Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
UEFA U17 2018-03-15 22:30 Cyprus U17 0-0 Sweden U17 0-0 Hòa *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2018-03-12 22:30 Croatia U17 1-1 Cyprus U17 0-0 Hòa 1/1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2018-03-09 19:30 Belgium U17 1-1 Cyprus U17 0-1 Hòa 1.5/2 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2018-03-01 21:00 Cyprus U17 0-1 0-1 Bại Xỉu Lẻ
INT FRL 2018-02-27 21:00 Cyprus U17 2-2 0-2 Hòa Tài Chẵn
UEFA U17 2017-10-23 20:00 0-5 Cyprus U17 0-3 Thắng Tài Lẻ
UEFA U17 2017-10-20 20:00 1-0 Cyprus U17 0-0 Bại Xỉu Lẻ
UEFA U17 2017-10-17 20:00 Cyprus U17 1-1 Sweden U17 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRL 2017-08-25 23:30 0-1 Cyprus U17 0-1 Thắng Xỉu Lẻ
INT FRL 2017-08-22 23:30 2-2 Cyprus U17 1-0 Hòa Tài Chẵn
INT FRL 2017-05-25 22:00 Cyprus U17 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
INT FRL 2017-05-23 22:00 Cyprus U17 1-1 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
UEFA U17 2017-03-20 21:00 Cyprus U17 0-2 0-1 Bại *0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2017-03-17 21:20 Cyprus U17 0-0 0-0 Hòa 1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2017-03-15 21:15 2-1 Cyprus U17 2-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT FRL 2017-03-02 18:00 Cyprus U17 0-1 0-0 Bại Xỉu Lẻ
INT FRL 2017-02-28 21:00 Cyprus U17 2-3 1-1 Bại Tài Lẻ
INT FRL 2017-02-23 18:00 Cyprus U17 1-1 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRL 2017-02-21 21:00 Cyprus U17 1-1 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRL 2017-01-18 20:30 Cyprus U17 0-3 0-2 Bại Tài Lẻ
UEFA U17 2016-10-31 21:00 Cyprus U17 2-0 1-0 Thắng 2 Hòa Xỉu Chẵn
UEFA U17 2016-10-28 20:00 Cyprus U17 1-0 Belgium U17 0-0 Thắng *1.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2016-10-26 20:00 Cyprus U17 1-0 0-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
INT FRL 2016-09-15 22:30 Cyprus U17 3-0 2-0 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2016-09-13 22:30 Cyprus U17 0-1 0-1 Bại Xỉu Lẻ
NT U17 2016-08-09 18:00 Cyprus U17 1-0 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
NT U17 2016-08-07 20:30 5-1 Cyprus U17 2-0 Bại Tài Chẵn
NT U17 2016-08-05 23:30 1-1 Cyprus U17 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
NT U17 2016-08-03 20:30 4-1 Cyprus U17 2-1 Bại Tài Lẻ
UEFA U17 2015-10-05 20:00 Cyprus U17 0-1 0-0 Bại *0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2015-10-02 20:00 2-3 Cyprus U17 2-0 Thắng 1.5/2 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA U17 2015-09-30 23:00 6-0 Cyprus U17 3-0 Bại 2 Thua kèo Tài Chẵn
INT FRL 2015-09-05 17:00 Cyprus U17 3-2 0-0 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2015-09-03 17:00 Cyprus U17 1-4 Belgium U17 0-2 Bại Tài Lẻ
INT FRL 2015-09-01 17:00 4-0 Cyprus U17 2-0 Bại 1.5/2 Thua kèo Hòa Chẵn
INT FRL 2015-08-20 22:45 Cyprus U17 2-3 1-1 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT FRL 2015-08-18 23:00 Cyprus U17 3-2 1-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
INT FRL 2015-02-19 20:30 Cyprus U17 2-1 2-1 Thắng 1.5/2 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT FRL 2015-02-17 20:30 Cyprus U17 1-2 0-1 Bại 1.5/2 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2014-10-30 21:00 Cyprus U17 2-1 1-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA U17 2014-10-27 21:00 Cyprus U17 0-4 0-1 Bại *2/2.5 Thua kèo Tài Chẵn
UEFA U17 2014-10-25 20:00 Cyprus U17 1-4 0-1 Bại *1.5/2 Thua kèo Tài Lẻ
INT FRL 2014-09-25 17:00 0-2 Cyprus U17 0-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2014-09-23 23:00 4-0 Cyprus U17 0-0 Bại 1/1.5 Thua kèo Tài Chẵn
INT CF 2013-11-15 01:00 5-1 Cyprus U17 3-0 Bại 2.5 Thua kèo Tài Chẵn
INT CF 2013-11-13 01:00 0-1 Cyprus U17 0-0 Thắng 2/2.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2013-09-30 20:30 Cyprus U17 2-0 2-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2013-09-27 20:30 Cyprus U17 0-1 0-0 Bại *2/2.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2013-09-25 20:30 Cyprus U17 2-4 1-0 Bại *0.5/1 Thua kèo Tài Chẵn
INT CF 2013-08-28 21:00 Cyprus U17 1-0 0-0 Thắng *1/1.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2013-08-27 21:00 5-0 Cyprus U17 4-0 Bại 1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT CF 2013-04-01 19:30 2-4 Cyprus U17 0-4 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2013-03-30 17:30 0-1 Cyprus U17 0-1 Thắng 1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2013-03-28 20:00 1-2 Cyprus U17 0-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA U17 2012-10-15 23:59 1-1 Cyprus U17 0-0 Hòa *1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2012-10-12 21:00 Cyprus U17 1-5 1-2 Bại *1/1.5 Thua kèo Tài Chẵn
UEFA U17 2012-10-10 23:59 0-0 Cyprus U17 0-0 Hòa 1.5/2 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2012-09-14 00:30 1-0 Cyprus U17 0-0 Bại *1 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2012-09-12 00:30 0-4 Cyprus U17 0-3 Thắng 0 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2012-08-31 17:00 Cyprus U17 0-4 0-2 Bại *0.5/1 Thua kèo Tài Chẵn
INT CF 2012-08-29 21:00 1-1 Cyprus U17 0-0 Hòa 1/1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
UEFA U17 2018-03-15 22:30 Cyprus U17 0-0 Sweden U17 0-0 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2018-03-12 19:00 Belgium U17 0-1 Sweden U17 0-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
INT FRL 2018-02-13 01:00 4-0 Sweden U17 1-0 Bại Tài Chẵn
INT FRL 2018-02-10 22:00 1-3 Sweden U17 0-1 Thắng Tài Chẵn
INT FRL 2018-02-09 01:00 Sweden U17 1-1 1-1 Hòa Xỉu Chẵn
UEFA U17 2017-10-23 20:00 Sweden U17 1-1 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
UEFA U17 2017-10-20 20:00 Sweden U17 9-0 6-0 Thắng Tài Lẻ
UEFA U17 2017-10-17 20:00 Cyprus U17 1-1 Sweden U17 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
NT U17 2017-08-05 19:00 0-2 Sweden U17 0-1 Thắng Xỉu Chẵn
NT U17 2017-08-03 23:59 Sweden U17 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
NT U17 2017-08-01 23:59 1-0 Sweden U17 0-0 Bại Xỉu Lẻ
NT U17 2017-07-30 23:59 Sweden U17 2-0 1-0 Thắng Xỉu Chẵn
UEFA U17 2017-03-28 23:00 2-0 Sweden U17 0-0 Bại 1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2017-03-25 22:30 Sweden U17 1-3 0-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Chẵn
UEFA U17 2017-03-23 18:00 Sweden U17 1-2 0-1 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT FRL 2017-02-13 20:00 Sweden U17 3-1 2-0 Thắng Tài Chẵn
INT FRL 2017-02-11 20:00 Sweden U17 2-0 1-0 Thắng Xỉu Chẵn
INT FRL 2017-02-09 23:00 3-4 Sweden U17 2-0 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2016-10-09 19:00 Sweden U17 1-2 0-2 Bại Tài Lẻ
UEFA U17 2016-10-03 18:00 Sweden U17 4-0 2-0 Thắng Tài Chẵn
UEFA U17 2016-09-30 19:00 Sweden U17 3-1 0-0 Thắng Tài Chẵn
UEFA U17 2016-09-28 23:30 0-5 Sweden U17 0-1 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2016-09-06 01:00 Sweden U17 1-2 0-2 Bại Tài Lẻ
NT U17 2016-08-09 20:00 0-1 Sweden U17 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
NT U17 2016-08-07 20:30 2-1 Sweden U17 1-0 Bại Tài Lẻ
NT U17 2016-08-05 21:00 Sweden U17 1-1 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
NT U17 2016-08-03 21:00 Sweden U17 2-1 0-0 Thắng Tài Lẻ
UEFA U17 2016-05-15 23:59 Sweden U17 0-1 0-0 Bại *0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2016-05-12 23:00 Sweden U17 1-0 0-0 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2016-05-09 18:00 1-0 Sweden U17 0-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2016-05-06 23:00 1-2 Sweden U17 0-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA U17 2016-03-21 22:30 0-1 Sweden U17 0-0 Thắng 0 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2016-03-18 22:30 Croatia U17 1-2 Sweden U17 0-0 Thắng Tài Lẻ
UEFA U17 2016-03-16 19:30 2-0 Sweden U17 0-0 Bại Xỉu Chẵn
INT FRL 2016-02-14 23:00 Sweden U17 2-0 1-0 Thắng Xỉu Chẵn
INT FRL 2016-02-12 23:00 1-2 Sweden U17 0-0 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2016-02-10 20:00 2-2 Sweden U17 0-1 Hòa Tài Chẵn
INT FRL 2015-10-06 23:00 2-2 Sweden U17 1-1 Hòa Tài Chẵn
UEFA U17 2015-09-29 21:45 1-1 Sweden U17 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
UEFA U17 2015-09-26 21:00 1-1 Sweden U17 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
UEFA U17 2015-09-24 19:00 Sweden U17 5-1 4-0 Thắng Tài Chẵn
INT FRL 2015-09-05 17:00 1-1 Sweden U17 1-1 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRL 2015-09-04 01:00 Sweden U17 1-2 0-1 Bại Tài Lẻ
INT FRL 2015-09-03 22:00 2-1 Sweden U17 0-1 Bại Tài Lẻ
INT FRL 2015-09-01 22:00 Sweden U17 7-2 3-1 Thắng Tài Lẻ
INT CF 2015-08-07 23:59 Sweden U17 2-1 0-1 Thắng Tài Lẻ
UEFA U17 2015-03-26 01:00 2-0 Sweden U17 1-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2015-03-22 19:00 Sweden U17 1-7 0-1 Bại *1 Thua kèo Tài Chẵn
UEFA U17 2015-03-21 01:00 2-0 Sweden U17 2-0 Bại 1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2015-02-15 23:00 Sweden U17 4-1 1-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
INT FRL 2015-02-13 23:00 4-0 Sweden U17 1-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
INT FRL 2015-02-11 20:00 1-1 Sweden U17 0-1 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2014-09-30 21:00 Sweden U17 0-0 0-0 Hòa 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2014-09-27 19:00 0-0 Sweden U17 0-0 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2014-09-25 23:00 1-2 Sweden U17 0-1 Thắng *1 Hòa Hòa Lẻ
INT FRLW 2014-09-18 23:59 Sweden U17 1-1 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRLW 2014-09-16 23:59 Sweden U17 2-2 1-0 Hòa 0.5 Thua kèo Tài Chẵn
INT FRL 2014-09-04 18:00 Sweden U17 0-1 0-0 Bại 0 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT FRL 2014-09-02 23:00 Sweden U17 2-2 1-0 Hòa *0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
INT FRL 2014-08-29 22:00 4-0 Sweden U17 2-0 Bại 0 Thua kèo Tài Chẵn
INT FRL 2014-08-27 23:30 Sweden U17 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn