x Vấn đề phản hồi
GĐ tương tự
Mùa này
Lọc giải đấu

Lọc giải đấu

Lựa chọn
Lựa chọn
Tất cả 27 trận Giấu 0 trận Hiện thị toàn bộ
JOR D1
2018-04-26 20:00
That RasVSRamtha Club
Á:
0.8
0.96
*0.5
2
0.96
0.8
1×2:
3.65
2.99
1.96
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[JOR D17]That Ras

Ramtha Club[JOR D13]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 100.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 88.89%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu5trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là 62.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

Thành tích gần đây:That Ras1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
That RasSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Ramtha Club2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ramtha ClubSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ENG U23 D1
2018-04-26 20:00
VS
Á:
0.87
0.94
0/0.5
3.5
0.89
0.82
1×2:
2.05
3.8
2.51
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ENG U23 D115]

[ENG U23 D112]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0/0.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 41.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 44.44%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0/0.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 80.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 52.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1.5 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 33.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1.5 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 22.22%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 68.18%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 77.78%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài5trận liền

Thành tích gần đây:0Thắng2Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
COL D1
2018-04-27 06:00
La EquidadVSSanta Fe Bogota
Á:
0.65
1.13
0
2
1.23
0.7
1×2:
2.24
2.89
3.05
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[COL D117]La Equidad

Santa Fe Bogota[COL D111]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 37.50%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 71.43%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là trên sân nhà 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 25.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2 trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 28.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là trên sân khách 28.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2 trên sân khách là 33.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2 trên sân khách là 66.67%

Thành tích gần đây:La Equidad1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
La EquidadSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Santa Fe Bogota2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Santa Fe BogotaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
UEFA EL
2018-04-27 02:05
VSRed Bull Salzburg
Á:
0.85
0.85
0.5/1
2.5/3
1.05
1.03
1×2:
1.66
4.0
5.0
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[Ligue 14]

Red Bull Salzburg[AUT D11]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 62.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 62.50%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 37.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 78.57%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài1trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 62.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng HT tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 28.57%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng HT tại sân khách liền

Thành tích gần đây:4Thắng0Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Red Bull Salzburg3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Red Bull SalzburgSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
UEFA EL
2018-04-27 02:05
ArsenalVSAtletico Madrid
Á:
0.85
0.86
0
2/2.5
1.03
1.0
1×2:
2.61
3.3
2.75
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[EPL6]Arsenal

Atletico Madrid[La Liga2]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Mẫu Thống Kê Tình Hình Đội Bóng Không Đủ

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 58.33%

Thành tích gần đây:Arsenal4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
ArsenalSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Atletico Madrid5Thắng0Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Atletico MadridSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ENG CN
2018-04-27 01:45
Spennymoor TownVSNorth Ferriby United
Á:
0.8
0.85
2
3/3.5
1.04
0.97
1×2:
1.15
6.9
11.5
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ENG CN8]Spennymoor Town

North Ferriby United[ENG CN22]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 56.25%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 45.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 37.14%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 72.22%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên 18.42%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 16.67%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 63.16%

Thành tích gần đây:Spennymoor Town0Thắng2Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Spennymoor TownSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:North Ferriby United1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
North Ferriby UnitedSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ENG CS
2018-04-27 01:45
WealdstoneVSOxford City
Á:
0.85
0.82
0/0.5
3
0.99
1.0
1×2:
2.06
3.8
2.85
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ENG CS11]Wealdstone

Oxford City[ENG CS16]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0/0.5 là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *0/0.5 là 66.67%

Thành tích gần đây:Wealdstone2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
WealdstoneSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Oxford City2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Oxford CitySố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ENG RYM
2018-04-27 01:45
KingstonianVSDulwich Hamlet
Á:
0.85
0.84
*0.5
2.5/3
1.01
1.0
1×2:
3.05
3.65
2.01
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ENG RYM15]Kingstonian

Dulwich Hamlet[ENG RYM2]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 55.56%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 33.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 2trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 2trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là trên sân nhà 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 44.44%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là trên sân khách 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài4trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng liền

Thành tích gần đây:Kingstonian4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
KingstonianSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Dulwich Hamlet4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Dulwich HamletSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ENG-N PR
2018-04-27 01:45
StourbridgeVSStafford Rangers
Á:
1.05
0.85
0/0.5
2.5/3
0.77
0.95
1×2:
2.21
3.65
2.69
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ENG-N PR 14]Stourbridge

Stafford Rangers[ENG-N PR 16]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 50.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 72.73%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5/3 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là trên sân nhà 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5/3 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là trên sân khách 100.00%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 33.33%

Thành tích gần đây:Stourbridge1Thắng4Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
StourbridgeSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Stafford Rangers3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Stafford RangersSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ENG-N PR
2018-04-27 01:45
CoalvilleVSWorkington
Á:
0.86
0.8
0.5
3
1.0
1.04
1×2:
1.86
3.85
3.3
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ENG-N PR 20]Coalville

Workington[ENG-N PR 10]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 83.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 75.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 75.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài5trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 54.55%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 21.43%

Thành tích gần đây:Coalville2Thắng0Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
CoalvilleSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Workington2Thắng0Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
WorkingtonSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
EGY D1
2018-04-27 01:00
EL AhlyVSZamalek
Á:
1.02
1.05
0.5
2/2.5
0.8
0.75
1×2:
2.02
3.1
3.35
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[EGY D11]EL Ahly

Zamalek[EGY D14]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 100.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 51.85%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 14trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 3.13%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 21.21%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 30.30%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 25.00%

Thành tích gần đây:EL Ahly5Thắng1Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
EL AhlySố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Zamalek2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
ZamalekSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ISR D2
2018-04-26 23:30
Hapoel Katamon JerusalemVSHapoel Tel Aviv
Á:
0.7
0.85
*0.5
2
1.06
0.91
1×2:
3.25
3.05
2.06
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ISR D27]Hapoel Katamon Jerusalem

Hapoel Tel Aviv[ISR D22]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là trên sân nhà 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 56.25%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là trên sân khách 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 65.52%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 80.00%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 31.25%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 6.67%

Thành tích gần đây:Hapoel Katamon Jerusalem2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Hapoel Katamon JerusalemSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Hapoel Tel Aviv5Thắng1Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Hapoel Tel AvivSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ISR D2
2018-04-26 23:30
Hapoel Rishon LezionVSBeitar Shimshon Tel Aviv
Á:
0.85
1.06
0/0.5
2/2.5
0.91
0.7
1×2:
2.11
3.1
3.1
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ISR D24]Hapoel Rishon Lezion

Beitar Shimshon Tel Aviv[ISR D22]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân nhà là 55.56%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 53.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 52.94%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 70.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài2trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

Thành tích gần đây:Hapoel Rishon Lezion2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Hapoel Rishon LezionSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Beitar Shimshon Tel Aviv2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Beitar Shimshon Tel AvivSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ISR D2
2018-04-26 23:30
Hapoel HaderaVSMaccabi Ahi Nazareth
Á:
0.85
0.76
0.5/1
2/2.5
0.91
1.0
1×2:
1.65
3.5
4.35
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ISR D25]Hapoel Hadera

Maccabi Ahi Nazareth [ISR D28]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân nhà 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 41.94%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân khách 33.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

Thành tích gần đây:Hapoel Hadera4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Hapoel HaderaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Maccabi Ahi Nazareth 2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Maccabi Ahi Nazareth Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
JOR D1
2018-04-26 23:30
Shabab AlOrdonVSMansheiat Bani Hasan
Á:
0.91
0.91
0.5/1
2/2.5
0.85
0.85
1×2:
1.68
3.4
4.35
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[JOR D15]Shabab AlOrdon

Mansheiat Bani Hasan[JOR D111]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 66.67%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 12.50%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 62.50%

Thành tích gần đây:Shabab AlOrdon2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Shabab AlOrdonSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Mansheiat Bani Hasan1Thắng0Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Mansheiat Bani HasanSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SER D1
2018-04-26 23:00
Partizan BelgradeVSRadnicki Nis
Á:
0.97
0.9
1.5
3
0.85
0.9
1×2:
1.31
4.8
6.7
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SER D14]Partizan Belgrade

Radnicki Nis [SER D15]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài2trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài2trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 9.68%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 6.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 13.79%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 12.50%

Thành tích gần đây:Partizan Belgrade5Thắng0Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Partizan BelgradeSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Radnicki Nis 1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Radnicki Nis Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ROM D1
2018-04-26 22:59
CS Municipal Studențesc IașiVSAstra Giurgiu
Á:
0.85
0.92
0
2
1.01
0.92
1×2:
2.45
2.99
2.65
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ROM D16]CS Municipal Studențesc Iași

Astra Giurgiu[ROM D15]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 68.18%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 58.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 73.91%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 70.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

Thành tích gần đây:CS Municipal Studențesc Iași0Thắng1Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
CS Municipal Studențesc IașiSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Astra Giurgiu2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Astra GiurgiuSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ISR D3
2018-04-26 22:30
Sectzya Nes ZionaVSMaccabi Kiryat Gat
Á:
0.96
0.8
1/1.5
3
0.8
0.96
1×2:
1.42
4.45
5.2
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ISR D31]Sectzya Nes Ziona

Maccabi Kiryat Gat[ISR D313]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 61.54%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 61.54%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 85.71%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 38.46%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng HT tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 25.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng HT tại sân khách liền

Thành tích gần đây:Sectzya Nes Ziona4Thắng0Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Sectzya Nes ZionaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Maccabi Kiryat Gat2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Maccabi Kiryat GatSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SCO U20
2018-04-26 22:00
Celtic U20VSSt. JohnstoneU20
Á:
0.81
0.8
1/1.5
3/3.5
0.95
0.96
1×2:
1.36
4.8
5.6
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SCO U208]Celtic U20

St. JohnstoneU20[SCO U2010]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 1/1.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 1/1.5 trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 77.78%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 47.06%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *1/1.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *1/1.5 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 68.18%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 3/3.5 trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 88.89%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 3/3.5 là 87.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 82.35%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu7trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu5trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 33.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 3/3.5 trên sân khách là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 3/3.5 là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 45.45%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 30.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 70.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài5trận liền

Thành tích gần đây:Celtic U202Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Celtic U20Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:St. JohnstoneU202Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
St. JohnstoneU20Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
NGA PR
2018-04-26 22:00
Enugu Rangers InternationalVSMFM FC
Á:
0.9
1.0
1/1.5
2/2.5
0.8
0.7
1×2:
1.32
3.85
7.4
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[NGA PR8]Enugu Rangers International

MFM FC[NGA PR9]

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 66.67%

Thành tích gần đây:Enugu Rangers International1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Enugu Rangers InternationalSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:MFM FC2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
MFM FCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
GRE D2
2018-04-26 21:00
OFI CreteVSPanegialios FC
Á:
0.98
0.97
2.5
3.5
0.78
0.79
1×2:
1.09
7.7
14.5
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[GRE D22]OFI Crete

Panegialios FC[GRE D215]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 72.22%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 35.29%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 17.65%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 82.35%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 55.56%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài2trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 70.59%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài4trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 9trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 60.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 6trận thắng HT tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 4.35%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng HT tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 54.55%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 36.36%

Thành tích gần đây:OFI Crete4Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
OFI CreteSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Panegialios FC2Thắng0Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Panegialios FCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ISR D3
2018-04-26 21:00
VSHapoel Jerusalem
Á:
0.96
0.8
0/0.5
2/2.5
0.8
0.96
1×2:
2.19
3.25
2.8
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ISR D32]

Hapoel Jerusalem[ISR D37]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 87.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân khách là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 66.67%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 16.67%

Thành tích gần đây:4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Hapoel Jerusalem2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Hapoel JerusalemSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ISR D3
2018-04-26 21:00
Hapoel HerzliyaVSMaccabi Tzur Shalom
Á:
0.81
0.8
1.5/2
3
0.95
0.96
1×2:
1.19
5.7
9.6
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ISR D33]Hapoel Herzliya

Maccabi Tzur Shalom[ISR D39]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 44.44%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 72.73%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 9.09%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 55.56%

Thành tích gần đây:Hapoel Herzliya2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Hapoel HerzliyaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Maccabi Tzur Shalom3Thắng0Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Maccabi Tzur ShalomSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ISR D3
2018-04-26 21:00
Maccabi Ironi Kiryat AtaVSIroni Tiberias
Á:
0.96
0.8
*1
2.5
0.8
0.96
1×2:
5.4
4.05
1.45
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ISR D310]Maccabi Ironi Kiryat Ata

Ironi Tiberias[ISR D35]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 6trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 42.86%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 33.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 28.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 80.00%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 25.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng liền

Thành tích gần đây:Maccabi Ironi Kiryat Ata4Thắng0Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Maccabi Ironi Kiryat AtaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Ironi Tiberias5Thắng0Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ironi TiberiasSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
EGY D1
2018-04-26 20:45
Alasyoty SportsVSTala Al Jaish
Á:
0.91
0.9
0/0.5
2/2.5
0.91
0.9
1×2:
2.16
3.15
2.93
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[EGY D110]Alasyoty Sports

Tala Al Jaish[EGY D114]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 53.85%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 46.15%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 66.67%

Thành tích gần đây:Alasyoty Sports2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Alasyoty SportsSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Tala Al Jaish1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Tala Al JaishSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ENG U23 D1
2018-04-26 19:00
VS
Á:
0.85
0.88
0
3
0.91
0.88
1×2:
2.32
3.65
2.4
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ENG U23 D113]

[ENG U23 D111]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 33.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0 là 55.56%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0 trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 70.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 2trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu7trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu1trận liền

Thành tích gần đây:3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
UKR U21
2018-04-26 18:00
Illichivets U210:3
(0:1)
FC Shakhtar Donetsk U21
Á:
0.9
0.85
*1.5
3.5
0.92
0.95
1×2:
6.0
5.1
1.32
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[UKR U214]Illichivets U21

FC Shakhtar Donetsk U21 [UKR U212]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 63.64%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 2trận kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 28.57%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 26.67%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 6.67%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 53.33%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 28.57%

Thành tích gần đây:Illichivets U213Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Illichivets U21Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:FC Shakhtar Donetsk U21 4Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
FC Shakhtar Donetsk U21 Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia: