Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
WCPEU 2017-10-10 02:45 Albania 0-1 Italy 0-0 Bại *1 Hòa Xỉu Lẻ
WCPEU 2017-10-07 02:45 Spain 3-0 Albania 3-0 Bại 2.5/3 Thua kèo Xỉu Lẻ
WCPEU 2017-09-06 02:45 Macedonia 1-1 Albania 0-0 Hòa 0 Hòa Hòa Chẵn
WCPEU 2017-09-02 23:59 Albania 2-0 Liechtenstein 0-0 Thắng 2.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
WCPEU 2017-06-12 02:45 Israel 0-3 Albania 0-2 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
INT FRL 2017-06-05 01:00 2-1 Albania 0-0 Bại Tài Lẻ
INT FRL 2017-03-28 23:59 Albania 1-2 0-2 Bại 0 Thua kèo Tài Lẻ
WCPEU 2017-03-25 03:45 Italy 2-0 Albania 1-0 Bại 1.5/2 Thua kèo Xỉu Chẵn
WCPEU 2016-11-13 03:45 Albania 0-3 Israel 0-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
WCPEU 2016-10-10 02:45 Albania 0-2 Spain 0-0 Bại *1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
WCPEU 2016-10-07 02:45 Liechtenstein 0-2 Albania 0-1 Thắng *1.5/2 Thắng kèo Xỉu Chẵn
WCPEU 2016-09-06 20:00 Albania 2-1 Macedonia 1-0 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2016-09-01 02:40 Albania 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
EURO Cup 2016-06-20 03:00 0-1 Albania 0-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
EURO Cup 2016-06-16 03:00 2-0 Albania 0-0 Bại 1.5/2 Thua kèo Xỉu Chẵn
EURO Cup 2016-06-11 21:00 1-0 Albania 1-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT FRL 2016-06-04 02:30 Albania 1-3 1-1 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Chẵn
INT FRL 2016-05-29 23:30 Albania 3-1 2-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
INT FRL 2016-03-30 02:15 0-2 Albania 0-0 Thắng *1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2016-03-27 00:30 2-1 Albania 2-0 Bại 1/1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
INT FRL 2015-11-17 03:00 Albania 2-2 0-1 Hòa Tài Chẵn
EURO Cup 2015-10-11 23:59 0-3 Albania 0-2 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
EURO Cup 2015-10-09 02:45 Albania 0-2 0-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Hòa Chẵn
EURO Cup 2015-09-08 02:45 Albania 0-1 0-0 Bại *0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
EURO Cup 2015-09-05 02:45 0-0 Albania 0-0 Hòa 1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2015-07-23 00:30 1-1 Albania 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRL 2015-06-13 23:59 Albania 1-0 1-0 Thắng *1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
EURO Cup 2015-03-29 23:59 Albania 2-1 0-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
INT FRL 2014-11-19 03:45 Italy 1-0 Albania 0-0 Bại 1.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
INT FRL 2014-11-15 03:45 1-1 Albania 0-1 Hòa 1.5/2 Thắng kèo Xỉu Chẵn
EURO Cup 2014-10-15 02:45 0-3 Albania 0-0 Thắng Tài Lẻ
EURO Cup 2014-10-12 02:45 Albania 1-1 1-0 Hòa *0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
EURO Cup 2014-09-08 02:45 0-1 Albania 0-0 Thắng 1.5/2 Thắng kèo Xỉu Lẻ
INT FRL 2014-06-09 02:30 0-3 Albania 0-2 Thắng *2/2.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
INT FRL 2014-06-05 02:30 1-0 Albania 0-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2014-06-01 01:00 Albania 0-1 0-0 Bại *0.5/1 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT FRL 2014-03-06 01:00 Albania 2-0 1-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2013-11-15 23:59 0-0 Albania 0-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
WCPEU 2013-10-15 23:59 0-0 Albania 0-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
WCPEU 2013-10-12 02:30 Albania 1-2 0-0 Bại *0.5 Thua kèo Tài Lẻ
WCPEU 2013-09-11 03:00 2-1 Albania 1-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
WCPEU 2013-09-07 02:30 1-0 Albania 1-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2013-08-15 02:45 Albania 2-0 1-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
WCPEU 2013-06-08 02:30 Albania 1-1 1-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
INT CF 2013-03-27 03:00 Albania 4-1 3-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
WCPEU 2013-03-23 02:00 0-1 Albania 0-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2013-02-07 02:00 Albania 1-2 1-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT CF 2012-11-15 03:50 Albania 0-0 0-0 Hòa *0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
WCPEU 2012-10-17 02:45 Albania 1-0 1-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
WCPEU 2012-10-13 01:00 Albania 1-2 1-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
WCPEU 2012-09-12 02:30 2-0 Albania 1-0 Bại 1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
WCPEU 2012-09-08 02:30 Albania 3-1 1-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2012-08-16 02:30 Albania 0-0 0-0 Hòa 1 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2012-05-27 23:59 Albania 1-0 0-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2012-05-23 01:00 Albania 2-1 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
INT CF 2012-02-29 22:00 2-1 Albania 0-1 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT CF 2011-11-15 20:00 Macedonia 0-0 Albania 0-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2011-11-12 01:00 Albania 0-1 0-1 Bại 0.5/1 Thua kèo Xỉu Lẻ
EURO Cup 2011-10-12 02:00 Albania 1-1 1-0 Hòa *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
EURO Cup 2011-10-08 03:00 3-0 Albania 2-0 Bại 2/2.5 Thua kèo Hòa Lẻ
EURO Cup 2011-09-07 02:15 2-1 Albania 1-0 Bại *1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
WCPEU 2017-10-10 02:45 Albania 0-1 Italy 0-0 Thắng *1 Hòa Xỉu Lẻ
WCPEU 2017-10-07 02:45 Italy 1-1 Macedonia 1-0 Hòa 2.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
WCPEU 2017-09-06 02:45 Italy 1-0 Israel 0-0 Thắng 2 Thua kèo Xỉu Lẻ
WCPEU 2017-09-03 02:45 Spain 3-0 Italy 2-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
WCPEU 2017-06-12 02:45 Italy 5-0 Liechtenstein 1-0 Thắng 4.5/5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
INT FRL 2017-06-08 02:45 Italy 3-0 1-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
INT FRL 2017-06-01 03:30 Italy 8-0 4-0 Thắng 4/4.5 Thắng kèo Tài Chẵn
INT FRL 2017-03-29 02:45 1-2 Italy 1-2 Thắng 0 Thắng kèo Tài Lẻ
WCPEU 2017-03-25 03:45 Italy 2-0 Albania 1-0 Thắng 1.5/2 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2016-11-16 03:45 Italy 0-0 0-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
WCPEU 2016-11-13 03:45 Liechtenstein 0-4 Italy 0-4 Thắng *2.5 Thắng kèo Tài Chẵn
WCPEU 2016-10-10 02:45 Macedonia 2-3 Italy 0-1 Thắng *1.5 Thua kèo Tài Lẻ
WCPEU 2016-10-07 02:45 Italy 1-1 Spain 0-0 Hòa *0/0.5 Thắng kèo Hòa Chẵn
WCPEU 2016-09-06 02:45 Israel 1-3 Italy 1-2 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
INT FRL 2016-09-02 03:00 Italy 1-3 1-2 Bại 0 Thua kèo Tài Chẵn
EURO Cup 2016-07-03 03:00 1-1 Italy 0-0 Hòa 0.5 Thắng kèo Hòa Chẵn
EURO Cup 2016-06-27 23:59 Italy 2-0 Spain 1-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Hòa Chẵn
EURO Cup 2016-06-23 03:00 Italy 0-1 0-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
EURO Cup 2016-06-17 21:00 Italy 1-0 0-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
EURO Cup 2016-06-14 03:00 0-2 Italy 0-1 Thắng 0 Thắng kèo Hòa Chẵn
INT FRL 2016-06-07 02:45 Italy 2-0 1-0 Thắng 1.5/2 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2016-05-30 02:45 Italy 1-0 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
INT FRL 2016-03-30 02:45 4-1 Italy 2-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT FRL 2016-03-25 03:45 Italy 1-1 Spain 0-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRL 2015-11-18 03:45 Italy 2-2 0-1 Hòa 0.5/1 Thua kèo Tài Chẵn
INT FRL 2015-11-14 03:45 3-1 Italy 1-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
EURO Cup 2015-10-14 02:45 Italy 2-1 0-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
EURO Cup 2015-10-10 23:59 1-3 Italy 1-2 Thắng *1/1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
EURO Cup 2015-09-07 02:45 Italy 1-0 1-0 Thắng 1 Hòa Xỉu Lẻ
EURO Cup 2015-09-04 02:45 Italy 1-0 0-0 Thắng 2.5/3 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT FRL 2015-06-17 02:30 Italy 0-1 0-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
EURO Cup 2015-06-13 02:45 1-1 Italy 1-1 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Hòa Chẵn
INT FRL 2015-04-01 02:45 Italy 1-1 1-0 Hòa 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
EURO Cup 2015-03-29 03:45 2-2 Italy 2-1 Hòa *0.5/1 Thua kèo Tài Chẵn
INT FRL 2014-11-19 03:45 Italy 1-0 Albania 0-0 Thắng 1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
EURO Cup 2014-11-17 03:45 Italy 1-1 1-1 Hòa 0/0.5 Thua kèo Hòa Chẵn
EURO Cup 2014-10-14 02:45 0-1 Italy 0-1 Thắng *2.5/3 Thua kèo Xỉu Lẻ
EURO Cup 2014-10-11 02:45 Italy 2-1 1-0 Thắng 2.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
EURO Cup 2014-09-10 02:45 0-2 Italy 0-1 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2014-09-05 02:45 Italy 2-0 2-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
World Cup 2014-06-25 00:00 Italy 0-1 0-0 Bại 0 Thua kèo Xỉu Lẻ
World Cup 2014-06-21 00:00 Italy 0-1 0-1 Bại 1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
World Cup 2014-06-15 06:00 1-2 Italy 1-1 Thắng 0 Thắng kèo Tài Lẻ
INT CF 2014-06-09 04:30 3-5 Italy 2-2 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
INT FRL 2014-06-05 02:45 Italy 1-1 1-0 Hòa 3/3.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2014-06-01 02:45 Italy 0-0 0-0 Hòa 1 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2014-03-06 05:00 Spain 1-0 Italy 0-0 Bại 1 Hòa Xỉu Lẻ
INT CF 2013-11-19 03:45 Italy 2-2 1-2 Hòa 0.5 Thua kèo Tài Chẵn
INT CF 2013-11-16 03:45 Italy 1-1 1-1 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
WCPEU 2013-10-16 02:45 Italy 2-2 1-1 Hòa 1.5/2 Thua kèo Tài Chẵn
WCPEU 2013-10-12 02:15 2-2 Italy 1-1 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
WCPEU 2013-09-11 02:45 Italy 2-1 0-1 Thắng 1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ
WCPEU 2013-09-07 02:45 Italy 1-0 1-0 Thắng 1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2013-08-15 02:45 Italy 1-2 0-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
FICC 2013-06-30 23:59 Italy 2-2 1-0 Hòa 0 Hòa Tài Chẵn
FICC 2013-06-28 03:00 Spain 0-0 Italy 0-0 Hòa 1/1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
FICC 2013-06-23 03:00 4-2 Italy 1-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Chẵn
FICC 2013-06-20 06:00 Italy 4-3 1-2 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
FICC 2013-06-17 03:00 1-2 Italy 1-1 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
INT CF 2013-06-12 02:45 Italy 2-2 1-0 Hòa 2.5 Thua kèo Tài Chẵn
WCPEU 2013-06-08 02:45 0-0 Italy 0-0 Hòa *0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn