Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
UEFA U17 2018-03-15 23:59 Portugal U17 1-1 Switzerland U17 0-1 Hòa 1 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2018-03-12 23:59 Portugal U17 2-1 Slovakia U17 1-0 Thắng 1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT FRL 2018-02-13 23:00 Portugal U17 2-0 1-0 Thắng Xỉu Chẵn
INT CF 2018-02-11 23:00 Portugal U17 0-2 0-0 Bại Xỉu Chẵn
INT FRL 2018-02-09 23:00 Portugal U17 4-0 2-0 Thắng Tài Chẵn
INT FRL 2017-12-20 23:59 Portugal U17 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
INT CF 2017-08-31 23:00 Portugal U17 3-0 1-0 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2017-08-29 18:00 2-3 Portugal U17 1-2 Thắng Tài Lẻ
UEFA U17 2017-03-15 23:59 Portugal U17 0-2 0-1 Bại 0 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2017-03-13 02:00 Portugal U17 3-3 2-2 Hòa Tài Chẵn
UEFA U17 2017-03-10 23:59 Portugal U17 4-0 2-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
INT FRL 2017-02-14 23:00 Portugal U17 1-1 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRL 2017-02-12 22:55 Portugal U17 2-1 1-1 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2017-02-10 23:00 Portugal U17 1-0 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
INT FRL 2016-12-05 03:30 0-2 Portugal U17 0-1 Thắng Xỉu Chẵn
INT FRL 2016-12-03 04:30 Portugal U17 3-3 2-0 Hòa Tài Chẵn
INT FRL 2016-12-01 08:15 7-1 Portugal U17 3-1 Bại Tài Chẵn
UEFA U17 2016-09-21 23:59 Portugal U17 0-1 0-0 Bại Xỉu Lẻ
UEFA U17 2016-09-18 23:59 Portugal U17 5-0 2-0 Thắng Tài Lẻ
UEFA U17 2016-09-16 23:59 0-2 Portugal U17 0-2 Thắng Xỉu Chẵn
UEFA U17 2016-05-21 23:59 Portugal U17 1-1 1-1 Hòa 0/0.5 Thua kèo Hòa Chẵn
UEFA U17 2016-05-18 19:00 Portugal U17 2-0 1-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2016-05-14 19:00 Portugal U17 5-0 2-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA U17 2016-05-11 20:00 Portugal U17 0-0 0-0 Hòa 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2016-05-08 19:30 Portugal U17 2-0 1-0 Thắng Xỉu Chẵn
UEFA U17 2016-05-05 23:59 0-5 Portugal U17 0-3 Thắng *1.5/2 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA U17 2016-03-21 22:30 2-4 Portugal U17 1-2 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
UEFA U17 2016-03-18 20:30 Portugal U17 1-0 1-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2016-03-16 19:30 Portugal U17 2-0 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
INT FRL 2016-02-09 23:00 Portugal U17 0-5 0-2 Bại Tài Lẻ
INT FRL 2016-02-07 23:30 Portugal U17 1-1 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRL 2016-02-05 23:30 Portugal U17 1-1 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRL 2015-12-17 23:00 Portugal U17 1-0 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
INT FRL 2015-12-15 23:00 Portugal U17 1-1 1-0 Hòa 1 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2015-10-04 23:00 Portugal U17 1-1 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
UEFA U17 2015-10-01 23:00 Portugal U17 5-0 2-0 Thắng Xỉu Lẻ
UEFA U17 2015-09-29 23:00 Portugal U17 7-0 3-0 Thắng 2.5/3 Thắng kèo Tài Lẻ
INT FRL 2015-09-03 22:00 Portugal U17 3-2 Slovakia U17 2-1 Thắng Tài Lẻ
UEFA U17 2015-03-22 20:30 1-0 Portugal U17 0-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2015-03-19 20:30 0-3 Portugal U17 0-3 Thắng *1.5/2 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2015-03-17 17:00 Portugal U17 0-0 0-0 Hòa 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2015-02-17 23:00 Portugal U17 0-1 0-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT FRL 2015-02-15 23:30 Portugal U17 1-1 0-1 Hòa 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2015-02-13 23:30 Portugal U17 0-1 0-1 Bại *0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2014-09-24 21:30 Portugal U17 1-0 1-0 Thắng 1/1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2014-09-21 21:30 0-1 Portugal U17 0-0 Thắng *0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2014-09-19 21:30 Portugal U17 3-0 1-0 Thắng 1.5/2 Thắng kèo Xỉu Lẻ
INT FRLW 2014-08-31 22:00 0-2 Portugal U17 0-1 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT FRLW 2014-08-30 02:30 1-2 Portugal U17 0-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
INT FRL 2014-08-27 22:00 Portugal U17 0-0 0-0 Hòa 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2014-05-18 23:45 Portugal U17 0-2 0-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2014-05-15 23:59 Portugal U17 1-0 0-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2014-05-12 17:00 Switzerland U17 0-1 Portugal U17 0-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2014-05-09 21:15 0-2 Portugal U17 0-1 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2014-03-31 23:00 Portugal U17 3-0 1-0 Thắng 2 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2014-03-28 23:30 Portugal U17 3-0 1-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA U17 2014-03-26 23:30 Portugal U17 3-0 2-0 Thắng 2/2.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
INT FRL 2014-03-02 23:00 Portugal U17 2-2 2-1 Hòa 0.5 Thua kèo Tài Chẵn
INT FRL 2014-02-28 23:59 Portugal U17 2-2 0-1 Hòa 0 Hòa Tài Chẵn
INT FRL 2014-02-26 23:59 Portugal U17 1-1 1-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
INT CF 2013-12-19 23:00 Portugal U17 3-0 1-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
UEFA U17 2018-03-15 23:59 Portugal U17 1-1 Switzerland U17 0-1 Hòa 1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2018-03-12 22:00 Switzerland U17 2-1 Finland U17 1-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA U17 2017-11-01 18:00 Switzerland U17 0-2 0-1 Bại Xỉu Chẵn
UEFA U17 2017-10-29 21:00 Switzerland U17 1-0 0-0 Thắng 3.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2017-10-26 20:00 0-5 Switzerland U17 0-2 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
INT FRL 2017-09-01 23:00 Switzerland U17 0-6 Finland U17 0-3 Bại Tài Chẵn
UEFA U17 2017-03-22 23:59 Switzerland U17 0-1 0-1 Bại Xỉu Lẻ
UEFA U17 2017-03-19 21:00 Switzerland U17 3-1 0-1 Thắng Tài Chẵn
UEFA U17 2017-03-17 21:00 2-1 Switzerland U17 0-1 Bại Tài Lẻ
UEFA U17 2016-10-27 01:00 3-3 Switzerland U17 2-1 Hòa Tài Chẵn
UEFA U17 2016-10-24 00:30 Switzerland U17 3-0 2-0 Thắng Tài Lẻ
UEFA U17 2016-10-22 01:00 1-2 Switzerland U17 1-0 Thắng *2.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT FRL 2016-09-29 17:00 4-2 Switzerland U17 1-2 Bại Tài Chẵn
INT FRL 2016-09-04 17:30 Switzerland U17 2-0 2-0 Thắng Xỉu Chẵn
INT FRL 2016-09-03 00:30 3-2 Switzerland U17 2-0 Bại Tài Lẻ
INT FRL 2016-08-31 21:30 Switzerland U17 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
UEFA U17 2016-04-02 21:30 1-1 Switzerland U17 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
UEFA U17 2016-03-30 19:00 Switzerland U17 1-2 0-0 Bại Tài Lẻ
UEFA U17 2016-03-28 23:00 2-2 Switzerland U17 0-1 Hòa Tài Chẵn
INT FRL 2016-03-03 20:00 1-1 Switzerland U17 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRL 2016-03-02 03:45 1-1 Switzerland U17 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
UEFA U17 2015-10-27 20:00 4-1 Switzerland U17 0-0 Bại Tài Lẻ
UEFA U17 2015-10-24 23:00 0-1 Switzerland U17 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
UEFA U17 2015-10-22 01:00 Switzerland U17 2-0 2-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2015-09-30 01:00 Switzerland U17 1-0 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
INT FRL 2015-08-23 23:59 2-1 Switzerland U17 0-1 Bại Tài Lẻ
INT FRL 2015-08-21 21:30 Switzerland U17 1-4 0-3 Bại Tài Lẻ
INT FRL 2015-08-19 21:30 Switzerland U17 5-0 3-0 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2015-03-05 20:00 2-1 Switzerland U17 1-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT FRL 2015-03-03 22:00 2-1 Switzerland U17 1-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT FRL 2015-02-04 23:00 3-2 Switzerland U17 0-2 Bại 1/1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA U17 2014-10-29 02:00 0-1 Switzerland U17 0-1 Thắng 1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2014-10-26 01:00 2-1 Switzerland U17 1-1 Bại *2 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2014-10-23 21:30 Switzerland U17 0-1 0-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT FRL 2014-09-25 18:00 0-2 Switzerland U17 0-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2014-09-23 23:00 2-0 Switzerland U17 0-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2014-08-21 23:00 1-1 Switzerland U17 1-0 Hòa *1.5/2 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2014-08-19 22:00 0-3 Switzerland U17 0-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA U17 2014-05-15 23:59 Switzerland U17 1-3 1-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
UEFA U17 2014-05-12 17:00 Switzerland U17 0-1 Portugal U17 0-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2014-05-09 17:15 1-1 Switzerland U17 0-0 Hòa 1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2014-04-17 20:00 2-3 Switzerland U17 1-1 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2014-04-15 23:00 2-1 Switzerland U17 0-1 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
UEFA U17 2014-03-31 20:00 0-1 Switzerland U17 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2014-03-28 23:00 1-1 Switzerland U17 0-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2014-03-26 19:00 Switzerland U17 1-0 0-0 Thắng 1/1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2013-10-01 21:00 0-0 Switzerland U17 0-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
UEFA U17 2013-09-28 19:00 0-3 Switzerland U17 0-1 Thắng *2 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2013-09-27 01:00 Switzerland U17 4-0 3-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2013-08-25 22:30 Switzerland U17 4-2 3-2 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2013-08-23 23:00 1-1 Switzerland U17 0-0 Hòa 1/1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2013-08-22 01:00 1-0 Switzerland U17 1-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2013-05-11 22:30 2-1 Switzerland U17 2-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
UEFA U17 2013-05-08 23:59 Slovakia U17 2-2 Switzerland U17 1-2 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
UEFA U17 2013-05-06 01:30 Switzerland U17 0-1 0-1 Bại 0 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2013-03-28 01:15 Switzerland U17 1-0 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2013-03-24 21:00 Switzerland U17 2-1 1-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA U17 2013-03-22 23:59 Switzerland U17 0-0 0-0 Hòa 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2013-02-28 21:00 0-2 Switzerland U17 0-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2013-02-26 21:00 1-0 Switzerland U17 1-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2012-11-08 18:00 Slovakia U17 1-3 Switzerland U17 0-2 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn