Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
AFC CL 2018-02-14 17:00 Guangzhou Evergrande Taobao 1-1 Buriram Utd. 1-0 Hòa 1.5/2 Thua kèo Xỉu Chẵn
INT CF 2018-02-03 21:30 1-2 Guangzhou Evergrande Taobao 0-1 Thắng 1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2018-01-31 23:00 5-1 Guangzhou Evergrande Taobao 3-0 Bại Tài Chẵn
INT CF 2018-01-28 23:00 4-1 Guangzhou Evergrande Taobao 2-0 Bại Tài Lẻ
INT CF 2018-01-25 19:30 0-0 Guangzhou Evergrande Taobao 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
INT CF 2018-01-22 23:45 3-3 Guangzhou Evergrande Taobao 2-3 Hòa 0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2018-01-15 00:30 2-0 Guangzhou Evergrande Taobao 1-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-11-04 15:00 Guangzhou Evergrande Taobao 1-2 0-1 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-10-29 15:00 3-0 Guangzhou Evergrande Taobao 1-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-10-22 19:35 Guangzhou Evergrande Taobao 5-1 2-1 Thắng 1.5/2 Thắng kèo Tài Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-10-13 19:35 Guangzhou Evergrande Taobao 4-3 1-1 Thắng 2.5 Thua kèo Tài Lẻ
CFC 2017-09-30 19:35 Guangzhou Evergrande Taobao 1-4 1-2 Bại 0.5 Thua kèo Tài Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-09-22 19:35 2-2 Guangzhou Evergrande Taobao 1-1 Hòa *1 Thua kèo Tài Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-09-17 19:35 2-2 Guangzhou Evergrande Taobao 1-1 Hòa *0.5 Thua kèo Tài Chẵn
AFC CL 2017-09-12 20:00 Guangzhou Evergrande Taobao 4-0 2-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-09-08 19:35 Guangzhou Evergrande Taobao 3-1 1-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AFC CL 2017-08-22 20:00 4-0 Guangzhou Evergrande Taobao 2-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-08-19 19:35 0-3 Guangzhou Evergrande Taobao 0-1 Thắng *1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
CFC 2017-08-16 19:35 2-1 Guangzhou Evergrande Taobao 0-1 Bại 0.5/1 Thua kèo Xỉu Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-08-13 19:35 Guangzhou Evergrande Taobao 2-1 0-0 Thắng 1.5/2 Thua kèo Xỉu Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-08-10 19:35 0-3 Guangzhou Evergrande Taobao 0-1 Thắng *1.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-08-05 19:35 Guangzhou Evergrande Taobao 3-0 0-0 Thắng 2 Thắng kèo Xỉu Lẻ
CFC 2017-08-01 20:00 Guangzhou Evergrande Taobao 7-2 4-1 Thắng 1 Thắng kèo Tài Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-07-29 19:35 4-2 Guangzhou Evergrande Taobao 1-0 Bại *0.5 Thua kèo Tài Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-07-22 19:35 2-2 Guangzhou Evergrande Taobao 0-0 Hòa 0 Hòa Tài Chẵn
CFC 2017-07-19 20:00 4-2 Guangzhou Evergrande Taobao 2-1 Bại *0.5 Thua kèo Tài Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-07-15 19:35 Guangzhou Evergrande Taobao 2-1 1-0 Thắng 1 Hòa Tài Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-07-08 19:35 2-0 Guangzhou Evergrande Taobao 1-0 Bại *0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-07-02 19:35 4-3 Guangzhou Evergrande Taobao 0-1 Bại *0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-06-25 19:35 Guangzhou Evergrande Taobao 2-0 0-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
CFC 2017-06-21 20:00 Guangzhou Evergrande Taobao 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-06-17 15:30 0-2 Guangzhou Evergrande Taobao 0-1 Thắng *1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-06-03 15:30 1-3 Guangzhou Evergrande Taobao 1-1 Thắng *1/1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AFC CL 2017-05-30 18:00 2-1 Guangzhou Evergrande Taobao 1-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-05-26 18:00 Guangzhou Evergrande Taobao 2-0 1-0 Thắng 2 Hòa Xỉu Chẵn
AFC CL 2017-05-23 20:00 Guangzhou Evergrande Taobao 1-0 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-05-19 20:00 Guangzhou Evergrande Taobao 2-1 2-0 Thắng 1/1.5 Thua kèo Hòa Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-05-14 15:00 0-1 Guangzhou Evergrande Taobao 0-0 Thắng *1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
AFC CL 2017-05-09 18:30 Guangzhou Evergrande Taobao 2-2 1-1 Hòa 1 Thua kèo Tài Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-05-05 19:35 Guangzhou Evergrande Taobao 3-2 1-2 Thắng 1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ
CFC 2017-05-02 19:00 1-2 Guangzhou Evergrande Taobao 0-2 Thắng Tài Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-04-29 19:35 2-4 Guangzhou Evergrande Taobao 1-3 Thắng *1/1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AFC CL 2017-04-25 20:00 0-6 Guangzhou Evergrande Taobao 0-2 Thắng *3/3.5 Thắng kèo Tài Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-04-21 19:35 Guangzhou Evergrande Taobao 2-1 0-0 Thắng 2 Thua kèo Xỉu Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-04-16 19:35 0-3 Guangzhou Evergrande Taobao 0-1 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC CL 2017-04-12 18:00 0-0 Guangzhou Evergrande Taobao 0-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-04-08 19:35 Guangzhou Evergrande Taobao 2-2 1-1 Hòa 1/1.5 Thua kèo Tài Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-04-01 19:35 Guangzhou Evergrande Taobao 3-2 2-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC CL 2017-03-14 20:00 Guangzhou Evergrande Taobao 1-1 1-0 Hòa 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-03-10 19:35 2-1 Guangzhou Evergrande Taobao 0-1 Bại *0.5 Thua kèo Tài Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-03-05 19:35 Guangzhou Evergrande Taobao 2-1 1-1 Thắng 1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ
AFC CL 2017-03-01 18:00 2-2 Guangzhou Evergrande Taobao 2-1 Hòa *0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
China Lea 2017-02-25 20:00 Guangzhou Evergrande Taobao 1-0 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
AFC CL 2017-02-22 20:00 Guangzhou Evergrande Taobao 7-0 3-0 Thắng 2.5/3 Thắng kèo Tài Lẻ
INT CF 2017-01-24 23:00 3-4 Guangzhou Evergrande Taobao 2-2 Thắng Tài Lẻ
CSL NYCup 2017-01-02 15:10 Guangzhou Evergrande Taobao 0-0 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
CSL NYCup 2016-12-31 13:30 Guangzhou Evergrande Taobao 4-0 1-0 Thắng Tài Chẵn
CFC 2016-11-27 19:00 2-2 Guangzhou Evergrande Taobao 1-1 Hòa Tài Chẵn
CFC 2016-11-20 19:35 Guangzhou Evergrande Taobao 1-1 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
Siêu Cup TQ 2016-10-30 19:30 Guangzhou Evergrande Taobao 4-0 2-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
Siêu Cup TQ 2016-10-26 19:35 2-0 Guangzhou Evergrande Taobao 0-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
AFC CL 2018-02-14 17:00 Guangzhou Evergrande Taobao 1-1 Buriram Utd. 1-0 Hòa 1.5/2 Thắng kèo Xỉu Chẵn
THA PR 2018-02-09 20:00 Buriram Utd. 2-1 0-0 Thắng 1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2018-02-03 18:05 Buriram Utd. 1-0 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
THA SC 2018-01-19 20:00 Buriram Utd. 2-2 2-1 Hòa Tài Chẵn
INT CF 2018-01-13 18:00 Buriram Utd. 1-1 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
THA PR 2017-11-18 19:00 1-2 Buriram Utd. 1-0 Thắng *1 Hòa Xỉu Lẻ
THA PR 2017-11-12 19:00 1-3 Buriram Utd. 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
THA PR 2017-11-08 20:00 Buriram Utd. 4-0 3-0 Thắng Tài Chẵn
THA PR 2017-10-22 20:00 0-1 Buriram Utd. 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
TH FC 2017-10-18 20:00 1-0 Buriram Utd. 0-0 Bại Xỉu Lẻ
THA PR 2017-10-14 20:00 Buriram Utd. 5-2 1-1 Thắng Tài Lẻ
THA LC 2017-10-11 19:00 Buriram Utd. 0-2 0-0 Bại Xỉu Chẵn
THA LC 2017-10-01 20:00 1-1 Buriram Utd. 0-1 Hòa Xỉu Chẵn
TH FC 2017-09-27 20:00 0-2 Buriram Utd. 0-1 Thắng Xỉu Chẵn
THA PR 2017-09-24 20:00 0-2 Buriram Utd. 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
THA PR 2017-09-20 21:00 Buriram Utd. 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
THA PR 2017-09-16 19:00 1-5 Buriram Utd. 1-4 Thắng Tài Chẵn
THA PR 2017-09-10 20:00 Buriram Utd. 1-0 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
THA PR 2017-08-06 19:00 0-7 Buriram Utd. 0-1 Thắng Tài Lẻ
TH FC 2017-08-02 19:00 Buriram Utd. 5-1 3-0 Thắng Tài Chẵn
THA PR 2017-07-29 21:00 Buriram Utd. 4-0 2-0 Thắng Tài Chẵn
THA LC 2017-07-26 20:00 1-2 Buriram Utd. 1-1 Thắng Tài Lẻ
THA PR 2017-07-09 20:00 1-1 Buriram Utd. 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
THA PR 2017-07-05 19:00 Buriram Utd. 1-0 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
THA PR 2017-07-01 20:00 0-2 Buriram Utd. 0-1 Thắng *1/1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
THA PR 2017-06-28 19:00 Buriram Utd. 2-0 2-0 Thắng Xỉu Chẵn
THA PR 2017-06-24 20:00 0-2 Buriram Utd. 0-0 Thắng *1/1.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
TH FC 2017-06-21 20:00 0-1 Buriram Utd. 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
THA PR 2017-06-17 20:00 Buriram Utd. 2-0 1-0 Thắng Xỉu Chẵn
INT CF 2017-06-04 19:00 3-5 Buriram Utd. 0-3 Thắng Tài Chẵn
THA PR 2017-05-27 20:00 Buriram Utd. 2-1 1-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
THA PR 2017-05-21 19:00 2-2 Buriram Utd. 1-1 Hòa Tài Chẵn
THA PR 2017-05-17 18:45 Buriram Utd. 3-0 2-0 Thắng Tài Lẻ
THA PR 2017-05-13 18:45 1-3 Buriram Utd. 0-0 Thắng *1/1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
THA PR 2017-05-07 19:00 Buriram Utd. 3-4 1-3 Bại 1 Thua kèo Tài Lẻ
THA PR 2017-05-03 20:00 2-1 Buriram Utd. 0-1 Bại *0.5 Thua kèo Hòa Lẻ
THA PR 2017-04-29 21:00 Buriram Utd. 3-0 1-0 Thắng 2.5/3 Thắng kèo Xỉu Lẻ
THA PR 2017-04-23 19:00 1-2 Buriram Utd. 1-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Hòa Lẻ
THA PR 2017-04-18 19:00 Buriram Utd. 3-0 2-0 Thắng 3 Hòa Xỉu Lẻ
THA PR 2017-04-09 20:00 1-1 Buriram Utd. 1-1 Hòa Xỉu Chẵn
THA PR 2017-04-03 20:00 Buriram Utd. 2-0 1-0 Thắng Xỉu Chẵn
THA PR 2017-03-11 20:00 0-0 Buriram Utd. 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
THA PR 2017-03-08 19:00 Buriram Utd. 4-0 3-0 Thắng Tài Chẵn
THA PR 2017-03-04 20:00 1-5 Buriram Utd. 0-2 Thắng Tài Chẵn
THA PR 2017-02-25 18:45 Buriram Utd. 2-0 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
THA PR 2017-02-18 20:00 1-2 Buriram Utd. 0-1 Thắng Tài Lẻ
THA PR 2017-02-12 19:00 Buriram Utd. 2-2 0-2 Hòa Tài Chẵn
INT CF 2017-02-04 19:00 1-3 Buriram Utd. 1-0 Thắng Tài Chẵn
INT CF 2017-01-14 20:00 Buriram Utd. 1-0 1-0 Thắng Xỉu Lẻ
INT CF 2017-01-10 18:00 Buriram Utd. 5-2 0-0 Thắng Tài Lẻ
INT CF 2016-12-23 19:30 0-2 Buriram Utd. 0-0 Thắng Xỉu Chẵn
INT CF 2016-10-03 19:00 Buriram Utd. 1-1 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
THA PR 2016-09-24 20:00 0-0 Buriram Utd. 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
THA PR 2016-09-17 20:00 2-0 Buriram Utd. 1-0 Bại Xỉu Chẵn
THA LC 2016-09-14 19:00 0-0 Buriram Utd. 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
THA PR 2016-09-10 20:00 Buriram Utd. 2-1 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Hòa Lẻ
THA PR 2016-08-20 21:00 1-2 Buriram Utd. 0-1 Thắng Tài Lẻ
THA LC 2016-08-17 19:00 Buriram Utd. 3-1 1-1 Thắng Tài Chẵn
THA PR 2016-08-13 20:00 Buriram Utd. 1-1 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
THA LC 2016-08-10 20:00 2-2 Buriram Utd. 1-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
THA PR 2016-08-07 20:00 4-4 Buriram Utd. 1-1 Hòa Tài Chẵn