Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
Oce CL 2018-02-13 11:00 Lae City Dwelle 1-0 Ba 0-0 Thắng Tài Lẻ
Oce CL 2018-02-10 11:00 图帕帕马莱伦加 2-7 Lae City Dwelle 1-3 Thắng Tài Lẻ
Oce CL 2017-03-18 08:00 Lae City Dwelle 3-5 1-3 Bại Tài Chẵn
Oce CL 2017-03-15 11:00 2-0 Lae City Dwelle 1-0 Bại Xỉu Chẵn
Oce CL 2017-03-11 08:00 2-5 Lae City Dwelle 1-2 Thắng Tài Lẻ
Oce CL 2016-04-17 09:00 5-4 Lae City Dwelle 2-2 Bại Tài Lẻ
Oce CL 2016-04-13 11:30 2-1 Lae City Dwelle 0-0 Bại Tài Lẻ
Oce CL 2016-04-10 11:30 Lae City Dwelle 0-3 0-2 Bại Tài Lẻ

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
Oce CL 2018-02-13 11:00 Lae City Dwelle 1-0 Ba 0-0 Bại Tài Lẻ
Oce CL 2018-02-10 14:00 1-0 Ba 0-0 Bại Xỉu Lẻ
Oce CL 2017-03-04 14:00 8-0 Ba 3-0 Bại Tài Chẵn
Oce CL 2017-03-01 14:00 0-1 Ba 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
Oce CL 2017-02-26 17:00 1-1 Ba 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT CF 2016-06-19 08:30 Ba 1-0 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
INT CF 2016-06-18 12:10 2-0 Ba 1-0 Bại Xỉu Chẵn
INT CF 2016-06-17 13:40 2-2 Ba 1-0 Hòa Tài Chẵn
Oce CL 2015-04-21 15:00 Ba 0-2 0-2 Bại Xỉu Chẵn
Oce CL 2015-04-18 15:00 0-2 Ba 0-1 Thắng Xỉu Chẵn
Oce CL 2015-04-14 13:00 1-3 Ba 1-1 Thắng Tài Chẵn
Oce CL 2015-04-11 15:00 Ba 3-0 2-0 Thắng Tài Lẻ
Oce CL 2014-05-03 11:30 0-0 Ba 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
Oce CL 2014-04-27 09:00 Ba 1-2 1-0 Bại Tài Lẻ
Oce CL 2014-04-13 12:00 Ba 1-1 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
Oce CL 2014-04-10 09:00 Ba 4-0 0-0 Thắng Tài Chẵn
Oce CL 2014-04-07 12:15 Ba 2-0 1-0 Thắng Xỉu Chẵn
INT CF 2013-09-25 15:30 4-3 Ba 0-1 Bại Tài Lẻ
Oce CL 2013-05-11 10:00 Ba 0-1 0-0 Bại Xỉu Lẻ
Oce CL 2013-05-05 11:00 6-1 Ba 1-1 Bại 1.5/2 Thua kèo Tài Lẻ
Oce CL 2013-04-27 11:00 Ba 2-0 0-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
Oce CL 2013-04-20 12:00 1-2 Ba 1-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
Oce CL 2013-04-17 11:00 Ba 5-0 1-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
Oce CL 2013-04-13 11:00 Ba 2-0 1-0 Thắng Xỉu Chẵn
Oce CL 2013-04-03 12:00 2-2 Ba 1-2 Hòa Tài Chẵn
Oce CL 2013-03-30 13:00 1-3 Ba 0-1 Thắng Tài Chẵn
Oce CL 2012-04-15 12:30 Ba 0-5 0-2 Bại Tài Lẻ
Oce CL 2012-03-04 11:00 Ba 3-2 1-1 Thắng Tài Lẻ
Oce CL 2012-02-18 12:00 0-1 Ba 0-1 Thắng Xỉu Lẻ
Oce CL 2011-12-03 13:30 4-1 Ba 2-0 Bại Tài Lẻ
Oce CL 2011-11-20 10:00 4-0 Ba 0-0 Bại 2.5 Thua kèo Tài Chẵn
Oce CL 2011-10-30 10:00 Ba 2-1 0-1 Thắng Tài Lẻ
Oce CL 2009-03-28 12:00 1-0 Ba 1-0 Bại Xỉu Lẻ
Oce CL 2009-02-14 11:00 Ba 1-3 0-3 Bại Tài Chẵn
Oce CL 2008-12-13 13:00 1-2 Ba 1-1 Thắng Tài Lẻ
Oce CL 2008-11-02 11:00 Ba 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
Oce CL 2008-03-30 14:00 Ba 2-4 0-0 Bại Tài Chẵn
Oce CL 2008-02-25 13:00 2-0 Ba 2-0 Bại Xỉu Chẵn
Oce CL 2008-02-20 12:00 2-1 Ba 1-0 Bại Tài Lẻ
Oce CL 2007-10-31 15:00 Ba 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ