Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
AFC CL 2018-02-14 16:30 Sydney FC 0-2 Suwon Samsung Bluewings 0-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2018-02-10 16:50 0-4 Sydney FC 0-2 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AUS D1 2018-02-02 16:50 Sydney FC 4-0 2-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AUS D1 2018-01-26 17:05 1-3 Sydney FC 0-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AUS D1 2018-01-20 16:50 Sydney FC 1-1 0-1 Hòa 1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2018-01-14 16:00 0-0 Sydney FC 0-0 Hòa *0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2018-01-08 16:50 0-3 Sydney FC 0-1 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Hòa Lẻ
AUS D1 2018-01-03 17:00 Sydney FC 2-2 1-1 Hòa 1/1.5 Thua kèo Tài Chẵn
AUS D1 2017-12-30 16:50 Sydney FC 6-0 1-0 Thắng Tài Chẵn
AUS D1 2017-12-23 14:35 1-4 Sydney FC 1-2 Thắng *1 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS D1 2017-12-15 17:00 Sydney FC 3-1 2-1 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
AUS D1 2017-12-09 16:50 0-5 Sydney FC 0-3 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS D1 2017-12-01 16:50 0-1 Sydney FC 0-1 Thắng *0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AUS D1 2017-11-25 16:55 Sydney FC 3-1 2-0 Thắng 1 Thắng kèo Tài Chẵn
A FFA Cup 2017-11-21 16:40 Sydney FC 1-1 1-0 Hòa 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2017-11-18 16:50 Sydney FC 2-1 1-0 Thắng 1 Hòa Hòa Lẻ
AUS D1 2017-11-10 16:50 2-0 Sydney FC 1-0 Bại *1 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2017-11-03 16:50 0-1 Sydney FC 0-0 Thắng *0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AUS D1 2017-10-27 16:50 Sydney FC 2-0 1-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2017-10-21 16:50 Sydney FC 2-2 1-2 Hòa 0.5 Thua kèo Tài Chẵn
AUS D1 2017-10-15 16:10 Sydney FC 3-2 2-1 Thắng 1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ
A FFA Cup 2017-10-11 16:30 1-5 Sydney FC 0-2 Thắng *1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AUS D1 2017-10-07 16:55 0-1 Sydney FC 0-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
A FFA Cup 2017-09-13 17:30 Sydney FC 2-0 1-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2017-09-09 13:00 2-1 Sydney FC 1-0 Bại *0.5 Thua kèo Tài Lẻ
A FFA Cup 2017-08-29 17:30 0-3 Sydney FC 0-1 Thắng *2.5/3 Thắng kèo Xỉu Lẻ
A FFA Cup 2017-08-02 17:30 0-8 Sydney FC 0-3 Thắng Tài Chẵn
INT CF 2017-07-13 18:00 Sydney FC 0-2 0-1 Bại *1.5/2 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2017-05-24 18:00 Sydney FC 0-3 0-3 Bại *0.5/1 Thua kèo Xỉu Lẻ
AUS D1 2017-05-07 15:20 Sydney FC 1-1 0-1 Hòa 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2017-04-29 17:50 Sydney FC 3-0 3-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AUS D1 2017-04-15 15:35 Sydney FC 2-0 0-0 Thắng 1.5/2 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2017-04-08 15:35 1-1 Sydney FC 0-0 Hòa *0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2017-04-01 16:50 Sydney FC 3-0 0-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS D1 2017-03-26 16:00 0-3 Sydney FC 0-2 Thắng *0.5 Thắng kèo Hòa Lẻ
AUS D1 2017-03-10 16:50 Sydney FC 1-0 1-0 Thắng 1.5/2 Thua kèo Xỉu Lẻ
AUS D1 2017-03-03 16:50 Sydney FC 1-0 0-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AUS D1 2017-02-24 16:50 1-3 Sydney FC 1-1 Thắng 0 Thắng kèo Tài Chẵn
AUS D1 2017-02-18 16:50 1-0 Sydney FC 1-0 Bại *0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
AUS D1 2017-02-09 16:50 Sydney FC 3-1 2-1 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AUS D1 2017-02-03 16:55 0-0 Sydney FC 0-0 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2017-01-26 16:50 1-2 Sydney FC 1-1 Thắng 0 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS D1 2017-01-20 16:50 Sydney FC 2-0 0-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2017-01-14 16:50 Sydney FC 0-0 0-0 Hòa 1 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2017-01-08 14:00 2-3 Sydney FC 0-1 Thắng *1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ
AUS D1 2016-12-30 16:50 Sydney FC 2-0 1-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2016-12-26 16:50 0-4 Sydney FC 0-1 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AUS D1 2016-12-17 19:00 1-4 Sydney FC 1-1 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS D1 2016-12-09 16:55 Sydney FC 1-1 0-1 Hòa 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2016-12-04 14:00 0-2 Sydney FC 0-0 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
A FFA Cup 2016-11-30 17:00 1-0 Sydney FC 0-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
AUS D1 2016-11-26 16:55 Sydney FC 0-0 0-0 Hòa 1 Thua kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2016-11-19 17:00 1-1 Sydney FC 1-1 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
AUS D1 2016-11-13 14:15 Sydney FC 4-1 2-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AUS D1 2016-11-05 16:50 Sydney FC 2-1 0-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Hòa Lẻ
AUS D1 2016-10-29 14:35 0-2 Sydney FC 0-1 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AUS D1 2016-10-23 14:00 0-1 Sydney FC 0-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
A FFA Cup 2016-10-19 16:30 0-3 Sydney FC 0-1 Thắng *2.5/3 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AUS D1 2016-10-15 14:35 Sydney FC 4-0 2-0 Thắng 1.5/2 Thắng kèo Tài Chẵn
AUS D1 2016-10-08 16:50 0-4 Sydney FC 0-0 Thắng 0 Thắng kèo Tài Chẵn
A FFA Cup 2016-09-21 17:30 0-3 Sydney FC 0-2 Thắng *1.5/2 Thắng kèo Xỉu Lẻ

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
AFC CL 2018-02-14 16:30 Sydney FC 0-2 Suwon Samsung Bluewings 0-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AFC CL 2018-01-30 18:30 Suwon Samsung Bluewings 5-1 2-0 Thắng Tài Chẵn
KOR D1 2017-11-19 14:00 2-3 Suwon Samsung Bluewings 2-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-11-05 14:00 0-0 Suwon Samsung Bluewings 0-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-10-29 14:00 Suwon Samsung Bluewings 2-1 1-1 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
KFAC 2017-10-25 18:30 1-1 Suwon Samsung Bluewings 0-0 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-10-21 14:00 2-2 Suwon Samsung Bluewings 0-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
KOR D1 2017-10-15 14:00 Suwon Samsung Bluewings 2-0 1-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-10-08 14:00 1-1 Suwon Samsung Bluewings 0-1 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-10-01 14:00 Suwon Samsung Bluewings 1-1 1-0 Hòa *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-09-23 17:00 1-1 Suwon Samsung Bluewings 0-0 Hòa *0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-09-20 18:30 Suwon Samsung Bluewings 2-3 1-2 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-09-16 18:00 0-0 Suwon Samsung Bluewings 0-0 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-09-10 14:10 Suwon Samsung Bluewings 3-0 3-0 Thắng 1 Thắng kèo Hòa Lẻ
KOR D1 2017-08-19 18:00 Suwon Samsung Bluewings 2-3 1-1 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-08-12 18:00 Suwon Samsung Bluewings 0-1 0-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
KFAC 2017-08-09 18:30 Suwon Samsung Bluewings 1-1 0-0 Hòa 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-08-05 18:00 0-1 Suwon Samsung Bluewings 0-0 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
KOR D1 2017-08-02 18:30 1-1 Suwon Samsung Bluewings 1-1 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-07-23 17:00 Suwon Samsung Bluewings 3-0 1-0 Thắng Tài Lẻ
KOR D1 2017-07-19 18:30 Suwon Samsung Bluewings 4-1 1-1 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-07-15 18:00 2-3 Suwon Samsung Bluewings 0-2 Thắng 0 Thắng kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-07-12 18:30 Suwon Samsung Bluewings 3-0 1-0 Thắng Tài Lẻ
KOR D1 2017-07-09 17:00 Suwon Samsung Bluewings 1-0 0-0 Thắng 0 Thắng kèo Xỉu Lẻ
KOR D1 2017-07-01 18:00 2-1 Suwon Samsung Bluewings 0-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-06-28 18:30 0-3 Suwon Samsung Bluewings 0-1 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-06-25 17:00 Suwon Samsung Bluewings 3-3 3-1 Hòa 0.5 Thua kèo Tài Chẵn
KOR D1 2017-06-21 18:00 0-3 Suwon Samsung Bluewings 0-0 Thắng Tài Lẻ
KOR D1 2017-06-18 17:00 Suwon Samsung Bluewings 1-2 1-1 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
KFAC 2017-06-06 18:00 0-2 Suwon Samsung Bluewings 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-05-27 15:00 2-0 Suwon Samsung Bluewings 1-0 Bại Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-05-20 18:00 1-3 Suwon Samsung Bluewings 1-1 Thắng 0 Thắng kèo Tài Chẵn
KOR D1 2017-05-14 16:00 1-3 Suwon Samsung Bluewings 1-1 Thắng Tài Chẵn
AFC CL 2017-05-09 18:30 2-2 Suwon Samsung Bluewings 1-1 Hòa 1 Thắng kèo Tài Chẵn
KOR D1 2017-05-06 13:00 Suwon Samsung Bluewings 1-2 0-2 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-05-03 14:00 Suwon Samsung Bluewings 1-0 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
KOR D1 2017-04-30 14:00 1-2 Suwon Samsung Bluewings 0-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC CL 2017-04-25 18:00 Suwon Samsung Bluewings 0-1 0-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
KOR D1 2017-04-22 14:00 1-2 Suwon Samsung Bluewings 1-1 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
KFAC 2017-04-19 18:30 0-1 Suwon Samsung Bluewings 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
KOR D1 2017-04-16 14:00 Suwon Samsung Bluewings 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
AFC CL 2017-04-12 18:00 Suwon Samsung Bluewings 5-0 1-0 Thắng 2/2.5 Thắng kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-04-08 14:00 Suwon Samsung Bluewings 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-04-01 14:00 3-3 Suwon Samsung Bluewings 1-1 Hòa Tài Chẵn
KOR D1 2017-03-19 14:00 Suwon Samsung Bluewings 1-1 1-1 Hòa 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
AFC CL 2017-03-14 20:00 0-1 Suwon Samsung Bluewings 0-0 Thắng *2 Thua kèo Xỉu Lẻ
KOR D1 2017-03-11 14:00 Suwon Samsung Bluewings 0-2 0-2 Bại *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-03-05 14:00 1-1 Suwon Samsung Bluewings 0-1 Hòa 0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AFC CL 2017-03-01 18:00 Suwon Samsung Bluewings 2-2 2-1 Hòa *0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AFC CL 2017-02-22 18:00 1-1 Suwon Samsung Bluewings 1-1 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2017-02-18 13:00 2-1 Suwon Samsung Bluewings 1-1 Bại Tài Lẻ
INT CF 2017-02-08 22:00 2-2 Suwon Samsung Bluewings 1-1 Hòa 0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2017-02-06 22:00 Suwon Samsung Bluewings 0-3 0-3 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
INT CF 2017-02-04 23:00 Suwon Samsung Bluewings 2-1 1-0 Thắng Tài Lẻ
INT CF 2017-02-03 22:00 0-0 Suwon Samsung Bluewings 0-0 Hòa *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2017-02-01 23:30 Suwon Samsung Bluewings 4-0 1-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2017-01-29 23:00 1-1 Suwon Samsung Bluewings 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT CF 2017-01-25 23:00 Suwon Samsung Bluewings 1-0 1-0 Thắng 0 Thắng kèo Xỉu Lẻ
KFAC 2016-12-03 12:30 2-1 Suwon Samsung Bluewings 0-0 Bại Tài Lẻ
KFAC 2016-11-27 13:00 Suwon Samsung Bluewings 2-1 1-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
KOR D1 2016-11-05 14:00 Suwon Samsung Bluewings 1-1 1-0 Hòa Xỉu Chẵn