Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
AFC Cup 2018-03-13 19:00 Thanh Hóa 0-0 Bali Utd. 0-0 Hòa 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
AFC Cup 2018-03-07 15:30 Bali Utd. 3-1 Thanh Hóa 0-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
AFC Cup 2018-02-27 17:00 YANGON Utd. 2-1 Thanh Hóa 0-1 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
AFC Cup 2018-02-10 17:30 Thanh Hóa 1-0 Global FC 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
AFC CL 2018-01-30 18:30 5-1 Thanh Hóa 2-0 Bại Tài Chẵn
AFC CL 2018-01-23 20:00 2-4 Thanh Hóa 1-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
V League 2017-11-25 18:00 0-1 Thanh Hóa 0-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
V League 2017-11-19 18:00 Thanh Hóa 2-0 1-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
V League 2017-11-03 18:00 Thanh Hóa 1-1 1-0 Hòa 1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
V League 2017-10-28 18:30 0-2 Thanh Hóa 0-1 Thắng *1/1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
V League 2017-10-22 18:00 4-3 Thanh Hóa 1-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
V League 2017-10-15 18:00 Thanh Hóa 3-3 2-1 Hòa 0.5 Thua kèo Tài Chẵn
V League 2017-09-30 18:00 Thanh Hóa 1-1 1-1 Hòa 1 Thua kèo Xỉu Chẵn
V League 2017-09-24 18:00 1-4 Thanh Hóa 1-2 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
V League 2017-09-17 18:00 Thanh Hóa 2-3 1-1 Bại Tài Lẻ
V League 2017-09-10 19:00 2-0 Thanh Hóa 0-0 Bại Xỉu Chẵn
V League 2017-07-02 18:00 Thanh Hóa 5-3 2-2 Thắng 1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
V League 2017-06-28 18:30 0-0 Thanh Hóa 0-0 Hòa *0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
V League 2017-06-24 18:00 Thanh Hóa 3-2 1-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
V League 2017-06-09 18:00 Thanh Hóa 1-0 0-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
VIE Cup 2017-06-03 18:00 5-1 Thanh Hóa 2-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
V League 2017-04-15 18:00 Thanh Hóa 1-1 1-1 Hòa 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
V League 2017-04-08 18:00 2-3 Thanh Hóa 1-0 Thắng Tài Lẻ
V League 2017-03-19 18:30 2-1 Thanh Hóa 0-1 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
V League 2017-03-12 18:00 0-0 Thanh Hóa 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
V League 2017-03-04 17:00 Thanh Hóa 1-0 1-0 Thắng 1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
V League 2017-02-25 18:00 1-1 Thanh Hóa 0-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
V League 2017-02-18 18:00 0-0 Thanh Hóa 0-0 Hòa 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
V League 2017-02-11 17:00 Thanh Hóa 1-0 0-0 Thắng 1/1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
V League 2017-01-22 19:00 2-2 Thanh Hóa 2-0 Hòa 0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
V League 2017-01-18 17:00 Thanh Hóa 2-1 0-0 Thắng 1 Hòa Xỉu Lẻ
V League 2017-01-14 18:05 0-2 Thanh Hóa 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
V League 2017-01-08 17:05 Thanh Hóa 2-0 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2016-12-15 17:00 Thanh Hóa 2-2 1-1 Hòa Tài Chẵn
INT CF 2016-12-12 17:00 Thanh Hóa 4-2 1-2 Thắng 0 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2016-12-09 17:00 Thanh Hóa 0-0 0-0 Hòa 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2016-12-05 17:15 Thanh Hóa 1-3 1-0 Bại Tài Chẵn
V League 2016-09-18 17:30 2-0 Thanh Hóa 1-0 Bại Xỉu Chẵn
V League 2016-09-11 18:00 Thanh Hóa 2-1 1-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
V League 2016-09-04 18:00 Thanh Hóa 2-2 1-0 Hòa 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
V League 2016-08-27 17:30 2-4 Thanh Hóa 1-2 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
V League 2016-08-21 18:00 1-1 Thanh Hóa 0-0 Hòa 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
V League 2016-08-17 19:00 Thanh Hóa 2-2 1-0 Hòa Tài Chẵn
V League 2016-08-13 18:30 1-0 Thanh Hóa 1-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
V League 2016-08-07 18:00 3-1 Thanh Hóa 1-0 Bại *0.5 Thua kèo Tài Chẵn
V League 2016-07-30 19:00 Thanh Hóa 3-2 1-1 Thắng 1 Hòa Tài Lẻ
V League 2016-07-24 19:00 Thanh Hóa 2-2 1-1 Hòa 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
V League 2016-07-16 18:00 0-1 Thanh Hóa 0-0 Thắng *0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
V League 2016-07-10 19:00 Thanh Hóa 4-4 2-2 Hòa 0.5/1 Thua kèo Tài Chẵn
V League 2016-07-03 17:30 2-1 Thanh Hóa 1-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
V League 2016-06-25 18:00 0-3 Thanh Hóa 0-1 Thắng Tài Lẻ
V League 2016-06-19 19:00 Thanh Hóa 2-1 1-1 Thắng 1.5/2 Thua kèo Xỉu Lẻ
VIE Cup 2016-06-10 19:00 1-0 Thanh Hóa 0-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
V League 2016-05-22 18:00 Thanh Hóa 0-1 0-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
V League 2016-05-18 18:00 Thanh Hóa 4-0 2-0 Thắng 1.5/2 Thắng kèo Tài Chẵn
V League 2016-05-14 18:00 3-1 Thanh Hóa 1-0 Bại Tài Chẵn
V League 2016-05-08 18:00 Thanh Hóa 2-2 0-1 Hòa 1 Thua kèo Tài Chẵn
V League 2016-05-01 18:00 Thanh Hóa 2-1 1-0 Thắng 1/1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
V League 2016-04-23 18:00 5-2 Thanh Hóa 2-1 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
V League 2016-04-17 18:00 Thanh Hóa 3-1 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
V League 2016-04-10 17:30 2-0 Thanh Hóa 1-0 Bại *0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
AFC Cup 2018-03-13 19:00 Thanh Hóa 0-0 Bali Utd. 0-0 Hòa 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AFC Cup 2018-03-07 15:30 Bali Utd. 3-1 Thanh Hóa 0-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AFC Cup 2018-02-27 19:30 Global FC 1-1 Bali Utd. 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT CF 2018-02-17 20:55 3-0 Bali Utd. 2-0 Bại 0 Thua kèo Tài Lẻ
IDN C 2018-02-14 20:30 Bali Utd. 1-0 0-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AFC Cup 2018-02-13 15:30 Bali Utd. 1-3 YANGON Utd. 1-3 Bại 1/1.5 Thua kèo Tài Chẵn
IDN C 2018-02-11 20:30 0-0 Bali Utd. 0-0 Hòa 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
IDN C 2018-02-03 20:35 Bali Utd. 2-2 1-2 Hòa 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
IDN C 2018-01-29 20:30 Bali Utd. 3-2 2-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
IDN C 2018-01-24 16:30 2-3 Bali Utd. 1-2 Thắng *2 Thua kèo Tài Lẻ
AFC CL 2018-01-23 20:00 0-0 Bali Utd. 0-0 Hòa 1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
IDN C 2018-01-19 16:30 Bali Utd. 3-2 0-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC CL 2018-01-16 20:30 Bali Utd. 3-1 1-1 Thắng Tài Chẵn
IDN ISL 2017-11-12 19:30 Bali Utd. 3-0 1-0 Thắng Tài Lẻ
IDN ISL 2017-11-06 19:30 0-1 Bali Utd. 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
IDN ISL 2017-10-30 19:30 Bali Utd. 3-2 3-0 Thắng Tài Lẻ
IDN ISL 2017-10-25 16:00 1-1 Bali Utd. 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
IDN ISL 2017-10-20 19:30 Bali Utd. 2-1 2-1 Thắng Tài Lẻ
IDN ISL 2017-10-16 19:30 3-2 Bali Utd. 1-0 Bại Tài Lẻ
IDN ISL 2017-10-08 19:30 Bali Utd. 6-1 2-1 Thắng Tài Lẻ
IDN ISL 2017-09-29 19:30 3-2 Bali Utd. 1-2 Bại Tài Lẻ
IDN ISL 2017-09-25 19:35 Bali Utd. 2-0 1-0 Thắng Xỉu Chẵn
IDN ISL 2017-09-21 16:05 0-0 Bali Utd. 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IDN ISL 2017-09-15 19:30 Bali Utd. 2-1 2-0 Thắng Tài Lẻ
IDN ISL 2017-09-11 19:30 0-0 Bali Utd. 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IDN ISL 2017-09-03 19:30 Bali Utd. 5-1 0-0 Thắng Tài Chẵn
IDN ISL 2017-08-27 16:00 Bali Utd. 6-1 3-0 Thắng Tài Lẻ
IDN ISL 2017-08-24 19:50 1-3 Bali Utd. 1-0 Thắng Tài Chẵn
IDN ISL 2017-08-13 19:30 Bali Utd. 5-2 3-1 Thắng Tài Lẻ
IDN ISL 2017-08-09 14:30 3-1 Bali Utd. 2-0 Bại Tài Chẵn
IDN ISL 2017-07-31 19:30 1-3 Bali Utd. 0-1 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
IDN ISL 2017-07-23 19:30 Bali Utd. 3-0 0-0 Thắng Tài Lẻ
IDN ISL 2017-07-19 19:30 2-2 Bali Utd. 1-1 Hòa Tài Chẵn
IDN ISL 2017-07-14 16:00 Bali Utd. 5-0 1-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
IDN ISL 2017-07-10 19:30 3-4 Bali Utd. 1-3 Thắng Tài Lẻ
IDN ISL 2017-07-05 16:00 Bali Utd. 2-0 0-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
IDN ISL 2017-06-17 21:30 2-0 Bali Utd. 1-0 Bại 1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
IDN ISL 2017-06-09 21:30 Bali Utd. 1-3 0-1 Bại Tài Chẵn
IDN ISL 2017-06-04 20:15 1-3 Bali Utd. 0-2 Thắng Tài Chẵn
IDN ISL 2017-05-31 21:30 Bali Utd. 1-0 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
IDN ISL 2017-05-21 19:30 0-0 Bali Utd. 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IDN ISL 2017-05-14 19:30 Bali Utd. 3-0 2-0 Thắng Tài Lẻ
IDN ISL 2017-05-10 19:30 2-1 Bali Utd. 0-1 Bại Tài Lẻ
IDN ISL 2017-05-04 16:00 Bali Utd. 2-0 1-0 Thắng Xỉu Chẵn
IDN ISL 2017-04-30 16:00 0-1 Bali Utd. 0-1 Thắng Xỉu Lẻ
IDN ISL 2017-04-23 16:00 Bali Utd. 1-2 1-2 Bại Tài Lẻ
IDN ISL 2017-04-16 16:00 2-0 Bali Utd. 1-0 Bại Xỉu Chẵn
INT CF 2017-04-08 17:30 1-2 Bali Utd. 0-1 Thắng Tài Lẻ
IDN C 2017-02-18 16:00 2-1 Bali Utd. 1-1 Bại Tài Lẻ
IDN C 2017-02-13 19:30 Bali Utd. 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IDN C 2017-02-07 19:30 Bali Utd. 2-2 2-1 Hòa Tài Chẵn
IDN SC 2016-12-17 19:30 Bali Utd. 1-1 1-1 Hòa Xỉu Chẵn
IDN SC 2016-12-11 19:30 2-1 Bali Utd. 1-0 Bại Tài Lẻ
IDN SC 2016-12-06 15:00 Bali Utd. 0-2 0-1 Bại Xỉu Chẵn
IDN SC 2016-12-03 19:45 Bali Utd. 2-2 1-0 Hòa Tài Chẵn
IDN SC 2016-11-27 17:15 0-1 Bali Utd. 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
IDN SC 2016-11-20 17:00 2-4 Bali Utd. 1-2 Thắng Tài Chẵn
IDN SC 2016-11-14 17:00 3-1 Bali Utd. 1-1 Bại Tài Chẵn
IDN SC 2016-11-07 20:00 Bali Utd. 3-2 2-0 Thắng Tài Lẻ
IDN SC 2016-10-29 17:00 Bali Utd. 2-2 2-1 Hòa Tài Chẵn
IDN SC 2016-10-22 15:00 2-0 Bali Utd. 1-0 Bại Xỉu Chẵn