x Vấn đề phản hồi
GĐ tương tự
Mùa này
Lọc giải đấu

Lọc giải đấu

Lựa chọn
Lựa chọn
Tất cả 202 trận Giấu 0 trận Hiện thị toàn bộ
MEX D1
2018-02-24 10:00
PueblaVSNecaxa
Á:
1.03
1.06
0/0.5
2/2.5
0.85
0.8
1×2:
2.31
3.15
2.88
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[MEX D14]Puebla

Necaxa[MEX D16]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0/0.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0/0.5 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 61.54%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 46.15%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 2trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0/0.5 là 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0/0.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0/0.5 trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 75.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *0/0.5 là 100.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 72.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 69.23%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài5trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 58.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 64.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu2trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân khách liền

Thành tích gần đây:Puebla3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
PueblaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Necaxa3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
NecaxaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
MEX D1
2018-02-24 10:00
AtlasVSRayados Monterrey
Á:
1.12
1.05
*0/0.5
2.5
0.77
0.81
1×2:
3.25
3.3
2.03
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[MEX D118]Atlas

Rayados Monterrey[MEX D17]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0/0.5 là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0/0.5 là 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 38.46%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài5trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

Thành tích gần đây:Atlas1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
AtlasSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Rayados Monterrey2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Rayados MonterreySố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
Mexico H2
2018-02-24 09:30
Venados FCVS
Á:
0.96
0.96
0/0.5
2/2.5
0.8
0.8
1×2:
2.19
3.15
2.89
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[Mexico H27]Venados FC

[Mexico H216]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0 là 80.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 16.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu1trận liền

Thành tích gần đây:Venados FC1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Venados FCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:2Thắng0Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
MEX D1
2018-02-25 08:06
PachucaVS
Á:
0.98
0.88
0.5
2.5/3
0.9
0.98
1×2:
1.98
3.6
3.15
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[MEX D111]Pachuca

[MEX D112]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0.5 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0.5 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0.5 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1/1.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1/1.5 là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 88.89%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

Thành tích gần đây:Pachuca3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
PachucaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
MEX D1
2018-02-25 08:00
Tigres UANLVSMonarcas Morelia
Á:
0.9
0.88
0.5/1
2.5
0.98
0.98
1×2:
1.7
3.65
4.2
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[MEX D110]Tigres UANL

Monarcas Morelia[MEX D15]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0.5/1 là 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0.5/1 trên sân nhà là 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 55.56%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 53.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *0.5/1 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *0.5/1 trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 70.59%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 40.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 41.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài4trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng HT tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng HT tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 13.33%

Thành tích gần đây:Tigres UANL2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Tigres UANLSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Monarcas Morelia3Thắng0Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Monarcas MoreliaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG D1
2018-02-25 07:30
Atletico TucumanVSClub Atletico Tigre
Á:
1.0
1.06
0.5
2/2.5
0.88
0.8
1×2:
1.97
3.15
3.6
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG D112]Atletico Tucuman

Club Atletico Tigre[ARG D124]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 37.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 28.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 63.64%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 71.43%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng HT tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng HT tại sân khách liền

Thành tích gần đây:Atletico Tucuman3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Atletico TucumanSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Club Atletico Tigre1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Club Atletico TigreSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
CHI D1
2018-02-25 06:30
Universidad CatolicaVSUnion La Calera
Á:
0.93
0.84
1
2.5
0.95
1.02
1×2:
1.5
4.1
5.3
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[CHI D11]Universidad Catolica

Union La Calera[CHI D15]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

 • Mẫu Thống Kê Tình Hình Đội Bóng Không Đủ

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 75.00%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng HT liền

Thành tích gần đây:Universidad Catolica5Thắng0Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Universidad CatolicaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Union La Calera2Thắng0Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Union La CaleraSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
MEX D1
2018-02-25 06:00
Lobos BUAPVSVeracruz
Á:
0.85
0.8
0/0.5
2/2.5
1.03
1.06
1×2:
2.11
3.3
3.1
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[MEX D117]Lobos BUAP

Veracruz[MEX D114]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 90.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận HT kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 100.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 72.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 28.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 30.77%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 24.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 76.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 69.23%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 85.71%

Thành tích gần đây:Lobos BUAP1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Lobos BUAPSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Veracruz2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
VeracruzSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
MEX D1
2018-02-25 06:00
Queretaro FCVSToluca
Á:
1.08
0.93
0
2/2.5
0.8
0.93
1×2:
2.69
3.2
2.4
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[MEX D113]Queretaro FC

Toluca[MEX D19]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 69.23%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 41.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 69.23%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 62.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 100.00%

Thành tích gần đây:Queretaro FC1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Queretaro FCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Toluca3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
TolucaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG D1
2018-02-25 05:15
Velez SarsfieldVSRiver Plate
Á:
0.85
1.06
*0/0.5
2/2.5
1.03
0.8
1×2:
2.88
3.15
2.31
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG D121]Velez Sarsfield

River Plate[ARG D119]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0/0.5 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0/0.5 trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 62.50%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 68.75%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0/0.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0/0.5 trên sân khách là 80.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 70.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 là 30.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 30.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài2trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 là 70.00%

Thành tích gần đây:Velez Sarsfield2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Velez SarsfieldSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:River Plate1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
River PlateSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG D2
2018-02-25 05:05
Atletico RafaelaVSIndependiente Rivadavia
Á:
0.8
0.92
0.5/1
2/2.5
1.02
0.88
1×2:
1.56
3.6
4.95
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG D21]Atletico Rafaela

Independiente Rivadavia[ARG D222]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân nhà 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 28.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân khách 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 42.86%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

Thành tích gần đây:Atletico Rafaela3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Atletico RafaelaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Independiente Rivadavia1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Independiente RivadaviaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG D2
2018-02-25 05:00
Villa DálmineVSFlandria
Á:
0.92
1.05
0.5/1
2/2.5
0.9
0.75
1×2:
1.69
3.25
4.5
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG D23]Villa Dálmine

Flandria [ARG D224]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 40.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 78.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 78.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 72.73%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 100.00%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 60.00%

Thành tích gần đây:Villa Dálmine2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Villa DálmineSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Flandria 2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Flandria Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
CHI D1
2018-02-25 04:00
San Luis QuillotaVSPalestino (n)
Á:
0.94
0.88
0/0.5
2.5
0.94
0.98
1×2:
2.19
3.4
2.85
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[CHI D110]San Luis Quillota

Palestino (n)[CHI D19]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 37.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 12.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 75.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 38.89%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 trên sân nhà là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 12.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 87.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 trên sân khách là 80.00%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 0.00%

Thành tích gần đây:San Luis Quillota1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
San Luis QuillotaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Palestino (n)2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Palestino (n)Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG D2
2018-02-25 04:00
Estudiantes de San LuisVSAlmagro
Á:
0.85
0.9
0
1.5/2
0.97
0.9
1×2:
2.55
2.8
2.7
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG D218]Estudiantes de San Luis

Almagro[ARG D25]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là trên sân nhà 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là trên sân khách 42.86%

Thành tích gần đây:Estudiantes de San Luis1Thắng4Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Estudiantes de San LuisSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Almagro2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
AlmagroSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
POR D1
2018-02-25 03:30
VSBenfica (n)
Á:
0.96
0.82
*1/1.5
2.5
0.92
1.04
1×2:
6.8
4.5
1.37
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[POR D115]

Benfica (n)[POR D12]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 30.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 27.27%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0.5 trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0.5 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 65.22%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 75.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0.5 trên sân khách là 71.43%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là 33.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 30.43%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 27.27%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 4.35%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 4.35%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 8.33%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 60.87%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 50.00%

Thành tích gần đây:2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Benfica (n)5Thắng1Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Benfica (n)Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG D1
2018-02-25 03:00
Defensa y JusticiaVSClub Atlético Patronato
Á:
0.9
0.96
0.5/1
2/2.5
0.98
0.9
1×2:
1.69
3.45
4.6
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG D116]Defensa y Justicia

Club Atlético Patronato[ARG D114]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 44.44%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân nhà là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 55.56%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 37.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài2trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 90.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 75.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

Thành tích gần đây:Defensa y Justicia2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Defensa y JusticiaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Club Atlético Patronato3Thắng3Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Club Atlético PatronatoSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG D1
2018-02-25 03:00
Lanus (n)VSRosario Central
Á:
0.85
1.06
*0/0.5
2/2.5
1.03
0.8
1×2:
2.88
3.15
2.31
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG D122]Lanus (n)

Rosario Central[ARG D115]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 40.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 53.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 37.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài2trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài2trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 37.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 73.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 68.75%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài6trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 42.86%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng HT liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng HT liền

Thành tích gần đây:Lanus (n)1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Lanus (n)Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Rosario Central4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Rosario CentralSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG D2
2018-02-25 03:00
Los AndesVSJuventud U.Gualeguaychu
Á:
0.97
1.0
0/0.5
2
0.85
0.8
1×2:
2.23
2.94
3.0
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG D219]Los Andes

Juventud U.Gualeguaychu[ARG D26]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 71.43%

 • Mẫu Thống Kê Tình Hình Đội Bóng Không Đủ

Thành tích gần đây:Los Andes0Thắng4Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Los AndesSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Juventud U.Gualeguaychu1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Juventud U.GualeguaychuSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ARG D2
2018-02-25 03:00
Deportivo MoronVSAldosivi Mar del Plata
Á:
1.02
0.84
0/0.5
1.5/2
0.8
1.0
1×2:
2.28
2.85
3.05
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ARG D28]Deportivo Moron

Aldosivi Mar del Plata[ARG D22]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 64.29%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0 là 18.18%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 69.23%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 57.14%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

Thành tích gần đây:Deportivo Moron4Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Deportivo MoronSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Aldosivi Mar del Plata4Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Aldosivi Mar del PlataSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
HOL D1
2018-02-25 02:45
VVV-VenloVSVitesse Arnhem
Á:
0.97
0.95
*0/0.5
2.5
0.91
0.91
1×2:
2.97
3.45
2.12
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[HOL D110]VVV-Venlo

Vitesse Arnhem[HOL D17]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0/0.5 trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0/0.5 là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 37.50%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0/0.5 trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0/0.5 là 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 54.17%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 58.33%

Thành tích gần đây:VVV-Venlo2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
VVV-VenloSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Vitesse Arnhem3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Vitesse ArnhemSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
La Liga
2018-02-25 02:45
BarcelonaVSGirona
Á:
1.05
1.0
2.5
3.5/4
0.83
0.86
1×2:
1.13
7.8
14.5
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[La Liga1]Barcelona

Girona[La Liga8]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 36.36%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu5trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 54.17%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 33.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 63.64%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 9.09%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 4.17%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 12.50%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 25.00%

Thành tích gần đây:Barcelona4Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
BarcelonaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Girona3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
GironaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
Serie A
2018-02-25 02:45
Inter MilanVS
Á:
0.82
0.93
1.5/2
3/3.5
1.06
0.93
1×2:
1.21
6.2
10.5
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[Serie A5]Inter Milan

[Serie A20]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 61.54%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 68.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 48.00%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 7.69%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 7.69%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 66.67%

Thành tích gần đây:Inter Milan1Thắng4Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Inter MilanSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:2Thắng0Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BEL D1
2018-02-25 02:30
Waasland-BeverenVSKAA Gent
Á:
0.94
1.06
*0/0.5
2.5/3
0.94
0.8
1×2:
2.85
3.45
2.17
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BEL D110]Waasland-Beveren

KAA Gent[BEL D14]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 46.15%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 46.15%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 69.23%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 69.23%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 77.78%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 76.92%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 38.46%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 40.74%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu5trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 7.69%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 15.38%

Thành tích gần đây:Waasland-Beveren2Thắng4Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Waasland-BeverenSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:KAA Gent3Thắng3Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
KAA GentSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BEL D1
2018-02-25 02:00
KAS EupenVSSporting Lokeren
Á:
0.81
1.18
0/0.5
2.5/3
1.07
0.7
1×2:
2.06
3.3
3.2
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BEL D116]KAS Eupen

Sporting Lokeren[BEL D114]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 61.54%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 38.46%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 69.23%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 76.92%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 2trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 88.89%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 78.57%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 44.44%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

Thành tích gần đây:KAS Eupen1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
KAS EupenSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Sporting Lokeren1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Sporting LokerenSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BEL D1
2018-02-25 02:00
KV OostendeVSSint-Truidense
Á:
1.02
0.98
0.5
2.5/3
0.86
0.88
1×2:
1.99
3.45
3.25
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BEL D112]KV Oostende

Sint-Truidense[BEL D19]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 37.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5/3 là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 51.85%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5/3 trên sân nhà là 33.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 trên sân khách là 16.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5/3 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5/3 trên sân khách là 83.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

Thành tích gần đây:KV Oostende2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
KV OostendeSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Sint-Truidense2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Sint-TruidenseSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
Ligue 1
2018-02-25 02:00
VSAmiens
Á:
0.94
0.96
0.5/1
2/2.5
0.94
0.9
1×2:
1.72
3.4
4.45
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[Ligue 16]

Amiens[Ligue 118]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0.5/1 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 30.77%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 53.85%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 76.92%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0.5/1 là 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân nhà là 57.14%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 69.23%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

Thành tích gần đây:1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Amiens1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
AmiensSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
Ligue 1
2018-02-25 02:00
DijonVSCaen
Á:
0.94
1.03
0/0.5
2.5
0.94
0.83
1×2:
2.19
3.35
2.92
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[Ligue 113]Dijon

Caen[Ligue 112]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0/0.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0/0.5 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 69.23%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 46.15%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *0/0.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *0/0.5 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 75.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 87.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 73.08%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 38.46%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 30.77%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 26.92%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 12.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 26.92%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 69.23%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 66.67%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 7.69%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 58.33%

Thành tích gần đây:Dijon2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
DijonSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Caen2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
CaenSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
Ligue 1
2018-02-25 02:00
LilleVSAngers
Á:
0.94
1.16
0/0.5
2.5
0.94
0.72
1×2:
2.2
3.25
2.97
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[Ligue 117]Lille

Angers[Ligue 119]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 69.23%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0/0.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 38.46%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *0/0.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1 là 66.67%

Thành tích gần đây:Lille1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
LilleSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Angers2Thắng0Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
AngersSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
Ligue 1
2018-02-25 02:00
GuingampVS
Á:
0.87
1.06
0.5
2.5
1.01
0.8
1×2:
1.85
3.4
3.75
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[Ligue 110]Guingamp

[Ligue 120]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân nhà 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân khách 33.33%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 69.23%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 41.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 61.54%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu2trận liền

Thành tích gần đây:Guingamp1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
GuingampSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:2Thắng0Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
Ligue 1
2018-02-25 02:00
VSTroyes
Á:
0.94
1.0
0.5/1
2.5
0.94
0.86
1×2:
1.72
3.55
4.2
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[Ligue 17]

Troyes[Ligue 115]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân nhà 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 44.44%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân khách 37.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 41.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

Thành tích gần đây:3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Troyes2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
TroyesSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SPA D2
2018-02-25 02:00
CadizVSLorca FC
Á:
0.85
0.88
1
2/2.5
1.03
0.98
1×2:
1.5
3.8
5.8
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SPA D23]Cadiz

Lorca FC[SPA D221]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 40.74%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 70.37%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân nhà là 77.78%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 74.07%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 46.15%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 38.46%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân khách là 36.36%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 44.44%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 35.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 76.47%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu2trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài5trận liền

Thành tích gần đây:Cadiz2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
CadizSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Lorca FC0Thắng1Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Lorca FCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
HOL D1
2018-02-25 01:45
Heracles AlmeloVSPEC Zwolle
Á:
1.05
0.77
0/0.5
2.5/3
0.83
1.09
1×2:
2.28
3.6
2.61
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[HOL D112]Heracles Almelo

PEC Zwolle[HOL D16]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 54.17%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 61.54%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 trên sân khách là 62.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài6trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 41.67%

Thành tích gần đây:Heracles Almelo1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Heracles AlmeloSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:PEC Zwolle2Thắng0Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
PEC ZwolleSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
HOL D1
2018-02-25 01:45
SC HeerenveenVSExcelsior SBV
Á:
1.0
1.01
1/1.5
2.5/3
0.88
0.85
1×2:
1.4
4.4
6.3
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[HOL D19]SC Heerenveen

Excelsior SBV[HOL D111]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 81.82%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 27.27%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 16.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 75.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 69.23%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 54.55%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 36.36%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 83.33%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 18.18%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 8.33%

Thành tích gần đây:SC Heerenveen2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
SC HeerenveenSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Excelsior SBV2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Excelsior SBVSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
POR D1
2018-02-25 01:15
MaritimoVSVitoria Guimaraes
Á:
1.19
0.96
0
2/2.5
0.72
0.9
1×2:
2.78
3.15
2.36
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[POR D18]Maritimo

Vitoria Guimaraes[POR D19]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 72.73%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 52.63%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 43.48%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 41.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân khách là 37.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 65.22%

Thành tích gần đây:Maritimo0Thắng3Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
MaritimoSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Vitoria Guimaraes2Thắng0Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Vitoria GuimaraesSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SUI Sl
2018-02-25 01:00
Lausanne SportsVSBasel
Á:
0.99
0.87
*1/1.5
3
0.89
0.99
1×2:
6.1
4.75
1.38
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SUI Sl8]Lausanne Sports

Basel[SUI Sl2]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 72.73%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 3 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1/1.5 trên sân nhà là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1/1.5 là 68.42%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 68.18%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài6trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài5trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài5trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 45.45%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 3 là 38.46%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1/1.5 trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1/1.5 là 35.29%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 31.82%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu5trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu5trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 18.18%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 9.09%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng HT tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 54.55%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 27.27%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng HT tại sân khách liền

Thành tích gần đây:Lausanne Sports2Thắng0Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Lausanne SportsSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Basel4Thắng0Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
BaselSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SUI Sl
2018-02-25 01:00
Young BoysVSFC Sion
Á:
1.0
0.94
1.5
3/3.5
0.88
0.92
1×2:
1.34
5.0
6.4
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SUI Sl1]Young Boys

FC Sion[SUI Sl10]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 81.82%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 77.27%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0.5 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0.5 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 22.73%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 18.18%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 27.27%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 31.82%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0.5 trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 68.18%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 72.73%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 3/3.5 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 3/3.5 trên sân khách là 100.00%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 72.73%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng HT liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 9.09%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 9.09%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 9.09%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận thắng HT liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 18.18%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 27.27%

Thành tích gần đây:Young Boys4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Young BoysSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:FC Sion1Thắng0Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
FC SionSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SUI D1
2018-02-25 01:00
VSAarau
Á:
0.85
1.04
0.5/1
2.5/3
1.01
0.8
1×2:
1.61
3.9
4.5
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SUI D12]

Aarau[SUI D16]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 60.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 55.56%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 6trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 trên sân nhà là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 45.45%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài4trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 22.22%

Thành tích gần đây:2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Aarau3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
AarauSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SUI D1
2018-02-25 01:00
SchaffhausenVSWil 1900
Á:
0.87
1.04
0.5
2.5/3
0.99
0.8
1×2:
1.84
3.55
3.6
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SUI D13]Schaffhausen

Wil 1900[SUI D18]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 30.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 30.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 70.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là trên sân nhà 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5/3 là 37.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là trên sân khách 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5/3 là 72.73%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 0.00%

Thành tích gần đây:Schaffhausen2Thắng0Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
SchaffhausenSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Wil 19003Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Wil 1900Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ROM D1
2018-02-25 00:45
Astra GiurgiuVSDinamo Bucuresti
Á:
1.06
1.07
*0.5/1
2/2.5
0.8
0.77
1×2:
5.2
3.5
1.55
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ROM D15]Astra Giurgiu

Dinamo Bucuresti[ROM D16]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *0.5/1 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0.5/1 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân khách là 83.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 78.95%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 41.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 8.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 33.33%

Thành tích gần đây:Astra Giurgiu3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Astra GiurgiuSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Dinamo Bucuresti3Thắng3Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Dinamo BucurestiSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ROM D1
2018-02-25 00:45
CS Municipal Studențesc IașiVSViitorul Constanta
Á:
0.9
0.94
0
2
0.96
0.9
1×2:
2.5
2.98
2.6
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ROM D17]CS Municipal Studențesc Iași

Viitorul Constanta[ROM D14]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 33.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 72.73%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 68.42%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 71.43%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận thắng liền

Thành tích gần đây:CS Municipal Studențesc Iași5Thắng0Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
CS Municipal Studențesc IașiSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Viitorul Constanta2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Viitorul ConstantaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
AUT D1
2018-02-25 00:30
Rheindorf AltachVSMattersburg
Á:
1.11
1.06
0/0.5
2.5
0.78
0.8
1×2:
2.33
3.35
2.69
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[AUT D18]Rheindorf Altach

Mattersburg[AUT D16]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 72.73%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 65.22%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 45.45%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 43.48%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 6trận kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu5trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng liền

Thành tích gần đây:Rheindorf Altach1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Rheindorf AltachSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Mattersburg5Thắng1Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
MattersburgSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
AUT D1
2018-02-25 00:30
Wolfsberger ACVSSKN St. Polten
Á:
0.75
0.96
0.5/1
2.5
1.14
0.9
1×2:
1.54
3.9
5.1
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[AUT D19]Wolfsberger AC

SKN St. Polten[AUT D110]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 47.83%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 65.22%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 71.43%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là trên sân nhà 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 33.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 41.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là trên sân khách 28.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài5trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

Thành tích gần đây:Wolfsberger AC1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Wolfsberger ACSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:SKN St. Polten0Thắng0Hòa6Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
SKN St. PoltenSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
AUT D1
2018-02-25 00:30
Rapid WienVSLASK Linz
Á:
0.9
0.96
0.5
2.5
0.98
0.9
1×2:
1.87
3.4
3.7
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[AUT D14]Rapid Wien

LASK Linz[AUT D15]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 45.45%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0.5 là 100.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 77.78%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 65.22%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 41.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 56.25%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 63.64%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 47.83%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 72.73%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 8.70%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 30.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 54.55%

Thành tích gần đây:Rapid Wien1Thắng4Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Rapid WienSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:LASK Linz4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
LASK LinzSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
Bundesliga
2018-02-25 00:30
Werder BremenVSHamburger SV
Á:
0.85
0.96
0.5
2.5
1.03
0.9
1×2:
1.82
3.55
4.0
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[Bundesliga16]Werder Bremen

Hamburger SV[Bundesliga17]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 63.64%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 47.83%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân nhà 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 72.73%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 69.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân khách 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 65.22%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1 trên sân khách là 28.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 56.52%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

Thành tích gần đây:Werder Bremen2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Werder BremenSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Hamburger SV0Thắng2Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Hamburger SVSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
HOL D1
2018-02-25 00:30
VSSparta Rotterdam
Á:
0.94
0.88
1.5
3
0.94
0.98
1×2:
1.3
5.1
7.4
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[HOL D13]

Sparta Rotterdam[HOL D118]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0.5 là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0.5 là trên sân nhà 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0.5 là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0.5 là trên sân khách 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 25.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là trên sân nhà 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 58.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là trên sân khách 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

Thành tích gần đây:3Thắng3Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Sparta Rotterdam1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Sparta RotterdamSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
La Liga
2018-02-25 00:30
LeganesVSLas Palmas
Á:
0.92
0.92
0.5
2/2.5
0.96
0.94
1×2:
1.92
3.3
3.85
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[La Liga13]Leganes

Las Palmas[La Liga19]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 45.45%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 36.36%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu4trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 18.18%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên 16.67%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 58.33%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên 50.00%

Thành tích gần đây:Leganes1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
LeganesSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Las Palmas2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Las PalmasSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
GRE D1
2018-02-25 00:30
PanathinaikosVS
Á:
1.0
1.05
1/1.5
2/2.5
0.88
0.81
1×2:
1.36
4.15
8.2
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[GRE D16]Panathinaikos

[GRE D113]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 68.18%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 31.82%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là trên sân nhà 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là trên sân khách 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu5trận liền

Thành tích gần đây:Panathinaikos2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
PanathinaikosSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
EPL
2018-02-25 00:30
WatfordVS
Á:
1.0
0.88
0/0.5
2/2.5
0.88
0.98
1×2:
2.3
3.35
2.9
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[EPL11]Watford

[EPL9]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 69.23%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài5trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 46.15%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

Thành tích gần đây:Watford1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
WatfordSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ENG LCH
2018-02-25 00:30
Fulham VShampton Wanderers
Á:
1.03
0.98
0
2.5
0.85
0.88
1×2:
2.71
3.6
2.49
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ENG LCH5]Fulham

hampton Wanderers[ENG LCH1]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 trên sân nhà là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 73.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 68.75%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu2trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 trên sân khách là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 62.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 41.18%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 7trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân khách liền

Thành tích gần đây:Fulham 4Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Fulham Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:hampton Wanderers3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
hampton WanderersSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
CZE D1
2018-02-25 00:30
TepliceVSBanik Ostrava
Á:
0.88
1.01
0.5
2.5
1.0
0.85
1×2:
1.85
3.4
3.75
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[CZE D18]Teplice

Banik Ostrava[CZE D116]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân nhà 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân khách 50.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 47.06%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 25.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 77.78%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 70.59%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 77.78%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài5trận liền

Thành tích gần đây:Teplice2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
TepliceSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Banik Ostrava1Thắng0Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Banik OstravaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ITA C1
2018-02-25 00:30
SantarcangeloVSSambenedettese
Á:

0.91

2/2.5

0.91
1×2:
3.05
3.15
2.11
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ITA C115]Santarcangelo

Sambenedettese[ITA C15]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 55.56%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 80.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 38.10%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân nhà là 37.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 68.42%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân khách là 87.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 70.00%

Thành tích gần đây:Santarcangelo2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
SantarcangeloSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Sambenedettese1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
SambenedetteseSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BEL D1
2018-02-25 00:00
KV MechelenVSSporting Charleroi
Á:
0.9
1.18
0
2.5/3
0.98
0.7
1×2:
2.43
3.35
2.55
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BEL D115]KV Mechelen

Sporting Charleroi[BEL D12]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 46.15%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0 trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 69.23%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0 trên sân khách là 100.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 69.23%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 53.85%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

Thành tích gần đây:KV Mechelen1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
KV MechelenSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Sporting Charleroi1Thắng4Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Sporting CharleroiSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
POL D1
2018-02-25 00:00
Pogoń SzczecinVSWisla Plock
Á:
0.82
0.93
0/0.5
2.5
1.06
0.93
1×2:
2.07
3.4
3.1
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[POL D1 16]Pogoń Szczecin

Wisla Plock [POL D1 5]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân nhà 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0/0.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0/0.5 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 65.22%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 62.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân khách 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0/0.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0/0.5 trên sân khách là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 43.48%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 65.22%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 47.83%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng liền

Thành tích gần đây:Pogoń Szczecin3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Pogoń SzczecinSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Wisla Plock 5Thắng1Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Wisla Plock Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0