Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
AFC Cup 2018-02-13 15:30 Bali Utd. 1-3 YANGON Utd. 1-3 Bại 1/1.5 Thua kèo Tài Chẵn
IDN C 2018-02-11 20:30 0-0 Bali Utd. 0-0 Hòa 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
IDN C 2018-02-03 20:35 Bali Utd. 2-2 1-2 Hòa 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
IDN C 2018-01-29 20:30 Bali Utd. 3-2 2-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
IDN C 2018-01-24 16:30 2-3 Bali Utd. 1-2 Thắng *2 Thua kèo Tài Lẻ
AFC CL 2018-01-23 20:00 0-0 Bali Utd. 0-0 Hòa 1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
IDN C 2018-01-19 16:30 Bali Utd. 3-2 0-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC CL 2018-01-16 20:30 Bali Utd. 3-1 1-1 Thắng Tài Chẵn
IDN ISL 2017-11-12 19:30 Bali Utd. 3-0 1-0 Thắng Tài Lẻ
IDN ISL 2017-11-06 19:30 0-1 Bali Utd. 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
IDN ISL 2017-10-30 19:30 Bali Utd. 3-2 3-0 Thắng Tài Lẻ
IDN ISL 2017-10-25 16:00 1-1 Bali Utd. 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
IDN ISL 2017-10-20 19:30 Bali Utd. 2-1 2-1 Thắng Tài Lẻ
IDN ISL 2017-10-16 19:30 3-2 Bali Utd. 1-0 Bại Tài Lẻ
IDN ISL 2017-10-08 19:30 Bali Utd. 6-1 2-1 Thắng Tài Lẻ
IDN ISL 2017-09-29 19:30 3-2 Bali Utd. 1-2 Bại Tài Lẻ
IDN ISL 2017-09-25 19:35 Bali Utd. 2-0 1-0 Thắng Xỉu Chẵn
IDN ISL 2017-09-21 16:05 0-0 Bali Utd. 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IDN ISL 2017-09-15 19:30 Bali Utd. 2-1 2-0 Thắng Tài Lẻ
IDN ISL 2017-09-11 19:30 0-0 Bali Utd. 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IDN ISL 2017-09-03 19:30 Bali Utd. 5-1 0-0 Thắng Tài Chẵn
IDN ISL 2017-08-27 16:00 Bali Utd. 6-1 3-0 Thắng Tài Lẻ
IDN ISL 2017-08-24 19:50 1-3 Bali Utd. 1-0 Thắng Tài Chẵn
IDN ISL 2017-08-13 19:30 Bali Utd. 5-2 3-1 Thắng Tài Lẻ
IDN ISL 2017-08-09 14:30 3-1 Bali Utd. 2-0 Bại Tài Chẵn
IDN ISL 2017-07-31 19:30 1-3 Bali Utd. 0-1 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
IDN ISL 2017-07-23 19:30 Bali Utd. 3-0 0-0 Thắng Tài Lẻ
IDN ISL 2017-07-19 19:30 2-2 Bali Utd. 1-1 Hòa Tài Chẵn
IDN ISL 2017-07-14 16:00 Bali Utd. 5-0 1-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
IDN ISL 2017-07-10 19:30 3-4 Bali Utd. 1-3 Thắng Tài Lẻ
IDN ISL 2017-07-05 16:00 Bali Utd. 2-0 0-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
IDN ISL 2017-06-17 21:30 2-0 Bali Utd. 1-0 Bại 1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
IDN ISL 2017-06-09 21:30 Bali Utd. 1-3 0-1 Bại Tài Chẵn
IDN ISL 2017-06-04 20:15 1-3 Bali Utd. 0-2 Thắng Tài Chẵn
IDN ISL 2017-05-31 21:30 Bali Utd. 1-0 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
IDN ISL 2017-05-21 19:30 0-0 Bali Utd. 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IDN ISL 2017-05-14 19:30 Bali Utd. 3-0 2-0 Thắng Tài Lẻ
IDN ISL 2017-05-10 19:30 2-1 Bali Utd. 0-1 Bại Tài Lẻ
IDN ISL 2017-05-04 16:00 Bali Utd. 2-0 1-0 Thắng Xỉu Chẵn
IDN ISL 2017-04-30 16:00 0-1 Bali Utd. 0-1 Thắng Xỉu Lẻ
IDN ISL 2017-04-23 16:00 Bali Utd. 1-2 1-2 Bại Tài Lẻ
IDN ISL 2017-04-16 16:00 2-0 Bali Utd. 1-0 Bại Xỉu Chẵn
INT CF 2017-04-08 17:30 1-2 Bali Utd. 0-1 Thắng Tài Lẻ
IDN C 2017-02-18 16:00 2-1 Bali Utd. 1-1 Bại Tài Lẻ
IDN C 2017-02-13 19:30 Bali Utd. 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IDN C 2017-02-07 19:30 Bali Utd. 2-2 2-1 Hòa Tài Chẵn
IDN SC 2016-12-17 19:30 Bali Utd. 1-1 1-1 Hòa Xỉu Chẵn
IDN SC 2016-12-11 19:30 2-1 Bali Utd. 1-0 Bại Tài Lẻ
IDN SC 2016-12-06 15:00 Bali Utd. 0-2 0-1 Bại Xỉu Chẵn
IDN SC 2016-12-03 19:45 Bali Utd. 2-2 1-0 Hòa Tài Chẵn
IDN SC 2016-11-27 17:15 0-1 Bali Utd. 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
IDN SC 2016-11-20 17:00 2-4 Bali Utd. 1-2 Thắng Tài Chẵn
IDN SC 2016-11-14 17:00 3-1 Bali Utd. 1-1 Bại Tài Chẵn
IDN SC 2016-11-07 20:00 Bali Utd. 3-2 2-0 Thắng Tài Lẻ
IDN SC 2016-10-29 17:00 Bali Utd. 2-2 2-1 Hòa Tài Chẵn
IDN SC 2016-10-22 15:00 2-0 Bali Utd. 1-0 Bại Xỉu Chẵn
IDN SC 2016-10-18 15:00 Bali Utd. 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
IDN SC 2016-10-13 20:55 3-0 Bali Utd. 2-0 Bại Tài Lẻ
IDN SC 2016-10-09 19:00 Bali Utd. 1-2 1-1 Bại Tài Lẻ
IDN SC 2016-10-03 17:00 3-0 Bali Utd. 2-0 Bại Tài Lẻ
IDN SC 2016-09-18 20:00 Bali Utd. 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
AFC Cup 2018-02-13 15:30 Bali Utd. 1-3 YANGON Utd. 1-3 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
MYA D1 2018-02-09 17:00 YANGON Utd. 3-1 2-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
MYA D1 2018-02-03 17:00 2-2 YANGON Utd. 2-1 Hòa Tài Chẵn
MYA D1 2018-01-28 17:00 1-3 YANGON Utd. 0-2 Thắng Tài Chẵn
MYA D1 2018-01-20 17:00 YANGON Utd. 2-0 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
MYA D1 2018-01-14 17:00 1-2 YANGON Utd. 0-1 Thắng Tài Lẻ
MYA D1 2017-10-29 16:30 YANGON Utd. 7-0 3-0 Thắng Tài Lẻ
MYA D1 2017-10-22 17:00 YANGON Utd. 3-0 0-0 Thắng Tài Lẻ
MYA D1 2017-10-15 17:00 YANGON Utd. 4-0 1-0 Thắng Tài Chẵn
MYA D1 2017-09-24 17:00 0-0 YANGON Utd. 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
MYA D1 2017-09-17 17:00 YANGON Utd. 1-0 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
MYA D1 2017-09-10 17:00 YANGON Utd. 2-0 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
MYA D1 2017-06-01 17:30 2-1 YANGON Utd. 0-0 Bại Tài Lẻ
MYA D1 2017-05-27 17:30 3-0 YANGON Utd. 1-0 Bại Tài Lẻ
MYA D1 2017-05-21 17:00 0-0 YANGON Utd. 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
MYA D1 2017-05-14 17:00 YANGON Utd. 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
MYA D1 2017-05-07 17:00 1-1 YANGON Utd. 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
MYA D1 2017-04-08 17:00 2-3 YANGON Utd. 1-2 Thắng Tài Lẻ
MYA D1 2017-04-01 17:00 YANGON Utd. 2-1 0-0 Thắng Tài Lẻ
MYA D1 2017-03-12 17:30 1-2 YANGON Utd. 0-2 Thắng Tài Lẻ
MYA D1 2017-03-04 17:00 YANGON Utd. 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
MYA D1 2017-02-25 17:00 0-3 YANGON Utd. 0-1 Thắng Tài Lẻ
MYA D1 2017-02-19 17:30 0-2 YANGON Utd. 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
MYA D1 2017-02-11 17:00 1-3 YANGON Utd. 0-2 Thắng Tài Chẵn
MYA D1 2017-02-05 17:00 YANGON Utd. 2-0 2-0 Thắng Xỉu Chẵn
MYA D1 2017-01-28 17:00 YANGON Utd. 2-0 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
MYA D1 2017-01-23 17:00 0-0 YANGON Utd. 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
MYA D1 2017-01-15 17:00 YANGON Utd. 5-0 3-0 Thắng Tài Lẻ
INT CF 2016-07-17 17:30 0-0 YANGON Utd. 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT CF 2016-07-09 17:00 YANGON Utd. 6-2 3-2 Thắng Tài Chẵn
AFC Cup 2016-05-11 21:00 YANGON Utd. 3-2 1-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC Cup 2016-04-27 20:00 2-1 YANGON Utd. 1-1 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
AFC Cup 2016-04-13 17:30 YANGON Utd. 1-1 1-1 Hòa *0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2016-04-07 17:30 YANGON Utd. 2-0 1-0 Thắng Xỉu Chẵn
AFC Cup 2016-03-16 21:30 3-2 YANGON Utd. 2-1 Bại 1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC Cup 2016-03-09 19:00 1-1 YANGON Utd. 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
AFC Cup 2016-02-24 17:30 YANGON Utd. 2-1 1-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2016-02-15 17:30 0-3 YANGON Utd. 0-1 Thắng Tài Lẻ
AFC CL 2016-02-02 20:00 2-2 YANGON Utd. 0-1 Hòa 1.5/2 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2016-01-17 17:30 2-1 YANGON Utd. 1-0 Bại Xỉu Lẻ
AFC Cup 2014-05-13 14:30 9-2 YANGON Utd. 6-2 Bại 1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ
AFC Cup 2014-04-22 20:00 YANGON Utd. 1-4 0-2 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
AFC Cup 2014-04-08 20:45 2-3 YANGON Utd. 0-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC Cup 2014-04-02 20:30 5-3 YANGON Utd. 3-2 Bại 0 Thua kèo Tài Chẵn
AFC Cup 2014-03-18 17:30 YANGON Utd. 2-0 1-0 Thắng *0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AFC Cup 2014-03-12 18:00 3-2 YANGON Utd. 3-1 Bại 1/1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC Cup 2014-02-26 17:30 YANGON Utd. 5-3 3-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AFC Cup 2013-05-15 20:30 5-1 YANGON Utd. 2-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Chẵn
AFC Cup 2013-05-01 19:00 YANGON Utd. 2-0 0-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AFC Cup 2013-04-24 16:00 1-7 YANGON Utd. 0-3 Thắng *1/1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AFC Cup 2013-04-09 19:00 3-1 YANGON Utd. 3-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Chẵn
AFC Cup 2013-04-03 19:30 YANGON Utd. 2-0 2-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AFC Cup 2013-03-12 20:00 1-3 YANGON Utd. 1-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AFC Cup 2013-02-26 19:30 YANGON Utd. 3-0 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC Cup 2012-05-08 17:00 YANGON Utd. 1-2 0-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
AFC Cup 2012-04-24 20:00 1-0 YANGON Utd. 0-0 Bại 1.5/2 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AFC Cup 2012-04-11 19:30 3-1 YANGON Utd. 0-1 Bại 1 Thua kèo Tài Chẵn
AFC Cup 2012-04-03 17:00 YANGON Utd. 0-0 0-0 Hòa *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AFC Cup 2012-03-21 20:00 2-1 YANGON Utd. 0-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
AFC Cup 2012-03-07 17:00 YANGON Utd. 1-1 1-0 Hòa Xỉu Chẵn