x Vấn đề phản hồi
GĐ tương tự
Mùa này
Lọc giải đấu

Lọc giải đấu

Lựa chọn
Lựa chọn
Tất cả 76 trận Giấu 0 trận Hiện thị toàn bộ
NOR D1
2017-06-25 22:59
TromsoVSSandefjord
Á:
1.01
0.86
0.5
2.5
0.91
1.04
1×2:
2.0
3.35
3.55
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[NOR D115]Tromso

Sandefjord[NOR D111]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 69.23%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 16.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 38.46%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 28.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 83.33%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 28.57%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

Thành tích gần đây:Tromso1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
TromsoSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Sandefjord2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
SandefjordSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
NOR D1
2017-06-25 22:59
Aalesund FKVSOdd BK
Á:
0.68
1.0
0
2.5
1.31
0.9
1×2:
2.37
3.3
2.81
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[NOR D17]Aalesund FK

Odd BK[NOR D15]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 28.57%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 71.43%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 60.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là trên sân nhà 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 69.23%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 69.23%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là trên sân khách 71.43%

Thành tích gần đây:Aalesund FK2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Aalesund FKSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Odd BK2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Odd BKSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG D1
2017-06-26 06:00
Colon de Santa Fe0:0
(0:0)
River Plate
Á:
0.91
0.9
*0.5
2/2.5
1.01
1.0
1×2:
3.65
3.25
2.0
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG D111]Colon de Santa Fe

River Plate[ARG D12]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 2trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 6trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân khách là 100.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 84.62%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 67.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 là 44.44%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 38.46%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài2trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 58.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 48.15%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo *0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo *0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo *0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo H1 là 33.33%

 • Chi tiết

  Kèo *0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số H1 là 0.00%

 • Chi tiết

  Kèo *0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo H1 là 33.33%

 • Chi tiết

  Kèo *0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số H1 là 0.00%

 • Chi tiết

  Kèo *0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo *0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:Colon de Santa Fe1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Colon de Santa FeSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:River Plate3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
River PlateSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG D1
2017-06-26 05:10
Banfield1:3
(0:0)
Racing Club (n)
Á:
1.13
1.1
0/0.5
2.5
0.8
0.78
1×2:
2.45
3.2
2.8
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG D13]Banfield

Racing Club (n)[ARG D17]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 78.57%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 7trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 7trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 65.52%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 35.71%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 40.74%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 64.29%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 7trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 7trận thắng HT tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận thắng HT tại sân khách liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 78.95%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 21.05%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 21.05%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 78.95%

Thành tích gần đây:Banfield4Thắng0Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
BanfieldSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Racing Club (n)3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Racing Club (n)Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG D2
2017-06-26 05:00
2:3
(0:1)
Boca Unidos
Á:
0.79
1.02
0/0.5
2
1.05
0.8
1×2:
2.08
3.05
3.2
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG D222]

Boca Unidos[ARG D221]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân nhà 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 11.11%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân khách 11.11%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 88.89%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 88.89%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 73.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 43.75%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 43.75%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 77.78%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 22.22%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 22.22%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 77.78%

Thành tích gần đây:1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Boca Unidos1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Boca UnidosSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ECU D1
2017-06-26 05:00
Barcelona Guayaquil1:2
(1:0)
Delfin SC
Á:
1.07
0.81
1
2.5
0.77
1.01
1×2:
1.58
3.7
5.04
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ ECU D1 3]Barcelona Guayaquil

Delfin SC[ ECU D1 1]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 62.50%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 41.18%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 25.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 2trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 14.29%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 76.92%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 87.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 76.92%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 85.71%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 55.56%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 37.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài2trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 37.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1 trên sân khách là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 76.92%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 87.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng HT tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng HT liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 12.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 2trận thắng HT tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng HT liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 25.00%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 80.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo H1 là 65.63%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo H1 là 34.38%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 20.00%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 20.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo H1 là 34.38%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo H1 là 65.63%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 80.00%

Thành tích gần đây:Barcelona Guayaquil4Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Barcelona GuayaquilSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Delfin SC4Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Delfin SCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BOL D1
2017-06-26 04:15
Oriente Petrolero4:1
(1:1)
Nacional Potosi
Á:
0.91
0.92
0.5/1
3
0.93
0.9
1×2:
1.68
3.45
4.3
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BOL D14]Oriente Petrolero

Nacional Potosi[BOL D15]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 37.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 33.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 9.52%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 20.00%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 88.89%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 75.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 75.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 25.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 0.00%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 88.89%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 25.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 0.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 75.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 75.00%

Thành tích gần đây:Oriente Petrolero2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Oriente PetroleroSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Nacional Potosi4Thắng0Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Nacional PotosiSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
URU D1
2017-06-26 04:00
Nacional Montevideo3:1
(1:0)
CA Juventud
Á:
0.9
0.84
1/1.5
2.5/3
0.9
0.96
1×2:
1.41
4.4
5.4
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[URU D12]Nacional Montevideo

CA Juventud[URU D16]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 76.92%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 73.91%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 27.27%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 25.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 52.17%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài2trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 70.83%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài4trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 6.67%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 6.25%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 46.67%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 40.63%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 88.24%

 • Chi tiết

  Kèo 2.5/3 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu là 70.00%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 16.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 88.24%

 • Chi tiết

  Kèo 2.5/3 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu là 70.00%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 16.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 66.67%

Thành tích gần đây:Nacional Montevideo4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Nacional MontevideoSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:CA Juventud2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
CA JuventudSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
PER D1
2017-06-26 04:00
Alianza Lima4:1
(3:1)
Sport Rosario
Á:
1.08
1.11
1/1.5
2.5
0.73
0.7
1×2:
1.43
3.85
6.96
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[PER D15]Alianza Lima

Sport Rosario[PER D114]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 75.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 62.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng HT tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 20.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng HT tại sân khách liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo H1 là 33.33%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 16.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 16.67%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo H1 là 33.33%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 66.67%

Thành tích gần đây:Alianza Lima4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Alianza LimaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Sport Rosario1Thắng5Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Sport RosarioSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG D1
2017-06-26 03:00
Atletico Rafaela2:3
(1:2)
Sarmiento Junin
Á:
0.82
0.89
0.5
2/2.5
1.09
1.01
1×2:
1.82
3.35
4.3
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG D116]Atletico Rafaela

Sarmiento Junin[ARG D127]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân nhà 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 53.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân khách 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 48.28%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 75.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

Thành tích gần đây:Atletico Rafaela2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Atletico RafaelaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Sarmiento Junin1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Sarmiento JuninSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG D2
2017-06-26 02:45
San Martin Tucuman1:2
(0:1)
Independiente Rivadavia
Á:
0.99
0.92
0/0.5
2
0.85
0.9
1×2:
2.32
3.0
2.81
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG D210]San Martin Tucuman

Independiente Rivadavia[ARG D28]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0/0.5 là 44.44%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0/0.5 trên sân nhà là 44.44%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *0/0.5 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *0/0.5 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài14trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 87.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 87.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài8trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 79.41%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 79.41%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài2trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 53.85%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 53.85%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 53.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 53.33%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 76.47%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 23.53%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 23.53%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 76.47%

Thành tích gần đây:San Martin Tucuman2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
San Martin TucumanSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Independiente Rivadavia4Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Independiente RivadaviaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG D1
2017-06-26 02:15
Boca Juniors2:1
(1:0)
Union Santa Fe
Á:
0.85
0.85
1/1.5
2.5
1.06
1.05
1×2:
1.35
4.3
9.5
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG D11]Boca Juniors

Union Santa Fe[ARG D123]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0.5 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0.5 trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 57.14%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng HT liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng HT liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 35.71%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo H1 là 75.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo H1 là 25.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo H1 là 25.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo H1 là 75.00%

Thành tích gần đây:Boca Juniors3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Boca JuniorsSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Union Santa Fe1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Union Santa FeSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA D1
2017-06-26 02:00
Sao Paulo 1:1
(1:0)
Fluminense
Á:
1.06
0.89
0.5/1
2/2.5
0.86
0.98
1×2:
1.78
3.45
4.4
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA D1 15]Sao Paulo

Fluminense [BRA D1 7]

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 85.71%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 85.71%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 14.29%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 0.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 14.29%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 0.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 85.71%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 85.71%

Thành tích gần đây:Sao Paulo 1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Sao Paulo Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Fluminense 2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Fluminense Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA D1
2017-06-26 02:00
Cruzeiro2:0
(1:0)
Coritiba
Á:
0.91
0.92
0.5/1
2/2.5
1.01
0.98
1×2:
1.65
3.55
5.2
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA D1 13]Cruzeiro

Coritiba [BRA D1 5]

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 71.43%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 71.43%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 28.57%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 0.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 28.57%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 0.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 71.43%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 71.43%

Thành tích gần đây:Cruzeiro1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
CruzeiroSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Coritiba 2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Coritiba Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA D1
2017-06-26 02:00
Gremio Porto Alegre0:1
(0:0)
Corinthians
Á:
0.89
1.03
0/0.5
2/2.5
1.03
0.87
1×2:
2.21
3.15
3.2
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA D1 2]Gremio Porto Alegre

Corinthians[BRA D1 1]

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 75.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 25.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 25.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 75.00%

Thành tích gần đây:Gremio Porto Alegre5Thắng1Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Gremio Porto AlegreSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Corinthians5Thắng1Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
CorinthiansSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA D1
2017-06-26 02:00
Atletico Paranaense4:1
(1:1)
Vitoria BA
Á:
1.0
1.11
0.5/1
2.5
0.92
0.74
1×2:
1.7
3.5
4.9
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA D1 14]Atletico Paranaense

Vitoria BA[BRA D1 18]

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 71.43%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 71.43%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 28.57%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 0.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 28.57%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 0.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 71.43%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 71.43%

Thành tích gần đây:Atletico Paranaense3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Atletico ParanaenseSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Vitoria BA2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Vitoria BASố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG D2
2017-06-26 02:00
Estudiantes de San Luis2:2
(0:1)
Central Cordoba SDE
Á:
0.79
0.97
0/0.5
2
1.05
0.85
1×2:
2.07
3.1
3.2
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG D215]Estudiantes de San Luis

Central Cordoba SDE[ARG D214]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0/0.5 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0/0.5 trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 33.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0/0.5 là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0/0.5 trên sân khách là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 70.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 70.59%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 70.59%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 58.82%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 58.82%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 75.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 25.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 25.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 75.00%

Thành tích gần đây:Estudiantes de San Luis3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Estudiantes de San LuisSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Central Cordoba SDE1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Central Cordoba SDESố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BOL D1
2017-06-26 02:00
Universitario de Sucre0:2
(0:2)
Bolivar
Á:
0.97
0.95
*1
3
0.87
0.87
1×2:
4.6
3.45
1.63
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BOL D111]Universitario de Sucre

Bolivar[BOL D11]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 62.50%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 41.94%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là trên sân nhà 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 58.82%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là trên sân khách 62.50%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 34.15%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 9.76%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng HT liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 7.14%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận thắng HT liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 93.75%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 93.75%

Thành tích gần đây:Universitario de Sucre2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Universitario de SucreSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Bolivar5Thắng0Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
BolivarSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BOL D1
2017-06-26 02:00
The Strongest5:0
(2:0)
Sport Boys Warnes
Á:
0.94
0.92
1.5
3/3.5
0.9
0.9
1×2:
1.32
4.3
7.8
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BOL D12]The Strongest

Sport Boys Warnes[BOL D18]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 61.11%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 47.06%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 87.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 68.75%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 67.65%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 9.52%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 23.81%

Thành tích gần đây:The Strongest4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
The StrongestSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Sport Boys Warnes2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Sport Boys WarnesSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG D2
2017-06-26 01:30
Villa Dálmine0:0
(0:0)
Ferrol Carril Oeste
Á:
0.79
0.82
0
2
1.05
1.0
1×2:
2.39
2.96
2.74
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG D219]Villa Dálmine

Ferrol Carril Oeste[ARG D27]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu2trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu5trận liền

Thành tích gần đây:Villa Dálmine2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Villa DálmineSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Ferrol Carril Oeste1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ferrol Carril OesteSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
PER D1
2017-06-26 01:15
Sport Huancayo1:0
(0:0)
Universitario de Deportes
Á:
0.87
0.96
0.5
2.5
0.95
0.84
1×2:
1.82
3.41
3.87
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[PER D110]Sport Huancayo

Universitario de Deportes[PER D111]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân nhà 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 90.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 16.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân khách 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 46.15%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 69.23%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 50.00%

Thành tích gần đây:Sport Huancayo3Thắng0Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Sport HuancayoSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Universitario de Deportes2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Universitario de DeportesSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SPA D3
2017-06-26 01:15
Barcelona B0:0
(0:0)
Racing Santander
Á:
0.84
0.8
0/0.5
2.5/3
0.95
1.0
1×2:
2.05
3.54
3.02
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SPA D31]Barcelona B

Racing Santander[SPA D32]

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 6.67%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 13.33%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 93.33%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 71.43%

 • Chi tiết

  Kèo 2.5/3 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 28.57%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 93.33%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 28.57%

 • Chi tiết

  Kèo 2.5/3 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 71.43%

Thành tích gần đây:Barcelona B4Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Barcelona BSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Racing Santander3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Racing SantanderSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
NOR D1
2017-06-26 01:00
Viking1:1
(1:0)
Haugesund
Á:
0.97
0.98
0/0.5
2.5
0.95
0.92
1×2:
2.24
3.2
3.1
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[NOR D116]Viking

Haugesund[NOR D18]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 69.23%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 14.29%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 23.08%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 57.14%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 69.23%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 30.77%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 30.77%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 69.23%

Thành tích gần đây:Viking1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
VikingSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Haugesund2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
HaugesundSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
URU D1
2017-06-26 01:00
Wanderers FC2:2
(2:1)
CA River Plate
Á:
0.96
0.94
0.5
2/2.5
0.84
0.86
1×2:
1.99
3.25
3.2
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[URU D13]Wanderers FC

CA River Plate[URU D17]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0.5 là 50.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 100.00%

Thành tích gần đây:Wanderers FC4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Wanderers FCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:CA River Plate0Thắng2Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
CA River PlateSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
URU D1
2017-06-26 01:00
Boston River3:1
(1:0)
El Tanque Sisley
Á:
0.8
0.98
0.5
2.5
1.0
0.82
1×2:
1.83
3.25
3.8
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[URU D16]Boston River

El Tanque Sisley[URU D18]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 30.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 35.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 100.00%

Thành tích gần đây:Boston River2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Boston RiverSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:El Tanque Sisley0Thắng2Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
El Tanque SisleySố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
URU D1
2017-06-26 01:00
Defensor Sporting Montevideo2:0
(1:0)
Liverpool URU
Á:
0.7
0.87
0.5
2/2.5
1.11
0.93
1×2:
1.81
3.2
3.9
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[URU D12]Defensor Sporting Montevideo

Liverpool URU[URU D14]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 6trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 2trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

Thành tích gần đây:Defensor Sporting Montevideo4Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Defensor Sporting MontevideoSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Liverpool URU2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Liverpool URUSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BLR D1
2017-06-26 00:00
Neman Grodno0:1
(0:0)
BATE Borisov
Á:
1.11
1.02
*0.5/1
2/2.5
0.74
0.8
1×2:
5.0
3.55
1.55
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BLR D14]Neman Grodno

BATE Borisov[BLR D13]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 25.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 71.43%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 55.56%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 27.27%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 72.73%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận thắng tại sân khách liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 2/2.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tài là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 2/2.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tài là 66.67%

Thành tích gần đây:Neman Grodno3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Neman GrodnoSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:BATE Borisov3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
BATE BorisovSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ECU D1
2017-06-26 00:00
Macara2:2
(0:0)
CD Clan Juvenil
Á:
0.79
1.07
0.5/1
2.5
1.05
0.75
1×2:
1.58
3.64
5.13
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ ECU D1 5]Macara

CD Clan Juvenil[ ECU D1 12]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân nhà 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 77.78%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân khách 80.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 12.50%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 66.67%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 100.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 100.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 0.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 0.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 0.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 0.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 100.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 100.00%

Thành tích gần đây:Macara3Thắng0Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
MacaraSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:CD Clan Juvenil1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
CD Clan JuvenilSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ECU D1
2017-06-25 23:30
LDU Quito1:1
(0:1)
Club Sport Emelec
Á:
1.0
1.07
*0.5
2.5
0.84
0.75
1×2:
3.63
3.28
1.92
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ ECU D1 11]LDU Quito

Club Sport Emelec[ ECU D1 4]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân nhà 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 58.82%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân khách 100.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 61.11%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 87.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 70.59%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài2trận liền

Thành tích gần đây:LDU Quito0Thắng3Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
LDU QuitoSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Club Sport Emelec2Thắng4Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Club Sport EmelecSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
NOR D1
2017-06-25 23:00
Sarpsborg 081:1
(1:0)
Á:
0.9
1.17
0/0.5
2.5/3
0.98
0.7
1×2:
2.14
3.4
2.96
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[NOR D13]Sarpsborg 08

[NOR D11]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 61.54%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 2trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 76.92%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 42.86%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 28.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 83.33%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 16.67%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 33.33%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 33.33%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 33.33%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 66.67%

Thành tích gần đây:Sarpsborg 083Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Sarpsborg 08Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:4Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
NOR D1
2017-06-25 23:00
Stabaek1:4
(0:1)
Kristiansund BK
Á:
0.8
0.9
0.5
2.5
1.08
0.96
1×2:
1.77
3.55
3.95
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[NOR D19]Stabaek

Kristiansund BK[NOR D114]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 42.86%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 69.23%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 30.77%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 28.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 23.08%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 75.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là 66.67%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 28.57%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 50.00%

Thành tích gần đây:Stabaek1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
StabaekSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Kristiansund BK1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Kristiansund BKSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
NOR D1
2017-06-25 23:00
Rosenborg3:0
(0:0)
Sogndal
Á:
0.8
0.9
1.5
3
1.08
0.96
1×2:
1.24
5.5
8.8
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[NOR D12]Rosenborg

Sogndal [NOR D112]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 42.86%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 30.77%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 28.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 72.73%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 66.67%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 50.00%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 92.86%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 92.86%

Thành tích gần đây:Rosenborg1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
RosenborgSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Sogndal 3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Sogndal Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
INT CF
2017-06-25 23:00
Anzhi Makhachkala2:1
(1:0)
Astra Giurgiu
Á:
0.99
0.97
0/0.5
2.5
0.85
0.85
1×2:
2.0
3.25
3.2
Phân tích
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[RUS PR12]Anzhi Makhachkala

Astra Giurgiu[ROM D16]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Nhà Xác Suất Thua Kèo: 80.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Nhà Xác Suất Thắng Kèo H1: 20.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Nhà Thắng Kèo H1 Liên Tiếp: 1

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Thắng Kèo H1 Liên Tiếp: 0

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Xác Suất Thua Kèo : 50.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Xác Suất Thắng Kèo H1: 66.67%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Thắng Kèo H1 Liên Tiếp: 3

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Thắng Kèo H1 Liên Tiếp: 3

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Nhà Xác Suất Bóng Tài: 80.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Nhà Xác Suất Bóng Tài H1: 60.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Bóng Tài Liên Tiếp: 3

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Xác Suất Bóng Tài: 66.67%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Xác Suất Bóng Tài H1: 66.67%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Bóng Tài Liên Tiếp: 0

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 75.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 25.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 25.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 75.00%

Thành tích gần đây:Anzhi Makhachkala0Thắng3Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Anzhi MakhachkalaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Astra Giurgiu2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Astra GiurgiuSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
NOR AL
2017-06-25 23:00
Asane Fotball1:1
(0:0)
Fredrikstad
Á:
1.05
0.99
0.5
2.5/3
0.81
0.87
1×2:
2.04
3.4
3.35
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[NOR AL 11]Asane Fotball

Fredrikstad[NOR AL 15]

Thông tin kèo thắng thua

 • Mẫu Thống Kê Tình Hình Đội Bóng Không Đủ

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 70.00%

Thành tích gần đây:Asane Fotball0Thắng0Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Asane FotballSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Fredrikstad1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
FredrikstadSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
FICC
2017-06-25 22:00
Chile1:1
(0:1)
Úc
Á:
0.83
0.85
1/1.5
2.5/3
1.08
1.05
1×2:
1.34
5.2
7.0
Phân tích
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

Lưu Ý: Thống Kê Số Liệu 10 Trận Gần Đây Của Tuyển Quốc Gia.

[4]Chile

Úc [48]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Xác Suất Bóng Xỉu: 66.67%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Xác Suất Bóng Xỉu: 50.00%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Nhà Xác Suất Thắng Cách Biệt 2 Bàn Trở Lên: 75.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng HT tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Nhà Xác Suất Không Ghi Bàn: 0.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Xác Suất Thắng Cách Biệt 2 Bàn Trở Lên: 0.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Thắng H1 Liên Tiếp: 0

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Xác Suất Không Ghi Bàn: 0.00%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 92.31%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo H1 là 71.43%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo H1 là 28.57%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 92.31%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo H1 là 28.57%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo H1 là 71.43%

Thành tích gần đây:Chile3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
ChileSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Úc 2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Úc Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
FICC
2017-06-25 22:00
Đức3:1
(0:0)
Cameroon
Á:
0.95
0.81
1/1.5
2.5/3
0.97
1.09
1×2:
1.41
4.5
6.6
Phân tích
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

Lưu Ý: Thống Kê Số Liệu 10 Trận Gần Đây Của Tuyển Quốc Gia.

[3]Đức

Cameroon[32]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Nhà Thắng Kèo Liên Tiếp: 0

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Thắng Kèo Liên Tiếp: 3

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Nhà Xác Suất Bóng Xỉu: 80.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Nhà Bóng Xỉu Liên Tiếp: 4

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Xác Suất Bóng Xỉu: 75.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Bóng Xỉu Liên Tiếp 1 Trận

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Nhà Xác Suất Thắng Cách Biệt 2 Bàn Trở Lên: 60.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Xác Suất Thắng Cách Biệt 2 Bàn Trở Lên: 50.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Nhà Xác Suất Không Ghi Bàn: 0.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Xác Suất Thắng Cách Biệt 2 Bàn Trở Lên: 0.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Xác Suất Thắng Cách Biệt 2 Bàn Trở Lên: 10.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Xác Suất Không Ghi Bàn: 50.00%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 92.31%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo H1 là 71.43%

 • Chi tiết

  Kèo 2.5/3 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo H1 là 28.57%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 92.31%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo H1 là 28.57%

 • Chi tiết

  Kèo 2.5/3 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo H1 là 71.43%

Thành tích gần đây:Đức4Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
ĐứcSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Cameroon2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
CameroonSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SWE D2
2017-06-25 22:00
5:2
(2:0)
Varbergs BoIS FC
Á:
0.88
0.86
0/0.5
2.5
1.04
1.04
1×2:
2.03
3.4
3.16
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SWE D26]

Varbergs BoIS FC[SWE D28]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 20.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 16.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là trên sân nhà 16.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 40.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài2trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là trên sân khách 100.00%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 36.36%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 60.00%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 80.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 20.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 20.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 80.00%

Thành tích gần đây:2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Varbergs BoIS FC2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Varbergs BoIS FCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SWE D2
2017-06-25 22:00
IK Frej (n)0:1
(0:1)
GAIS Goteborg
Á:
1.03
0.93
0/0.5
2.5
0.89
0.97
1×2:
2.19
3.32
2.91
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SWE D215]IK Frej (n)

GAIS Goteborg[SWE D214]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 70.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 30.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 30.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 70.00%

Thành tích gần đây:IK Frej (n)1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
IK Frej (n)Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:GAIS Goteborg1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
GAIS GoteborgSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SWE D2
2017-06-25 22:00
Falkenberg 3:1
(2:1)
Syrianska FC
Á:
0.85
0.84
0/0.5
2.5
1.04
1.05
1×2:
2.03
3.4
3.16
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SWE D29]Falkenberg

Syrianska FC[SWE D211]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 36.36%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 72.73%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1 trên sân nhà là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 20.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1 trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 83.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 18.18%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 9.09%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 80.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 20.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 20.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 80.00%

Thành tích gần đây:Falkenberg 3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Falkenberg Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Syrianska FC3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Syrianska FCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BLR D1
2017-06-25 22:00
FK Vitebsk0:1
(0:0)
FC Slutsk
Á:
0.94
0.93
0/0.5
2
0.9
0.89
1×2:
2.2
2.9
3.31
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BLR D18]FK Vitebsk

FC Slutsk[BLR D16]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là trên sân nhà 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 41.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là trên sân khách 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu4trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân khách liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tài H1 là 71.43%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 70.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 30.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tài H1 là 71.43%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 30.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 70.00%

Thành tích gần đây:FK Vitebsk4Thắng0Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
FK VitebskSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:FC Slutsk2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
FC SlutskSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
UZB D1
2017-06-25 20:30
Neftchi Fargona0:2
(0:1)
Metallurg Bekobod
Á:
0.84
0.95
0.5
2.5
0.8
0.74
1×2:
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[UZB D1 15]Neftchi Fargona

Metallurg Bekobod[UZB D1 10]

Thông tin kèo thắng thua

 • Mẫu Thống Kê Tình Hình Đội Bóng Không Đủ

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 66.67%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng HT liền

Thành tích gần đây:Neftchi Fargona1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Neftchi FargonaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Metallurg Bekobod4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Metallurg BekobodSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SWE D2
2017-06-25 20:00
Gefle 0:1
(0:0)
Atvidabergs
Á:
0.8
0.81
0/0.5
2.5/3
1.08
1.05
1×2:
2.05
3.4
3.15
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SWE D216]Gefle

Atvidabergs[SWE D213]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 69.23%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 16.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 53.85%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu2trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 71.43%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 33.33%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 90.91%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 83.33%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 16.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 90.91%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 16.67%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 83.33%

Thành tích gần đây:Gefle 1Thắng0Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Gefle Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Atvidabergs3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
AtvidabergsSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
NOR AL
2017-06-25 20:00
Mjondalen IF2:4
(0:1)
Floro
Á:
1.06
0.83
1/1.5
3
0.8
1.03
1×2:
1.47
4.27
5.33
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[NOR AL 5]Mjondalen IF

Floro[NOR AL 12]

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 90.91%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 90.91%

Thành tích gần đây:Mjondalen IF2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Mjondalen IFSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Floro1Thắng0Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
FloroSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
KAZ PR
2017-06-25 20:00
Tobol Kostanai1:2
(1:1)
FC Shakhtyor Karagandy
Á:
1.11
0.92
1
2/2.5
0.67
0.9
1×2:
1.68
3.4
4.72
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[KAZ PR 5]Tobol Kostanai

FC Shakhtyor Karagandy[KAZ PR 11]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tài H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5/1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tài H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:Tobol Kostanai2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Tobol KostanaiSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:FC Shakhtyor Karagandy2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
FC Shakhtyor KaragandySố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
KAZ PR
2017-06-25 19:00
Lokomotiv Astana3:0
(1:0)
Okzhetpes
Á:
0.93
0.82
2/2.5
3/3.5
0.77
1.0
1×2:
1.2
5.78
10.0
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[KAZ PR 2]Lokomotiv Astana

Okzhetpes[KAZ PR 9]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 77.78%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Mẫu Thống Kê Tình Hình Đội Bóng Không Đủ

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 83.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng HT tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 88.89%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 88.89%

Thành tích gần đây:Lokomotiv Astana4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Lokomotiv AstanaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Okzhetpes3Thắng0Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
OkzhetpesSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
KAZ PR
2017-06-25 19:00
Akzhayik Oral2:2
(1:0)
FK Taraz
Á:
0.69
0.92
0/0.5
2/2.5
1.13
0.9
1×2:
1.88
3.24
3.82
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[KAZ PR 10]Akzhayik Oral

FK Taraz[KAZ PR 8]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 50.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 83.33%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 60.00%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 80.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 20.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 20.00%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 80.00%

Thành tích gần đây:Akzhayik Oral1Thắng0Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Akzhayik OralSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:FK Taraz3Thắng0Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
FK TarazSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
THA D1
2017-06-25 19:00
Chiangmai FC 4:0
(1:0)
Samut Songkhram FC
Á:
0.83
0.83
0.5/1
2.5/3
0.95
0.93
1×2:
1.35
4.75
6.48
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[THA D19]Chiangmai FC

Samut Songkhram FC[THA D113]

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 88.89%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 88.89%

Thành tích gần đây:Chiangmai FC 3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Chiangmai FC Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Samut Songkhram FC3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Samut Songkhram FCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
Siêu Cup TQ
2017-06-25 18:35
Shanghai SIPG4:1
(1:0)
Henan Jianye
Á:
0.94
0.92
2
3/3.5
0.9
0.87
1×2:
1.21
6.0
8.0
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[Siêu Cup TQ2]Shanghai SIPG

Henan Jianye[Siêu Cup TQ14]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 85.71%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 38.46%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 69.23%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 53.85%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 7.69%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 46.15%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 60.00%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 85.71%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 85.71%

Thành tích gần đây:Shanghai SIPG5Thắng1Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Shanghai SIPGSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Henan Jianye2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Henan JianyeSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
Siêu Cup TQ
2017-06-25 18:35
Guangzhou Evergrande Taobao FC2:0
(0:0)
Hebei China Fortune
Á:
1.04
0.87
1/1.5
2.5/3
0.78
0.95
1×2:
1.43
4.3
5.2
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[Siêu Cup TQ1]Guangzhou Evergrande Taobao FC

Hebei China Fortune[Siêu Cup TQ3]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0.5 là 83.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 2trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 77.78%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 42.86%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 9trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 15.38%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 28.57%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 85.71%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 85.71%

Thành tích gần đây:Guangzhou Evergrande Taobao FC6Thắng0Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Guangzhou Evergrande Taobao FCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Hebei China Fortune5Thắng1Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Hebei China FortuneSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
THA PR
2017-06-25 18:00
Thailand Honda FC0:2
(0:1)
Rajnavy Rayong FC
Á:
0.94
0.81
0/0.5
2.5
0.92
1.05
1×2:
2.25
3.15
2.78
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[THA PR17]Thailand Honda FC

Rajnavy Rayong FC[THA PR13]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 50.00%

Thành tích gần đây:Thailand Honda FC0Thắng0Hòa6Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thailand Honda FCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Rajnavy Rayong FC1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Rajnavy Rayong FCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
JPN D2
2017-06-25 17:30
Thespakusatsu Gunma0:4
(0:1)
Oita Trinita
Á:
0.96
0.92
*0.5
2/2.5
0.96
0.98
1×2:
3.8
3.3
1.95
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[JPN D221]Thespakusatsu Gunma

Oita Trinita[JPN D211]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 88.89%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 73.68%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 44.44%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0.5 là 0.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 68.42%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 là 58.82%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 57.89%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 là 75.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 55.56%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 11.11%

Thành tích gần đây:Thespakusatsu Gunma3Thắng0Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thespakusatsu GunmaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Oita Trinita1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Oita TrinitaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
KOR D1
2017-06-25 17:00
FC Seoul 1:2
(1:0)
Sangju Sangmu Phoenix
Á:
0.84
0.85
0.5
2.5
1.04
1.01
1×2:
1.77
3.53
3.95
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[KOR D17]FC Seoul

Sangju Sangmu Phoenix[KOR D19]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân nhà 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân khách 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 37.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 80.00%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 37.50%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 28.57%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 9.09%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng tỷ số là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua kèo là 33.33%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng kèo H1 là 33.33%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thua tỷ số là 16.67%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo là 33.33%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng tỷ số là 16.67%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo H1 là 33.33%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua kèo là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 0/0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng kèo H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 0.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thua tỷ số là 66.67%

Thành tích gần đây:FC Seoul 1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
FC Seoul Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Sangju Sangmu Phoenix1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Sangju Sangmu PhoenixSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
JPN D1
2017-06-25 17:00
Sagan Tosu2:1
(0:0)
Urawa Red Diamonds
Á:
1.05
1.06
*0.5/1
2.5/3
0.82
0.8
1×2:
4.4
3.75
1.65
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[JPN D112]Sagan Tosu

Urawa Red Diamonds [JPN D18]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 14.29%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân nhà 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 28.57%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân khách 80.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 57.14%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 28.57%

Thành tích gần đây:Sagan Tosu2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Sagan TosuSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Urawa Red Diamonds 1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Urawa Red Diamonds Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
JPN D1
2017-06-25 17:00
Kashiwa Reysol2:1
(1:0)
Consadole Sapporo
Á:
0.87
0.89
1
2.5
1.05
1.01
1×2:
1.47
4.0
6.6
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[JPN D11]Kashiwa Reysol

Consadole Sapporo[JPN D115]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 42.86%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 75.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 37.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân khách liền

Thành tích gần đây:Kashiwa Reysol5Thắng1Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Kashiwa ReysolSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Consadole Sapporo1Thắng0Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Consadole SapporoSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
JPN D1
2017-06-25 17:00
Gamba Osaka1:1
(0:0)
Kawasaki Frontale
Á:
1.11
1.04
0/0.5
2.5
0.78
0.85
1×2:
2.51
3.15
2.75
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[JPN D13]Gamba Osaka

Kawasaki Frontale[JPN D16]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0/0.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *0/0.5 là 100.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là trên sân nhà 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 37.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là trên sân khách 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 70.00%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 50.00%

Thành tích gần đây:Gamba Osaka4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Gamba OsakaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Kawasaki Frontale4Thắng0Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Kawasaki FrontaleSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
JPN D1
2017-06-25 16:30
Kashima Antlers2:0
(0:0)
Albirex Niigata
Á:
0.78
0.94
1
2.5/3
1.16
0.96
1×2:
1.46
4.0
6.8
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[JPN D14]Kashima Antlers

Albirex Niigata[JPN D118]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 37.50%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 73.33%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài5trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài5trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền