x Vấn đề phản hồi
GĐ tương tự
Mùa này
Lọc giải đấu

Lọc giải đấu

Lựa chọn
Lựa chọn
Tất cả 16 trận Giấu 0 trận Hiện thị toàn bộ
World Cup
2018-06-18 19:00
Thụy ĐiểnVSHàn Quốc
Á:
1.08
0.85
0.5
2
0.82
1.03
1×2:
2.05
3.3
4.0
Phân tích
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

Lưu Ý: Thống Kê Số Liệu 10 Trận Gần Đây Của Tuyển Quốc Gia.

[24]Thụy Điển

Hàn Quốc[61]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Xác Suất Thua Kèo H1: 30.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Xác Suất Thua Kèo H1: 71.43%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Trong 0.5/1 Kèo Xỉu H1 Xác Suất: 83.33%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Xác Suất Bóng Xỉu: 80.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Nhà Xác Suất Bóng Xỉu: 71.43%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Nhà Xác Suất Bóng Xỉu H1: 71.43%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Xác Suất Bóng Xỉu H1: 70.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Bóng Xỉu Liên Tiếp: 3

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Bóng Xỉu H1 Liên Tiếp: 3

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Trong 0.5/1 Kèo Tài H1 Xác Suất: 16.67%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Nhà Bóng Tài Liên Tiếp: 0

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Nhà Bóng Tài H1 Liên Tiếp: 0

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Trong 0.5/1 Kèo Xỉu H1 Xác Suất: 20.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Xác Suất Bóng Xỉu: 42.86%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Xác Suất Bóng Xỉu: 25.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Xác Suất Bóng Xỉu H1: 25.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Xác Suất Bóng Xỉu H1: 42.86%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Bóng Xỉu Liên Tiếp: 1

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Bóng Xỉu H1 Liên Tiếp: 1

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Trong 0.5/1 Kèo Tài H1 Xác Suất: 80.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Bóng Tài Liên Tiếp 3 Trận

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Bóng Tài H1 Liên Tiếp 3 Trận

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Nhà Xác Suất Không Ghi Bàn: 28.57%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Xác Suất Không Ghi Bàn: 0.00%

Thành tích gần đây:Thụy Điển1Thắng3Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thụy ĐiểnSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Hàn Quốc2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Hàn QuốcSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
INT CF
2018-06-19 01:45
Newi Cefn DruidsVSBala Town
Á:
1.02
0.9
*0/0.5
2.5/3
0.8
0.9
1×2:
2.94
3.5
2.03
Phân tích
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[WAL PR2]Newi Cefn Druids

Bala Town[WAL PR5]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Trong *0/0.5 Kèo H1 Xác Suất Thắng 80.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Nhà Xác Suất Thắng Kèo: 66.67%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Xác Suất Thua Kèo H1: 30.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Nhà Xác Suất Thua Kèo H1: 16.67%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Trong 0/0.5 Kèo H1 Xác Suất Thắng 33.33%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Xác Suất Thắng Kèo: 40.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Xác Suất Thua Kèo H1: 70.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Xác Suất Thua Kèo H1: 80.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Nhà Xác Suất Bóng Tài H1: 83.33%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Xác Suất Bóng Tài H1: 70.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Bóng Tài Liên Tiếp: 1

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Xác Suất Bóng Tài H1: 60.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Xác Suất Bóng Tài H1: 40.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Bóng Tài Liên Tiếp: 4

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Nhà Xác Suất Thắng Cách Biệt 2 Bàn Trở Lên: 50.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Xác Suất Thắng Cách Biệt 2 Bàn Trở Lên: 0.00%

Thành tích gần đây:Newi Cefn Druids4Thắng0Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Newi Cefn DruidsSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Bala Town0Thắng0Hòa6Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Bala TownSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
World Cup
2018-06-19 01:00
TunisiaVSAnh
Á:
0.95
0.88
*1/1.5
2/2.5
0.95
1.0
1×2:
9.0
4.65
1.4
Phân tích
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

Lưu Ý: Thống Kê Số Liệu 10 Trận Gần Đây Của Tuyển Quốc Gia.

[21]Tunisia

Anh[12]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Xác Suất Thắng Kèo 90.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Nhà Xác Suất Thắng Kèo: 85.71%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Thắng Kèo Liên Tiếp: 5

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Nhà Thắng Kèo Liên Tiếp: 4

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Nhà Thắng Kèo H1 Liên Tiếp: 3

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Thắng Kèo H1 Liên Tiếp: 2

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Xác Suất Thắng Kèo 50.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Xác Suất Thắng Kèo: 66.67%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Thắng Kèo Liên Tiếp: 1

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Thắng Kèo Liên Tiếp: 1

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Thắng Kèo H1 Liên Tiếp: 0

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Thắng Kèo H1 Liên Tiếp: 3

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Trong 2/2.5 Kèo Xác Suất Tài: 100.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Nhà Xác Suất Bóng Xỉu: 71.43%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Nhà Xác Suất Bóng Xỉu H1: 71.43%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Xác Suất Bóng Xỉu: 50.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Trong 2/2.5 Kèo Xác Suất Tài: 0.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Xác Suất Bóng Xỉu: 66.67%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Xác Suất Bóng Xỉu H1: 66.67%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Xác Suất Bóng Xỉu: 70.00%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Nhà Xác Suất Chiến Thắng Sau Khi Dẫn Bàn Trước: 57.14%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Nhà Xác Suất Không Ghi Bàn: 28.57%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Thắng H1 Liên Tiếp 0

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Xác Suất Thắng Sau Khi Dẫn Bàn Trước: 100.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Xác Suất Không Ghi Bàn: 0.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Thắng H1 Liên Tiếp 3

Thành tích gần đây:Tunisia2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
TunisiaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Anh3Thắng3Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
AnhSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BLR D1
2018-06-19 00:45
FK Isloch MinskVSDinamo Brest
Á:
1.02
1.0
*0.5
2/2.5
0.8
0.8
1×2:
4.0
3.2
1.8
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BLR D18]FK Isloch Minsk

Dinamo Brest[BLR D19]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 42.86%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu2trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 trên sân khách là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2/2.5 là 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 71.43%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

Thành tích gần đây:FK Isloch Minsk2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
FK Isloch MinskSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Dinamo Brest1Thắng4Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Dinamo BrestSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SWE D2
2018-06-19 00:00
GAIS GoteborgVSDegerfors
Á:
1.04
0.96
0/0.5
2.5
0.84
0.9
1×2:
2.29
3.35
2.73
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SWE D29]GAIS Goteborg

Degerfors[SWE D27]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0/0.5 là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 16.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo 0/0.5 trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 14.29%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *0/0.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo *0/0.5 trên sân khách là 100.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 trên sân nhà là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 trên sân khách là 83.33%

Thành tích gần đây:GAIS Goteborg2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
GAIS GoteborgSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Degerfors3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
DegerforsSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
SWE D1 SN
2018-06-19 00:00
VSTegs SK
Á:
1.29
0.94
0
2.5/3
0.65
0.92
1×2:
2.85
3.5
2.16
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[SWE D1 SN8]

Tegs SK[SWE D1 SN10]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 70.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu5trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 45.45%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu2trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5/3 là 66.67%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 9.09%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 27.27%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 33.33%

Thành tích gần đây:2Thắng4Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Tegs SK2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Tegs SKSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BLR D1
2018-06-18 22:45
FC GomelVSFK Vigvam Smolevichy
Á:
0.91
0.95
0.5
2
0.91
0.85
1×2:
1.91
3.0
3.8
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BLR D115]FC Gomel

FK Vigvam Smolevichy[BLR D111]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 100.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là trên sân nhà 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 54.55%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là trên sân khách 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo tài0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

Thành tích gần đây:FC Gomel1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
FC GomelSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:FK Vigvam Smolevichy2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
FK Vigvam SmolevichySố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
World Cup
2018-06-18 22:00
BỉVSPanama
Á:
1.04
0.96
2
2.5/3
0.86
0.92
1×2:
1.18
7.0
21.0
Phân tích
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

Lưu Ý: Thống Kê Số Liệu 10 Trận Gần Đây Của Tuyển Quốc Gia.

[3]Bỉ

Panama[55]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Xác Suất Thắng Kèo 70.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Xác Suất Thắng Kèo 50.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Xác Suất Bóng Tài: 80.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Nhà Xác Suất Bóng Tài: 75.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Bóng Xỉu Liên Tiếp: 0

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Xác Suất Bóng Tài: 50.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Xác Suất Bóng Tài: 42.86%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Bóng Xỉu Liên Tiếp: 3

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Nhà Xác Suất Thắng Cách Biệt 2 Bàn Trở Lên: 62.50%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Xác Suất Thắng Cách Biệt 2 Bàn Trở Lên: 50.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Sân Khách Xác Suất Thắng Cách Biệt 2 Bàn Trở Lên: 0.00%

 • Chi tiết

  10 Trận Gần Đây Xác Suất Thắng Cách Biệt 2 Bàn Trở Lên: 10.00%

Thành tích gần đây:Bỉ4Thắng2Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
BỉSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Panama1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
PanamaSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
GEO D2
2018-06-18 22:00
Shukura KobuletiVSWIT Georgia Tbilisi
Á:
0.9
0.85
*0.5
2.5
0.8
0.85
1×2:
3.4
3.35
1.8
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[GEO D210]Shukura Kobuleti

WIT Georgia Tbilisi[GEO D21]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 57.14%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 *0/0.5 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 62.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 là 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 0/0.5 là 83.33%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo tài4trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 37.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo tài3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài 2.5 trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 25.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo tài1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 75.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo tài1trận liền

Thành tích gần đây:Shukura Kobuleti1Thắng2Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Shukura KobuletiSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:WIT Georgia Tbilisi2Thắng2Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
WIT Georgia TbilisiSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
BLR D1
2018-06-18 21:00
Dinamo Minsk F.C.VSFK Vitebsk
Á:
0.88
0.9
0.5
2
0.94
0.9
1×2:
1.88
3.05
3.85
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[BLR D13]Dinamo Minsk F.C.

FK Vitebsk[BLR D12]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 16.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 30.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 70.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu5trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân chủ đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 40.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là 40.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu2trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây tại sân khách đẫ thực hiện HT kèo xỉu1trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 30.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 8.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 5trận thắng liền

Thành tích gần đây:Dinamo Minsk F.C.3Thắng2Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Dinamo Minsk F.C.Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:FK Vitebsk5Thắng0Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
FK VitebskSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
GEO D1
2018-06-18 21:00
Chikhura SachkhereVSTorpedo Kutaisi
Á:
0.9
0.9
0
2.5
0.8
0.8
1×2:
2.44
3.25
2.33
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[GEO D14]Chikhura Sachkhere

Torpedo Kutaisi [GEO D15]

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 25.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu 2.5 là 71.43%

Thành tích gần đây:Chikhura Sachkhere2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Chikhura SachkhereSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Torpedo Kutaisi 2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Torpedo Kutaisi Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
GEO D2
2018-06-18 20:30
Fc Norchi Dinamoeli TbilisiVSDinamo Batumi
Á:
1.0
0.85
0/0.5
2/2.5
0.7
0.85
1×2:
2.24
3.1
2.62
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[GEO D22]Fc Norchi Dinamoeli Tbilisi

Dinamo Batumi[GEO D23]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 87.50%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 83.33%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 75.00%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 100.00%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 6trận thắng tại sân chủ liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận thắng tại sân khách liền

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn trên sân khách là 66.67%

Thành tích gần đây:Fc Norchi Dinamoeli Tbilisi4Thắng0Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Fc Norchi Dinamoeli TbilisiSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Dinamo Batumi3Thắng3Hòa0Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Dinamo BatumiSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
GEO D2
2018-06-18 20:30
VS
Á:
1.0
0.9
0/0.5
2/2.5
0.7
0.8
1×2:
2.25
3.05
2.64
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[GEO D26]

[GEO D25]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 87.50%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 50.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 1trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 100.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 62.50%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

Thành tích gần đây:2Thắng3Hòa1Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:3Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
KAZ PR
2018-06-18 18:00
Kyzylzhar Petropavlovsk1:0
(0:0)
FC Shakhtyor Karagandy
Á:
0.85
1.03
0
2/2.5
0.97
0.77
1×2:
2.43
3.1
2.59
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[KAZ PR 12]Kyzylzhar Petropavlovsk

FC Shakhtyor Karagandy[KAZ PR 10]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân nhà là 0.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 trên sân khách là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo của đội này 77.78%

 • Chi tiết

  Xác suất thua kèo sân nhà của đội này 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thua kèo H1 trên sân khách là 66.67%

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân nhà là 80.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân nhà là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 30.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là 20.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu1trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này tài H1 kèo 0.5/1 trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu là 77.78%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Xỉu trên sân khách là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này xỉu H1 kèo 0.5/1 là 66.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu4trận liền

Thành tích gần đây:Kyzylzhar Petropavlovsk2Thắng1Hòa3Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Kyzylzhar PetropavlovskSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:FC Shakhtyor Karagandy1Thắng0Hòa5Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
FC Shakhtyor KaragandySố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
AUS VPL
2018-06-18 17:30
FC Bulleen Lions1:1
(1:0)
Á:
0.88
0.85
*0.5
3/3.5
1.0
1.01
1×2:
2.95
3.9
1.97
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[AUS VPL14]FC Bulleen Lions

[AUS VPL7]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 *0/0.5 là 40.00%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này thắng kèo H1 0/0.5 là 83.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân nhà là 75.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 73.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu3trận liền

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 trên sân khách là 50.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Xỉu H1 là 46.67%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện kèo xỉu0trận liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện HT kèo xỉu1trận liền

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 33.33%

 • Chi tiết

  Xác suất số trận đội này không ghi bàn là 6.67%

Thành tích gần đây:FC Bulleen Lions1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
FC Bulleen LionsSố Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:1Thắng1Hòa4Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia:
Aus VPL U20
2018-06-18 15:30
3:2
(0:2)
Green Gully Cavaliers U20
Á:
0.81
0.76
0/0.5
3.5
0.95
1.0
1×2:
2.0
4.0
2.69
Phân tích
GĐ tương tự
Mùa này
SB
Đầu
Hiển thị điều kiện tương ứng của đối thủ

[Aus VPL U203]

Green Gully Cavaliers U20[Aus VPL U205]

Thông tin kèo thắng thua

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 71.43%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 58.33%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 3trận HT kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo sân nhà của đội này 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất thắng kèo của đội này 72.73%

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận kèo thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận HT kèo thắng liền

Thông tin kèo tài xỉu

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân nhà là 85.71%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân nhà là 42.86%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt Tài H1 trên sân khách là 60.00%

 • Chi tiết

  Xác suất đội này đạt kèo Tài trên sân khách là 80.00%

Thông tin kết quả

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 4trận thắng HT liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng liền

 • Chi tiết

  Đội này gần đây đẫ thực hiện 0trận thắng HT liền

Thành tích gần đây:4Thắng0Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Thành tích gần đây:Green Gully Cavaliers U203Thắng1Hòa2Bại
Thắng
Hòa
Bại
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Green Gully Cavaliers U20Số Bàn Thắng Gần Đây
4+
3
2
1
0
Gần Đây Xa Hơn
Sân Nhà
Sân Khách
Ý kiến chuyên gia: