x Vấn đề phản hồi
GĐ tương tự
Mùa này
Lọc giải đấu

Lọc giải đấu

Lựa chọn
Lựa chọn
Tất cả 165 trận Giấu 0 trận Hiện thị toàn bộ
ISR D1
2017-12-17 01:30
Maccabi Haifa F.C.VSBnei Yehuda Tel Aviv
Á:
0.8
0.9
0.5
2/2.5
1.02
0.9
1×2:
1.8
3.25
3.85
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ISR D19]Maccabi Haifa F.C.

Bnei Yehuda Tel Aviv[ISR D16]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *0.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 69.23%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu5trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 38.46%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài6trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 14.29%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:Maccabi Haifa F.C.1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Maccabi Haifa F.C.Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Bnei Yehuda Tel Aviv4Thắng0Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Bnei Yehuda Tel AvivSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ROM D1
2017-12-17 01:30
CSU CraiovaVSCFR Cluj
Á:
0.8
1.04
*0/0.5
2/2.5
1.06
0.8
1×2:
2.79
3.1
2.27
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ROM D13]CSU Craiova

CFR Cluj[ROM D11]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0 là 25.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân nhà là 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 76.92%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 76.19%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 52.38%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 73.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 65.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 88.89%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 70.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 9.52%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng HT liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 10.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng HT liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 10.00%

Thành tích gần đây:CSU Craiova2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
CSU CraiovaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:CFR Cluj5Thắng0Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
CFR ClujSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
POR D1
2017-12-17 01:15
EstorilVS
Á:
0.85
1.01
0
2/2.5
1.03
0.85
1×2:
2.47
3.25
2.71
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[POR D118]Estoril

[POR D113]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 16.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 16.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên 28.57%

Thành tích gần đây:Estoril0Thắng2Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
EstorilSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SUI Sl
2017-12-17 01:00
ThunVS
Á:
0.97
0.84
0/0.5
2.5/3
0.91
1.02
1×2:
2.2
3.5
2.75
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SUI Sl7]Thun

[SUI Sl9]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 77.78%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0/0.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 22.22%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 22.22%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *0/0.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 44.44%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là trên sân nhà 44.44%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 54.55%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 72.22%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 77.78%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là trên sân khách 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 83.33%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 83.33%

Thành tích gần đây:Thun3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
ThunSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SUI Sl
2017-12-17 01:00
St. GallenVSFC Sion
Á:
1.09
0.98
0.5
3
0.79
0.88
1×2:
2.03
3.55
3.05
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SUI Sl5]St. Gallen

FC Sion[SUI Sl10]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 44.44%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 44.44%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1/1.5 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1/1.5 trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài5trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài4trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 83.33%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 83.33%

Thành tích gần đây:St. Gallen2Thắng0Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
St. GallenSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:FC Sion1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
FC SionSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SPA D3
2017-12-17 01:00
Arenas Club de GetxoVSSporting de Gijon B
Á:
0.8
1.0
0
2/2.5
1.02
0.8
1×2:
2.35
3.1
2.67
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SPA D314]Arenas Club de Getxo

Sporting de Gijon B[SPA D32]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 72.73%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 là 44.44%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 trên sân nhà là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 trên sân khách là 66.67%

Thành tích gần đây:Arenas Club de Getxo0Thắng4Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Arenas Club de GetxoSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Sporting de Gijon B4Thắng0Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Sporting de Gijon BSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
AUT D1
2017-12-17 00:30
SKN St. PoltenVSRapid Wien
Á:
1.0
0.93
*0.5/1
2.5
0.88
0.93
1×2:
4.55
3.8
1.62
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[AUT D110]SKN St. Polten

Rapid Wien[AUT D13]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 55.56%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 42.11%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 68.42%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:SKN St. Polten1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
SKN St. PoltenSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Rapid Wien1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Rapid WienSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
AUT D1
2017-12-17 00:30
MattersburgVSWolfsberger AC
Á:
0.9
0.91
0/0.5
2/2.5
0.98
0.95
1×2:
2.16
3.25
3.05
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[AUT D18]Mattersburg

Wolfsberger AC[AUT D19]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu7trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:Mattersburg3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
MattersburgSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Wolfsberger AC0Thắng4Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Wolfsberger ACSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
AUT D1
2017-12-17 00:30
Admira Wacker ModlingVSRheindorf Altach
Á:
0.98
0.93
0/0.5
2.5
0.9
0.93
1×2:
2.23
3.4
2.81
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[AUT D14]Admira Wacker Modling

Rheindorf Altach[AUT D16]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 77.78%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 44.44%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 55.56%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 44.44%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 77.78%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu5trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:Admira Wacker Modling3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Admira Wacker ModlingSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Rheindorf Altach3Thắng0Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Rheindorf AltachSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
Bundesliga
2017-12-17 00:30
Borussia DortmundVSTSG Hoffenheim
Á:
0.85
0.8
1
3/3.5
1.03
1.06
1×2:
1.51
4.7
4.85
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[Bundesliga7]Borussia Dortmund

TSG Hoffenheim[Bundesliga6]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 1 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *1 là 0.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 3/3.5 trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 3/3.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1.5 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 43.75%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 28.57%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 3/3.5 trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 3/3.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1.5 trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 28.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 81.25%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu2trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu4trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 6.25%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 12.50%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 28.57%

Thành tích gần đây:Borussia Dortmund1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Borussia DortmundSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:TSG Hoffenheim3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
TSG HoffenheimSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
HOL D1
2017-12-17 00:30
Willem IIVSPEC Zwolle
Á:
0.8
0.98
*0/0.5
2.5/3
1.08
0.88
1×2:
2.63
3.4
2.35
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[HOL D114]Willem II

PEC Zwolle[HOL D14]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 43.75%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 25.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 12.50%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 75.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 87.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 6trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 87.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 81.25%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 18.75%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 12.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 68.75%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 75.00%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 37.50%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:Willem II1Thắng4Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Willem IISố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:PEC Zwolle2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
PEC ZwolleSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
HOL D1
2017-12-17 00:30
SC HeerenveenVSNAC Breda
Á:
0.8
0.93
0.5/1
2.5/3
1.08
0.93
1×2:
1.63
3.85
4.4
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[HOL D110]SC Heerenveen

NAC Breda[HOL D116]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 37.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 37.50%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 68.75%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 37.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 50.00%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:SC Heerenveen1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
SC HeerenveenSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:NAC Breda1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
NAC BredaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
La Liga
2017-12-17 00:30
EibarVS
Á:
0.86
0.91
*0.5
2.5
1.02
0.95
1×2:
3.55
3.75
1.99
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[La Liga13]Eibar

[La Liga2]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 40.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 40.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 14.29%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu4trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:Eibar3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
EibarSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
GRE D1
2017-12-17 00:30
Platanias FCVSPAOK F.C.
Á:
1.03
1.17
*1.5/2
3
0.85
0.71
1×2:
12.0
5.9
1.18
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[GRE D116]Platanias FC

PAOK F.C.[GRE D13]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 42.86%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài5trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 28.57%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 42.86%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài6trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 57.14%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng HT liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng HT liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 83.33%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 83.33%

Thành tích gần đây:Platanias FC0Thắng0Hòa6Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Platanias FCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:PAOK F.C.4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
PAOK F.C.Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
EPL
2017-12-17 00:30
Manchester CityVSTottenham Hotspur
Á:
1.05
0.88
1/1.5
3
0.83
0.98
1×2:
1.47
4.6
5.4
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[EPL1]Manchester City

Tottenham Hotspur[EPL4]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1/1.5 trên sân nhà là 25.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 25.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1/1.5 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 15trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 7trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 62.50%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 52.94%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 2trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 37.50%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 35.29%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 17.65%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 25.00%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 83.33%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 83.33%

Thành tích gần đây:Manchester City6Thắng0Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Manchester CitySố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Tottenham Hotspur2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Tottenham HotspurSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ENG LCH
2017-12-17 00:30
Cardiff CityVSHull City
Á:
0.84
0.93
0.5/1
2.5
1.04
0.93
1×2:
1.65
3.65
4.5
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ENG LCH2]Cardiff City

Hull City[ENG LCH18]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 47.62%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 2trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 47.62%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 46.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài2trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 60.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 19.05%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 9.52%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:Cardiff City4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Cardiff CitySố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Hull City1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Hull CitySố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ITA C1
2017-12-17 00:30
ReggianaVSTeramo
Á:
0.94
1.02
0.5
2/2.5
0.9
0.8
1×2:
1.91
3.1
3.65
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ITA C14]Reggiana

Teramo[ITA C115]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 75.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 2trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 88.89%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân nhà là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 61.54%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng HT liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận thắng HT liền

Thành tích gần đây:Reggiana5Thắng0Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
ReggianaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Teramo1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
TeramoSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BEL D1
2017-12-17 00:00
Standard LiegeVSKAA Gent
Á:
0.9
1.06
0/0.5
2.5/3
0.98
0.8
1×2:
2.12
3.4
2.95
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BEL D18]Standard Liege

KAA Gent[BEL D14]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân nhà 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 37.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân khách 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 77.78%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 37.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng HT liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng HT liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:Standard Liege2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Standard LiegeSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:KAA Gent5Thắng0Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
KAA GentSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
POL D1
2017-12-17 00:00
Sandecja Nowy SaczVSLechia Gdansk
Á:
1.02
1.06
*0/0.5
2.5
0.86
0.8
1×2:
3.1
3.3
2.12
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[POL D1 14]Sandecja Nowy Sacz

Lechia Gdansk[POL D1 11]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 81.82%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 18.18%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 28.57%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 71.43%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 trên sân nhà là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 70.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 trên sân khách là 62.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 60.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:Sandecja Nowy Sacz0Thắng3Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Sandecja Nowy SaczSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Lechia Gdansk3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Lechia GdanskSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SPA D2
2017-12-17 00:00
CF Reus DeportiuVSGranada
Á:
1.08
0.95
0
2
0.8
0.91
1×2:
2.8
3.05
2.41
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SPA D211]CF Reus Deportiu

Granada[SPA D25]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 77.78%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 77.78%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 72.22%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 72.22%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 55.56%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 55.56%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

Thành tích gần đây:CF Reus Deportiu2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
CF Reus DeportiuSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Granada2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
GranadaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SPA D2
2017-12-17 00:00
Real ValladolidVSLorca FC
Á:
0.9
0.85
0.5/1
2/2.5
0.98
1.01
1×2:
1.69
3.5
4.5
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SPA D212]Real Valladolid

Lorca FC[SPA D220]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0.5/1 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0.5/1 trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 44.44%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 28.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân nhà 28.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0.5/1 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0.5/1 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 77.78%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân khách 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 88.89%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 72.22%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài7trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 trên sân khách là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 là 38.46%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 33.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 61.11%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 55.56%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:Real Valladolid1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Real ValladolidSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Lorca FC2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Lorca FCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
Serie A
2017-12-17 00:00
TorinoVSNapoli
Á:
1.07
1.09
*0.5/1
3/3.5
0.81
0.77
1×2:
4.55
4.45
1.65
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[Serie A9]Torino

Napoli[Serie A2]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 85.71%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1/1.5 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 54.55%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1/1.5 trên sân khách là 37.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 72.73%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu2trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu5trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 83.33%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 83.33%

Thành tích gần đây:Torino2Thắng4Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
TorinoSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Napoli3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
NapoliSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
CYP D1
2017-12-17 00:00
APOEL NicosiaVSNea Salamis
Á:
0.85
0.8
2
3
1.01
1.04
1×2:
1.13
6.5
12.0
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[CYP D14]APOEL Nicosia

Nea Salamis[CYP D112]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 72.73%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 30.77%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 57.14%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 83.33%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 83.33%

Thành tích gần đây:APOEL Nicosia5Thắng1Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
APOEL NicosiaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Nea Salamis1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Nea SalamisSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
TUR D1
2017-12-16 23:30
TrabzonsporVSBursaspor
Á:
0.78
1.06
0.5
3
1.11
0.8
1×2:
1.75
3.75
3.8
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[TUR D1 7]Trabzonspor

Bursaspor[TUR D1 8]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân nhà 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 46.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 42.86%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân khách 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 86.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1/1.5 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 57.14%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1/1.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 28.57%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 83.33%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 83.33%

Thành tích gần đây:Trabzonspor5Thắng1Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
TrabzonsporSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Bursaspor3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
BursasporSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ISR D1
2017-12-16 23:15
Hapoel AshkelonVSHapoel Haifa
Á:
1.0
0.9
*0/0.5
2/2.5
0.82
0.9
1×2:
3.1
3.2
2.07
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ISR D110]Hapoel Ashkelon

Hapoel Haifa[ISR D12]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 61.54%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 83.33%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 77.78%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân nhà là 25.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu2trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 23.08%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 7.69%

Thành tích gần đây:Hapoel Ashkelon0Thắng3Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Hapoel AshkelonSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Hapoel Haifa3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Hapoel HaifaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
Ligue 1
2017-12-16 23:00
VSParis Saint Germain
Á:
1.19
1.02
*1.5
3.5
0.72
0.84
1×2:
8.6
5.9
1.23
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[Ligue 16]

Paris Saint Germain[Ligue 11]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 25.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 75.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 3.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 3.5 trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 3.5 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 3.5 trên sân khách là 100.00%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 17.65%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 11.76%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 5.88%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 70.59%

Thành tích gần đây:4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Paris Saint Germain5Thắng0Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Paris Saint GermainSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
POR D1
2017-12-16 23:00
VSVitoria Setubal
Á:
0.82
0.85
0/0.5
2
1.06
1.01
1×2:
2.07
3.2
3.5
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[POR D115]

Vitoria Setubal[POR D116]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 77.78%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

Thành tích gần đây:1Thắng0Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Vitoria Setubal1Thắng0Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Vitoria SetubalSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ISR D1
2017-12-16 23:00
Hapoel Bnei Sakhnin FCVSHapoel Acco
Á:
0.88
0.9
0.5
2/2.5
0.94
0.9
1×2:
1.88
3.25
3.6
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ISR D18]Hapoel Bnei Sakhnin FC

Hapoel Acco[ISR D112]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 53.85%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 14.29%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 83.33%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 46.15%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 38.46%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 28.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1 là 25.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 83.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1 là 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài5trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 14.29%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 57.14%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:Hapoel Bnei Sakhnin FC1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Hapoel Bnei Sakhnin FCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Hapoel Acco2Thắng0Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Hapoel AccoSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
CRO D1
2017-12-16 23:00
Istra 1961 PulaVSZNK Osijek
Á:
1.07
1.0
*1
2.5
0.75
0.8
1×2:
6.3
4.05
1.4
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[CRO D18]Istra 1961 Pula

ZNK Osijek[CRO D12]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 44.44%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 44.44%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 42.11%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 22.22%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 0.00%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:Istra 1961 Pula2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Istra 1961 PulaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:ZNK Osijek3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
ZNK OsijekSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BEL D2
2017-12-16 23:00
K.F.C.O.WilrijkVSRoyale Union Saint-Gilloise
Á:
0.9
0.97
0.5/1
2.5
0.94
0.85
1×2:
1.69
3.5
4.15
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BEL D27]K.F.C.O.Wilrijk

Royale Union Saint-Gilloise[BEL D22]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 55.56%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 44.44%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 33.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 77.78%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 73.68%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 6trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 77.78%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 44.44%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 50.00%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:K.F.C.O.Wilrijk3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
K.F.C.O.WilrijkSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Royale Union Saint-Gilloise2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Royale Union Saint-GilloiseSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ALG D1
2017-12-16 23:00
Paradou ACVSCS Constantine
Á:
1.02
0.95
0
1.5/2
0.8
0.85
1×2:
2.8
2.76
2.49
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ALG D18]Paradou AC

CS Constantine[ALG D11]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 45.45%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 80.00%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 18.18%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng sau khi bị dẫn trước trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 8.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng sau khi bị dẫn trước trên sân khách là 50.00%

Thành tích gần đây:Paradou AC1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Paradou ACSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:CS Constantine4Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
CS ConstantineSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SPA D3
2017-12-16 23:00
Ecija BalompieVSFC Cartagena
Á:
1.0
0.85
*0/0.5
2
0.82
0.95
1×2:
3.25
3.0
2.08
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SPA D310]Ecija Balompie

FC Cartagena[SPA D31]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 28.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 16.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 83.33%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2 là 44.44%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 61.54%

Thành tích gần đây:Ecija Balompie0Thắng3Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ecija BalompieSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:FC Cartagena3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
FC CartagenaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SPA D3
2017-12-16 22:30
Coruxo FCVSUD San Sebastian Reyes
Á:
1.07
0.9
0/0.5
2
0.75
0.9
1×2:
2.32
3.0
2.8
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SPA D312]Coruxo FC

UD San Sebastian Reyes[SPA D38]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0/0.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0/0.5 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *0/0.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *0/0.5 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là trên sân nhà 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu5trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2 là 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 16.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 37.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là trên sân khách 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2 là 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là 33.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 100.00%

Thành tích gần đây:Coruxo FC2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Coruxo FCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:UD San Sebastian Reyes1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
UD San Sebastian ReyesSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
La Liga
2017-12-16 22:15
Athletic BilbaoVSReal Sociedad
Á:
0.82
0.85
0/0.5
2/2.5
1.06
1.01
1×2:
2.08
3.55
3.45
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[La Liga14]Athletic Bilbao

Real Sociedad[La Liga10]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 40.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 14.29%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 28.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 73.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 71.43%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng HT tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng HT tại sân khách liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:Athletic Bilbao1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Athletic BilbaoSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Real Sociedad1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Real SociedadSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
GRE D1
2017-12-16 22:15
AEK Athens F.C.VSApollon Smirnis
Á:
0.85
0.96
2
3
1.03
0.9
1×2:
1.13
6.8
14.5
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[GRE D11]AEK Athens F.C.

Apollon Smirnis[GRE D114]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 42.86%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 57.14%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng HT tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng HT tại sân khách liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 83.33%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 83.33%

Thành tích gần đây:AEK Athens F.C.5Thắng1Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
AEK Athens F.C.Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Apollon Smirnis1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Apollon SmirnisSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
AUT D1
2017-12-16 22:00
Red Bull SalzburgVSLASK Linz
Á:
0.95
1.06
1/1.5
3
0.93
0.8
1×2:
1.39
4.55
6.1
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[AUT D12]Red Bull Salzburg

LASK Linz[AUT D15]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 22.22%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là trên sân nhà 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 44.44%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là trên sân khách 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 77.78%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 55.56%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 11.11%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân khách liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 83.33%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 83.33%

Thành tích gần đây:Red Bull Salzburg4Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Red Bull SalzburgSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:LASK Linz3Thắng0Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
LASK LinzSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SCO PR
2017-12-16 22:00
Kilmarnock VSMotherwell
Á:
1.08
0.9
0/0.5
2/2.5
0.8
0.96
1×2:
2.36
3.35
2.8
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SCO PR8]Kilmarnock

Motherwell [SCO PR6]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 77.78%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 77.78%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0 là trên sân nhà 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 55.56%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0 là trên sân khách 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 55.56%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài1trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:Kilmarnock 3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Kilmarnock Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Motherwell 1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Motherwell Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SCO PR
2017-12-16 22:00
Hamilton AcademicalVSRoss County
Á:
1.03
1.06
0/0.5
2.5
0.85
0.8
1×2:
2.29
3.4
2.86
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SCO PR9]Hamilton Academical

Ross County[SCO PR10]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 22.22%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 75.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 69.23%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 58.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 55.56%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 37.50%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:Hamilton Academical1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Hamilton AcademicalSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Ross County1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ross CountySố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SCO PR
2017-12-16 22:00
Glasgow Rangers F.C.VSSaint Johnstone
Á:
0.8
0.96
1/1.5
2.5/3
1.08
0.9
1×2:
1.33
4.9
7.9
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SCO PR2]Glasgow Rangers F.C.

Saint Johnstone[SCO PR7]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 50.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 77.78%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 77.78%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài5trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 58.82%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài1trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:Glasgow Rangers F.C.4Thắng0Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Glasgow Rangers F.C.Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Saint Johnstone2Thắng0Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Saint JohnstoneSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SCO PR
2017-12-16 22:00
DundeeVSPartick Thistle
Á:
1.03
0.93
0/0.5
2/2.5
0.85
0.93
1×2:
2.29
3.35
2.92
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SCO PR11]Dundee

Partick Thistle[SCO PR12]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 11.11%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 50.00%

Thành tích gần đây:Dundee2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
DundeeSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Partick Thistle2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Partick ThistleSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SPA D2
2017-12-16 22:00
OsasunaVSNumancia
Á:
0.9
1.12
0/0.5
2/2.5
0.98
0.75
1×2:
2.17
3.1
3.15
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SPA D29]Osasuna

Numancia[SPA D24]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân nhà 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 47.06%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 37.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân khách 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 72.22%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 81.82%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 41.18%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 trên sân nhà là 20.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 45.45%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân khách là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 73.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 77.78%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài5trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài5trận liền

Thành tích gần đây:Osasuna1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
OsasunaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Numancia4Thắng0Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
NumanciaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ENG L2
2017-12-16 22:00
Crewe AlexandraVS
Á:
0.9
0.83
0/0.5
2/2.5
0.98
1.03
1×2:
2.16
3.3
3.0
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ENG L222]Crewe Alexandra

[ENG L217]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 45.45%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 45.45%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 2trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 72.73%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 47.62%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 70.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 6trận HT kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 57.14%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 100.00%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:Crewe Alexandra1Thắng0Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Crewe AlexandraSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ENG L2
2017-12-16 22:00
Wycombe WanderersVS
Á:
0.99
0.93
0.5/1
2.5/3
0.89
0.93
1×2:
1.77
3.7
3.8
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ENG L25]Wycombe Wanderers

[ENG L221]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 37.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 77.78%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 6trận kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 90.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 57.14%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 83.33%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 83.33%

Thành tích gần đây:Wycombe Wanderers2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Wycombe WanderersSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:3Thắng3Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ENG L2
2017-12-16 22:00
Notts CountyVSGrimsby Town
Á:
0.82
0.93
0.5
2.5
1.06
0.93
1×2:
1.82
3.5
3.75
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ENG L22]Notts County

Grimsby Town[ENG L211]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0.5 trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 2trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *0.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *0.5 trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 9.52%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 20.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 38.10%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 30.00%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:Notts County3Thắng3Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Notts CountySố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Grimsby Town3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Grimsby TownSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ENG L2
2017-12-16 22:00
Cambridge UnitedVSNewport County
Á:
0.92
0.87
0/0.5
2/2.5
0.96
0.99
1×2:
2.19
3.25
2.98
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ENG L213]Cambridge United

Newport County[ENG L212]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu2trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:Cambridge United1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Cambridge UnitedSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Newport County1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Newport CountySố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ENG L2
2017-12-16 22:00
Lincoln City VSAccrington Stanley
Á:
1.03
0.83
0/0.5
2/2.5
0.85
1.03
1×2:
2.24
3.35
2.83
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ENG L26]Lincoln City

Accrington Stanley[ENG L23]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0/0.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *0/0.5 là 50.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:Lincoln City 3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Lincoln City Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Accrington Stanley3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Accrington StanleySố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ENG L2
2017-12-16 22:00
Barnet VSMorecambe
Á:
1.03
0.85
0.5
2/2.5
0.85
1.01
1×2:
2.03
3.3
3.3
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ENG L224]Barnet

Morecambe[ENG L218]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 75.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 70.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu5trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 70.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:Barnet 1Thắng0Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Barnet Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Morecambe2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
MorecambeSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ENG L2
2017-12-16 22:00
Exeter CityVSStevenage FC
Á:
0.9
0.93
0.5
2.5
0.98
0.93
1×2:
1.9
3.45
3.5
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ENG L24]Exeter City

Stevenage FC[ENG L216]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 52.38%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 0.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 60.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 trên sân khách là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 70.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu2trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu5trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:Exeter City2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Exeter CitySố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Stevenage FC0Thắng3Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Stevenage FCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ENG L2
2017-12-16 22:00
Mansfield TownVSYeovil Town
Á:
0.85
0.96
0.5/1
2.5/3
1.03
0.9
1×2:
1.61
3.95
4.4
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ENG L28]Mansfield Town

Yeovil Town[ENG L220]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 77.78%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân nhà 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 53.85%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân khách 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 80.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 70.00%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 83.33%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 83.33%

Thành tích gần đây:Mansfield Town3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Mansfield TownSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Yeovil Town1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Yeovil TownSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ENG L2
2017-12-16 22:00
Coventry CityVSCheltenham Town
Á:
0.98
0.88
0.5
2/2.5
0.9
0.98
1×2:
1.98
3.3
3.45
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ENG L27]Coventry City

Cheltenham Town[ENG L215]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 90.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu9trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 76.19%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 47.62%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:Coventry City2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Coventry CitySố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Cheltenham Town1Thắng4Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Cheltenham TownSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ENG L2
2017-12-16 22:00
Forest Green RoversVSLuton Town
Á:
1.03
0.88
*0.5/1
2.5/3
0.85
0.98
1×2:
4.35
4.0
1.61
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ENG L223]Forest Green Rovers

Luton Town[ENG L21]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân nhà 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân khách 100.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5/3 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 28.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5/3 là 28.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 71.43%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 83.33%

 • Chi tiết

  Kèo 1/1.5 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 83.33%

Thành tích gần đây:Forest Green Rovers2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Forest Green RoversSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Luton Town3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Luton TownSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ENG L2
2017-12-16 22:00
Carlisle UnitedVSPort Vale
Á:
0.85
0.93
0/0.5
2.5
1.03
0.93
1×2:
2.09
3.4
3.05
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ENG L214]Carlisle United

Port Vale[ENG L219]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0/0.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0/0.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 trên sân nhà là 62.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 trên sân khách là 77.78%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 70.00%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:Carlisle United2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Carlisle UnitedSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Port Vale2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Port ValeSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
EPL
2017-12-16 22:00
WatfordVSHuddersfield Town
Á:
0.9
1.02
0.5/1
2.5
0.98
0.84
1×2:
1.72
3.65
4.4
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[EPL9]Watford

Huddersfield Town[EPL12]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 80.00%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 75.00%

Thông tin trận đấu đã kết thúc trong ngày

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SNhà thắng xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Kèo 1 các trận đã kết thúc Tỷ lệ SKhách thắng xỉu H1 là 66.67%

Thành tích gần đây:Watford2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
WatfordSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Huddersfield Town1Thắng0Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Huddersfield TownSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
EPL
2017-12-16 22:00
ChelseaVSSouthampton
Á:
1.03
0.84
1.5
2.5/3
0.85
1.02
1×2:
1.34
5.0
7.6
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[EPL3]Chelsea

Southampton[EPL11]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 41.18%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 70.59%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1/1.5 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 62.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1/1.5 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 71.43%

Thông tin kết quả