Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
TIP CUP 2018-01-14 18:00 Velke Mezirici 3-7 Poprad 1-3 Bại *2 Thua kèo Tài Chẵn
TIP CUP 2018-01-11 18:00 Velke Mezirici 2-7 SK Prostejov 2-4 Bại *2 Thua kèo Tài Lẻ
INT CF 2018-01-10 18:00 7-0 Velke Mezirici 3-0 Bại Tài Lẻ
INT CF 2017-12-14 18:00 Frydek-Mistek 6-0 Velke Mezirici 2-0 Bại Tài Chẵn
INT CF 2017-11-23 20:30 Velke Mezirici 6-3 2-1 Thắng Tài Lẻ
CZE CFL 2017-11-12 17:15 Velke Mezirici 1-2 0-1 Bại 1.5/2 Thua kèo Xỉu Lẻ
CZE CFL 2017-11-08 21:00 6-0 Velke Mezirici 5-0 Bại Tài Chẵn
CZE CFL 2017-11-04 17:30 2-0 Velke Mezirici 0-0 Bại Xỉu Chẵn
CZE CFL 2017-10-29 17:35 Velke Mezirici 1-2 SK Prostejov 1-1 Bại Tài Lẻ
CZE CFL 2017-10-21 20:30 1-3 Velke Mezirici 0-1 Thắng Tài Chẵn
CZE CFL 2017-10-13 23:59 1-2 Velke Mezirici 1-2 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
CZE CFL 2017-10-08 16:15 Velke Mezirici 2-2 1-0 Hòa Tài Chẵn
CZE CFL 2017-09-30 21:00 0-5 Velke Mezirici 0-3 Thắng Tài Lẻ
CZE CFL 2017-09-24 16:15 Velke Mezirici 3-2 3-1 Thắng 1.5 Thua kèo Tài Lẻ
CZE CFL 2017-09-17 16:15 1-3 Velke Mezirici 1-1 Thắng Tài Chẵn
CZE CFL 2017-09-10 16:15 Velke Mezirici 1-1 1-1 Hòa 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
CZE CFL 2017-09-02 22:00 0-1 Velke Mezirici 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
CZE CFL 2017-08-25 23:59 Velke Mezirici 6-1 1-1 Thắng Tài Lẻ
CZE CFL 2017-08-19 22:30 2-3 Velke Mezirici 1-2 Thắng Tài Lẻ
CZE CFL 2017-08-13 16:15 Velke Mezirici 6-1 3-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
CZE CFL 2017-08-05 21:00 1-3 Velke Mezirici 1-0 Thắng Tài Chẵn
CZEC 2017-07-22 23:00 1-0 Velke Mezirici 1-0 Bại Xỉu Lẻ
INT CF 2017-07-19 23:00 Velke Mezirici 1-2 0-0 Bại Tài Lẻ
CZE CFL 2017-06-02 23:00 4-1 Velke Mezirici 3-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
CZE CFL 2017-05-31 23:59 1-2 Velke Mezirici 0-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
CZE CFL 2017-05-28 16:15 Velke Mezirici 2-4 1-4 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
CZE CFL 2017-05-20 23:00 0-2 Velke Mezirici 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
CZE CFL 2017-05-14 16:15 Velke Mezirici 2-2 0-1 Hòa 0.5/1 Thua kèo Tài Chẵn
CZE CFL 2017-05-06 16:30 4-1 Velke Mezirici 3-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
CZE CFL 2017-05-03 23:00 Velke Mezirici 1-2 0-1 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
CZE CFL 2017-04-30 16:15 Velke Mezirici 4-0 0-0 Thắng Tài Chẵn
CZE CFL 2017-04-23 16:15 5-3 Velke Mezirici 3-2 Bại 0.5 Thua kèo Tài Chẵn
CZE CFL 2017-04-16 16:15 Velke Mezirici 2-0 1-0 Thắng Xỉu Chẵn
CZE CFL 2017-04-08 21:30 1-1 Velke Mezirici 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
CZE CFL 2017-04-02 16:15 Velke Mezirici 4-2 4-0 Thắng Tài Chẵn
CZE CFL 2017-03-25 22:00 3-0 Velke Mezirici 1-0 Bại Tài Lẻ
CZE CFL 2017-03-19 17:15 Velke Mezirici 1-4 1-2 Bại Tài Lẻ
CZE CFL 2016-11-12 20:00 1-2 Velke Mezirici 1-1 Thắng Tài Lẻ
CZE CFL 2016-11-06 17:15 Velke Mezirici 2-1 2-1 Thắng Tài Lẻ
CZE CFL 2016-10-30 17:15 Velke Mezirici 4-4 2-3 Hòa Tài Chẵn
CZE CFL 2016-10-22 20:30 0-2 Velke Mezirici 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
CZE CFL 2016-10-16 16:15 Velke Mezirici 5-1 2-1 Thắng Tài Chẵn
CZE CFL 2016-10-08 20:30 4-2 Velke Mezirici 3-1 Bại Tài Chẵn
CZE CFL 2016-10-02 16:15 Velke Mezirici 7-0 3-0 Thắng Tài Lẻ
CZE CFL 2016-09-24 21:00 3-0 Velke Mezirici 2-0 Bại Tài Lẻ
CZEC 2016-09-21 22:30 Velke Mezirici 1-2 0-0 Bại Tài Lẻ
CZE CFL 2016-09-18 16:15 Velke Mezirici 3-0 1-0 Thắng Tài Lẻ
CZE CFL 2016-09-10 21:30 2-2 Velke Mezirici 1-0 Hòa Tài Chẵn
CZE CFL 2016-09-07 23:00 1-0 Velke Mezirici 0-0 Bại Xỉu Lẻ
CZE CFL 2016-09-04 16:15 Velke Mezirici 3-1 2-0 Thắng Tài Chẵn
CZE CFL 2016-08-28 22:30 3-1 Velke Mezirici 2-0 Bại Tài Chẵn
CZE CFL 2016-08-21 16:15 Velke Mezirici 5-4 3-3 Thắng Tài Lẻ
CZEC 2016-08-17 23:00 Velke Mezirici 2-1 2-0 Thắng Tài Lẻ
CZE CFL 2016-08-14 16:15 4-2 Velke Mezirici 1-1 Bại Tài Chẵn
CZE CFL 2016-08-07 16:15 Velke Mezirici 4-3 3-2 Thắng Tài Lẻ
CZEC 2016-07-29 23:30 1-2 Velke Mezirici 0-1 Thắng Tài Lẻ
CZEC 2016-07-23 23:30 3-0 Velke Mezirici 2-0 Bại Tài Lẻ
CZE CFL 2016-06-03 22:30 1-0 Velke Mezirici 1-0 Bại Xỉu Lẻ
CZE CFL 2016-06-01 23:00 Velke Mezirici 1-2 0-1 Bại Tài Lẻ
CZE CFL 2016-05-29 22:30 2-1 Velke Mezirici 0-0 Bại Tài Lẻ
CZE CFL 2016-05-22 16:15 Velke Mezirici 7-2 3-0 Thắng Tài Lẻ

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
TIP CUP 2018-01-14 18:00 Velke Mezirici 3-7 Poprad 1-3 Thắng *2 Thắng kèo Tài Chẵn
TIP CUP 2018-01-13 20:00 Poprad 0-3 Frydek-Mistek 0-2 Bại 0 Thua kèo Tài Lẻ
SVK D2 2017-11-17 20:00 0-1 Poprad 0-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
SVK D2 2017-11-11 20:30 Poprad 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
SVK D2 2017-11-04 20:30 Poprad 1-1 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
SVK D2 2017-10-28 20:00 3-0 Poprad 1-0 Bại Tài Lẻ
SVK D2 2017-10-21 21:00 Poprad 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
SVK Cup 2017-10-17 22:00 Poprad 1-0 1-0 Thắng 1 Hòa Xỉu Lẻ
SVK D2 2017-10-14 21:00 0-2 Poprad 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
SVK D2 2017-10-07 21:30 0-4 Poprad 0-2 Thắng Tài Chẵn
SVK D2 2017-10-01 21:30 3-2 Poprad 2-1 Bại Tài Lẻ
SVK Cup 2017-09-27 22:00 0-3 Poprad 0-0 Thắng Tài Lẻ
SVK D2 2017-09-24 01:00 Poprad 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
SVK D2 2017-09-17 16:30 0-6 Poprad 0-3 Thắng Tài Chẵn
SVK Cup 2017-09-13 22:00 0-5 Poprad 0-2 Thắng Tài Lẻ
SVK D2 2017-09-09 22:30 3-2 Poprad 2-0 Bại Tài Lẻ
SVK D2 2017-09-03 01:00 Poprad 3-1 3-1 Thắng Tài Chẵn
SVK D2 2017-08-25 23:59 0-0 Poprad 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
SVK D2 2017-08-20 01:00 Poprad 1-1 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
SVK D2 2017-08-12 23:00 1-0 Poprad 1-0 Bại Xỉu Lẻ
SVK Cup 2017-08-09 22:30 1-7 Poprad 0-5 Thắng Tài Chẵn
SVK D2 2017-08-06 01:00 Poprad 2-0 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
SVK D2 2017-07-30 23:00 0-2 Poprad 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
INT CF 2017-07-22 16:30 Poprad 3-2 1-0 Thắng Tài Lẻ
INT CF 2017-07-15 20:00 2-2 Poprad 1-1 Hòa Tài Chẵn
INT CF 2017-07-15 16:15 5-1 Poprad 1-0 Bại Tài Chẵn
INT CF 2017-07-13 21:00 3-2 Poprad 2-1 Bại Tài Lẻ
INT CF 2017-07-11 23:00 1-0 Poprad 0-0 Bại Xỉu Lẻ
INT CF 2017-07-08 16:30 Poprad 4-2 1-0 Thắng Tài Chẵn
INT CF 2017-07-04 23:00 1-3 Poprad 0-1 Thắng Tài Chẵn
INT CF 2017-07-01 16:30 2-3 Poprad 2-1 Thắng Tài Lẻ
SVK D2 2017-06-10 23:00 0-2 Poprad 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
SVK D2 2017-06-03 23:00 Poprad 4-1 3-0 Thắng Tài Lẻ
SVK D2 2017-05-28 23:00 3-2 Poprad 2-2 Bại Tài Lẻ
SVK D2 2017-05-20 23:00 Poprad 11-0 3-0 Thắng Tài Lẻ
SVK D2 2017-05-13 23:00 Poprad 6-1 3-1 Thắng Tài Lẻ
SVK D2 2017-05-07 23:00 Poprad 6-1 3-0 Thắng Tài Lẻ
SVK D2 2017-04-29 22:30 1-4 Poprad 0-2 Thắng Tài Lẻ
SVK D2 2017-04-22 22:30 1-3 Poprad 1-0 Thắng Tài Chẵn
SVK D2 2017-04-15 22:00 1-2 Poprad 0-1 Thắng Tài Lẻ
SVK Cup 2017-04-12 23:00 2-0 Poprad 1-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
SVK D2 2017-04-08 22:00 Poprad 2-0 1-0 Thắng Xỉu Chẵn
SVK Cup 2017-04-05 23:00 Poprad 1-0 0-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
SVK D2 2017-04-01 22:00 Poprad 4-0 2-0 Thắng Tài Chẵn
SVK D2 2017-03-26 21:30 0-0 Poprad 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
SVK D2 2017-03-19 22:30 Poprad 4-1 2-1 Thắng Tài Lẻ
SVK Cup 2017-03-08 01:00 0-1 Poprad 0-1 Thắng Xỉu Lẻ
INT CF 2017-02-01 22:00 8-0 Poprad 4-0 Bại Tài Chẵn
TIP CUP 2017-01-29 18:00 2-0 Poprad 2-0 Bại Xỉu Chẵn
TIP CUP 2017-01-28 20:30 2-1 Poprad 0-0 Bại Tài Lẻ
TIP CUP 2017-01-21 18:00 Frydek-Mistek 1-2 Poprad 0-2 Thắng Tài Lẻ
TIP CUP 2017-01-20 20:00 Poprad 2-1 2-1 Thắng Tài Lẻ
TIP CUP 2017-01-07 20:00 2-4 Poprad 1-2 Thắng Tài Chẵn
SVK D2 2016-11-20 20:00 2-1 Poprad 2-0 Bại Tài Lẻ
SVK D2 2016-11-12 21:00 Poprad 2-3 2-1 Bại Tài Lẻ
SVK D2 2016-11-05 21:00 0-2 Poprad 0-1 Thắng Xỉu Chẵn
SVK D2 2016-10-29 23:30 Poprad 1-2 0-1 Bại Tài Lẻ
SVK D2 2016-10-22 20:30 2-2 Poprad 1-2 Hòa Tài Chẵn
SVK Cup 2016-10-18 21:00 0-3 Poprad 0-1 Thắng Tài Lẻ
SVK D2 2016-10-15 23:59 Poprad 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
SVK D2 2016-10-08 21:00 0-0 Poprad 0-0 Hòa Xỉu Chẵn