Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
INT CF 2018-03-15 23:00 Sogndal 3-1 Nest Sotra 3-0 Thắng Tài Chẵn
INT CF 2018-03-09 23:59 Sogndal 2-2 1-2 Hòa Tài Chẵn
INT CF 2018-03-03 21:00 Sogndal 0-1 0-0 Bại *0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2018-02-24 23:00 Sogndal 1-1 0-0 Hòa 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2018-01-27 23:00 Sogndal 1-4 0-1 Bại 0 Thua kèo Tài Lẻ
INT CF 2018-01-20 21:00 Sogndal 1-1 0-0 Hòa 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
NOR AL 2017-12-03 01:00 1-0 Sogndal 0-0 Bại 0 Thua kèo Xỉu Lẻ
NOR AL 2017-11-30 01:00 Sogndal 1-0 0-0 Thắng 1 Hòa Xỉu Lẻ
NOR D1 2017-11-27 01:00 Sogndal 5-2 2-1 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
NOR D1 2017-11-20 01:00 1-1 Sogndal 1-0 Hòa 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
NOR D1 2017-11-06 01:00 Sogndal 0-2 0-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
NOR D1 2017-10-30 01:00 4-1 Sogndal 1-1 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
NOR D1 2017-10-22 23:59 Sogndal 3-3 3-1 Hòa *0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
NOR D1 2017-10-15 23:59 1-0 Sogndal 0-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
NOR D1 2017-10-01 23:59 Sogndal 2-2 2-2 Hòa *0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
NOR D1 2017-09-24 23:59 0-1 Sogndal 0-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
NOR D1 2017-09-17 23:59 Sogndal 0-1 0-0 Bại 0 Thua kèo Xỉu Lẻ
NOR D1 2017-09-09 23:59 2-1 Sogndal 1-1 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
INT CF 2017-08-31 19:00 0-0 Sogndal 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
NOR D1 2017-08-20 23:59 Sogndal 2-0 1-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
NOR D1 2017-08-12 01:00 2-1 Sogndal 1-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
NOR D1 2017-08-06 23:59 2-1 Sogndal 2-0 Bại 1 Hòa Tài Lẻ
NOR D1 2017-07-15 21:30 Sogndal 0-3 0-1 Bại *0.5 Thua kèo Tài Lẻ
NOR D1 2017-07-09 23:59 1-1 Sogndal 0-0 Hòa 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
NOR D1 2017-07-02 02:15 Sogndal 1-0 1-0 Thắng 0 Thắng kèo Xỉu Lẻ
NOR D1 2017-06-25 23:59 3-0 Sogndal 0-0 Bại 1.5 Thua kèo Hòa Lẻ
NOR D1 2017-06-18 23:59 Sogndal 0-0 0-0 Hòa *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
NOR D1 2017-06-04 23:59 Sogndal 3-2 2-2 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
NORC 2017-06-01 00:30 2-1 Sogndal 0-0 Bại Tài Lẻ
NOR D1 2017-05-28 23:59 1-1 Sogndal 1-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
NORC 2017-05-24 23:59 0-2 Sogndal 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
NOR D1 2017-05-20 23:59 Sogndal 2-3 1-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
NOR D1 2017-05-16 23:59 1-2 Sogndal 0-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
NOR D1 2017-05-13 23:59 Sogndal 4-0 2-0 Thắng 0 Thắng kèo Tài Chẵn
NOR D1 2017-05-07 23:59 0-0 Sogndal 0-0 Hòa 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
NOR D1 2017-04-30 23:59 Sogndal 0-1 0-0 Bại Xỉu Lẻ
NORC 2017-04-26 23:59 1-6 Sogndal 0-3 Thắng Tài Lẻ
NOR D1 2017-04-23 23:59 3-0 Sogndal 2-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
NOR D1 2017-04-17 23:59 Sogndal 1-1 1-1 Hòa Xỉu Chẵn
NOR D1 2017-04-09 23:59 3-0 Sogndal 0-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
NOR D1 2017-04-06 01:00 Sogndal 4-1 1-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
NOR D1 2017-04-02 23:59 3-1 Sogndal 1-1 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Chẵn
INT CF 2017-03-25 23:00 1-2 Sogndal 1-0 Thắng Tài Lẻ
INT CF 2017-03-18 20:30 5-0 Sogndal 3-0 Bại Tài Lẻ
INT CF 2017-03-15 01:15 Sogndal 1-2 1-0 Bại Tài Lẻ
INT CF 2017-03-09 19:00 4-0 Sogndal 2-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
INT CF 2017-03-06 23:00 Sogndal 2-0 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
INT CF 2017-03-01 00:30 4-1 Sogndal 1-1 Bại 1 Thua kèo Tài Lẻ
INT CF 2017-02-19 20:00 Sogndal 0-2 0-1 Bại Xỉu Chẵn
INT CF 2017-02-13 19:30 0-0 Sogndal 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT CF 2017-01-29 20:00 Sogndal 2-0 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
INT CF 2017-01-21 21:15 Sogndal 2-0 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
INT CF 2017-01-15 21:00 Sogndal 5-0 3-0 Thắng Tài Lẻ
NOR D1 2016-11-07 01:00 Sogndal 2-4 2-3 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
NOR D1 2016-10-31 01:00 3-1 Sogndal 0-1 Bại 1 Thua kèo Tài Chẵn
NOR D1 2016-10-24 02:00 Sogndal 0-1 0-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
NOR D1 2016-10-16 23:59 0-0 Sogndal 0-0 Hòa 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
NOR D1 2016-10-01 23:59 Sogndal 0-0 0-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
NOR D1 2016-09-25 21:30 1-2 Sogndal 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
NOR D1 2016-09-18 21:30 Sogndal 3-0 1-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
NOR D1 2016-09-11 21:30 2-0 Sogndal 2-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
INT CF 2018-03-15 23:00 Sogndal 3-1 Nest Sotra 3-0 Bại Tài Chẵn
INT CF 2018-02-11 23:00 0-1 Nest Sotra 0-1 Thắng Xỉu Lẻ
INT CF 2018-02-10 23:59 Nest Sotra 7-2 4-1 Thắng Tài Lẻ
INT CF 2018-02-04 23:00 Nest Sotra 1-1 1-1 Hòa Xỉu Chẵn
INT CF 2018-01-26 23:30 5-0 Nest Sotra 0-0 Bại Tài Lẻ
NOR D2 2017-10-21 19:00 0-3 Nest Sotra 0-1 Thắng Tài Lẻ
NOR D2 2017-10-14 19:00 Nest Sotra 3-0 0-0 Thắng Tài Lẻ
NOR D2 2017-10-08 21:00 1-1 Nest Sotra 0-1 Hòa *0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
NOR D2 2017-10-01 21:00 Nest Sotra 4-2 3-0 Thắng Tài Chẵn
NOR D2 2017-09-24 22:00 2-1 Nest Sotra 1-0 Bại Tài Lẻ
NOR D2 2017-09-17 22:00 1-1 Nest Sotra 1-1 Hòa Xỉu Chẵn
NOR D2 2017-09-10 20:00 Nest Sotra 2-2 0-1 Hòa Tài Chẵn
NOR D2 2017-09-02 22:00 1-1 Nest Sotra 0-0 Hòa *1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
NOR D2 2017-08-28 23:00 Nest Sotra 4-1 0-0 Thắng Tài Lẻ
NOR D2 2017-08-20 23:59 1-1 Nest Sotra 1-1 Hòa Xỉu Chẵn
NOR D2 2017-08-12 22:00 Nest Sotra 3-1 2-0 Thắng Tài Chẵn
NOR D2 2017-08-06 21:00 0-3 Nest Sotra 0-1 Thắng Tài Lẻ
NOR D2 2017-07-15 22:00 Nest Sotra 1-1 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
NOR D2 2017-07-08 22:00 Nest Sotra 6-1 3-0 Thắng Tài Lẻ
NOR D2 2017-07-02 21:00 2-3 Nest Sotra 1-2 Thắng Tài Lẻ
NOR D2 2017-06-25 22:00 Nest Sotra 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
NOR D2 2017-06-17 21:00 1-0 Nest Sotra 0-0 Bại Xỉu Lẻ
NOR D2 2017-06-11 20:00 Nest Sotra 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
NOR D2 2017-06-04 19:30 Nest Sotra 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
NORC 2017-06-01 00:30 Nest Sotra 0-2 0-0 Bại Xỉu Chẵn
NOR D2 2017-05-28 21:00 2-3 Nest Sotra 1-0 Thắng Tài Lẻ
NORC 2017-05-24 23:59 Nest Sotra 2-0 1-0 Thắng Xỉu Chẵn
NOR D2 2017-05-20 22:00 Nest Sotra 8-1 2-1 Thắng Tài Lẻ
NOR D2 2017-05-14 19:00 1-5 Nest Sotra 1-5 Thắng Tài Chẵn
NOR D2 2017-05-07 22:00 Nest Sotra 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
NOR D2 2017-04-30 21:00 0-1 Nest Sotra 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
NORC 2017-04-26 23:59 1-4 Nest Sotra 0-2 Thắng Tài Lẻ
NOR D2 2017-04-22 21:00 Nest Sotra 3-0 2-0 Thắng Tài Lẻ
NOR D2 2017-04-17 23:59 1-1 Nest Sotra 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
INT CF 2017-03-26 22:00 3-3 Nest Sotra 1-1 Hòa Tài Chẵn
INT CF 2017-03-15 23:59 1-1 Nest Sotra 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT CF 2017-03-11 21:00 Nest Sotra 1-2 1-1 Bại Tài Lẻ
INT CF 2017-02-18 22:00 3-2 Nest Sotra 3-2 Bại Tài Lẻ
INT CF 2017-01-20 19:35 Nest Sotra 2-4 1-1 Bại Tài Chẵn
NOR D2 2016-10-22 19:00 Nest Sotra 3-3 1-1 Hòa Tài Chẵn
NOR D2 2016-10-15 19:00 2-0 Nest Sotra 0-0 Bại Xỉu Chẵn
NOR D2 2016-10-08 20:00 Nest Sotra 9-0 7-0 Thắng Tài Lẻ
NOR D2 2016-10-01 22:00 Nest Sotra 6-1 3-1 Thắng Tài Lẻ
NOR D2 2016-09-26 23:59 1-3 Nest Sotra 1-1 Thắng Tài Chẵn
NOR D2 2016-09-17 22:00 Nest Sotra 5-0 2-0 Thắng Tài Lẻ
NOR D2 2016-09-10 22:00 2-1 Nest Sotra 0-0 Bại Tài Lẻ
NOR D2 2016-08-27 21:00 Nest Sotra 4-2 1-2 Thắng Tài Chẵn
NOR D2 2016-08-20 22:00 1-2 Nest Sotra 1-1 Thắng Tài Lẻ
NOR D2 2016-08-13 20:00 Nest Sotra 6-1 1-0 Thắng Tài Lẻ
NOR D2 2016-08-06 22:00 2-2 Nest Sotra 2-1 Hòa Tài Chẵn
NOR D2 2016-07-30 22:00 Nest Sotra 1-0 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
NOR D2 2016-07-24 23:59 0-1 Nest Sotra 0-1 Thắng Xỉu Lẻ
NOR D2 2016-07-17 23:59 0-3 Nest Sotra 0-0 Thắng Tài Lẻ
NOR D2 2016-06-25 22:00 Nest Sotra 1-1 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
NOR D2 2016-06-18 22:00 3-3 Nest Sotra 2-0 Hòa Tài Chẵn
NOR D2 2016-06-11 22:00 0-4 Nest Sotra 0-1 Thắng Tài Chẵn
NOR D2 2016-06-04 20:00 Nest Sotra 4-3 1-1 Thắng Tài Lẻ
NOR D2 2016-05-28 22:00 0-3 Nest Sotra 0-0 Thắng Tài Lẻ
NORC 2016-05-26 02:05 3-1 Nest Sotra 2-1 Bại 2.5 Thắng kèo Tài Chẵn
NOR D2 2016-05-21 22:00 Nest Sotra 2-1 2-0 Thắng Tài Lẻ
NOR D2 2016-05-14 22:00 0-9 Nest Sotra 0-2 Thắng Tài Lẻ