.0
2.62
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG D121]Velez Sarsfield

Rosario Central[ARG D117]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 53.85%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 68.75%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 66.67%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 0.00%

Thành tích gần đây:Velez Sarsfield2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Velez SarsfieldSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Rosario Central3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Rosario CentralSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG D2
2018-03-12 05:00
Quilmes0:1
(0:0)
Independiente Rivadavia
Á:
1.05
1.05
0.5
2
0.77
0.75
1×2:
2.02
2.91
3.55
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG D215]Quilmes

Independiente Rivadavia[ARG D223]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 70.59%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 70.59%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài5trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 56.25%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 64.29%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

Thành tích gần đây:Quilmes2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
QuilmesSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Independiente Rivadavia0Thắng4Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Independiente RivadaviaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
CRC D1
2018-03-12 04:00
Municipal Liberia 1:1
(0:0)
Santos De Guapiles
Á:
0.78
0.8
*0.5
2.5
1.04
1.0
1×2:
3.05
3.4
2.0
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[CRC D112]Municipal Liberia

Santos De Guapiles[CRC D14]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 27.27%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 2trận kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 35.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 53.85%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 trên sân khách là 66.67%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên 4.35%

Thành tích gần đây:Municipal Liberia 0Thắng3Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Municipal Liberia Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Santos De Guapiles3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Santos De GuapilesSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SLV D1
2018-03-12 04:00
CD FAS4:2
(2:1)
Luis Ángel Firpo
Á:
0.95
0.99
0.5/1
2.5
0.81
0.77
1×2:
1.72
3.45
4.0
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SLV D13]CD FAS

Luis Ángel Firpo[SLV D18]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 16.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 100.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 16.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 87.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu6trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là 80.00%

Thành tích gần đây:CD FAS4Thắng0Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
CD FASSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Luis Ángel Firpo2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Luis Ángel FirpoSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
CRC D1
2018-03-12 03:30
Universidad de Costa Rica F.C.1:2
(0:0)
Limon FC
Á:
1.07
0.95
0/0.5
2.5
0.75
0.85
1×2:
2.29
3.35
2.61
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[CRC D18]Universidad de Costa Rica F.C.

Limon FC[CRC D17]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0/0.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0/0.5 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0/0.5 là 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0/0.5 trên sân nhà là 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0 là trên sân nhà 16.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0 là 14.29%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0/0.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0/0.5 trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *0/0.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *0/0.5 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0 là trên sân khách 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0 là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 7trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là trên sân nhà 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu6trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là trên sân khách 28.57%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

Thành tích gần đây:Universidad de Costa Rica F.C.2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Universidad de Costa Rica F.C.Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Limon FC3Thắng3Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Limon FCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG D1
2018-03-12 03:00
Lanus (n)0:0
(0:0)
Estudiantes La Plata
Á:
0.92
0.9
0
2
0.96
0.96
1×2:
2.55
3.0
2.65
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG D122]Lanus (n)

Estudiantes La Plata[ARG D18]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là 47.06%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 44.44%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2 là 37.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu2trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu4trận liền

Thành tích gần đây:Lanus (n)1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Lanus (n)Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Estudiantes La Plata4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Estudiantes La PlataSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG D1
2018-03-12 03:00
CA Huracan1:1
(1:0)
San Lorenzo
Á:
0.77
0.93
0
2
1.12
0.93
1×2:
2.4
3.0
2.85
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG D19]CA Huracan

San Lorenzo[ARG D14]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 62.50%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 71.43%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 72.22%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 72.22%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu2trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 47.06%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 70.59%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

Thành tích gần đây:CA Huracan2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
CA HuracanSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:San Lorenzo2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
San LorenzoSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA SP
2018-03-12 03:00
Botafogo SP0:2
(0:0)
Corinthians
Á:
0.8
1.0
*0.5
2
1.08
0.86
1×2:
3.55
3.0
2.05
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA SP7]Botafogo SP

Corinthians[BRA SP2]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 80.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 81.82%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 72.73%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu7trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 63.64%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 27.27%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu5trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu2trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 80.00%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 0.00%

Thành tích gần đây:Botafogo SP2Thắng4Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Botafogo SPSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Corinthians2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
CorinthiansSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA SP
2018-03-12 03:00
Sao Paulo 3:1
(1:1)
Red Bull Brasil SP
Á:
0.98
1.05
1/1.5
2/2.5
0.9
0.81
1×2:
1.35
4.15
8.4
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA SP9]Sao Paulo

Red Bull Brasil SP[BRA SP11]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 90.91%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 45.45%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 40.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 72.73%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 60.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 81.82%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 87.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu7trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 100.00%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 100.00%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 72.73%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 27.27%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 0.00%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 0.00%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 27.27%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 72.73%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 100.00%

Thành tích gần đây:Sao Paulo 2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Sao Paulo Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Red Bull Brasil SP1Thắng4Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Red Bull Brasil SPSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA SP
2018-03-12 03:00
Mirassol1:1
(0:1)
Linense(BRA)
Á:
0.98
1.05
0.5
2.5
0.9
0.81
1×2:
1.95
3.35
3.45
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA SP14]Mirassol

Linense(BRA)[BRA SP15]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 40.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 20.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 80.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 72.73%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 36.36%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 0.00%

Thành tích gần đây:Mirassol1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
MirassolSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Linense(BRA)1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Linense(BRA)Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA SP
2018-03-12 03:00
Santo Andre2:3
(1:1)
Gremio Novorizontin
Á:
1.08
0.91
0
2/2.5
0.8
0.95
1×2:
2.72
3.3
2.34
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA SP16]Santo Andre

Gremio Novorizontin[BRA SP5]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 72.73%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 36.36%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 60.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

Thành tích gần đây:Santo Andre1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Santo AndreSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Gremio Novorizontin3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Gremio NovorizontinSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA SP
2018-03-12 03:00
Ponte Preta 0:0
(0:0)
Ferroviaria SP
Á:
0.8
0.85
0.5/1
2
1.08
1.01
1×2:
1.56
3.55
5.6
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA SP13]Ponte Preta

Ferroviaria SP[BRA SP12]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 80.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 90.91%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu8trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 45.45%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu2trận liền

Thành tích gần đây:Ponte Preta 0Thắng4Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ponte Preta Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Ferroviaria SP1Thắng4Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ferroviaria SPSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA SP
2018-03-12 03:00
Bragantino1:1
(0:1)
Sao Caetano
Á:
0.85
1.0
0/0.5
2
1.03
0.86
1×2:
2.13
3.0
3.35
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA SP6]Bragantino

Sao Caetano[BRA SP10]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 90.91%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu2trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 81.82%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu9trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 66.07%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 66.07%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 33.93%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 17.86%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 33.93%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 17.86%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 66.07%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 66.07%

Thành tích gần đây:Bragantino2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
BragantinoSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Sao Caetano3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Sao CaetanoSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA SP
2018-03-12 03:00
Ituano SP0:3
(0:1)
Palmeiras
Á:
0.8
1.01
*0.5
2/2.5
1.08
0.85
1×2:
3.35
3.2
2.05
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA SP4]Ituano SP

Palmeiras [BRA SP1]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 72.73%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 36.36%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 80.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 72.73%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 60.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài5trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 63.64%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng HT liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận thắng HT liền

Thành tích gần đây:Ituano SP3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ituano SPSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Palmeiras 2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Palmeiras Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA RJ
2018-03-12 03:00
Volta Redonda1:1
(1:1)
Botafogo RJ
Á:
0.91
0.95
*0.5/1
2/2.5
0.91
0.85
1×2:
4.4
3.3
1.69
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA RJ10]Volta Redonda

Botafogo RJ[BRA RJ5]

Thông tin kèo thắng thua

 • Mẫu Thống Kê Tình Hình Đội Bóng Không Đủ

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 70.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

Thành tích gần đây:Volta Redonda1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Volta RedondaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Botafogo RJ3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Botafogo RJSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG D2
2018-03-12 03:00
Gimnasia Jujuy2:0
(0:0)
Guillermo Brown
Á:
1.02
1.11
0.5
2
0.8
0.7
1×2:
1.98
2.87
3.7
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG D211]Gimnasia Jujuy

Guillermo Brown [ARG D219]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân nhà 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 68.75%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân khách 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 37.50%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 75.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2 trên sân nhà là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2 là 72.73%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 68.75%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 68.75%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là 68.75%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu6trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu6trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 31.25%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 31.25%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2 trên sân khách là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2 là 21.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là 25.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 75.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài7trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 12.50%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 50.00%

Thành tích gần đây:Gimnasia Jujuy2Thắng4Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Gimnasia JujuySố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Guillermo Brown 0Thắng1Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Guillermo Brown Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG D2
2018-03-12 03:00
Estudiantes de San Luis1:0
(0:0)
Juventud U.Gualeguaychu
Á:
0.8
0.95
0/0.5
2
1.02
0.85
1×2:
2.07
2.97
3.35
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG D217]Estudiantes de San Luis

Juventud U.Gualeguaychu[ARG D29]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là trên sân nhà 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là trên sân khách 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 45.45%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là 45.45%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 66.67%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 50.00%

Thành tích gần đây:Estudiantes de San Luis2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Estudiantes de San LuisSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Juventud U.Gualeguaychu1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Juventud U.GualeguaychuSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
CRC D1
2018-03-12 03:00
AD Carmelita1:1
(1:0)
Deportivo Saprissa
Á:
0.85
0.95
*0.5/1
2.5/3
0.97
0.85
1×2:
3.7
3.6
1.75
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[CRC D110]AD Carmelita

Deportivo Saprissa[CRC D11]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân nhà 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân khách 40.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 trên sân nhà là 33.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 87.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

Thành tích gần đây:AD Carmelita1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
AD CarmelitaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Deportivo Saprissa4Thắng0Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Deportivo SaprissaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG B M
2018-03-12 03:00
Sacachispas 2:1
(0:1)
Comunicaciones BsAs
Á:
0.77
0.95
0
2
1.05
0.85
1×2:
2.38
2.96
2.76
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG B M15]Sacachispas

Comunicaciones BsAs[ARG B M13]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 73.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 68.75%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài5trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 37.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 37.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 46.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 43.75%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

Thành tích gần đây:Sacachispas 3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Sacachispas Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Comunicaciones BsAs1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Comunicaciones BsAsSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
Bra CaP
2018-03-12 03:00
Coritiba 1:3
(0:1)
Foz do Iguacu PR
Á:
0.8
0.95
0/0.5
2/2.5
0.9
0.75
1×2:
2.04
3.05
3.0
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[Bra CaP6]Coritiba

Foz do Iguacu PR[Bra CaP4]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 66.67%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 66.07%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 66.07%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 33.93%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 16.07%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 33.93%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 16.07%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 66.07%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 66.07%

Thành tích gần đây:Coritiba 3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Coritiba Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Foz do Iguacu PR3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Foz do Iguacu PRSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA CGD
2018-03-12 03:00
Atletico Goianiense1:0
(0:0)
Goias
Á:
0.75
0.85
0
2
0.95
0.85
1×2:
2.36
2.91
2.62
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA CGD7]Atletico Goianiense

Goias[BRA CGD1]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 72.73%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 63.64%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 27.27%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 9.09%

Thành tích gần đây:Atletico Goianiense3Thắng3Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Atletico GoianienseSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Goias3Thắng3Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
GoiasSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA CCD1
2018-03-12 03:00
Figueirense1:1
(1:0)
Avaí
Á:
0.9
0.9
0.5
2/2.5
0.8
0.8
1×2:
1.9
3.1
3.35
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA CCD12]Figueirense

Avaí[BRA CCD13]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 41.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 60.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu2trận liền

Thành tích gần đây:Figueirense2Thắng4Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
FigueirenseSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Avaí3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
AvaíSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA CCD1
2018-03-12 03:00
康多迪亚AC1:1
(0:1)
Brusque FC
Á:
0.9
0.8
0
2/2.5
0.8
0.9
1×2:
2.47
3.15
2.35
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA CCD19]康多迪亚AC

Brusque FC[BRA CCD18]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 54.55%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0 là 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài5trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 54.55%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài1trận liền

Thành tích gần đây:康多迪亚AC0Thắng1Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
康多迪亚ACSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Brusque FC1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Brusque FCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA CGD1
2018-03-12 03:00
Sao Paulo RS1:2
(0:1)
Brasil de Pelotas
Á:
0.9
0.9
0
2
0.8
0.8
1×2:
2.56
2.89
2.42
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA CGD112]Sao Paulo RS

Brasil de Pelotas[BRA CGD12]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 70.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 70.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

Thành tích gần đây:Sao Paulo RS0Thắng3Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Sao Paulo RSSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Brasil de Pelotas2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Brasil de PelotasSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA CGD1
2018-03-12 03:00
Juventude0:0
(0:0)
Veranopolis RS
Á:
0.8
0.9
0.5
2/2.5
0.9
0.8
1×2:
1.8
3.15
3.65
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA CGD19]Juventude

Veranopolis RS[BRA CGD14]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 44.44%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 66.67%

Thành tích gần đây:Juventude2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
JuventudeSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Veranopolis RS3Thắng3Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Veranopolis RSSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA CGD1
2018-03-12 03:00
Avenida RS1:1
(0:0)
Novo Hamburgo RS
Á:
0.9
0.95
0/0.5
2/2.5
0.8
0.75
1×2:
2.12
3.05
2.85
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA CGD16]Avenida RS

Novo Hamburgo RS[BRA CGD111]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 30.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 80.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 60.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu5trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 20.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 60.00%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 66.07%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 66.07%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 33.93%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 17.86%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 33.93%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 17.86%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 66.07%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 66.07%

Thành tích gần đây:Avenida RS2Thắng4Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Avenida RSSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Novo Hamburgo RS2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Novo Hamburgo RSSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA CGD1
2018-03-12 03:00
Sao Luiz(RS)1:2
(1:1)
Sao Jose PoA RS
Á:
0.98
1.08
0.5
2/2.5
0.72
0.62
1×2:
1.9
3.05
3.4
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA CGD15]Sao Luiz(RS)

Sao Jose PoA RS[BRA CGD17]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 77.78%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 33.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 70.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 100.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 100.00%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 75.00%

Thành tích gần đây:Sao Luiz(RS)2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Sao Luiz(RS)Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Sao Jose PoA RS1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Sao Jose PoA RSSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA CGD1
2018-03-12 03:00
Cruzeiro RS0:1
(0:0)
Caxias RS
Á:
0.95
0.9
0/0.5
2/2.5
0.75
0.8
1×2:
2.18
3.1
2.73
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA CGD110]Cruzeiro RS

Caxias RS[BRA CGD13]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 60.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1 là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu5trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1 là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 66.07%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 66.07%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 33.93%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 16.07%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 33.93%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 16.07%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 66.07%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 66.07%

Thành tích gần đây:Cruzeiro RS1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Cruzeiro RSSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Caxias RS0Thắng5Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Caxias RSSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA MG
2018-03-12 03:00
Villa Nova-MG1:1
(0:0)
America MG
Á:
0.8
0.9
*0/0.5
2.5
0.9
0.8
1×2:
2.74
3.25
2.1
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA MG9]Villa Nova-MG

America MG[BRA MG2]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 40.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 60.00%

Thành tích gần đây:Villa Nova-MG2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Villa Nova-MGSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:America MG3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
America MGSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA MG
2018-03-12 03:00
Caldense MG2:1
(1:1)
Uberlandia MG
Á:
0.8
0.85
0.5
2
0.9
0.85
1×2:
1.8
3.0
3.8
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA MG10]Caldense MG

Uberlandia MG[BRA MG12]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 70.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 25.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu2trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 20.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 85.71%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

Thành tích gần đây:Caldense MG1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Caldense MGSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Uberlandia MG1Thắng0Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Uberlandia MGSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA MG
2018-03-12 03:00
Atletico Mineiro1:0
(0:0)
Tombense
Á:
0.75
0.9
1
2.5
0.95
0.8
1×2:
1.41
3.85
5.5
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA MG3]Atletico Mineiro

Tombense[BRA MG4]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 70.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 60.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 70.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

Thành tích gần đây:Atletico Mineiro3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Atletico MineiroSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Tombense3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
TombenseSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA MG
2018-03-12 03:00
Uniao Recreativa dos Trabalhadores MG/URT2:0
(1:0)
Boa MG
Á:
0.8
0.95
0/0.5
2/2.5
0.9
0.75
1×2:
2.04
3.05
3.0
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA MG8]Uniao Recreativa dos Trabalhadores MG/URT

Boa MG[BRA MG5]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 90.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 60.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài5trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 30.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

Thành tích gần đây:Uniao Recreativa dos Trabalhadores MG/URT1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Uniao Recreativa dos Trabalhadores MG/URTSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Boa MG3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Boa MGSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA MG
2018-03-12 03:00
Tupi Juiz de Fora MG7:1
(4:0)
Democrata
Á:
0.75
0.9
0.5
2/2.5
0.95
0.8
1×2:
1.75
3.2
3.8
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA MG6]Tupi Juiz de Fora MG

Democrata[BRA MG11]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 70.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 40.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 70.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng HT tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng HT tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 20.00%

Thành tích gần đây:Tupi Juiz de Fora MG3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Tupi Juiz de Fora MGSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Democrata2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
DemocrataSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA CP
2018-03-12 03:00
ASSU RN4:1
(0:0)
Baraunas
Á:
0.65
0.85
0
2
1.05
0.85
1×2:
2.35
2.92
2.61
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA CP7]ASSU RN

Baraunas[BRA CP8]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 58.33%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 45.45%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 72.73%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 83.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 45.45%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 50.00%

Thành tích gần đây:ASSU RN0Thắng2Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
ASSU RNSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Baraunas0Thắng0Hòa6Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
BaraunasSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ACT M
2018-03-12 03:00
Sportivo Italiano1:2
(0:1)
Central Cordoba
Á:
0.8
1.01
*0.5
2/2.5
0.96
0.75
1×2:
3.45
3.15
1.96
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ACT M16]Sportivo Italiano

Central Cordoba[ACT M3]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 83.33%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 28.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 66.67%

Thành tích gần đây:Sportivo Italiano1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Sportivo ItalianoSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Central Cordoba2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Central CordobaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ACT M
2018-03-12 03:00
Club Lujan 2:1
(0:1)
Defensores Unidos
Á:
0.96
0.99
0/0.5
2
0.8
0.77
1×2:
2.23
2.95
3.0
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ACT M2]Club Lujan

Defensores Unidos[ACT M1]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 28.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài2trận liền

Thành tích gần đây:Club Lujan 3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Club Lujan Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Defensores Unidos3Thắng3Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Defensores UnidosSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ACT M
2018-03-12 03:00
Ituzaingo1:1
(1:1)
Sportivo Barracas
Á:
0.96
0.99
0.5/1
2/2.5
0.8
0.77
1×2:
1.72
3.3
4.25
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ACT M10]Ituzaingo

Sportivo Barracas[ACT M19]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 20.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 75.00%

Thành tích gần đây:Ituzaingo3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
ItuzaingoSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Sportivo Barracas1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Sportivo BarracasSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
La Liga
2018-03-12 02:45
Athletic Bilbao2:0
(2:0)
Leganes
Á:
0.85
1.06
0.5
2/2.5
1.03
0.8
1×2:
1.82
3.3
4.35
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[La Liga15]Athletic Bilbao

Leganes[La Liga14]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 84.62%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 70.37%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là trên sân nhà 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 55.56%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là 73.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là trên sân khách 71.43%

Thành tích gần đây:Athletic Bilbao1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Athletic BilbaoSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Leganes1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
LeganesSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
Serie A
2018-03-12 02:45
Inter Milan0:0
(0:0)
Napoli
Á:
0.8
0.96
*0.5
2.5
1.08
0.9
1×2:
3.25
3.5
2.05
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[Serie A5]Inter Milan

Napoli[Serie A2]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 85.71%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 69.23%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 55.56%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 2trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 7.14%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 6trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 7.69%

Thành tích gần đây:Inter Milan2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Inter MilanSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Napoli5Thắng0Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
NapoliSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
VEN D1
2018-03-12 02:45
Real Esppor2:0
(0:0)
Estudiantes Caracas SC
Á:
0.77
0.95
1/1.5
2.5
1.05
0.85
1×2:
1.28
4.55
8.2
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[VEN D18]Real Esppor

Estudiantes Caracas SC[VEN D116]

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 100.00%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 70.00%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 30.00%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 0.00%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 0.00%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 30.00%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 70.00%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 100.00%

Thành tích gần đây:Real Esppor3Thắng0Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Real EspporSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Estudiantes Caracas SC2Thắng0Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Estudiantes Caracas SCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
URU D1
2018-03-12 02:35
Rampla Juniors FC1:2
(0:1)
CA River Plate
Á:
0.83
0.95
*0/0.5
2.5
0.99
0.85
1×2:
2.76
3.35
2.18
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[URU D115]Rampla Juniors FC

CA River Plate[URU D110]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0/0.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0/0.5 là 50.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 trên sân khách là 40.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

Thành tích gần đây:Rampla Juniors FC0Thắng1Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Rampla Juniors FCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:CA River Plate1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
CA River PlateSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ITA C1
2018-03-12 02:30
Teramo0:0
(0:0)
Santarcangelo
Á:
0.75
0.95
0/0.5
2/2.5
1.09
0.87
1×2:
2.02
3.15
3.25
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ITA C116]Teramo

Santarcangelo[ITA C117]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 75.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 46.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là 21.43%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 16.67%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 50.00%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 69.39%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 69.39%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 30.61%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 16.33%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 30.61%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 16.33%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 69.39%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 69.39%

Thành tích gần đây:Teramo1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
TeramoSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Santarcangelo1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
SantarcangeloSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ITA C1
2018-03-12 02:30
Gubbio0:1
(0:0)
Feralpisalo
Á:
0.96
0.91
0
2/2.5
0.88
0.91
1×2:
2.53
3.2
2.43
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ITA C115]Gubbio

Feralpisalo[ITA C16]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài5trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân khách là 44.44%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài2trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài2trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 27.27%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng HT tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 8.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng HT tại sân khách liền

Thành tích gần đây:Gubbio1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
GubbioSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Feralpisalo2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
FeralpisaloSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SPA D2
2018-03-12 02:00
CF Reus Deportiu0:0
(0:0)
SD Huesca
Á:
1.02
0.93
0
2
0.86
0.93
1×2:
2.7
3.05
2.49
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SPA D215]CF Reus Deportiu

SD Huesca[SPA D21]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 62.07%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

Thành tích gần đây:CF Reus Deportiu2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
CF Reus DeportiuSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:SD Huesca3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
SD HuescaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
Bra CaP
2018-03-12 02:00
Cianorte PR2:0
(1:0)
Gremio Metropolitano Maringa
Á:
0.85
0.95
0/0.5
2/2.5
0.85
0.75
1×2:
2.08
3.05
2.93
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[Bra CaP3]Cianorte PR

Gremio Metropolitano Maringa[Bra CaP2]

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 68.75%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 68.75%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 31.25%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 16.67%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 31.25%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 16.67%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 68.75%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 68.75%

Thành tích gần đây:Cianorte PR2Thắng4Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Cianorte PRSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Gremio Metropolitano Maringa4Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Gremio Metropolitano MaringaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA CGD
2018-03-12 02:00
Rio Verde GO2:2
(1:0)
AA Anapolina
Á:
0.75
0.9
*1
2.5
0.95
0.8
1×2:
4.75
3.65
1.5
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA CGD10]Rio Verde GO

AA Anapolina[BRA CGD5]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 72.73%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 27.27%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 27.27%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 72.73%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo *0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo H1 là 71.43%

 • Chi tiết

  Kèo *0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số H1 là 71.43%

 • Chi tiết

  Kèo *0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo H1 là 28.57%

 • Chi tiết

  Kèo *0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số H1 là 28.57%

 • Chi tiết

  Kèo *0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo H1 là 28.57%

 • Chi tiết

  Kèo *0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số H1 là 28.57%

 • Chi tiết

  Kèo *0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo H1 là 71.43%

 • Chi tiết

  Kèo *0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số H1 là 71.43%

Thành tích gần đây:Rio Verde GO0Thắng2Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Rio Verde GOSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:AA Anapolina2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
AA AnapolinaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA CGD
2018-03-12 02:00
Anapolis FC2:0
(1:0)
Itumbiara EC GO
Á:
0.95
0.85
0/0.5
2
0.75
0.85
1×2:
2.2
2.92
2.83
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA CGD8]Anapolis FC

Itumbiara EC GO[BRA CGD9]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 80.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 72.73%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 68.75%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 68.75%

 • Chi tiết

  Kèo 2 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu là 67.86%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 31.25%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 16.67%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 31.25%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 16.67%

 • Chi tiết

  Kèo 2 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu là 67.86%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 68.75%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 68.75%

Thành tích gần đây:Anapolis FC1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Anapolis FCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Itumbiara EC GO1Thắng0Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Itumbiara EC GOSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SPA WD1
2018-03-12 02:00
Nữ Barcelona 1:1
(0:1)
Nữ Atletico de Madrid
Á:
0.91
0.85
0.5/1
2.5/3
0.85
0.91
1×2:
1.7
3.7
3.8
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SPA WD12]Nữ Barcelona

Nữ Atletico de Madrid [SPA WD11]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 65.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 73.68%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 60.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 81.82%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 18.18%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 14.29%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận thắng HT liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng HT tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 52.38%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 4.76%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng HT liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng HT tại sân khách liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 65.38%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 65.38%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 34.62%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 11.54%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 34.62%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 11.54%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 65.38%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 65.38%

Thành tích gần đây:Nữ Barcelona 4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Nữ Barcelona Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Nữ Atletico de Madrid 4Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Nữ Atletico de Madrid Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
PER D1
2018-03-12 01:30
Academia Deportiva Cantolao1:0
(1:0)
Union Comercio
Á:
0.77
1.0
0/0.5
2.5
1.05
0.8
1×2:
2.02
3.25
3.15
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[PER D12]Academia Deportiva Cantolao

Union Comercio[PER D18]