Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
UEFA U17 2018-03-15 22:30 Croatia U17 1-2 Belgium U17 0-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
UEFA U17 2018-03-12 22:30 Croatia U17 1-1 Cyprus U17 0-0 Hòa 1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2018-02-22 18:30 1-1 Croatia U17 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRL 2018-02-20 20:00 2-0 Croatia U17 1-0 Bại Xỉu Chẵn
UEFA U17 2017-10-25 20:00 Croatia U17 1-1 1-1 Hòa Xỉu Chẵn
UEFA U17 2017-10-22 20:00 Croatia U17 6-0 4-0 Thắng Tài Chẵn
UEFA U17 2017-10-19 20:00 0-1 Croatia U17 0-0 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
INT FRL 2017-09-21 17:00 3-2 Croatia U17 3-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT FRL 2017-09-19 21:40 Croatia U17 4-2 2-0 Thắng Tài Chẵn
INT FRL 2017-08-02 21:15 1-4 Croatia U17 0-1 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2017-07-31 23:30 2-2 Croatia U17 1-1 Hòa Tài Chẵn
UEFA U17 2017-05-09 18:00 Croatia U17 1-1 0-0 Hòa 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2017-05-06 19:15 Croatia U17 1-4 0-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
UEFA U17 2017-05-03 23:45 Croatia U17 0-1 0-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT FRL 2017-03-09 19:00 Croatia U17 1-1 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRL 2017-03-07 22:00 Croatia U17 1-1 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRL 2017-02-16 18:30 Croatia U17 0-1 0-1 Bại Xỉu Lẻ
INT FRL 2017-02-14 21:30 Croatia U17 2-1 2-1 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2016-12-08 20:00 1-0 Croatia U17 1-0 Bại Xỉu Lẻ
INT FRL 2016-10-01 02:00 Croatia U17 2-3 0-2 Bại Tài Lẻ
INT CF 2016-09-29 00:30 Croatia U17 0-5 0-4 Bại Tài Lẻ
INT FRL 2016-09-04 17:30 2-0 Croatia U17 2-0 Bại Xỉu Chẵn
INT FRL 2016-09-02 22:00 0-2 Croatia U17 0-2 Thắng Xỉu Chẵn
INT FRL 2016-08-31 23:59 2-2 Croatia U17 1-1 Hòa Tài Chẵn
INT FRL 2016-07-18 17:30 5-1 Croatia U17 3-0 Bại Tài Chẵn
INT FRL 2016-07-17 16:00 1-1 Croatia U17 1-1 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRL 2016-07-16 16:00 1-2 Croatia U17 0-1 Thắng Tài Lẻ
UEFA U17 2016-03-21 22:30 Croatia U17 2-4 1-2 Bại *0.5 Thua kèo Tài Chẵn
UEFA U17 2016-03-18 22:30 Croatia U17 1-2 Sweden U17 0-0 Bại Tài Lẻ
UEFA U17 2016-03-16 22:30 Croatia U17 0-2 0-1 Bại Xỉu Chẵn
INT FRL 2016-02-25 18:50 Croatia U17 0-2 0-2 Bại Xỉu Chẵn
INT FRL 2016-02-23 20:50 Croatia U17 3-1 3-0 Thắng Tài Chẵn
INT FRL 2016-01-28 19:00 Croatia U17 2-0 1-0 Thắng Xỉu Chẵn
WCU17 2015-11-02 06:00 Croatia U17 0-1 0-1 Bại 0 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2015-10-31 22:00 2-2 Croatia U17 0-0 Hòa Tài Chẵn
WCU17 2015-10-30 04:00 Croatia U17 2-0 1-0 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2015-10-28 22:00 0-2 Croatia U17 0-2 Thắng Xỉu Chẵn
UEFA U17 2015-10-26 19:00 Croatia U17 4-1 2-0 Thắng Xỉu Lẻ
WCU17 2015-10-24 07:00 Croatia U17 2-1 0-1 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
WCU17 2015-10-21 04:00 2-2 Croatia U17 2-0 Hòa *1 Thua kèo Tài Chẵn
WCU17 2015-10-18 07:00 1-1 Croatia U17 1-1 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRL 2015-10-06 22:00 Croatia U17 4-3 1-2 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2015-10-01 16:00 1-2 Croatia U17 0-2 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2015-09-29 21:00 2-2 Croatia U17 0-1 Hòa Tài Chẵn
INT FRL 2015-09-06 19:00 Croatia U17 3-2 1-0 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2015-09-04 19:00 2-2 Croatia U17 0-0 Hòa Tài Chẵn
INT FRL 2015-09-02 16:30 2-1 Croatia U17 1-1 Bại Tài Lẻ
INT CF 2015-08-06 23:30 0-1 Croatia U17 0-1 Thắng Xỉu Lẻ
UEFA U17 2015-05-19 21:00 Croatia U17 1-0 1-0 Thắng 0 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2015-05-15 21:00 Croatia U17 1-1 Belgium U17 1-0 Hòa 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2015-05-12 22:00 Croatia U17 0-0 0-0 Hòa *0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2015-05-09 18:00 Croatia U17 1-0 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2015-05-06 23:59 0-2 Croatia U17 0-1 Thắng *1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2015-03-22 20:30 Croatia U17 1-0 0-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2015-03-19 17:00 0-3 Croatia U17 0-1 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA U17 2015-03-17 20:30 0-4 Croatia U17 0-1 Thắng *1 Thắng kèo Tài Chẵn
INT FRL 2015-02-26 21:00 Croatia U17 2-1 1-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
INT CF 2015-02-24 18:00 Croatia U17 4-3 3-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA U17 2014-10-26 20:30 1-2 Croatia U17 1-1 Thắng 0 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA U17 2014-10-23 19:30 0-0 Croatia U17 0-0 Hòa *1 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2014-10-21 19:30 Croatia U17 8-1 5-0 Thắng 2 Thắng kèo Tài Lẻ

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
UEFA U17 2018-03-15 22:30 Croatia U17 1-2 Belgium U17 0-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA U17 2018-03-12 19:00 Belgium U17 0-1 Sweden U17 0-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2018-03-09 19:30 Belgium U17 1-1 Cyprus U17 0-1 Hòa 1.5/2 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2018-02-15 18:00 1-3 Belgium U17 1-0 Thắng Tài Chẵn
INT FRL 2018-01-27 21:40 3-1 Belgium U17 2-0 Bại Tài Chẵn
INT FRL 2018-01-26 21:40 Belgium U17 0-5 0-1 Bại Tài Lẻ
INT FRL 2018-01-24 21:40 Belgium U17 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
INT FRL 2018-01-22 23:59 1-0 Belgium U17 0-0 Bại Xỉu Lẻ
INT FRL 2018-01-21 17:00 0-4 Belgium U17 0-1 Thắng Tài Chẵn
UEFA U17 2017-11-01 18:00 0-2 Belgium U17 0-1 Thắng Xỉu Chẵn
UEFA U17 2017-10-29 18:00 Belgium U17 3-0 2-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Hòa Lẻ
UEFA U17 2017-10-26 17:00 Belgium U17 3-1 2-0 Thắng 4.5/5 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2017-09-21 16:55 Belgium U17 1-2 1-2 Bại Tài Lẻ
INT FRL 2017-08-29 18:00 Belgium U17 4-1 0-0 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2017-04-06 17:00 Belgium U17 3-3 3-2 Hòa Tài Chẵn
INT FRL 2017-04-04 23:59 Belgium U17 1-4 1-2 Bại Tài Lẻ
UEFA U17 2017-03-19 22:00 Belgium U17 1-2 0-1 Bại 1 Thua kèo Tài Lẻ
UEFA U17 2017-03-17 01:00 1-0 Belgium U17 0-0 Bại 1 Hòa Xỉu Lẻ
UEFA U17 2017-03-14 23:00 2-0 Belgium U17 1-0 Bại Xỉu Chẵn
INT FRL 2017-01-21 21:40 2-4 Belgium U17 1-1 Thắng Tài Chẵn
INT FRL 2017-01-20 21:40 1-0 Belgium U17 0-0 Bại Xỉu Lẻ
INT FRL 2017-01-18 21:40 Belgium U17 3-1 2-1 Thắng Tài Chẵn
INT FRL 2017-01-17 17:00 1-0 Belgium U17 0-0 Bại Xỉu Lẻ
INT FRL 2017-01-15 19:10 Belgium U17 1-1 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
UEFA U17 2016-10-31 21:00 Belgium U17 0-0 0-0 Hòa 1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2016-10-28 20:00 Cyprus U17 1-0 Belgium U17 0-0 Bại *1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2016-10-26 20:00 0-2 Belgium U17 0-1 Thắng Xỉu Chẵn
INT FRL 2016-09-29 17:00 Belgium U17 4-2 1-2 Thắng Tài Chẵn
UEFA U17 2016-05-14 23:59 1-0 Belgium U17 0-0 Bại 1 Hòa Xỉu Lẻ
UEFA U17 2016-05-11 20:00 0-0 Belgium U17 0-0 Hòa 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2016-05-08 23:00 1-1 Belgium U17 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
UEFA U17 2016-05-05 23:00 Belgium U17 2-0 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2016-04-14 19:00 1-1 Belgium U17 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRL 2016-04-12 22:00 2-3 Belgium U17 1-2 Thắng Tài Lẻ
UEFA U17 2016-03-16 22:00 Belgium U17 0-0 0-0 Hòa *0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2016-03-13 22:00 Belgium U17 1-0 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
UEFA U17 2016-03-11 22:00 Belgium U17 0-0 0-0 Hòa 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2016-02-24 17:00 0-1 Belgium U17 0-1 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
INT FRL 2016-02-11 23:30 1-0 Belgium U17 0-0 Bại Xỉu Lẻ
WCU17 2015-11-09 03:00 Belgium U17 3-2 0-0 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
WCU17 2015-11-06 04:00 3-1 Belgium U17 1-1 Bại 1 Thua kèo Tài Chẵn
WCU17 2015-11-03 07:00 Belgium U17 1-0 1-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
WCU17 2015-10-29 07:00 0-2 Belgium U17 0-1 Thắng 0 Thắng kèo Xỉu Chẵn
WCU17 2015-10-25 03:00 2-0 Belgium U17 1-0 Bại 0 Thua kèo Xỉu Chẵn
WCU17 2015-10-22 04:00 Belgium U17 2-1 1-0 Thắng 1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ
WCU17 2015-10-19 03:00 Belgium U17 0-0 0-0 Hòa 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2015-09-29 21:00 Belgium U17 0-0 0-0 Hòa 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2015-09-26 21:00 1-4 Belgium U17 0-4 Thắng Tài Lẻ
UEFA U17 2015-09-24 21:00 1-2 Belgium U17 0-1 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2015-09-05 17:00 Belgium U17 1-1 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT FRL 2015-09-03 17:00 Cyprus U17 1-4 Belgium U17 0-2 Thắng Tài Lẻ
INT FRL 2015-09-01 22:00 Belgium U17 2-2 2-2 Hòa 1/1.5 Thua kèo Tài Chẵn
UEFA U17 2015-05-19 21:00 Belgium U17 1-1 0-1 Hòa *0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2015-05-15 21:00 Croatia U17 1-1 Belgium U17 1-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2015-05-12 23:59 0-1 Belgium U17 0-0 Thắng *1/1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
UEFA U17 2015-05-09 21:00 0-3 Belgium U17 0-1 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
UEFA U17 2015-05-06 23:59 Belgium U17 0-2 0-0 Bại *1 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT FRL 2015-05-01 01:00 Belgium U17 2-0 0-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2015-03-18 02:00 0-0 Belgium U17 0-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
UEFA U17 2015-03-14 21:00 0-4 Belgium U17 0-2 Thắng *1/1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
UEFA U17 2015-03-12 23:00 Belgium U17 4-0 2-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Tài Chẵn