Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
EU-WU17 2018-05-15 18:00 Spain W. U17 5-0 Poland W. U17 3-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
EU-WU17 2018-05-12 18:00 Spain W. U17 2-1 England W. U17 1-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
EU-WU17 2018-05-09 16:00 Italy W. U17 0-0 Spain W. U17 0-0 Hòa *1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
EU-WU17 2018-03-14 21:00 0-1 Spain W. U17 0-0 Thắng *1/1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
EU-WU17 2018-03-11 21:00 Spain W. U17 4-0 3-0 Thắng Tài Chẵn
EU-WU17 2018-03-08 21:00 0-7 Spain W. U17 0-2 Thắng Tài Lẻ
EU-WU17 2017-10-08 23:00 1-2 Spain W. U17 1-1 Thắng *2/2.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
EU-WU17 2017-10-05 23:00 Spain W. U17 3-0 2-0 Thắng Tài Lẻ
EU-WU17 2017-10-02 19:00 Spain W. U17 22-0 8-0 Thắng 3.5/4 Thắng kèo Tài Chẵn
EU-WU17 2017-05-15 00:30 0-0 Spain W. U17 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
EU-WU17 2017-05-11 17:00 0-2 Spain W. U17 0-2 Thắng Xỉu Chẵn
EU-WU17 2017-05-08 20:00 1-1 Spain W. U17 1-0 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
EU-WU17 2017-05-05 17:00 1-5 Spain W. U17 0-1 Thắng *1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
EU-WU17 2017-05-02 22:00 Spain W. U17 1-4 0-1 Bại Tài Lẻ
EU-WU17 2017-04-02 23:00 1-1 Spain W. U17 0-1 Hòa *2.5/3 Thua kèo Xỉu Chẵn
EU-WU17 2017-03-30 22:00 Spain W. U17 3-0 0-0 Thắng 2/2.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
EU-WU17 2017-03-28 23:00 1-6 Spain W. U17 0-5 Thắng 1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
WC U17 Nữ 2016-10-21 22:00 0-4 Spain W. U17 0-1 Thắng *1/1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
WC U17 Nữ 2016-10-17 23:59 Spain W. U17 0-3 0-1 Bại *1 Thua kèo Tài Lẻ
WC U17 Nữ 2016-10-12 23:59 1-2 Spain W. U17 0-2 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
WC U17 Nữ 2016-10-07 21:00 Spain W. U17 1-1 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
WC U17 Nữ 2016-10-03 21:00 Spain W. U17 2-0 0-0 Thắng 4.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
WC U17 Nữ 2016-10-01 01:00 0-6 Spain W. U17 0-3 Thắng Tài Chẵn
EU-WU17 2016-05-17 01:00 Spain W. U17 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
EU-WU17 2016-05-13 19:00 Spain W. U17 4-0 0-0 Thắng Tài Chẵn
EU-WU17 2016-05-10 21:00 Spain W. U17 3-1 Italy W. U17 2-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
EU-WU17 2016-05-07 21:00 0-1 Spain W. U17 0-0 Thắng *1.5/2 Thua kèo Xỉu Lẻ
EU-WU17 2016-05-04 21:30 2-2 Spain W. U17 0-0 Hòa Tài Chẵn
EU-WU17 2016-03-27 21:00 0-2 Spain W. U17 0-2 Thắng Xỉu Chẵn
EU-WU17 2016-03-24 23:59 0-5 Spain W. U17 0-3 Thắng Tài Lẻ
EU-WU17 2016-03-22 23:59 Spain W. U17 4-0 1-0 Thắng Tài Chẵn
INT FRL 2016-02-17 19:00 Spain W. U17 5-0 4-0 Thắng Tài Lẻ
EU-WU17 2015-10-28 23:59 0-6 Spain W. U17 0-2 Thắng *1.5/2 Thắng kèo Tài Chẵn
EU-WU17 2015-10-25 23:59 1-4 Spain W. U17 1-1 Thắng Tài Lẻ
EU-WU17 2015-10-23 23:00 Spain W. U17 9-0 3-0 Thắng 9.5/10 Thua kèo Xỉu Lẻ
EU-WU17 2015-07-04 23:59 Spain W. U17 5-2 2-0 Thắng Tài Lẻ
EU-WU17 2015-07-01 21:00 Spain W. U17 1-1 0-0 Hòa 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
EU-WU17 2015-06-29 03:00 0-2 Spain W. U17 0-1 Thắng *2.5/3 Thua kèo Xỉu Chẵn
EU-WU17 2015-06-25 21:00 0-4 Spain W. U17 0-3 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
EU-WU17 2015-06-22 21:00 England W. U17 1-1 Spain W. U17 0-0 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
EU-WU17 2015-03-27 21:00 0-4 Spain W. U17 0-2 Thắng *1/1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
EU-WU17 2015-03-24 17:00 Spain W. U17 5-0 1-0 Thắng 4.5/5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
EU-WU17 2015-03-22 21:00 0-3 Spain W. U17 0-1 Thắng *1/1.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
WC U17 Nữ 2014-04-05 07:00 2-0 Spain W. U17 1-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
WC U17 Nữ 2014-04-01 10:00 Italy W. U17 0-2 Spain W. U17 0-0 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
WC U17 Nữ 2014-03-28 10:00 0-3 Spain W. U17 0-1 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
WC U17 Nữ 2014-03-24 07:00 1-7 Spain W. U17 1-3 Thắng *2.5/3 Thắng kèo Tài Chẵn
WC U17 Nữ 2014-03-20 07:00 0-3 Spain W. U17 0-2 Thắng *1.5/2 Thắng kèo Hòa Lẻ
WC U17 Nữ 2014-03-17 04:00 Spain W. U17 0-2 0-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
EU-WU17 2013-12-09 01:00 1-1 Spain W. U17 0-1 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
EU-WU17 2013-12-06 03:00 England W. U17 0-3 Spain W. U17 0-1 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
EU-WU17 2013-12-02 20:30 Spain W. U17 4-0 1-0 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
EU-WU17 2013-11-30 03:00 0-0 Spain W. U17 0-0 Hòa *1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
EU-WU17 2013-11-27 03:00 0-2 Spain W. U17 0-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
EU-WU17 2013-10-05 16:00 1-3 Spain W. U17 0-0 Thắng *1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
EU-WU17 2013-10-02 19:00 0-8 Spain W. U17 0-2 Thắng *1.5/2 Thắng kèo Tài Chẵn
EU-WU17 2013-09-30 19:00 Spain W. U17 2-1 2-1 Thắng 2/2.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
EU-WU17 2013-06-28 18:00 0-4 Spain W. U17 0-3 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
EU-WU17 2013-06-25 20:30 Spain W. U17 2-2 1-1 Hòa 0.5 Thua kèo Tài Chẵn
EU-WU17 2013-03-29 23:00 1-1 Spain W. U17 1-1 Hòa 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
EU-WU17 2013-03-27 01:00 0-2 Spain W. U17 0-2 Thắng *1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
EU-WU17 2018-05-15 18:00 Spain W. U17 5-0 Poland W. U17 3-0 Bại 1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ
EU-WU17 2018-05-12 20:00 Poland W. U17 0-0 Italy W. U17 0-0 Hòa *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
EU-WU17 2018-05-09 22:00 Poland W. U17 2-2 England W. U17 0-0 Hòa *1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
EU-WU17 2018-03-25 21:00 Poland W. U17 2-1 1-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
EU-WU17 2018-03-22 22:00 Poland W. U17 2-0 1-0 Thắng 1.5/2 Thắng kèo Xỉu Chẵn
EU-WU17 2018-03-19 22:00 0-4 Poland W. U17 0-2 Thắng Tài Chẵn
EU-WU17 2017-10-16 21:30 Poland W. U17 2-1 1-1 Thắng *0.5 Thắng kèo Hòa Lẻ
EU-WU17 2017-10-13 22:00 Poland W. U17 5-0 3-0 Thắng 3.5/4 Thắng kèo Tài Lẻ
EU-WU17 2017-10-10 21:30 1-3 Poland W. U17 1-2 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
EU-WU17 2017-03-30 21:00 Poland W. U17 0-4 0-2 Bại Tài Chẵn
EU-WU17 2017-03-27 21:00 Poland W. U17 0-2 Italy W. U17 0-1 Bại Xỉu Chẵn
EU-WU17 2017-03-25 22:00 England W. U17 2-0 Poland W. U17 1-0 Bại Xỉu Chẵn
EU-WU17 2016-10-13 21:00 2-2 Poland W. U17 2-1 Hòa *0.5 Thua kèo Tài Chẵn
EU-WU17 2016-10-10 21:00 Poland W. U17 4-0 4-0 Thắng 5/5.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
EU-WU17 2016-10-08 21:00 Poland W. U17 7-0 3-0 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2016-08-06 19:00 2-2 Poland W. U17 2-0 Hòa Tài Chẵn
INT FRL 2016-08-05 02:30 0-4 Poland W. U17 0-1 Thắng Tài Chẵn
EU-WU17 2016-03-08 23:59 0-3 Poland W. U17 0-3 Thắng Tài Lẻ
EU-WU17 2016-03-05 23:00 Poland W. U17 0-4 0-1 Bại Tài Chẵn
EU-WU17 2016-03-03 22:00 2-2 Poland W. U17 2-2 Hòa Tài Chẵn
INT FRL 2016-02-16 18:00 Poland W. U17 0-0 0-0 Hòa 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2016-02-14 19:00 Poland W. U17 1-1 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
EU-WU17 2015-10-06 21:00 England W. U17 2-2 Poland W. U17 1-0 Hòa 1 Thắng kèo Tài Chẵn
EU-WU17 2015-10-03 21:00 Poland W. U17 5-0 4-0 Thắng Tài Lẻ
EU-WU17 2015-10-01 21:00 0-10 Poland W. U17 0-6 Thắng Tài Chẵn
INT FRL 2015-09-07 21:00 4-0 Poland W. U17 3-0 Bại Tài Chẵn
INT FRL 2015-09-04 20:00 Poland W. U17 0-2 0-1 Bại Xỉu Chẵn
INT FRL 2015-09-02 21:00 1-1 Poland W. U17 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
EU-WU17 2015-03-28 22:00 Poland W. U17 2-0 1-0 Thắng Xỉu Chẵn
EU-WU17 2015-03-25 22:00 Poland W. U17 0-1 0-0 Bại *0.5/1 Thua kèo Xỉu Lẻ
EU-WU17 2015-03-24 01:00 Poland W. U17 0-2 0-0 Bại *1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
EU-WU17 2014-10-22 20:00 2-0 Poland W. U17 1-0 Bại 1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
EU-WU17 2014-10-19 20:00 Poland W. U17 4-0 3-0 Thắng Tài Chẵn
EU-WU17 2014-10-17 20:00 0-5 Poland W. U17 0-3 Thắng *3.5/4 Thắng kèo Tài Lẻ
INT FRL 2014-09-14 17:00 0-0 Poland W. U17 0-0 Hòa 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2014-09-13 01:00 2-0 Poland W. U17 2-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2014-03-20 18:00 1-1 Poland W. U17 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
EU-WU17 2013-10-17 21:00 0-1 Poland W. U17 0-0 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
EU-WU17 2013-10-14 21:00 2-2 Poland W. U17 2-0 Hòa 0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
EU-WU17 2013-10-12 21:00 3-0 Poland W. U17 2-0 Bại 1.5/2 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2013-08-24 17:00 Poland W. U17 7-0 3-0 Thắng 4.5/5 Thắng kèo Tài Lẻ
INT CF 2013-08-22 23:00 Poland W. U17 5-0 3-0 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
INT CF 2013-08-21 17:00 Poland W. U17 2-1 1-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
EU-WU17 2013-08-07 23:59 Poland W. U17 0-1 0-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
EU-WU17 2013-08-04 23:59 Poland W. U17 5-0 1-0 Thắng Tài Lẻ
EU-WU17 2013-08-02 23:59 Poland W. U17 9-0 5-0 Thắng 6.5/7 Thắng kèo Tài Lẻ
EU-WU17 2013-06-28 20:30 Poland W. U17 1-0 1-0 Thắng *0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
EU-WU17 2013-06-25 18:00 1-3 Poland W. U17 1-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
EU-WU17 2013-04-14 20:00 1-1 Poland W. U17 0-1 Hòa 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
EU-WU17 2013-03-29 18:00 0-3 Poland W. U17 0-1 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
EU-WU17 2013-03-27 20:30 1-2 Poland W. U17 0-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
EU-WU17 2012-09-08 17:00 Poland W. U17 0-3 Spain W. U17 0-1 Bại *1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
EU-WU17 2012-09-05 22:30 0-3 Poland W. U17 0-0 Thắng *5.5/6 Thua kèo Xỉu Lẻ
EU-WU17 2012-09-03 22:30 0-4 Poland W. U17 0-2 Thắng *1 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2012-08-10 01:00 0-2 Poland W. U17 0-1 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
EU-WU17 2012-03-24 20:00 Poland W. U17 0-1 0-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
EU-WU17 2012-03-21 21:00 4-0 Poland W. U17 2-0 Bại 1.5/2 Thua kèo Tài Chẵn
EU-WU17 2012-03-20 00:15 1-0 Poland W. U17 1-0 Bại 1/1.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
EU-WU17 2011-10-20 21:00 Poland W. U17 1-2 0-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Hòa Lẻ
EU-WU17 2011-10-17 21:00 Poland W. U17 12-0 8-0 Thắng 8.5/9 Thắng kèo Tài Chẵn
EU-WU17 2011-10-15 18:00 Poland W. U17 6-0 3-0 Thắng 6.5/7 Thua kèo Xỉu Chẵn