x Vấn đề phản hồi
GĐ tương tự
Mùa này
Lọc giải đấu

Lọc giải đấu

Lựa chọn
Lựa chọn
Tất cả 51 trận Giấu 0 trận Hiện thị toàn bộ
MEX D1
2017-10-21 09:00
AtlasVSClub Tijuana
Á:
0.88
1.14
0
2.5
1.01
0.75
1×2:
2.61
3.0
2.75
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[MEX D110]Atlas

Club Tijuana[MEX D19]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

Thành tích gần đây:Atlas3Thắng0Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
AtlasSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Club Tijuana2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Club TijuanaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
MEX D1
2017-10-21 07:00
Monarcas MoreliaVS
Á:
0.84
0.77
0
2.5
1.08
1.11
1×2:
2.52
3.0
2.85
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[MEX D16]Monarcas Morelia

[MEX D17]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 69.23%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 69.23%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 53.85%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 30.77%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0 là 80.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 62.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 61.54%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 76.92%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 66.67%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 7.69%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 15.38%

Thành tích gần đây:Monarcas Morelia4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Monarcas MoreliaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:5Thắng0Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA D2
2017-10-21 06:30
VSFigueirense
Á:
0.8
1.08
0.5
2/2.5
1.11
0.8
1×2:
1.74
3.4
4.3
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA D2 3]

Figueirense[BRA D2 15]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 36.36%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 36.36%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 84.62%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 73.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 57.69%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài5trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 92.31%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 86.96%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 75.86%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài6trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân khách liền

Thành tích gần đây:4Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Figueirense3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
FigueirenseSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA D2
2017-10-21 05:30
CRB MaceioVSBoa MG
Á:
0.95
0.88
0/0.5
2
0.95
1.0
1×2:
2.3
3.1
2.92
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA D2 14]CRB Maceio

Boa MG[BRA D2 10]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0/0.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0/0.5 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0/0.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0/0.5 trên sân khách là 100.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 90.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 84.62%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 72.22%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 65.38%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài6trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 55.56%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 46.15%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 59.09%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 53.85%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 69.23%

Thành tích gần đây:CRB Maceio1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
CRB MaceioSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Boa MG1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Boa MGSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA D2
2017-10-21 05:30
Nautico CapibaribeVSABC RN
Á:
0.95
1.14
0.5
2/2.5
0.9
0.75
1×2:
1.99
3.2
3.55
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA D2 19]Nautico Capibaribe

ABC RN[BRA D2 20]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân nhà 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 58.62%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 53.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân khách 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 77.27%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 73.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân nhà là 90.91%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 73.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 65.52%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 46.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 42.86%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài2trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân khách là 61.54%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 68.18%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 73.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 90.91%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu7trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu9trận liền

Thành tích gần đây:Nautico Capibaribe2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Nautico CapibaribeSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:ABC RN0Thắng1Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
ABC RNSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BRA D2
2017-10-21 04:15
Guarani SPVSJuventude
Á:
1.05
0.88
0/0.5
2
0.85
1.0
1×2:
2.41
3.05
2.81
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BRA D2 16]Guarani SP

Juventude[BRA D2 7]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 73.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 70.83%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 65.52%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu2trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 48.15%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 48.28%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu5trận liền

Thành tích gần đây:Guarani SP0Thắng2Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Guarani SPSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Juventude2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
JuventudeSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
IRE PR
2017-10-21 02:00
Finn HarpsVSDrogheda United
Á:
0.91
0.88
1
2.5
1.01
1.02
1×2:
1.51
4.0
5.8
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[IRE PR11]Finn Harps

Drogheda United[IRE PR12]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0.5 là trên sân nhà 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0.5 là trên sân khách 100.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 61.54%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 72.73%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 50.00%

Thành tích gần đây:Finn Harps1Thắng0Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Finn HarpsSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Drogheda United0Thắng0Hòa6Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Drogheda UnitedSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SPA D2
2017-10-21 02:00
OsasunaVSBarcelona B
Á:
0.88
1.0
0.5/1
2.5
1.04
0.89
1×2:
1.66
3.65
4.9
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SPA D21]Osasuna

Barcelona B[SPA D213]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Mẫu Thống Kê Tình Hình Đội Bóng Không Đủ

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 70.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu5trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

Thành tích gần đây:Osasuna4Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
OsasunaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Barcelona B2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Barcelona BSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
IRE PR
2017-10-21 01:45
VSShamrock Rovers
Á:
1.13
1.04
*0/0.5
2.5/3
0.79
0.85
1×2:
3.5
3.2
2.08
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[IRE PR5]

Shamrock Rovers[IRE PR3]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 58.82%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

Thành tích gần đây:2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Shamrock Rovers4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Shamrock RoversSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
IRE PR
2017-10-21 01:45
Limerick FCVSGalway United
Á:
1.14
0.99
0/0.5
2.5/3
0.72
0.91
1×2:
2.57
3.15
2.69
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[IRE PR7]Limerick FC

Galway United[IRE PR10]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 68.75%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0/0.5 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0/0.5 là 40.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 21.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *0/0.5 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *0/0.5 là 87.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 56.25%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

Thành tích gần đây:Limerick FC3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Limerick FCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Galway United2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Galway UnitedSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
IRE PR
2017-10-21 01:45
St. Patricks AthleticVSCork City
Á:
0.82
1.04
0/0.5
2.5/3
1.11
0.85
1×2:
2.09
3.25
3.4
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[IRE PR8]St. Patricks Athletic

Cork City[IRE PR1]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo 0/0.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo *0/0.5 là 0.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài5trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 6.25%

Thành tích gần đây:St. Patricks Athletic2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
St. Patricks AthleticSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Cork City1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Cork CitySố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
IRE PR
2017-10-21 01:45
DundalkVSBohemians
Á:
0.81
1.04
1/1.5
2.5/3
1.12
0.85
1×2:
1.33
4.6
9.0
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[IRE PR2]Dundalk

Bohemians[IRE PR6]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0.5 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0.5 trên sân khách là 100.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5/3 là 45.45%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5/3 là 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu2trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 56.25%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 54.84%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 9.68%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 13.33%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 10.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 43.33%

Thành tích gần đây:Dundalk5Thắng1Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
DundalkSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Bohemians2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
BohemiansSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BEL D1
2017-10-21 01:30
PeruwelzVSStandard Liege
Á:
0.92
1.05
*0/0.5
2.5/3
1.0
0.85
1×2:
3.1
3.2
2.25
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BEL D14]Peruwelz

Standard Liege[BEL D19]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 80.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1 trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1 trên sân khách là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 80.00%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 60.00%

Thành tích gần đây:Peruwelz2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
PeruwelzSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Standard Liege2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Standard LiegeSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
POL D1
2017-10-21 01:30
Górnik ZabrzeVSKorona Kielce
Á:
1.13
0.9
0.5
2.5
0.8
1.0
1×2:
2.12
3.25
3.3
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[POL D1 2]Górnik Zabrze

Korona Kielce[POL D1 7]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 60.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 72.73%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 44.44%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 66.67%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 41.67%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 80.00%

Thành tích gần đây:Górnik Zabrze4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Górnik ZabrzeSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Korona Kielce4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Korona KielceSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
Áo H2
2017-10-21 01:30
Wacker InnsbruckVS
Á:
1.11
0.9
0/0.5
2.5
0.8
1.0
1×2:
2.59
3.1
2.7
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[Áo H23]Wacker Innsbruck

[Áo H21]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 71.43%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là trên sân nhà 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1/1.5 là 36.36%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là trên sân khách 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 28.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 1/1.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài5trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 28.57%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 2trận thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận thắng liền

Thành tích gần đây:Wacker Innsbruck3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Wacker InnsbruckSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:5Thắng0Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
CZE D1
2017-10-21 01:15
Banik OstravaVSSigma Olomouc
Á:
0.96
1.11
0
2.5
0.94
0.8
1×2:
2.56
3.1
2.72
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[CZE D114]Banik Ostrava

Sigma Olomouc[CZE D13]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 30.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 10.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 70.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

Thành tích gần đây:Banik Ostrava0Thắng2Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Banik OstravaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Sigma Olomouc3Thắng3Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Sigma OlomoucSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
FRA D2
2017-10-21 01:00
NimesVSBrest
Á:
0.85
0.86
0/0.5
2/2.5
1.07
1.04
1×2:
2.1
3.2
3.45
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[FRA D26]Nimes

Brest [FRA D23]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài6trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là 22.22%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 27.27%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 9.09%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng tại sân khách liền

Thành tích gần đây:Nimes4Thắng0Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
NimesSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Brest 4Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Brest Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
FRA D2
2017-10-21 01:00
AuxerreVSQuevilly
Á:
1.02
1.08
0.5/1
2.5
0.9
0.82
1×2:
1.75
3.35
4.7
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[FRA D214]Auxerre

Quevilly[FRA D219]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 54.55%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 72.73%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 75.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 40.00%

Thành tích gần đây:Auxerre3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
AuxerreSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Quevilly1Thắng0Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
QuevillySố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
FRA D2
2017-10-21 01:00
Chamois NiortaisVSBourg en Bresse Peronnas 01
Á:
1.06
0.85
0.5/1
2.5
0.86
1.05
1×2:
1.79
3.4
4.4
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[FRA D211]Chamois Niortais

Bourg en Bresse Peronnas 01[FRA D217]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 33.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 45.45%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 72.73%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 66.67%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 66.67%

Thành tích gần đây:Chamois Niortais2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Chamois NiortaisSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Bourg en Bresse Peronnas 012Thắng0Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Bourg en Bresse Peronnas 01Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
FRA D2
2017-10-21 01:00
Pa-ri FCVSValenciennes
Á:
1.06
1.17
0.5
2.5
0.86
0.75
1×2:
1.92
3.2
4.1
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[FRA D25]Pa-ri FC

Valenciennes[FRA D29]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 40.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 20.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận thắng tại sân khách liền

Thành tích gần đây:Pa-ri FC4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Pa-ri FCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Valenciennes3Thắng0Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
ValenciennesSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
FRA D2
2017-10-21 01:00
Orleans US 45VSLorient
Á:
1.13
0.95
0
2.5
0.8
0.95
1×2:
2.95
2.95
2.49
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[FRA D210]Orleans US 45

Lorient[FRA D27]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 72.73%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 27.27%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 20.00%

Thành tích gần đây:Orleans US 451Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Orleans US 45Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Lorient2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
LorientSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
FRA D2
2017-10-21 01:00
VSSochaux
Á:
1.07
1.0
0.5
2.5
0.85
0.9
1×2:
2.12
3.2
3.35
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[FRA D220]

Sochaux[FRA D215]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 81.82%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 45.45%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 20.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 20.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên 54.55%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên 36.36%

Thành tích gần đây:0Thắng2Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Sochaux2Thắng0Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
SochauxSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
FRA D2
2017-10-21 01:00
NancyVSClermont Foot
Á:
1.2
0.85
0.5
2
0.75
1.05
1×2:
2.19
3.2
3.2
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[FRA D216]Nancy

Clermont Foot[FRA D24]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 36.36%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 16.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 72.73%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 83.33%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân khách liền

Thành tích gần đây:Nancy3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
NancySố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Clermont Foot4Thắng0Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Clermont FootSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
FRA D2
2017-10-21 01:00
Le HavreVSChateauroux
Á:
0.94
1.06
0.5/1
2.5
0.98
0.84
1×2:
1.7
3.4
5.0
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[FRA D28]Le Havre

Chateauroux[FRA D212]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 54.55%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 40.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài2trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 72.73%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 33.33%

Thành tích gần đây:Le Havre2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Le HavreSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Chateauroux2Thắng0Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
ChateaurouxSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SUI D1
2017-10-21 01:00
Vaduz F.C.VSNeuchatel Xamax
Á:
1.0
0.88
0
2.5
0.88
0.98
1×2:
2.6
3.05
2.45
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SUI D15]Vaduz F.C.

Neuchatel Xamax[SUI D12]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 81.82%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 72.73%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 18.18%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 18.18%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 72.73%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 72.73%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 80.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 60.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 40.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu2trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

Thành tích gần đây:Vaduz F.C.1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Vaduz F.C.Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Neuchatel Xamax5Thắng0Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Neuchatel XamaxSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
GER Reg
2017-10-21 01:00
Borussia Monchengladbach AmVSWiedenbruck 2000
Á:
1.13
0.96
0.5/1
2.5/3
0.74
0.9
1×2:
1.85
3.45
3.5
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[GER Reg6]Borussia Monchengladbach Am

Wiedenbruck 2000[GER Reg10]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân nhà 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân khách 0.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là trên sân nhà 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 90.91%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 88.89%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 27.27%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu2trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là trên sân khách 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 70.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 80.00%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 9.09%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 20.00%

Thành tích gần đây:Borussia Monchengladbach Am3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Borussia Monchengladbach AmSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Wiedenbruck 20004Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Wiedenbruck 2000Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ROM D1
2017-10-21 00:45
Concordia ChiajnaVSCSU Craiova
Á:
1.05
0.86
*0/0.5
2
0.83
1.0
1×2:
3.3
3.15
2.01
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ROM D19]Concordia Chiajna

CSU Craiova[ROM D13]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 28.57%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 14.29%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 55.56%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 14.29%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 2trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 85.71%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 63.64%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 78.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 78.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 71.43%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 42.86%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 28.57%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng HT tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 2trận thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng HT tại sân khách liền

Thành tích gần đây:Concordia Chiajna5Thắng0Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Concordia ChiajnaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:CSU Craiova3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
CSU CraiovaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
DEN SASL
2017-10-21 00:00
Midtjylland F.C.VSAC Horsens
Á:
1.06
0.97
1/1.5
3
0.86
0.93
1×2:
1.4
4.7
6.6
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[DEN SASL2]Midtjylland F.C.

AC Horsens[DEN SASL4]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 63.64%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 81.82%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 36.36%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 80.00%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng HT tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 8.33%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng HT tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 27.27%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 40.00%

Thành tích gần đây:Midtjylland F.C.4Thắng1Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Midtjylland F.C.Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:AC Horsens2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
AC HorsensSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SWE D1
2017-10-21 00:00
OrebroVSHalmstads
Á:
1.0
0.83
0.5/1
2.5/3
0.92
1.07
1×2:
1.75
3.7
4.2
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SWE D1 9]Orebro

Halmstads[SWE D1 16]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 69.23%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 76.92%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 76.92%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 72.73%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 38.46%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 63.64%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 48.15%

Thành tích gần đây:Orebro3Thắng0Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
OrebroSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Halmstads1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
HalmstadsSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
GER D3
2017-10-21 00:00
Hansa RostockVSVfL Osnabruck
Á:
1.13
1.02
0.5
2/2.5
0.78
0.88
1×2:
2.15
3.25
3.25
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[GER D37]Hansa Rostock

VfL Osnabruck[GER D319]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân nhà 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân khách 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 50.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân nhà là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân khách là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 44.44%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 58.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 16.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

Thành tích gần đây:Hansa Rostock1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Hansa RostockSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:VfL Osnabruck1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
VfL OsnabruckSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
GER D3
2017-10-21 00:00
SG Sonnenhof GrossaspachVSChemnitzer
Á:
1.04
0.92
0/0.5
2.5
0.88
0.96
1×2:
2.34
3.15
3.0
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[GER D310]SG Sonnenhof Grossaspach

Chemnitzer [GER D312]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 33.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 33.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng HT tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng HT tại sân khách liền

Thành tích gần đây:SG Sonnenhof Grossaspach2Thắng0Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
SG Sonnenhof GrossaspachSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Chemnitzer 2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Chemnitzer Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
GER Reg
2017-10-21 00:00
SC VerlVSWestfalia Herne
Á:
0.94
0.8
1
2.5
0.92
1.06
1×2:
1.56
4.0
4.4
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[GER Reg13]SC Verl

Westfalia Herne[GER Reg17]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 70.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 0.00%

Thành tích gần đây:SC Verl2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
SC VerlSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Westfalia Herne1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Westfalia HerneSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
GER Reg
2017-10-21 00:00
Schweinfurt 05 FCVSVfR Garching
Á:
1.13
1.11
1
3/3.5
0.74
0.75
1×2:
1.64
3.75
4.1
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[GER Reg5]Schweinfurt 05 FC

VfR Garching[GER Reg7]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 54.55%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 36.36%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 87.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 77.78%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng sau khi bị dẫn trước trên sân nhà là 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 9.09%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng sau khi bị dẫn trước trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 0.00%

Thành tích gần đây:Schweinfurt 05 FC2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Schweinfurt 05 FCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:VfR Garching1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
VfR GarchingSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BUL D1
2017-10-20 23:45
FC Dunav RuseVSBotev Plovdiv
Á:
0.84
0.97
0
2.5
1.0
0.85
1×2:
2.4
3.0
2.7
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BUL D113]FC Dunav Ruse

Botev Plovdiv [BUL D14]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 90.91%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 9.09%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 18.18%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 72.73%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 6trận kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 71.43%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 58.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 8.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng liền

Thành tích gần đây:FC Dunav Ruse1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
FC Dunav RuseSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Botev Plovdiv 5Thắng0Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Botev Plovdiv Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
GER D2
2017-10-20 23:30
Fortuna DüsseldorfVSSV Darmstadt 98
Á:
1.02
1.0
0.5
2.5/3
0.9
0.9
1×2:
2.12
3.3
3.3
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[GER D21]Fortuna Düsseldorf

SV Darmstadt 98[GER D28]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 60.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài8trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng HT liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng HT liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 10.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 25.00%

Thành tích gần đây:Fortuna Düsseldorf5Thắng0Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Fortuna DüsseldorfSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:SV Darmstadt 981Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
SV Darmstadt 98Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
GER D2
2017-10-20 23:30
Ingolstadt 04VSFC Heidenheim
Á:
0.85
1.0
0.5/1
2.5/3
1.07
0.9
1×2:
1.63
3.55
5.4
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[GER D213]Ingolstadt 04

FC Heidenheim[GER D216]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là trên sân nhà 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là trên sân khách 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 70.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 25.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

Thành tích gần đây:Ingolstadt 042Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ingolstadt 04Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:FC Heidenheim1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
FC HeidenheimSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
Áo H2
2017-10-20 23:30
SC Wiener NeustadtVSKapfenberger SV
Á:
1.08
1.11
0.5
2.5/3
0.82
0.8
1×2:
1.91
3.4
3.8
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[Áo H22]SC Wiener Neustadt

Kapfenberger SV[Áo H26]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu5trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

Thành tích gần đây:SC Wiener Neustadt2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
SC Wiener NeustadtSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Kapfenberger SV3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Kapfenberger SVSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
Áo H2
2017-10-20 23:30
Floridsdorfer ACVSFC Liefering
Á:
0.9
0.95
*0.5/1
2.5/3
1.0
0.95
1×2:
5.2
3.75
1.62
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[Áo H210]Floridsdorfer AC

FC Liefering[Áo H24]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 42.86%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 78.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 64.29%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên 64.29%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên 14.29%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 28.57%

Thành tích gần đây:Floridsdorfer AC2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Floridsdorfer ACSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:FC Liefering3Thắng0Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
FC LieferingSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
Áo H2
2017-10-20 23:30
TSV HartbergVSFC Blau Weiss Linz
Á:
0.9
1.05
0.5
2.5/3
1.0
0.85
1×2:
1.94
3.4
3.7
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[Áo H25]TSV Hartberg

FC Blau Weiss Linz[Áo H29]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 87.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu6trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 28.57%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 28.57%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

Thành tích gần đây:TSV Hartberg2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
TSV HartbergSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:FC Blau Weiss Linz0Thắng2Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
FC Blau Weiss LinzSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
Áo H2
2017-10-20 23:30
Austria LustenauVSWSG Wattens
Á:
0.75
1.05
0.5
2.5/3
1.17
0.85
1×2:
1.81
3.4
4.3
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[Áo H27]Austria Lustenau

WSG Wattens[Áo H28]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 28.57%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 55.56%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là trên sân nhà 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 28.57%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là trên sân khách 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 85.71%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu4trận liền

Thành tích gần đây:Austria Lustenau2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Austria LustenauSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:WSG Wattens2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
WSG WattensSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
GER Reg
2017-10-20 23:30
Fortuna Dusseldorf (Youth)VSKFC Uerdingen 05
Á:
0.89
1.01
*0.5/1
2.5/3
0.97
0.85
1×2:
3.7
3.65
1.73
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[GER Reg7]Fortuna Dusseldorf (Youth)

KFC Uerdingen 05[GER Reg1]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 83.33%

 • Mẫu Thống Kê Tình Hình Đội Bóng Không Đủ

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 83.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

Thành tích gần đây:Fortuna Dusseldorf (Youth)1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Fortuna Dusseldorf (Youth)Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:KFC Uerdingen 054Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
KFC Uerdingen 05Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
POL D1
2017-10-20 23:00
Zagłębie LubinVSPiast Gliwice
Á:
1.03
0.88
0.5/1
2.5
0.86
1.01
1×2:
1.76
3.5
4.4
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[POL D1 3]Zagłębie Lubin

Piast Gliwice[POL D1 16]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 trên sân nhà là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 16.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 trên sân nhà là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 33.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 trên sân khách là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 8.33%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 33.33%

Thành tích gần đây:Zagłębie Lubin2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Zagłębie LubinSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Piast Gliwice1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Piast GliwiceSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
CRO D1
2017-10-20 23:00
Inter ZapresicVSRudes
Á:
0.82
0.88
0.5
2/2.5
1.04
0.98
1×2:
1.82
3.2
3.8
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[CRO D16]Inter Zapresic

Rudes[CRO D110]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 33.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 16.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2/2.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 41.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

Thành tích gần đây:Inter Zapresic2Thắng0Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Inter ZapresicSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Rudes1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
RudesSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
CZE D1
2017-10-20 23:00
Vysocina jihlavaVSBohemians 1905
Á:
1.12
1.17
0/0.5
2.5
0.81
0.75
1×2:
2.44
3.05
2.91
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[CZE D116]Vysocina jihlava

Bohemians 1905[CZE D19]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 20.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 80.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 80.00%

Thành tích gần đây:Vysocina jihlava2Thắng0Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Vysocina jihlavaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Bohemians 19052Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Bohemians 1905Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
ROM D1
2017-10-20 22:00
Gaz Metan MediasVSCS Municipal Studențesc Iași
Á:
0.83
1.12
0
2/2.5
1.05
0.75
1×2:
2.42
2.95
2.71
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[ROM D113]Gaz Metan Medias

CS Municipal Studențesc Iași[ROM D111]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 58.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân khách là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 84.62%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 78.57%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài7trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

Thành tích gần đây:Gaz Metan Medias1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Gaz Metan MediasSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:CS Municipal Studențesc Iași1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
CS Municipal Studențesc IașiSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BUL D1
2017-10-20 21:45
Pirin Blagoevgrad VSSlavia Sofia
Á:
0.94
0.96
0/0.5
2.5
0.9
0.86
1×2:
2.33
3.1
2.71
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BUL D110]Pirin Blagoevgrad

Slavia Sofia [BUL D19]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 2trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 40.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 72.73%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 là 72.73%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài0trận liền

Thành tích gần đây:Pirin Blagoevgrad 1Thắng4Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Pirin Blagoevgrad Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Slavia Sofia 3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Slavia Sofia Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
RUS YthC
2017-10-20 19:00
Rubin Kazan (R)VSDinamo Moscow Youth
Á:
0.8
0.9
*0/0.5
3
1.01
0.9
1×2:
2.72
3.25
2.24
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[RUS YthC3]Rubin Kazan (R)

Dinamo Moscow Youth[RUS YthC1]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là trên sân nhà 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 70.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là trên sân khách 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1/1.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 16.67%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 16.67%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 20.00%

Thành tích gần đây:Rubin Kazan (R)2Thắng0Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Rubin Kazan (R)Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Dinamo Moscow Youth3Thắng3Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Dinamo Moscow YouthSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
Siêu Cup TQ
2017-10-20 18:35
Shandong Luneng TaiShanVSLiaoning Whowin
Á:
0.7
0.97
1.5
3/3.5
0.95
0.85
1×2:
1.26
5.2
7.4
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[Siêu Cup TQ5]Shandong Luneng TaiShan

Liaoning Whowin[Siêu Cup TQ16]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 38.46%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu2trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 1.5 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 69.23%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 7.69%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 38.46%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thua hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 53.85%

Thành tích gần đây:Shandong Luneng TaiShan0Thắng5Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Shandong Luneng TaiShanSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Liaoning Whowin0Thắng2Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Liaoning WhowinSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
RUS YthC
2017-10-20 18:00
Spartak Moscow YouthVSAmkar Perm(R)
Á:
0.82
0.9
1.5
3/3.5
1.0
0.9
1×2:
1.27
5.4
6.8
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[RUS YthC6]Spartak Moscow Youth

Amkar Perm(R)[RUS YthC14]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 58.33%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 41.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 33.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 16.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 83.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 6trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận HT kèo thắng tại sân khách liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 3/3.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 3/3.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 16.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này thắng hiệu số 2 bàn trở lên trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 0.00%

Thành tích gần đây:Spartak Moscow Youth5Thắng1Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Spartak Moscow YouthSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Amkar Perm(R)3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Amkar Perm(R)Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
JPN D2
2017-10-20 16:30
Yokohama FCVSMachida Zelvia
Á:
1.07
1.05
0.5
2.5
0.85
0.85
1×2:
2.12
3.2
3.4
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[JPN D28]Yokohama FC

Machida Zelvia[JPN D215]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 61.11%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 66.67%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 16.67%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 5.56%

Thành tích gần đây:Yokohama FC2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Yokohama FCSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Machida Zelvia0Thắng5Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Machida ZelviaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
RUS YthC
2017-10-20 13:00
VSFC Ufa U21
Á:
0.99
0.93
0/0.5
2/2.5
0.85
0.85
1×2:
2.43
3.25
2.51
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[RUS YthC10]

FC Ufa U21[RUS YthC5]

Thông tin kèo thắng thua

 • Mẫu Thống Kê Tình Hình Đội Bóng Không Đủ

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 69.23%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu5trận liền

Thành tích gần đây:2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:FC Ufa U212Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
FC Ufa U21Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia: