Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
AFC Cup 2018-03-13 19:30 Global FC 2-1 YANGON Utd. 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC Cup 2018-03-07 17:00 YANGON Utd. 3-0 Global FC 1-0 Bại 0.5 Thua kèo Hòa Lẻ
AFC Cup 2018-02-27 19:30 Global FC 1-1 Bali Utd. 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
AFC Cup 2018-02-10 17:30 Thanh Hóa 1-0 Global FC 0-0 Bại Xỉu Lẻ
SIN CUP 2017-11-25 20:00 1-1 Global FC 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
SIN CUP 2017-09-30 19:30 1-2 Global FC 1-1 Thắng Tài Lẻ
SIN CUP 2017-09-27 19:30 Global FC 2-2 1-1 Hòa Tài Chẵn
SIN CUP 2017-08-11 19:30 Global FC 1-2 1-1 Bại Tài Lẻ
SIN CUP 2017-08-08 19:30 1-3 Global FC 0-2 Thắng Tài Chẵn
SIN CUP 2017-06-21 20:30 4-4 Global FC 2-2 Hòa Tài Chẵn
AFC Cup 2017-05-30 20:30 3-2 Global FC 1-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
AFC Cup 2017-05-16 19:30 Global FC 2-2 1-1 Hòa 0.5 Thua kèo Tài Chẵn
AFC Cup 2017-05-03 20:35 Global FC 3-1 2-0 Thắng 2.5 Thua kèo Hòa Chẵn
AFC Cup 2017-04-19 17:00 2-4 Global FC 1-0 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AFC Cup 2017-04-05 19:30 Global FC 3-2 3-0 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC Cup 2017-03-14 20:45 4-0 Global FC 2-0 Bại 1 Thua kèo Tài Chẵn
AFC Cup 2017-03-07 19:00 0-2 Global FC 0-1 Thắng *1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AFC Cup 2017-02-21 19:30 Global FC 1-0 1-0 Thắng 1/1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
AFC CL 2017-01-31 17:00 6-0 Global FC 4-0 Bại Tài Chẵn
AFC CL 2017-01-24 19:30 Global FC 2-0 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
INT CF 2016-07-17 16:20 3-3 Global FC 1-2 Hòa Tài Chẵn
INT CF 2016-07-14 13:50 0-12 Global FC 0-5 Thắng Tài Chẵn
INT CF 2016-07-05 16:00 Global FC 8-0 3-0 Thắng Tài Chẵn
SIN CUP 2016-07-02 20:00 Global FC 1-2 1-1 Bại Tài Lẻ
SIN CUP 2016-06-29 20:00 3-1 Global FC 1-1 Bại Tài Chẵn
INT CF 2016-06-25 13:55 0-2 Global FC 0-1 Thắng Xỉu Chẵn
INT CF 2016-06-09 16:00 Global FC 4-0 2-0 Thắng Tài Chẵn
SIN CUP 2016-05-28 19:30 0-5 Global FC 0-3 Thắng Tài Lẻ
INT CF 2016-02-13 16:00 Global FC 2-1 0-1 Thắng Tài Lẻ
SIN CUP 2015-11-27 17:00 3-1 Global FC 2-0 Bại Tài Chẵn
SIN CUP 2015-11-24 19:30 2-1 Global FC 1-0 Bại Tài Lẻ
SIN CUP 2015-10-02 19:30 Global FC 0-1 0-0 Bại Xỉu Lẻ
SIN CUP 2015-08-16 19:30 1-2 Global FC 0-1 Thắng Tài Lẻ
SIN CUP 2015-08-13 19:30 Global FC 0-1 0-0 Bại Xỉu Lẻ
SIN CUP 2015-05-27 19:30 1-1 Global FC 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
AFC Cup 2015-05-13 19:00 Global FC 0-0 0-0 Hòa *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AFC Cup 2015-04-29 20:00 3-0 Global FC 1-0 Bại 2/2.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
AFC Cup 2015-04-15 20:00 Global FC 4-1 2-1 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC Cup 2015-03-18 17:30 2-0 Global FC 0-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
AFC Cup 2015-03-11 20:45 0-0 Global FC 0-0 Hòa 1.5/2 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AFC Cup 2015-02-25 20:00 Global FC 1-6 0-3 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT CF 2015-01-31 19:00 Global FC 0-2 0-1 Bại Xỉu Chẵn
INT CF 2015-01-29 19:20 Global FC 1-1 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
INT CF 2014-08-27 20:10 3-1 Global FC 1-0 Bại Tài Chẵn
INT CF 2014-07-26 18:55 Global FC 3-1 1-0 Thắng Tài Chẵn
SIN CUP 2014-05-31 19:30 Global FC 0-7 0-0 Bại Tài Lẻ
SIN CUP 2013-11-07 19:30 1-0 Global FC 0-0 Bại Xỉu Lẻ
SIN CUP 2013-10-04 19:30 Global FC 1-2 0-1 Bại Tài Lẻ
SIN CUP 2013-10-01 19:30 2-2 Global FC 1-1 Hòa Tài Chẵn
INT CF 2013-09-10 21:20 1-2 Global FC 0-0 Thắng Tài Lẻ
SIN CUP 2013-07-27 20:00 4-4 Global FC 0-3 Hòa Tài Chẵn
SIN CUP 2013-07-24 20:00 Global FC 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
SIN CUP 2013-06-01 19:30 0-2 Global FC 0-2 Thắng Xỉu Chẵn
AFC PC 2013-05-12 19:30 Global FC 1-6 1-2 Bại Tài Lẻ
AFC PC 2013-05-10 19:30 Global FC 0-2 0-1 Bại Xỉu Chẵn
AFC PC 2013-05-08 19:30 Global FC 5-0 4-0 Thắng Tài Lẻ

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
AFC Cup 2018-03-13 19:30 Global FC 2-1 YANGON Utd. 0-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
AFC Cup 2018-03-07 17:00 YANGON Utd. 3-0 Global FC 1-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Hòa Lẻ
MYA D1 2018-03-03 17:30 1-0 YANGON Utd. 0-0 Bại *0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
AFC Cup 2018-02-27 17:00 YANGON Utd. 2-1 Thanh Hóa 0-1 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
MYA D1 2018-02-23 17:00 YANGON Utd. 1-0 1-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
MYA D1 2018-02-18 17:00 YANGON Utd. 6-0 1-0 Thắng Tài Chẵn
AFC Cup 2018-02-13 15:30 Bali Utd. 1-3 YANGON Utd. 1-3 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
MYA D1 2018-02-09 17:00 YANGON Utd. 3-1 2-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
MYA D1 2018-02-03 17:00 2-2 YANGON Utd. 2-1 Hòa Tài Chẵn
MYA D1 2018-01-28 17:00 1-3 YANGON Utd. 0-2 Thắng Tài Chẵn
MYA D1 2018-01-20 17:00 YANGON Utd. 2-0 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
MYA D1 2018-01-14 17:00 1-2 YANGON Utd. 0-1 Thắng Tài Lẻ
MYA D1 2017-10-29 16:30 YANGON Utd. 7-0 3-0 Thắng Tài Lẻ
MYA D1 2017-10-22 17:00 YANGON Utd. 3-0 0-0 Thắng Tài Lẻ
MYA D1 2017-10-15 17:00 YANGON Utd. 4-0 1-0 Thắng Tài Chẵn
MYA D1 2017-09-24 17:00 0-0 YANGON Utd. 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
MYA D1 2017-09-17 17:00 YANGON Utd. 1-0 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
MYA D1 2017-09-10 17:00 YANGON Utd. 2-0 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
MYA D1 2017-06-01 17:30 2-1 YANGON Utd. 0-0 Bại Tài Lẻ
MYA D1 2017-05-27 17:30 3-0 YANGON Utd. 1-0 Bại Tài Lẻ
MYA D1 2017-05-21 17:00 0-0 YANGON Utd. 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
MYA D1 2017-05-14 17:00 YANGON Utd. 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
MYA D1 2017-05-07 17:00 1-1 YANGON Utd. 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
MYA D1 2017-04-08 17:00 2-3 YANGON Utd. 1-2 Thắng Tài Lẻ
MYA D1 2017-04-01 17:00 YANGON Utd. 2-1 0-0 Thắng Tài Lẻ
MYA D1 2017-03-12 17:30 1-2 YANGON Utd. 0-2 Thắng Tài Lẻ
MYA D1 2017-03-04 17:00 YANGON Utd. 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
MYA D1 2017-02-25 17:00 0-3 YANGON Utd. 0-1 Thắng Tài Lẻ
MYA D1 2017-02-19 17:30 0-2 YANGON Utd. 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
MYA D1 2017-02-11 17:00 1-3 YANGON Utd. 0-2 Thắng Tài Chẵn
MYA D1 2017-02-05 17:00 YANGON Utd. 2-0 2-0 Thắng Xỉu Chẵn
MYA D1 2017-01-28 17:00 YANGON Utd. 2-0 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
MYA D1 2017-01-23 17:00 0-0 YANGON Utd. 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
MYA D1 2017-01-15 17:00 YANGON Utd. 5-0 3-0 Thắng Tài Lẻ
INT CF 2016-07-17 17:30 0-0 YANGON Utd. 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT CF 2016-07-09 17:00 YANGON Utd. 6-2 3-2 Thắng Tài Chẵn
AFC Cup 2016-05-11 21:00 YANGON Utd. 3-2 1-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC Cup 2016-04-27 20:00 2-1 YANGON Utd. 1-1 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
AFC Cup 2016-04-13 17:30 YANGON Utd. 1-1 1-1 Hòa *0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2016-04-07 17:30 YANGON Utd. 2-0 1-0 Thắng Xỉu Chẵn
AFC Cup 2016-03-16 21:30 3-2 YANGON Utd. 2-1 Bại 1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC Cup 2016-03-09 19:00 1-1 YANGON Utd. 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
AFC Cup 2016-02-24 17:30 YANGON Utd. 2-1 1-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2016-02-15 17:30 0-3 YANGON Utd. 0-1 Thắng Tài Lẻ
AFC CL 2016-02-02 20:00 2-2 YANGON Utd. 0-1 Hòa 1.5/2 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2016-01-17 17:30 2-1 YANGON Utd. 1-0 Bại Xỉu Lẻ
AFC Cup 2014-05-13 14:30 9-2 YANGON Utd. 6-2 Bại 1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ
AFC Cup 2014-04-22 20:00 YANGON Utd. 1-4 0-2 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
AFC Cup 2014-04-08 20:45 2-3 YANGON Utd. 0-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC Cup 2014-04-02 20:30 5-3 YANGON Utd. 3-2 Bại 0 Thua kèo Tài Chẵn
AFC Cup 2014-03-18 17:30 YANGON Utd. 2-0 1-0 Thắng *0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AFC Cup 2014-03-12 18:00 3-2 YANGON Utd. 3-1 Bại 1/1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC Cup 2014-02-26 17:30 YANGON Utd. 5-3 3-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AFC Cup 2013-05-15 20:30 5-1 YANGON Utd. 2-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Chẵn
AFC Cup 2013-05-01 19:00 YANGON Utd. 2-0 0-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AFC Cup 2013-04-24 16:00 1-7 YANGON Utd. 0-3 Thắng *1/1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AFC Cup 2013-04-09 19:00 3-1 YANGON Utd. 3-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Chẵn
AFC Cup 2013-04-03 19:30 YANGON Utd. 2-0 2-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AFC Cup 2013-03-12 20:00 1-3 YANGON Utd. 1-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AFC Cup 2013-02-26 19:30 YANGON Utd. 3-0 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC Cup 2012-05-08 17:00 YANGON Utd. 1-2 0-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ