Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
UEFA U17 2018-03-15 22:00 Finland U17 2-1 Slovakia U17 1-1 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA U17 2018-03-12 22:00 Switzerland U17 2-1 Finland U17 1-1 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT FRL 2018-01-27 17:05 1-3 Finland U17 1-1 Thắng Tài Chẵn
INT FRL 2018-01-26 17:00 Finland U17 0-1 0-0 Bại Xỉu Lẻ
INT FRL 2018-01-24 23:59 1-0 Finland U17 0-0 Bại Xỉu Lẻ
INT FRL 2018-01-21 17:00 Finland U17 0-4 0-1 Bại Tài Chẵn
UEFA U17 2017-10-03 18:00 0-4 Finland U17 0-2 Thắng Tài Chẵn
UEFA U17 2017-09-30 23:00 0-1 Finland U17 0-1 Thắng Xỉu Lẻ
UEFA U17 2017-09-27 23:00 Finland U17 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRL 2017-09-01 23:00 Switzerland U17 0-6 Finland U17 0-3 Thắng Tài Chẵn
NT U17 2017-08-05 19:00 2-2 Finland U17 1-2 Hòa Tài Chẵn
NT U17 2017-08-03 20:00 Finland U17 0-4 0-1 Bại Tài Chẵn
NT U17 2017-08-01 20:00 1-2 Finland U17 0-1 Thắng Tài Lẻ
NT U17 2017-07-30 23:59 2-0 Finland U17 1-0 Bại Xỉu Chẵn
Baltic Cup 2017-07-02 18:00 Finland U17 2-1 1-0 Thắng Tài Lẻ
Baltic Cup 2017-06-30 23:00 Finland U17 1-3 0-2 Bại Tài Chẵn
Baltic Cup 2017-06-29 23:00 Finland U17 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
UEFA U17 2017-03-28 20:30 0-5 Finland U17 0-2 Thắng Tài Lẻ
UEFA U17 2017-03-25 17:00 6-2 Finland U17 4-2 Bại Tài Chẵn
UEFA U17 2017-03-23 20:30 4-1 Finland U17 3-0 Bại Tài Lẻ
INT FRL 2017-03-02 18:00 0-1 Finland U17 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
INT FRL 2017-02-28 21:00 2-3 Finland U17 1-1 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2017-01-22 20:00 Finland U17 1-2 0-2 Bại Tài Lẻ
INT FRL 2017-01-20 21:40 Finland U17 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
INT FRL 2017-01-18 17:00 Finland U17 5-1 3-0 Thắng Tài Chẵn
INT FRL 2017-01-16 23:55 3-3 Finland U17 0-1 Hòa Tài Chẵn
INT FRL 2017-01-15 21:20 Finland U17 1-1 Slovakia U17 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
UEFA U17 2016-10-03 18:00 Finland U17 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
UEFA U17 2016-09-30 23:40 Finland U17 2-0 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2016-09-28 23:30 Finland U17 0-5 0-1 Bại Tài Lẻ
INT FRL 2016-09-03 17:00 Finland U17 3-0 0-0 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2016-09-01 22:00 3-2 Finland U17 1-1 Bại Tài Lẻ
INT FRL 2016-08-30 22:00 1-3 Finland U17 1-0 Thắng Tài Chẵn
NT U17 2016-08-09 20:00 Finland U17 0-1 0-0 Bại Xỉu Lẻ
NT U17 2016-08-07 23:30 Finland U17 2-1 1-0 Thắng Tài Lẻ
NT U17 2016-08-05 23:30 Finland U17 1-1 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
NT U17 2016-08-03 23:30 Finland U17 0-2 0-1 Bại Xỉu Chẵn
Baltic Cup 2016-06-30 17:00 0-5 Finland U17 0-2 Thắng Tài Lẻ
Baltic Cup 2016-06-28 18:00 0-1 Finland U17 0-1 Thắng Xỉu Lẻ
Baltic Cup 2016-06-27 18:00 Finland U17 1-1 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
UEFA U17 2016-03-30 02:00 Finland U17 1-3 1-1 Bại Tài Chẵn
UEFA U17 2016-03-26 23:00 1-0 Finland U17 1-0 Bại 1.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2016-03-24 23:00 3-0 Finland U17 0-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT FRL 2016-01-24 20:00 Slovakia U17 2-1 Finland U17 0-0 Bại Tài Lẻ
INT FRL 2016-01-23 21:30 Finland U17 3-2 0-2 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2016-01-21 19:30 0-1 Finland U17 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
INT FRL 2016-01-19 19:15 Finland U17 1-0 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
INT FRL 2016-01-18 17:00 0-0 Finland U17 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
UEFA U17 2015-09-29 21:45 Finland U17 4-2 1-0 Thắng Tài Chẵn
UEFA U17 2015-09-26 21:00 Finland U17 1-1 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
UEFA U17 2015-09-24 23:00 Finland U17 0-1 0-1 Bại Xỉu Lẻ
INT FRL 2015-09-17 22:00 Finland U17 1-1 Slovakia U17 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRL 2015-09-15 23:00 Finland U17 0-0 Slovakia U17 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRL 2015-08-05 23:59 1-1 Finland U17 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRL 2015-08-04 23:59 2-0 Finland U17 1-0 Bại Xỉu Chẵn
Baltic Cup 2015-06-30 19:00 0-2 Finland U17 0-0 Thắng *0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
Baltic Cup 2015-06-28 19:00 Finland U17 0-1 0-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
Baltic Cup 2015-06-27 23:00 2-4 Finland U17 1-2 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
INT FRL 2015-03-05 19:30 2-1 Finland U17 0-0 Bại 1/1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
INT FRL 2015-03-03 22:30 2-0 Finland U17 1-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2015-01-24 19:10 2-2 Finland U17 2-1 Hòa 0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
UEFA U17 2018-03-15 22:00 Finland U17 2-1 Slovakia U17 1-1 Bại *0.5 Thua kèo Tài Lẻ
UEFA U17 2018-03-12 23:59 Portugal U17 2-1 Slovakia U17 1-0 Bại 1/1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
INT FRL 2018-02-12 22:00 2-1 Slovakia U17 1-0 Bại Tài Lẻ
INT FRL 2018-02-10 22:00 Slovakia U17 1-3 0-1 Bại Tài Chẵn
INT FRL 2018-02-08 22:00 1-3 Slovakia U17 1-1 Thắng Tài Chẵn
INT FRL 2018-01-28 20:00 Slovakia U17 8-1 5-1 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2018-01-26 21:40 0-5 Slovakia U17 0-1 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2018-01-24 17:00 Slovakia U17 3-2 0-1 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2018-01-21 21:20 Slovakia U17 0-1 0-1 Bại *0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2017-10-08 21:00 Slovakia U17 1-1 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
UEFA U17 2017-10-05 21:00 Slovakia U17 0-0 0-0 Hòa 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2017-10-02 21:00 0-2 Slovakia U17 0-2 Thắng Xỉu Chẵn
INT FRL 2017-08-20 20:00 2-0 Slovakia U17 2-0 Bại Xỉu Chẵn
INT FRL 2017-08-17 22:00 Slovakia U17 3-1 2-1 Thắng Tài Chẵn
INT FRL 2017-08-16 22:00 Slovakia U17 2-1 1-1 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2017-08-02 23:30 1-0 Slovakia U17 0-0 Bại Xỉu Lẻ
INT FRL 2017-07-31 23:30 5-2 Slovakia U17 1-2 Bại Tài Lẻ
UEFA U17 2017-03-20 21:00 2-1 Slovakia U17 1-0 Bại *1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2017-03-17 21:15 1-0 Slovakia U17 0-0 Bại 0 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2017-03-15 21:15 Slovakia U17 2-1 2-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
INT FRL 2017-01-21 19:15 5-0 Slovakia U17 1-0 Bại Tài Lẻ
INT FRL 2017-01-20 19:15 Slovakia U17 2-4 0-1 Bại Tài Chẵn
INT FRL 2017-01-18 23:59 3-2 Slovakia U17 0-2 Bại Tài Lẻ
INT FRL 2017-01-16 21:40 0-1 Slovakia U17 0-1 Thắng Xỉu Lẻ
INT FRL 2017-01-15 21:20 Finland U17 1-1 Slovakia U17 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRL 2016-11-17 18:00 0-4 Slovakia U17 0-3 Thắng Tài Chẵn
UEFA U17 2016-09-24 22:00 Slovakia U17 0-6 0-4 Bại Tài Chẵn
UEFA U17 2016-09-22 02:30 3-4 Slovakia U17 1-1 Thắng Tài Lẻ
UEFA U17 2016-09-19 22:00 0-4 Slovakia U17 0-0 Thắng Tài Chẵn
INT FRL 2016-09-01 17:00 Slovakia U17 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRL 2016-08-30 23:00 Slovakia U17 1-1 1-1 Hòa Xỉu Chẵn
UEFA U17 2016-03-29 23:59 0-3 Slovakia U17 0-1 Thắng Tài Lẻ
UEFA U17 2016-03-26 19:00 Slovakia U17 0-2 0-2 Bại Xỉu Chẵn
UEFA U17 2016-03-25 01:00 5-1 Slovakia U17 2-1 Bại Tài Chẵn
INT FRL 2016-02-25 18:50 0-2 Slovakia U17 0-2 Thắng Xỉu Chẵn
INT FRL 2016-02-23 20:50 3-1 Slovakia U17 3-0 Bại Tài Chẵn
INT FRL 2016-01-24 20:00 Slovakia U17 2-1 Finland U17 0-0 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2016-01-22 21:40 Slovakia U17 1-1 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRL 2016-01-20 23:45 1-0 Slovakia U17 0-0 Bại Xỉu Lẻ
INT FRL 2016-01-18 21:30 2-3 Slovakia U17 1-1 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2016-01-17 21:20 1-1 Slovakia U17 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
UEFA U17 2015-10-29 20:30 Slovakia U17 1-1 0-1 Hòa 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2015-10-26 23:59 1-1 Slovakia U17 1-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2015-10-24 19:30 3-4 Slovakia U17 1-1 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2015-09-17 22:00 Finland U17 1-1 Slovakia U17 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRL 2015-09-15 23:00 Finland U17 0-0 Slovakia U17 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRL 2015-09-03 22:00 Portugal U17 3-2 Slovakia U17 2-1 Bại Tài Lẻ
UEFA U17 2015-03-26 18:00 1-2 Slovakia U17 0-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA U17 2015-03-23 23:00 Slovakia U17 0-2 0-0 Bại *1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2015-03-21 18:00 3-0 Slovakia U17 0-0 Bại 2/2.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT FRL 2015-02-26 18:00 1-1 Slovakia U17 0-1 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2015-02-24 18:00 1-0 Slovakia U17 0-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2014-10-29 18:00 Slovakia U17 1-3 1-1 Bại *1/1.5 Thua kèo Tài Chẵn
UEFA U17 2014-10-26 18:00 Slovakia U17 2-0 0-0 Thắng 1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2014-10-24 17:00 Slovakia U17 1-0 0-0 Thắng 2/2.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT FRL 2014-09-25 17:00 Slovakia U17 0-2 0-0 Bại 1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2014-09-23 23:00 Slovakia U17 4-0 0-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
INT FRLW 2014-09-18 23:59 1-1 Slovakia U17 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRLW 2014-09-16 21:30 2-1 Slovakia U17 1-1 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT FRL 2014-09-04 17:00 Finland U17 2-1 Slovakia U17 1-0 Bại 0 Thua kèo Hòa Lẻ
INT FRL 2014-09-02 22:30 Finland U17 2-3 Slovakia U17 1-2 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ