Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
IND D1 2018-01-14 16:30 Shillong Lajong FC 0-1 Minerva Academy 0-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
IND D1 2018-01-08 20:00 Shillong Lajong FC 1-0 AIFF XI 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
IND D1 2018-01-05 20:00 Shillong Lajong FC 0-0 Chennai City 0-0 Hòa 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
IND D1 2017-12-26 16:25 AIFF XI 3-0 Shillong Lajong FC 1-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
IND D1 2017-12-23 16:30 Shillong Lajong FC 0-1 Neroca 0-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
IND D1 2017-12-18 16:30 Aizawl FC 0-1 Shillong Lajong FC 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
IND D1 2017-12-14 20:00 Mohun Bagan(Ind) 1-1 Shillong Lajong FC 1-0 Hòa 1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
IND D1 2017-12-09 20:00 East Bengal 5-1 Shillong Lajong FC 2-0 Bại Tài Chẵn
IND D1 2017-12-02 20:00 Shillong Lajong FC 2-0 Churchill Brothers 1-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
IND D1 2017-11-27 22:30 Shillong Lajong FC 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
IND FC 2017-05-12 18:30 DSK Shivajians 2-3 Shillong Lajong FC 0-0 Thắng 0 Thắng kèo Tài Lẻ
IND FC 2017-05-10 21:30 Shillong Lajong FC 2-3 Mohun Bagan(Ind) 1-3 Bại *0.5 Thua kèo Tài Lẻ
IND FC 2017-05-08 18:30 Bengaluru 3-2 Shillong Lajong FC 1-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
IND D1 2017-04-30 21:35 Shillong Lajong FC 1-1 Aizawl FC 1-0 Hòa *0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
IND D1 2017-04-23 21:35 Mumbai FC 1-1 Shillong Lajong FC 1-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
IND D1 2017-04-15 16:30 Shillong Lajong FC 0-2 Bengaluru 0-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
IND D1 2017-04-12 19:00 Shillong Lajong FC 1-1 Mohun Bagan(Ind) 0-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
IND D1 2017-04-08 21:35 DSK Shivajians 2-3 Shillong Lajong FC 0-1 Thắng Tài Lẻ
IND D1 2017-03-12 19:05 Churchill Brothers 0-0 Shillong Lajong FC 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IND D1 2017-03-07 21:40 Minerva Academy 1-2 Shillong Lajong FC 1-2 Thắng Tài Lẻ
IND D1 2017-03-04 19:00 Shillong Lajong FC 1-2 East Bengal 0-2 Bại Tài Lẻ
IND D1 2017-02-19 21:35 Chennai City 1-4 Shillong Lajong FC 0-1 Thắng Tài Lẻ
IND D1 2017-02-15 19:05 East Bengal 1-1 Shillong Lajong FC 1-1 Hòa 1/1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
IND D1 2017-02-11 19:05 Shillong Lajong FC 1-2 DSK Shivajians 1-2 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
IND D1 2017-02-05 19:05 Shillong Lajong FC 1-0 Churchill Brothers 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
IND D1 2017-01-31 19:05 Shillong Lajong FC 2-0 Chennai City 1-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
IND D1 2017-01-28 19:05 Shillong Lajong FC 3-1 Mumbai FC 2-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
IND D1 2017-01-21 19:05 Shillong Lajong FC 2-1 Minerva Academy 2-0 Thắng Tài Lẻ
IND D1 2017-01-17 16:05 Aizawl FC 2-1 Shillong Lajong FC 1-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
IND D1 2017-01-13 21:30 Mohun Bagan(Ind) 2-0 Shillong Lajong FC 1-0 Bại Xỉu Chẵn
IND D1 2017-01-07 21:30 Bengaluru 3-0 Shillong Lajong FC 1-0 Bại Tài Lẻ
INT CF 2016-08-12 21:30 Aizawl FC 2-2 Shillong Lajong FC 1-1 Hòa Tài Chẵn
INT CF 2016-08-09 14:25 1-1 Shillong Lajong FC 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
IND FC 2016-05-14 19:30 Shillong Lajong FC 0-0 Mohun Bagan(Ind) 0-0 Hòa *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
IND FC 2016-05-08 21:30 Mohun Bagan(Ind) 5-0 Shillong Lajong FC 2-0 Bại Tài Lẻ
IND FC 2016-05-04 19:00 East Bengal 2-1 Shillong Lajong FC 2-1 Bại 1/1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
IND FC 2016-05-01 19:30 Shillong Lajong FC 2-1 East Bengal 1-1 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
IND D1 2016-04-24 21:35 Shillong Lajong FC 1-0 East Bengal 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
IND D1 2016-04-17 21:30 Mumbai FC 2-1 Shillong Lajong FC 1-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
IND D1 2016-04-10 19:00 5-2 Shillong Lajong FC 3-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
IND D1 2016-04-05 19:00 Shillong Lajong FC 2-2 Mohun Bagan(Ind) 1-1 Hòa Tài Chẵn
IND D1 2016-04-01 21:35 Shillong Lajong FC 3-1 Aizawl FC 3-1 Thắng Tài Chẵn
IND D1 2016-03-12 19:00 1-0 Shillong Lajong FC 1-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
IND D1 2016-03-02 21:35 Shillong Lajong FC 0-2 Bengaluru 0-1 Bại Xỉu Chẵn
IND D1 2016-02-26 21:35 Shillong Lajong FC 1-1 DSK Shivajians 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IND D1 2016-02-21 21:30 DSK Shivajians 1-1 Shillong Lajong FC 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
IND D1 2016-02-17 21:35 Mohun Bagan(Ind) 1-1 Shillong Lajong FC 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
IND D1 2016-02-13 16:30 Aizawl FC 0-0 Shillong Lajong FC 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IND D1 2016-02-09 21:30 East Bengal 4-0 Shillong Lajong FC 3-0 Bại Tài Chẵn
IND D1 2016-01-31 19:00 Shillong Lajong FC 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
IND D1 2016-01-28 19:00 Shillong Lajong FC 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
IND D1 2016-01-24 21:35 Bengaluru 3-0 Shillong Lajong FC 2-0 Bại Tài Lẻ
IND D1 2016-01-10 19:00 Shillong Lajong FC 0-0 Mumbai FC 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IND D1 2015-05-30 19:00 Shillong Lajong FC 5-1 East Bengal 1-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
IND D1 2015-05-24 19:00 Shillong Lajong FC 0-1 0-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
IND D1 2015-05-20 19:00 Shillong Lajong FC 1-2 0-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
IND D1 2015-05-17 19:00 Shillong Lajong FC 3-1 Kalyani Bharat FC 0-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
IND D1 2015-05-08 19:00 Shillong Lajong FC 1-1 Bengaluru 0-1 Hòa *0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
IND D1 2015-05-02 19:00 Shillong Lajong FC 3-0 2-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
IND D1 2015-04-25 19:00 Shillong Lajong FC 1-3 0-3 Bại 0.5 Thua kèo Tài Chẵn
IND D1 2015-04-19 21:30 Kalyani Bharat FC 1-1 Shillong Lajong FC 1-0 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
IND D1 2018-01-14 16:30 Shillong Lajong FC 0-1 Minerva Academy 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
IND D1 2018-01-10 20:00 Mohun Bagan(Ind) 1-2 Minerva Academy 0-2 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
IND D1 2018-01-06 20:00 0-1 Minerva Academy 0-1 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
IND D1 2017-12-27 16:30 Aizawl FC 2-1 Minerva Academy 0-0 Bại Tài Lẻ
IND D1 2017-12-18 22:30 Minerva Academy 1-0 AIFF XI 0-0 Thắng 1 Hòa Xỉu Lẻ
IND D1 2017-12-11 22:30 Minerva Academy 2-1 Chennai City 0-1 Thắng Tài Lẻ
IND D1 2017-12-05 22:30 AIFF XI 0-2 Minerva Academy 0-1 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
IND D1 2017-12-01 20:00 Minerva Academy 2-1 Neroca 2-1 Thắng Tài Lẻ
IND D1 2017-11-25 20:00 Minerva Academy 1-1 Mohun Bagan(Ind) 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
IND D1 2017-04-30 19:05 DSK Shivajians 4-4 Minerva Academy 3-0 Hòa Tài Chẵn
IND D1 2017-04-23 19:00 East Bengal 3-1 Minerva Academy 1-0 Bại Tài Chẵn
IND D1 2017-04-15 22:00 Minerva Academy 0-1 Mohun Bagan(Ind) 0-0 Bại Xỉu Lẻ
IND D1 2017-04-08 19:05 Minerva Academy 0-2 Chennai City 0-1 Bại Xỉu Chẵn
IND D1 2017-03-11 19:05 Minerva Academy 2-2 Aizawl FC 0-1 Hòa Tài Chẵn
IND D1 2017-03-07 21:40 Minerva Academy 1-2 Shillong Lajong FC 1-2 Bại Tài Lẻ
IND D1 2017-03-05 19:05 Minerva Academy 0-1 Bengaluru 0-1 Bại Xỉu Lẻ
IND D1 2017-02-26 21:35 Mumbai FC 0-0 Minerva Academy 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IND D1 2017-02-19 19:05 Churchill Brothers 4-5 Minerva Academy 3-3 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
IND D1 2017-02-15 19:05 Minerva Academy 0-0 DSK Shivajians 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IND D1 2017-02-11 21:35 Bengaluru 1-1 Minerva Academy 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IND D1 2017-02-04 19:05 Minerva Academy 2-1 Mumbai FC 0-0 Thắng Tài Lẻ
IND D1 2017-02-01 19:05 Minerva Academy 0-0 Churchill Brothers 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IND D1 2017-01-29 19:05 Minerva Academy 0-5 East Bengal 0-2 Bại Tài Lẻ
IND D1 2017-01-21 19:05 Shillong Lajong FC 2-1 Minerva Academy 2-0 Bại Tài Lẻ
IND D1 2017-01-17 19:00 Mohun Bagan(Ind) 4-0 Minerva Academy 3-0 Bại Tài Chẵn
IND D1 2017-01-13 16:00 Aizawl FC 1-0 Minerva Academy 0-0 Bại Xỉu Lẻ
IND D1 2017-01-08 19:10 Chennai City 0-0 Minerva Academy 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT CF 2016-11-13 18:30 Minerva Academy 2-4 DSK Shivajians 0-3 Bại Tài Chẵn
INT CF 2016-09-04 18:30 DSK Shivajians 1-2 Minerva Academy 0-0 Thắng Tài Lẻ
INT CF 2016-05-29 18:30 3-1 Minerva Academy 3-0 Bại Tài Chẵn
INT CF 2016-05-19 18:30 Minerva Academy 3-2 Neroca 2-0 Thắng Tài Lẻ
INT CF 2016-05-05 18:30 Minerva Academy 1-1 1-1 Hòa Xỉu Chẵn
INT CF 2016-01-12 16:30 Minerva Academy 2-0 2-0 Thắng Xỉu Chẵn
INT CF 2016-01-03 18:30 2-1 Minerva Academy 1-0 Bại Tài Lẻ