x Vấn đề phản hồi
GĐ tương tự
Mùa này
Lọc giải đấu

Lọc giải đấu

Lựa chọn
Lựa chọn
Tất cả 126 trận Giấu 0 trận Hiện thị toàn bộ
Mexico H2
2018-03-10 08:05
Atlante1:0
(0:0)
Tampico Madero
Á:
0.96
1.01
0/0.5
2/2.5
0.8
0.75
1×2:
2.21
3.1
2.89
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[Mexico H26]Atlante

Tampico Madero[Mexico H25]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 25.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu2trận liền

Thành tích gần đây:Atlante2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
AtlanteSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Tampico Madero3Thắng0Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Tampico MaderoSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
MEX D1
2018-03-10 08:00
Monarcas Morelia2:0
(2:0)
Veracruz
Á:
0.9
1.04
0.5
2.5
0.98
0.82
1×2:
1.9
3.35
3.6
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[MEX D17]Monarcas Morelia

Veracruz[MEX D114]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 87.50%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài6trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 38.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 38.46%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 74.07%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 69.23%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài2trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo H1 là 65.63%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo H1 là 34.38%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo H1 là 34.38%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo H1 là 65.63%

Thành tích gần đây:Monarcas Morelia3Thắng0Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Monarcas MoreliaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Veracruz2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
VeracruzSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
PER D1
2018-03-10 08:00
Alianza Lima0:0
(0:0)
Universidad San Martin
Á:
0.85
0.8
1
2.5
0.97
1.0
1×2:
1.46
4.05
5.3
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[PER D13]Alianza Lima

Universidad San Martin[PER D12]

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 81.82%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 9.09%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 9.09%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 81.82%

Thành tích gần đây:Alianza Lima2Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Alianza LimaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Universidad San Martin3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Universidad San MartinSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA SPB
2018-03-10 07:30
XV de Piracicaba2:0
(1:0)
Ah so Santa SP
Á:
0.75
0.85
0.5
2/2.5
0.95
0.85
1×2:
1.75
3.2
3.75
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA SPB7]XV de Piracicaba

Ah so Santa SP[BRA SPB15]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 66.67%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo H1 là 65.57%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo H1 là 34.43%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo H1 là 34.43%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo H1 là 65.57%

Thành tích gần đây:XV de Piracicaba3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
XV de PiracicabaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Ah so Santa SP0Thắng4Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ah so Santa SPSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG D1
2018-03-10 07:15
Talleres Cordoba3:1
(0:1)
Atletico Tucuman
Á:
0.94
0.86
1/1.5
2/2.5
0.94
1.0
1×2:
1.35
4.3
7.7
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG D12]Talleres Cordoba

Atletico Tucuman[ARG D114]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 37.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 77.78%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 72.73%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng HT tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận thắng HT tại sân khách liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 71.43%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 71.43%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 28.57%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 28.57%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 28.57%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 28.57%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 71.43%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 71.43%

Thành tích gần đây:Talleres Cordoba4Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Talleres CordobaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Atletico Tucuman2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Atletico TucumanSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG D2
2018-03-10 07:00
Atletico Rafaela1:1
(0:0)
All Boys
Á:
0.88
0.9
0.5/1
2
0.94
0.9
1×2:
1.66
3.2
4.85
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG D21]Atletico Rafaela

All Boys [ARG D220]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân nhà 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 62.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân khách 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 61.54%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 40.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 81.25%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 81.25%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 87.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 87.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài6trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài5trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng HT liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng HT liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 75.00%

Thành tích gần đây:Atletico Rafaela3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Atletico RafaelaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:All Boys 1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
All Boys Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG B M
2018-03-10 07:00
CA Platense0:0
(0:0)
CA San Miguel
Á:
0.97
1.0
0.5/1
2
0.85
0.8
1×2:
1.72
3.1
4.65
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG B M2]CA Platense

CA San Miguel[ARG B M11]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 50.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 72.73%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 63.16%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 61.11%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài6trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 77.78%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 77.78%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 75.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài2trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 0.00%

Thành tích gần đây:CA Platense4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
CA PlatenseSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:CA San Miguel2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
CA San MiguelSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
PAR D1
2018-03-10 06:15
Libertad1:2
(1:0)
Sol de America
Á:
0.9
0.85
0.5
2.5/3
0.92
0.95
1×2:
1.9
3.55
3.2
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[PAR D12]Libertad

Sol de America[PAR D16]

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 2.5/3 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tài là 72.22%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo H1 là 65.52%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo H1 là 34.48%

 • Chi tiết

  Kèo 2.5/3 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tài là 72.22%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo H1 là 34.48%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo H1 là 65.52%

Thành tích gần đây:Libertad3Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
LibertadSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Sol de America2Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Sol de AmericaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG B M
2018-03-10 06:10
Club Atl. Estudiantes1:1
(1:1)
Almirante Brown
Á:
0.8
0.85
0.5/1
2
1.02
0.95
1×2:
1.56
3.45
5.3
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG B M1]Club Atl. Estudiantes

Almirante Brown[ARG B M18]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 38.89%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 70.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 45.45%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 45.45%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 44.44%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 44.44%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 90.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 90.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 68.42%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài9trận liền

Thành tích gần đây:Club Atl. Estudiantes4Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Club Atl. EstudiantesSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Almirante Brown1Thắng0Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Almirante BrownSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG B M
2018-03-10 06:00
Talleres Rem de Escalada1:2
(0:1)
Colegiales
Á:
0.97
1.0
0.5/1
2
0.85
0.82
1×2:
1.72
3.1
4.65
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG B M4]Talleres Rem de Escalada

Colegiales [ARG B M16]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 83.33%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 77.78%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là trên sân nhà 77.78%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 68.75%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là 68.75%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu6trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 45.45%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là trên sân khách 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 37.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là 40.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài7trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

Thành tích gần đây:Talleres Rem de Escalada3Thắng3Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Talleres Rem de EscaladaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Colegiales 1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Colegiales Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA CP
2018-03-10 05:30
America FC Natal RN4:1
(1:1)
ASSU RN
Á:
0.7
0.8
1
2.5
1.0
0.9
1×2:
1.39
4.0
5.6
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA CP2]America FC Natal RN

ASSU RN[BRA CP7]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 45.45%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 36.36%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 83.33%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 40.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu2trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu2trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 90.91%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu10trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu5trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 66.67%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 80.00%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 10.00%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 10.00%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 80.00%

Thành tích gần đây:America FC Natal RN3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
America FC Natal RNSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:ASSU RN1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
ASSU RNSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA SPB
2018-03-10 05:15
Oeste Itapolis1:3
(1:1)
CA Votuporanguense SP
Á:
0.9
0.95
0.5/1
2.5
0.8
0.75
1×2:
1.68
3.35
3.9
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA SPB6]Oeste Itapolis

CA Votuporanguense SP[BRA SPB10]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 62.50%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 50.00%

Thành tích gần đây:Oeste Itapolis1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Oeste ItapolisSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:CA Votuporanguense SP1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
CA Votuporanguense SPSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG D1
2018-03-10 05:00
Gimnasia La Plata 0:2
(0:0)
Banfield
Á:
0.8
0.9
0/0.5
2
1.08
0.96
1×2:
2.07
3.05
3.45
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG D118]Gimnasia La Plata

Banfield[ARG D117]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 62.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 62.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 61.11%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 61.11%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu5trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 87.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 72.22%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 91.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu5trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài5trận liền

Thành tích gần đây:Gimnasia La Plata 2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Gimnasia La Plata Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Banfield2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
BanfieldSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG D1
2018-03-10 05:00
Godoy Cruz Antonio Tomba1:0
(0:0)
Arsenal de Sarandi
Á:
1.03
0.92
0.5/1
2/2.5
0.85
0.94
1×2:
1.75
3.4
4.2
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG D16]Godoy Cruz Antonio Tomba

Arsenal de Sarandi[ARG D128]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 87.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 85.71%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 là 57.14%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài5trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 55.56%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 trên sân khách là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài2trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 44.44%

Thành tích gần đây:Godoy Cruz Antonio Tomba3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Godoy Cruz Antonio TombaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Arsenal de Sarandi1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Arsenal de SarandiSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ICE LC
2018-03-10 04:00
Vikingur Reykjavik0:1
(0:1)
Fram Reykjavik
Á:
0.85
0.89
1.5
3/3.5
0.97
0.95
1×2:
1.28
5.1
6.9
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ICE PR8]Vikingur Reykjavik

Fram Reykjavik[ICE D19]

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo H1 là 80.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số H1 là 80.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo H1 là 20.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số H1 là 0.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo H1 là 20.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số H1 là 0.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo H1 là 80.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số H1 là 80.00%

Thành tích gần đây:Vikingur Reykjavik1Thắng0Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Vikingur ReykjavikSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Fram Reykjavik0Thắng0Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Fram ReykjavikSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
La Liga
2018-03-10 03:00
Girona2:0
(1:0)
Deportivo de La Coruña
Á:
1.05
1.01
0.5/1
2.5
0.83
0.85
1×2:
1.81
3.65
3.95
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[La Liga7]Girona

Deportivo de La Coruña[La Liga19]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 83.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 30.77%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 54.55%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 55.56%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 69.23%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1 trên sân nhà là 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1 trên sân khách là 71.43%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận thắng HT tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng HT tại sân khách liền

Thành tích gần đây:Girona4Thắng0Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
GironaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Deportivo de La Coruña0Thắng2Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Deportivo de La CoruñaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG B M
2018-03-10 03:00
CA Fenix Pilar0:0
(0:0)
UAI Urquiza
Á:
0.8
1.0
0
2
1.02
0.8
1×2:
2.43
2.94
2.71
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG B M10]CA Fenix Pilar

UAI Urquiza [ARG B M5]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là trên sân nhà 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 55.56%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là trên sân khách 45.45%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2 trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 45.45%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 72.73%

Thành tích gần đây:CA Fenix Pilar0Thắng4Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
CA Fenix PilarSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:UAI Urquiza 1Thắng0Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
UAI Urquiza Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
WAL PR
2018-03-10 02:50
Llandudno2:2
(0:1)
Prestatyn Town FC
Á:
0.97
0.85
1
2.5/3
0.85
0.95
1×2:
1.54
4.1
4.8
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[WAL PR5]Llandudno

Prestatyn Town FC[WAL PR6]

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 88.89%

 • Chi tiết

  Kèo 2.5/3 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tài là 70.59%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 65.85%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 11.11%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 11.11%

 • Chi tiết

  Kèo 2.5/3 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tài là 70.59%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 65.85%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 88.89%

Thành tích gần đây:Llandudno1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
LlandudnoSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Prestatyn Town FC0Thắng1Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Prestatyn Town FCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
POL D2
2018-03-10 02:50
Stal Mielec1:0
(0:0)
Gornik Leczna
Á:
0.98
1.04
0.5
2.5
0.88
0.8
1×2:
1.95
3.25
3.35
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[POL D25]Stal Mielec

Gornik Leczna[POL D218]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân nhà 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0.5 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 40.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 16.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 16.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 14.29%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân khách 14.29%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0.5 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 70.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 85.71%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 trên sân khách là 55.56%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài2trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng HT liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng HT liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 60.00%

Thành tích gần đây:Stal Mielec4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Stal MielecSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Gornik Leczna0Thắng1Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Gornik LecznaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
Ligue 1
2018-03-10 02:45
Strasbourg1:3
(1:3)
Monaco
Á:
0.95
1.08
*0.5/1
3
0.93
0.78
1×2:
4.2
3.9
1.7
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[Ligue 115]Strasbourg

Monaco[Ligue 12]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 87.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 45.45%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1/1.5 trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1/1.5 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 67.50%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 67.50%

Thành tích gần đây:Strasbourg1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
StrasbourgSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Monaco4Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
MonacoSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
WAL PR
2018-03-10 02:45
Bangor City FC1:2
(1:1)
Bala Town
Á:
0.9
0.95
0.5
2.5/3
0.92
0.85
1×2:
1.9
3.6
3.35
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[WAL PR1]Bangor City FC

Bala Town[WAL PR3]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 66.67%

 • Mẫu Thống Kê Tình Hình Đội Bóng Không Đủ

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 70.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng sau khi dẫn trước trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 2.5/3 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tài là 68.75%

 • Chi tiết

  Kèo 2.5/3 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tài là 68.75%

Thành tích gần đây:Bangor City FC4Thắng0Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Bangor City FCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Bala Town3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Bala TownSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
POL D1
2018-03-10 02:30
Wisła Kraków3:1
(1:1)
Slask Wroclaw
Á:
0.88
0.88
0.5
2/2.5
1.0
0.98
1×2:
1.85
3.35
3.9
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[POL D1 8]Wisła Kraków

Slask Wroclaw[POL D1 11]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0.5 là 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0.5 trên sân nhà là 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân nhà 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *0.5 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *0.5 trên sân khách là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân khách 25.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài6trận liền

Thành tích gần đây:Wisła Kraków1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Wisła KrakówSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Slask Wroclaw1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Slask WroclawSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
Bundesliga
2018-03-10 02:30
FSV Mainz 050:1
(0:0)
Schalke 04
Á:
0.91
0.99
*0/0.5
2.5
0.97
0.87
1×2:
2.94
3.45
2.21
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[Bundesliga16]FSV Mainz 05

Schalke 04[Bundesliga2]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 41.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 trên sân nhà là 40.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1 trên sân khách là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu2trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng HT liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng HT liền

Thành tích gần đây:FSV Mainz 051Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
FSV Mainz 05Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Schalke 044Thắng0Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Schalke 04Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
FRA D2
2018-03-10 02:00
Reims4:0
(2:0)
Chateauroux
Á:
0.83
1.06
0.5/1
2.5/3
1.05
0.8
1×2:
1.59
3.9
4.6
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[FRA D21]Reims

Chateauroux[FRA D25]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0.5/1 là 87.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0.5/1 trên sân nhà là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân nhà 45.45%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 38.46%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *0.5/1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *0.5/1 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân khách 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 46.15%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 78.57%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 53.85%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 7.14%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 2.5/3 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tài là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 2.5/3 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tài là 66.67%

Thành tích gần đây:Reims3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
ReimsSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Chateauroux4Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
ChateaurouxSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
FRA D2
2018-03-10 02:00
Chamois Niortais1:2
(0:2)
Lorient
Á:
0.85
0.93
*0.5
2.5
1.03
0.93
1×2:
3.25
3.4
2.0
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[FRA D214]Chamois Niortais

Lorient[FRA D26]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân nhà 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 35.71%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân khách 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 73.68%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 trên sân khách là 55.56%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

Thành tích gần đây:Chamois Niortais2Thắng0Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Chamois NiortaisSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Lorient3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
LorientSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
FRA D2
2018-03-10 02:00
Le Havre2:1
(1:0)
Clermont Foot
Á:
0.94
0.96
0/0.5
2/2.5
0.94
0.9
1×2:
2.21
3.2
2.99
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[FRA D28]Le Havre

Clermont Foot[FRA D23]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 69.23%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 61.54%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 60.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là trên sân nhà 36.36%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu2trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 67.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là trên sân khách 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

Thành tích gần đây:Le Havre2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Le HavreSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Clermont Foot4Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Clermont FootSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
FRA D2
2018-03-10 02:00
Orleans US 451:4
(0:2)
Nimes
Á:
1.01
0.86
*0.5
2/2.5
0.87
1.0
1×2:
3.85
3.35
1.84
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[FRA D211]Orleans US 45

Nimes[FRA D22]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 40.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 78.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 68.75%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 57.14%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài5trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 42.86%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 61.54%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1 trên sân khách là 61.54%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 44.44%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 69.23%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 67.86%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

Thành tích gần đây:Orleans US 454Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Orleans US 45Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Nimes2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
NimesSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
FRA D2
2018-03-10 02:00
Auxerre1:2
(0:1)
Brest
Á:
0.97
0.93
0/0.5
2/2.5
0.91
0.93
1×2:
2.2
3.3
2.93
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[FRA D212]Auxerre

Brest [FRA D29]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0/0.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0/0.5 trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0/0.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0/0.5 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0/0.5 trên sân khách là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *0/0.5 là 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân nhà là 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân khách là 55.56%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 56.25%

Thành tích gần đây:Auxerre4Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
AuxerreSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Brest 2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Brest Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
FRA D2
2018-03-10 02:00
Nancy1:0
(0:0)
Gazelec Ajaccio
Á:
0.94
1.06
0.5
2/2.5
0.94
0.8
1×2:
1.91
3.2
3.8
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[FRA D218]Nancy

Gazelec Ajaccio[FRA D216]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 78.57%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 67.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân nhà 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 62.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0.5 là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0.5 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 64.29%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 53.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân khách 62.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0.5 là 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0.5 trên sân khách là 83.33%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân nhà là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 61.54%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 trên sân khách là 30.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân khách là 70.00%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 21.43%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 57.14%

Thành tích gần đây:Nancy1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
NancySố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Gazelec Ajaccio0Thắng1Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Gazelec AjaccioSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
HOL D1
2018-03-10 02:00
Heracles Almelo2:1
(0:0)
FC Twente Enschede
Á:
1.03
1.04
0.5
3
0.85
0.82
1×2:
2.01
3.65
3.05
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[HOL D111]Heracles Almelo

FC Twente Enschede[HOL D116]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 76.92%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 30.77%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 61.54%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là trên sân nhà 61.54%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu5trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 69.23%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là trên sân khách 75.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 46.15%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:Heracles Almelo3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Heracles AlmeloSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:FC Twente Enschede0Thắng2Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
FC Twente EnschedeSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
HOL D2
2018-03-10 02:00
NEC Nijmegen3:0
(2:0)
Volendam
Á:
0.94
0.9
1/1.5
3/3.5
0.94
0.96
1×2:
1.41
4.75
5.4
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[HOL D22]NEC Nijmegen

Volendam [HOL D213]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0.5 trên sân nhà là 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 78.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 35.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0.5 trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 23.08%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 69.23%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 3/3.5 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 64.29%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là trên sân nhà 62.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 3/3.5 trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 69.23%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là trên sân khách 75.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 23.08%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 30.77%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 69.23%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 33.33%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 33.33%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 69.23%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 33.33%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 33.33%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 66.67%

Thành tích gần đây:NEC Nijmegen3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
NEC NijmegenSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Volendam 4Thắng0Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Volendam Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
HOL D2
2018-03-10 02:00
Emmen0:2
(0:0)
AZ Alkmaar (Youth)
Á:
0.92
0.9
1/1.5
3/3.5
0.96
0.96
1×2:
1.4
4.7
5.6
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[HOL D25]Emmen

AZ Alkmaar (Youth)[HOL D216]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 7trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 3/3.5 trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 3/3.5 trên sân khách là 71.43%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân khách liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 83.33%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 83.33%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 16.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 16.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 16.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 16.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 83.33%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 83.33%

Thành tích gần đây:Emmen4Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
EmmenSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:AZ Alkmaar (Youth)4Thắng0Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
AZ Alkmaar (Youth)Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
HOL D2
2018-03-10 02:00
MVV Maastricht3:1
(1:0)
FC Utrecht (Youth)
Á:
0.86
1.06
1
3/3.5
1.02
0.8
1×2:
1.51
4.4
4.8
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[HOL D212]MVV Maastricht

FC Utrecht (Youth)[HOL D220]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 76.92%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 69.23%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 3/3.5 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu2trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 3/3.5 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 87.50%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 12.50%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 12.50%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 87.50%

Thành tích gần đây:MVV Maastricht3Thắng0Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
MVV MaastrichtSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:FC Utrecht (Youth)2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
FC Utrecht (Youth)Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
HOL D2
2018-03-10 02:00
Cambuur Leeuwaarden2:1
(1:1)
Almere City
Á:
0.84
1.06
0.5
3/3.5
1.04
0.8
1×2:
1.81
3.8
3.5
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[HOL D214]Cambuur Leeuwaarden

Almere City[HOL D28]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 81.82%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân nhà 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 61.54%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 44.44%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 51.85%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân khách 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 71.43%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 72.73%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 42.86%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 69.23%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 69.23%

Thành tích gần đây:Cambuur Leeuwaarden2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Cambuur LeeuwaardenSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Almere City2Thắng0Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Almere CitySố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
HOL D2
2018-03-10 02:00
Den Bosch0:0
(0:0)
FC Oss
Á:
1.06
0.8
0.5/1
3
0.82
1.06
1×2:
1.85
3.8
3.35
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[HOL D210]Den Bosch

FC Oss[HOL D29]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 37.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 72.73%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 38.46%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là trên sân nhà 36.36%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu2trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu2trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là trên sân khách 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu4trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 7.69%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 21.43%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:Den Bosch2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Den BoschSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:FC Oss2Thắng0Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
FC OssSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
HOL D2
2018-03-10 02:00
FC Eindhoven1:3
(0:1)
Fortuna Sittard
Á:
0.8
0.96
*0/0.5
3/3.5
1.08
0.9
1×2:
2.6
3.65
2.27
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[HOL D215]FC Eindhoven

Fortuna Sittard[HOL D23]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 3/3.5 là 77.78%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 3/3.5 là 41.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu5trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:FC Eindhoven1Thắng0Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
FC EindhovenSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Fortuna Sittard1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Fortuna SittardSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
HOL D2
2018-03-10 02:00
De Graafschap0:1
(0:0)
Dordrecht
Á:
0.84
0.82
1
3/3.5
1.04
1.04
1×2:
1.49
4.6
4.75
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[HOL D26]De Graafschap

Dordrecht [HOL D211]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 84.62%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 3/3.5 là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 70.37%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 61.54%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 3/3.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 59.26%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng HT tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 7.69%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 7.41%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận thắng HT tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 53.85%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 22.22%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 38.46%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 100.00%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 0.00%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 0.00%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 100.00%

Thành tích gần đây:De Graafschap5Thắng0Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
De GraafschapSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Dordrecht 4Thắng0Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Dordrecht Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
HOL D2
2018-03-10 02:00
RKC Waalwijk3:2
(0:1)
Jong PSV Eindhoven
Á:
0.93
0.8
*0.5
3
0.95
1.06
1×2:
3.1
3.75
1.95
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[HOL D219]RKC Waalwijk

Jong PSV Eindhoven[HOL D27]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *0.5 là 37.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 78.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là trên sân nhà 78.57%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 69.23%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là trên sân khách 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu2trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo *0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 80.00%

 • Chi tiết

  Kèo *0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 80.00%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo *0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 20.00%

 • Chi tiết

  Kèo *0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 20.00%

 • Chi tiết

  Kèo *0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 20.00%

 • Chi tiết

  Kèo *0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 20.00%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo *0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 80.00%

 • Chi tiết

  Kèo *0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 80.00%

Thành tích gần đây:RKC Waalwijk0Thắng2Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
RKC WaalwijkSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Jong PSV Eindhoven3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Jong PSV EindhovenSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
HOL D2
2018-03-10 02:00
Jong Ajax0:2
(0:0)
Go Ahead Eagles
Á:
0.9
0.94
1.5/2
3.5/4
0.98
0.92
1×2:
1.25
5.9
7.6
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[HOL D21]Jong Ajax

Go Ahead Eagles[HOL D217]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0.5/1 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0.5/1 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 6trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0.5/1 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0.5/1 trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 38.46%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu5trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 38.46%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 38.46%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu4trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 6trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 6trận thắng HT tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 8.33%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 3.70%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng HT tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 7.69%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 23.08%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 29.63%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo H1 là 100.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số H1 là 100.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo H1 là 0.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số H1 là 0.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo H1 là 0.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số H1 là 0.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo H1 là 100.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số H1 là 100.00%

Thành tích gần đây:Jong Ajax4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Jong AjaxSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Go Ahead Eagles1Thắng0Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Go Ahead EaglesSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
HOL D2
2018-03-10 02:00
Telstar 2:3
(1:0)
Helmond Sport
Á:
0.88
0.83
0.5/1
3
1.0
1.03
1×2:
1.64
4.2
4.0
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[HOL D24]Telstar

Helmond Sport[HOL D218]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 70.37%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 62.50%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 53.85%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 38.46%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 40.74%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 37.04%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 72.73%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 3 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 46.15%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 3 trên sân khách là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 69.23%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:Telstar 3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Telstar Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Helmond Sport2Thắng0Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Helmond SportSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SUI D1
2018-03-10 02:00
Chiasso1:0
(1:0)
Winterthur
Á:
1.08
1.12
0/0.5
2.5/3
0.8
0.75
1×2:
2.29
3.45
2.67
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SUI D17]Chiasso

Winterthur[SUI D19]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài1trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 2.5/3 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tài là 73.33%

 • Chi tiết

  Kèo 2.5/3 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tài là 73.33%

Thành tích gần đây:Chiasso0Thắng1Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
ChiassoSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Winterthur1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
WinterthurSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
POR D2
2018-03-10 02:00
SL Benfica B0:4
(0:2)
Academica Coimbra
Á:
0.88
0.82
*0/0.5
2.5
1.0
1.04
1×2:
2.79
3.55
2.17
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[POR D29]SL Benfica B

Academica Coimbra[POR D23]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 57.89%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 44.44%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 76.92%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 69.23%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 70.37%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài6trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài5trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 23.08%

Thành tích gần đây:SL Benfica B3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
SL Benfica BSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Academica Coimbra2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Academica CoimbraSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
FRA D3
2018-03-10 02:00
Les Herbiers 0:0
(0:0)
Creteil
Á:
1.16
0.99
0.5
2/2.5
0.72
0.85
1×2:
2.03
3.05
3.35
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[FRA D313]Les Herbiers

Creteil[FRA D317]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 44.44%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 87.50%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 76.47%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 37.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 37.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu1trận liền

Thành tích gần đây:Les Herbiers 3Thắng3Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Les Herbiers Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Creteil0Thắng1Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
CreteilSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
FRA D3
2018-03-10 02:00
Laval2:0
(1:0)
Cholet So
Á:
1.01
0.99
0.5
2/2.5
0.85
0.85
1×2:
1.98
3.1
3.4
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[FRA D34]Laval

Cholet So[FRA D36]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 55.56%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 37.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân nhà là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 12.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 28.57%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 28.57%

Thành tích gần đây:Laval4Thắng0Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
LavalSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Cholet So1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Cholet SoSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
FRA D3
2018-03-10 02:00
Avenir Sportif Beziers2:0
(0:0)
Pau FC
Á:
0.8
0.88
0/0.5
2
1.06
0.96
1×2:
2.07
2.99
3.3
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[FRA D35]Avenir Sportif Beziers

Pau FC[FRA D311]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 81.82%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 57.14%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 88.89%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 37.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 75.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng liền

Thành tích gần đây:Avenir Sportif Beziers3Thắng3Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Avenir Sportif BeziersSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Pau FC1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Pau FCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
FRA D3
2018-03-10 02:00
US Concarneau2:1
(1:1)
USL Dunkerque
Á:
1.01
0.94
0/0.5
2/2.5
0.85
0.9
1×2:
2.19
3.2
2.85
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[FRA D37]US Concarneau

USL Dunkerque [FRA D38]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0 trên sân nhà là 25.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0 trên sân khách là 71.43%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 70.59%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 44.44%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 41.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 44.44%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

Thành tích gần đây:US Concarneau4Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
US ConcarneauSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:USL Dunkerque 1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
USL Dunkerque Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
FRA D3
2018-03-10 02:00
Entente Sannois2:2
(1:0)
Boulogne
Á:
0.96
1.09
0
2/2.5
0.9
0.75
1×2:
2.55
3.05
2.48
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[FRA D310]Entente Sannois

Boulogne[FRA D39]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 72.73%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 62.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 75.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

Thành tích gần đây:Entente Sannois0Thắng4Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Entente SannoisSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Boulogne3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
BoulogneSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
FRA D3
2018-03-10 02:00
renoble0:0
(0:0)
GS Consolat Marseille
Á:
0.8
0.9
0.5
2
1.06
0.94
1×2:
1.77
3.1
4.3
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[FRA D31]renoble

GS Consolat Marseille[FRA D314]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 87.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân nhà 87.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 81.82%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0.5 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 27.27%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 12.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân khách 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 44.44%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0.5 trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 80.00%

Thành tích gần đây:renoble2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
renobleSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:GS Consolat Marseille2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
GS Consolat MarseilleSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ICE LC
2018-03-10 02:00
Valur Reykjavik (n)2:0
(2:0)
Akranes
Á:
0.8
0.85
1.5
3/3.5
1.02
0.95
1×2:
1.26
5.3
7.3
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ICE PR1]Valur Reykjavik (n)

Akranes[ICE PR12]

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 70.00%

 • Chi tiết

  Kèo 1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 70.00%

Thành tích gần đây:Valur Reykjavik (n)3Thắng0Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Valur Reykjavik (n)Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Akranes2Thắng0Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
AkranesSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ICE LC
2018-03-10 02:00
Fylkir 4:1
(1:0)
UMF Selfoss
Á:
0.85
0.85
1/1.5
3/3.5
0.97
0.95
1×2:
1.37
4.75
5.5
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ICE D11]Fylkir

UMF Selfoss[ICE D18]

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 33.33%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 33.33%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 33.33%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 33.33%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 66.67%

Thành tích gần đây:Fylkir 2Thắng1Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Fylkir Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:UMF Selfoss1Thắng0Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
UMF SelfossSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ENG PU23
2018-03-10 02:00
Middlesbrough U230:3
(0:2)
Brighton U23
Á:
0.96
0.84
0.5
3
0.8
0.92
1×2:
1.96
3.5
2.81
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ENG PU234]Middlesbrough U23

Brighton U23[ENG PU236]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 0.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 69.23%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 69.23%

Thành tích gần đây:Middlesbrough U231Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Middlesbrough U23Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Brighton U233Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Brighton U23Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ENG PU23
2018-03-10 02:00
Liverpool U231:2
(0:0)
Manchester United U23
Á:
0.8
0.87
1/1.5
3/3.5
0.96
0.89
1×2:
1.33
4.55
5.5
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ENG PU232]Liverpool U23

Manchester United U23[ENG PU2312]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 71.43%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 3/3.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 3/3.5 là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 53.85%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 76.92%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 85.71%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu4trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 83.33%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 83.33%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 16.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 16.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 16.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 16.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 83.33%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 83.33%

Thành tích gần đây:Liverpool U231Thắng0Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Liverpool U23Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn