Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
AFC CL 2018-02-14 18:00 Kashima Antlers 1-1 Shanghai Greenland Shenhua 0-1 Hòa 1 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2018-02-03 13:00 3-4 Kashima Antlers 1-1 Thắng *1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ
JPN D1 2017-12-02 13:00 0-0 Kashima Antlers 0-0 Hòa *0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
JPN D1 2017-11-26 12:00 Kashima Antlers 0-0 0-0 Hòa 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
JPN D1 2017-11-05 13:00 Kashima Antlers 1-0 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
JPN D1 2017-10-29 15:00 1-2 Kashima Antlers 0-0 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
JE Cup 2017-10-25 18:00 1-1 Kashima Antlers 0-0 Hòa *0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
JPN D1 2017-10-21 18:00 3-2 Kashima Antlers 2-1 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
JPN D1 2017-10-14 14:00 Kashima Antlers 2-0 1-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
JPN D1 2017-09-30 14:00 1-0 Kashima Antlers 0-0 Bại *0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
JPN D1 2017-09-23 18:00 Kashima Antlers 2-1 1-1 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
JE Cup 2017-09-20 18:00 2-4 Kashima Antlers 0-1 Thắng 0 Thắng kèo Tài Chẵn
JPN D1 2017-09-16 17:00 2-4 Kashima Antlers 2-0 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
JPN D1 2017-09-09 17:30 Kashima Antlers 1-0 1-0 Thắng 1/1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
JPN LC 2017-09-03 17:00 Kashima Antlers 3-2 0-1 Thắng 1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ
JPN LC 2017-08-30 18:00 3-1 Kashima Antlers 0-0 Bại *0.5 Thua kèo Tài Chẵn
JPN D1 2017-08-26 18:00 0-1 Kashima Antlers 0-0 Thắng 0 Thắng kèo Xỉu Lẻ
JPN D1 2017-08-19 17:30 Kashima Antlers 2-0 1-0 Thắng 1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
JPN D1 2017-08-13 18:00 3-1 Kashima Antlers 1-0 Bại 0 Thua kèo Tài Chẵn
JPN D1 2017-08-09 18:00 1-2 Kashima Antlers 0-0 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
JPN D1 2017-08-05 17:30 Kashima Antlers 2-0 1-0 Thắng 1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
JPN D1 2017-07-29 17:30 Kashima Antlers 3-0 0-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
INT CF 2017-07-22 17:05 Kashima Antlers 2-0 0-0 Thắng *1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
JE Cup 2017-07-12 18:00 Kashima Antlers 5-0 1-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
JPN D1 2017-07-08 18:00 2-2 Kashima Antlers 1-1 Hòa *0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
JPN D1 2017-07-05 18:00 0-1 Kashima Antlers 0-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
JPN D1 2017-07-02 17:30 2-3 Kashima Antlers 1-0 Thắng 0 Thắng kèo Tài Lẻ
JPN D1 2017-06-25 17:30 Kashima Antlers 2-0 0-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
JE Cup 2017-06-21 18:00 Kashima Antlers 5-0 3-0 Thắng 2.5 Thắng kèo Tài Lẻ
JPN D1 2017-06-17 17:30 Kashima Antlers 3-0 3-0 Thắng 1 Thắng kèo Tài Lẻ
JPN D1 2017-06-04 13:00 1-3 Kashima Antlers 0-3 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AFC CL 2017-05-30 18:00 Kashima Antlers 2-1 1-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC CL 2017-05-23 20:00 1-0 Kashima Antlers 0-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Xỉu Lẻ
JPN D1 2017-05-19 18:00 Kashima Antlers 0-3 0-2 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
JPN D1 2017-05-14 13:00 Kashima Antlers 1-2 0-2 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
AFC CL 2017-05-10 18:00 Kashima Antlers 2-1 1-1 Thắng 1 Hòa Hòa Lẻ
JPN D1 2017-05-04 13:00 0-1 Kashima Antlers 0-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
JPN D1 2017-04-30 15:00 Kashima Antlers 2-1 2-1 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC CL 2017-04-26 18:30 0-4 Kashima Antlers 0-0 Thắng 0 Thắng kèo Tài Chẵn
JPN D1 2017-04-22 14:00 Kashima Antlers 0-3 0-2 Bại 1 Thua kèo Tài Lẻ
JPN D1 2017-04-16 18:00 1-4 Kashima Antlers 0-3 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC CL 2017-04-12 17:00 2-1 Kashima Antlers 1-0 Bại *0.5/1 Thua kèo Hòa Lẻ
JPN D1 2017-04-08 14:00 Kashima Antlers 0-1 0-0 Bại 1 Thua kèo Xỉu Lẻ
JPN D1 2017-04-01 18:00 0-1 Kashima Antlers 0-0 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
JPN D1 2017-03-18 13:00 2-3 Kashima Antlers 1-0 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC CL 2017-03-14 18:00 Kashima Antlers 3-0 1-0 Thắng 1 Thắng kèo Tài Lẻ
JPN D1 2017-03-10 18:00 Kashima Antlers 1-0 0-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
JPN D1 2017-03-04 13:00 0-1 Kashima Antlers 0-0 Thắng *1 Hòa Xỉu Lẻ
AFC CL 2017-02-28 20:30 2-1 Kashima Antlers 1-0 Bại *0.5 Thua kèo Tài Lẻ
JPN D1 2017-02-25 13:00 Kashima Antlers 0-1 0-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
AFC CL 2017-02-21 18:00 Kashima Antlers 2-0 0-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
JPN SC 2017-02-18 12:35 Kashima Antlers 3-2 2-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
INT CF 2017-02-11 13:00 0-3 Kashima Antlers 0-1 Thắng Tài Lẻ
JPN NYC 2017-02-06 13:00 Kashima Antlers 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
JPN NYC 2017-02-04 13:00 Kashima Antlers 0-1 0-0 Bại Xỉu Lẻ
JPN NYC 2017-02-02 13:00 0-2 Kashima Antlers 0-1 Thắng Xỉu Chẵn
INT CF 2017-01-26 17:00 4-3 Kashima Antlers 4-1 Bại Tài Lẻ
INT CF 2017-01-24 17:00 2-4 Kashima Antlers 2-1 Thắng *2 Hòa Tài Chẵn
JE Cup 2017-01-01 13:00 Kashima Antlers 1-1 1-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
JE Cup 2016-12-29 12:05 0-2 Kashima Antlers 0-1 Thắng *0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
JE Cup 2016-12-24 12:00 Kashima Antlers 1-0 0-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
AFC CL 2018-02-14 18:00 Kashima Antlers 1-1 Shanghai Greenland Shenhua 0-1 Hòa 1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2018-01-20 23:00 1-0 Shanghai Greenland Shenhua 0-0 Bại Xỉu Lẻ
INT CF 2018-01-16 23:00 1-1 Shanghai Greenland Shenhua 1-1 Hòa 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2018-01-12 23:00 2-1 Shanghai Greenland Shenhua 0-0 Bại Tài Lẻ
INT CF 2018-01-10 22:30 2-2 Shanghai Greenland Shenhua 1-2 Hòa Tài Chẵn
CFC 2017-11-26 20:00 3-2 Shanghai Greenland Shenhua 1-1 Bại 1 Hòa Tài Lẻ
CFC 2017-11-19 19:35 Shanghai Greenland Shenhua 1-0 1-0 Thắng *0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-11-04 15:00 1-4 Shanghai Greenland Shenhua 0-2 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-10-29 15:00 Shanghai Greenland Shenhua 5-1 3-0 Thắng 1 Thắng kèo Tài Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-10-22 19:35 1-1 Shanghai Greenland Shenhua 1-1 Hòa 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-10-15 19:35 Shanghai Greenland Shenhua 1-2 1-1 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
CFC 2017-09-29 19:35 0-1 Shanghai Greenland Shenhua 0-0 Thắng *0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-09-23 19:35 Shanghai Greenland Shenhua 3-1 1-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-09-19 19:35 Shanghai Greenland Shenhua 0-0 0-0 Hòa *0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-09-16 19:35 6-1 Shanghai Greenland Shenhua 0-0 Bại 1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-09-10 19:35 Shanghai Greenland Shenhua 1-2 1-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Hòa Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-08-19 19:35 Shanghai Greenland Shenhua 0-3 0-1 Bại *1 Thua kèo Xỉu Lẻ
CFC 2017-08-15 19:35 Shanghai Greenland Shenhua 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-08-12 19:35 5-0 Shanghai Greenland Shenhua 3-0 Bại 1 Thua kèo Tài Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-08-09 19:35 Shanghai Greenland Shenhua 0-3 0-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-08-05 19:35 Shanghai Greenland Shenhua 1-1 0-1 Hòa 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
CFC 2017-08-02 19:35 Shanghai Greenland Shenhua 0-0 0-0 Hòa 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-07-29 19:35 Shanghai Greenland Shenhua 3-2 0-2 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-07-23 19:35 Shanghai Greenland Shenhua 1-2 1-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
CFC 2017-07-19 20:00 1-3 Shanghai Greenland Shenhua 0-2 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-07-16 19:35 3-0 Shanghai Greenland Shenhua 2-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-07-08 19:35 2-2 Shanghai Greenland Shenhua 2-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-06-30 19:35 Shanghai Greenland Shenhua 8-1 6-0 Thắng 1 Thắng kèo Tài Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-06-24 15:30 0-2 Shanghai Greenland Shenhua 0-1 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
CFC 2017-06-21 20:00 Shanghai Greenland Shenhua 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-06-17 19:35 Shanghai Greenland Shenhua 2-2 1-2 Hòa 1 Thua kèo Tài Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-06-02 19:35 2-1 Shanghai Greenland Shenhua 1-1 Bại 0 Thua kèo Tài Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-05-26 20:00 0-0 Shanghai Greenland Shenhua 0-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-05-20 15:30 Shanghai Greenland Shenhua 1-3 1-1 Bại 0 Thua kèo Tài Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-05-13 19:35 0-0 Shanghai Greenland Shenhua 0-0 Hòa *0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-05-05 19:35 3-2 Shanghai Greenland Shenhua 1-2 Bại 1/1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
CFC 2017-05-02 15:00 0-3 Shanghai Greenland Shenhua 0-2 Thắng Tài Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-04-22 19:35 0-2 Shanghai Greenland Shenhua 0-2 Thắng *0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-04-15 15:00 2-3 Shanghai Greenland Shenhua 1-1 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-04-08 19:35 4-2 Shanghai Greenland Shenhua 3-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-04-02 19:35 2-1 Shanghai Greenland Shenhua 1-1 Bại 0 Thua kèo Tài Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-03-11 19:35 Shanghai Greenland Shenhua 1-1 0-0 Hòa 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-03-05 19:35 Shanghai Greenland Shenhua 4-0 2-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AFC CL 2017-02-08 19:45 Shanghai Greenland Shenhua 0-2 0-2 Bại 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
CSL NYCup 2017-01-02 13:00 Shanghai Greenland Shenhua 6-3 3-2 Thắng Tài Lẻ
CSL NYCup 2016-12-31 15:45 Shanghai Greenland Shenhua 0-2 0-1 Bại Xỉu Chẵn
Siêu Cup TQ 2016-10-30 19:30 1-0 Shanghai Greenland Shenhua 1-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Xỉu Lẻ
Siêu Cup TQ 2016-10-26 19:35 Shanghai Greenland Shenhua 0-0 0-0 Hòa 1 Thua kèo Xỉu Chẵn
Siêu Cup TQ 2016-10-23 19:30 0-0 Shanghai Greenland Shenhua 0-0 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
Siêu Cup TQ 2016-10-16 19:35 Shanghai Greenland Shenhua 2-2 1-0 Hòa 1.5/2 Thua kèo Tài Chẵn
Siêu Cup TQ 2016-09-25 19:30 1-3 Shanghai Greenland Shenhua 0-1 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
CFC 2016-09-21 19:35 1-0 Shanghai Greenland Shenhua 0-0 Bại Xỉu Lẻ
Siêu Cup TQ 2016-09-16 19:35 Shanghai Greenland Shenhua 2-2 2-0 Hòa 1 Thua kèo Tài Chẵn
Siêu Cup TQ 2016-09-11 19:35 1-1 Shanghai Greenland Shenhua 1-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
Siêu Cup TQ 2016-08-20 19:30 Shanghai Greenland Shenhua 2-1 1-1 Thắng 1 Hòa Tài Lẻ
CFC 2016-08-17 19:35 Shanghai Greenland Shenhua 2-3 1-0 Bại Tài Lẻ
Siêu Cup TQ 2016-08-13 19:30 Shanghai Greenland Shenhua 2-1 2-1 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
Siêu Cup TQ 2016-07-30 19:30 Shanghai Greenland Shenhua 3-2 1-2 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
CFC 2016-07-27 19:35 0-1 Shanghai Greenland Shenhua 0-1 Thắng Xỉu Lẻ
Siêu Cup TQ 2016-07-24 19:30 0-1 Shanghai Greenland Shenhua 0-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
Siêu Cup TQ 2016-07-21 19:30 2-1 Shanghai Greenland Shenhua 0-1 Bại *0.5 Thua kèo Tài Lẻ