Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
AFC Cup 2018-02-13 17:30 Shan United 0-1 Home Utd. 0-0 Bại 1/1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
MYA D1 2018-02-09 17:00 Shan United 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
MYA D1 2018-02-04 17:00 Shan United 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
MYA D1 2018-01-28 17:00 Shan United 2-1 1-0 Thắng Tài Lẻ
MYA D1 2018-01-19 17:30 2-3 Shan United 1-1 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC CL 2018-01-16 17:30 Shan United 0-0 Ceres FC 0-0 Hòa *1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
MYA D1 2018-01-12 17:30 0-0 Shan United 0-0 Hòa *0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
MYA D1 2017-10-29 16:30 Shan United 4-0 1-0 Thắng Tài Chẵn
MYA D1 2017-10-22 17:30 2-3 Shan United 0-1 Thắng Tài Lẻ
MYA D1 2017-10-14 17:00 Shan United 1-0 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
MYA D1 2017-09-24 17:00 Shan United 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
MYA D1 2017-09-16 17:00 0-3 Shan United 0-2 Thắng Tài Lẻ
MYA D1 2017-09-10 17:00 1-2 Shan United 0-1 Thắng Tài Lẻ
MYA D1 2017-06-02 17:30 0-3 Shan United 0-1 Thắng Tài Lẻ
MYA D1 2017-05-27 17:00 2-2 Shan United 1-0 Hòa Tài Chẵn
MYA D1 2017-05-21 17:00 Shan United 1-0 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
MYA D1 2017-05-13 17:00 Shan United 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
MYA D1 2017-05-06 17:00 Shan United 2-0 2-0 Thắng Xỉu Chẵn
MYA D1 2017-04-07 17:00 1-2 Shan United 0-0 Thắng Tài Lẻ
MYA D1 2017-04-01 17:00 Shan United 2-0 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
MYA D1 2017-03-10 17:30 0-2 Shan United 0-2 Thắng Xỉu Chẵn
MYA D1 2017-03-04 17:00 1-0 Shan United 0-0 Bại Xỉu Lẻ
MYA D1 2017-02-25 17:00 Shan United 3-0 1-0 Thắng Tài Lẻ
MYA D1 2017-02-18 17:00 Shan United 1-0 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
MYA D1 2017-02-11 17:30 Shan United 1-1 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
MYA D1 2017-02-04 17:30 0-2 Shan United 0-2 Thắng Xỉu Chẵn
MYA D1 2017-01-28 17:00 1-0 Shan United 0-0 Bại Xỉu Lẻ
MYA D1 2017-01-21 17:30 1-2 Shan United 1-0 Thắng Tài Lẻ
MYA D1 2017-01-14 17:00 Shan United 1-0 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
INT CF 2016-06-11 17:00 Shan United 1-0 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
INT CF 2016-05-22 17:30 2-3 Shan United 1-2 Thắng Tài Lẻ
INT CF 2016-03-13 17:30 1-1 Shan United 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT CF 2016-02-14 17:30 1-0 Shan United 1-0 Bại Xỉu Lẻ

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
AFC Cup 2018-02-13 17:30 Shan United 0-1 Home Utd. 0-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2018-01-24 20:45 5-1 Home Utd. 2-0 Bại Tài Chẵn
SIN CUP 2017-11-25 17:45 Home Utd. 1-0 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
SIN D1 2017-11-18 19:30 0-0 Home Utd. 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
SIN D1 2017-11-04 20:10 Home Utd. 2-1 1-0 Thắng Tài Lẻ
SIN D1 2017-10-31 19:30 Home Utd. 4-0 2-0 Thắng Tài Chẵn
SIN D1 2017-10-27 19:30 2-1 Home Utd. 2-1 Bại Tài Lẻ
SIN D1 2017-10-23 19:30 Home Utd. 0-2 0-1 Bại Xỉu Chẵn
SIN D1 2017-10-20 19:30 Home Utd. 2-0 2-0 Thắng Xỉu Chẵn
SIN D1 2017-10-15 19:30 0-2 Home Utd. 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
SIN CUP 2017-09-30 19:30 Home Utd. 1-2 1-0 Bại Tài Lẻ
SIN CUP 2017-09-27 19:30 3-1 Home Utd. 1-1 Bại Tài Chẵn
SIN D1 2017-09-23 19:30 1-3 Home Utd. 0-0 Thắng Tài Chẵn
SIN D1 2017-09-19 19:30 Home Utd. 1-1 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
SIN D1 2017-09-08 20:45 1-4 Home Utd. 1-3 Thắng Tài Lẻ
SIN CUP 2017-08-16 19:30 Home Utd. 3-1 0-0 Thắng Tài Chẵn
SIN CUP 2017-08-13 19:30 1-3 Home Utd. 0-0 Thắng Tài Chẵn
AFC Cup 2017-08-09 19:30 Ceres FC 2-0 Home Utd. 2-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
AFC Cup 2017-08-02 19:30 Home Utd. 2-1 Ceres FC 1-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
SIN D1 2017-07-25 19:30 Home Utd. 1-1 1-1 Hòa Xỉu Chẵn
Sing LC 2017-07-13 19:30 Home Utd. 0-1 0-0 Bại Xỉu Lẻ
Sing LC 2017-07-10 19:30 Home Utd. 1-1 1-1 Hòa Xỉu Chẵn
Sing LC 2017-07-07 19:30 4-3 Home Utd. 1-3 Bại Tài Lẻ
SIN D1 2017-07-03 19:30 1-2 Home Utd. 0-0 Thắng Tài Lẻ
SIN D1 2017-06-30 19:30 Home Utd. 2-3 1-2 Bại Tài Lẻ
SIN D1 2017-06-23 20:50 0-2 Home Utd. 0-1 Thắng Xỉu Chẵn
AFC Cup 2017-05-30 20:30 Home Utd. 3-2 1-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
SIN D1 2017-05-25 19:30 Home Utd. 9-3 6-0 Thắng Tài Chẵn
SIN D1 2017-05-21 19:50 1-2 Home Utd. 0-1 Thắng Tài Lẻ
AFC Cup 2017-05-16 19:30 2-2 Home Utd. 1-1 Hòa 0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
SIN D1 2017-05-12 19:30 3-2 Home Utd. 3-1 Bại Tài Lẻ
SIN D1 2017-05-02 19:30 Home Utd. 1-0 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
SIN D1 2017-04-28 19:30 Home Utd. 3-0 1-0 Thắng Tài Lẻ
SIN D1 2017-04-22 19:30 2-2 Home Utd. 0-1 Hòa Tài Chẵn
AFC Cup 2017-04-18 19:30 Home Utd. 4-1 3-1 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
SIN D1 2017-04-09 19:55 0-2 Home Utd. 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
AFC Cup 2017-04-05 19:00 4-5 Home Utd. 2-2 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
SIN D1 2017-04-01 19:30 Home Utd. 2-2 2-1 Hòa Tài Chẵn
AFC Cup 2017-03-14 19:30 Home Utd. 3-2 1-2 Thắng 0 Thắng kèo Tài Lẻ
SIN D1 2017-03-03 20:15 1-3 Home Utd. 0-2 Thắng Tài Chẵn
SIN D1 2017-02-27 19:30 Home Utd. 6-1 3-0 Thắng Tài Lẻ
AFC Cup 2017-02-22 18:30 1-0 Home Utd. 1-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
AFC Cup 2017-02-07 19:50 Home Utd. 3-0 1-0 Thắng 2/2.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AFC Cup 2017-01-30 19:00 3-4 Home Utd. 1-2 Thắng Tài Lẻ
SIN D1 2016-10-25 20:30 4-1 Home Utd. 1-0 Bại Tài Lẻ
SIN D1 2016-10-20 19:30 Home Utd. 3-1 1-0 Thắng Tài Chẵn
SIN D1 2016-10-15 19:30 0-5 Home Utd. 0-4 Thắng Tài Lẻ
SIN D1 2016-09-30 19:30 Home Utd. 5-2 2-1 Thắng Tài Lẻ
SIN D1 2016-09-23 20:15 3-1 Home Utd. 1-0 Bại Tài Chẵn
SIN D1 2016-09-10 19:30 Home Utd. 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
SIN D1 2016-08-12 19:45 4-2 Home Utd. 2-2 Bại Tài Chẵn
SIN D1 2016-08-04 19:30 Home Utd. 3-0 1-0 Thắng Tài Lẻ
Sing LC 2016-07-26 19:30 1-0 Home Utd. 1-0 Bại Xỉu Lẻ
Sing LC 2016-07-22 19:30 2-2 Home Utd. 1-1 Hòa Tài Chẵn
Sing LC 2016-07-18 19:30 0-5 Home Utd. 0-2 Thắng Tài Lẻ
Sing LC 2016-07-14 19:30 Home Utd. 0-2 0-1 Bại Xỉu Chẵn
SIN CUP 2016-06-30 20:00 Home Utd. 2-2 1-1 Hòa Tài Chẵn
SIN CUP 2016-06-27 20:00 2-1 Home Utd. 1-0 Bại Tài Lẻ
SIN D1 2016-06-23 20:00 Home Utd. 1-2 0-0 Bại Tài Lẻ
SIN D1 2016-06-18 20:00 5-2 Home Utd. 2-0 Bại Tài Lẻ
SIN D1 2016-06-14 20:00 Home Utd. 1-3 0-1 Bại Tài Chẵn