Thành tích sân nhà

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
AFC CL 2018-03-13 18:00 Ulsan Hyundai Horang-i 0-1 Shanghai SIPG 0-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
KOR D1 2018-03-10 15:00 Ulsan Hyundai Horang-i 0-2 0-1 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
AFC CL 2018-03-07 20:00 Shanghai SIPG 2-2 Ulsan Hyundai Horang-i 1-1 Hòa 1 Thắng kèo Tài Chẵn
KOR D1 2018-03-01 13:00 2-0 Ulsan Hyundai Horang-i 0-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
AFC CL 2018-02-20 18:00 Ulsan Hyundai Horang-i 2-1 Kawasaki Frontale 1-0 Thắng 0 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC CL 2018-02-13 16:30 Melbourne Victory 3-3 Ulsan Hyundai Horang-i 2-2 Hòa 0 Hòa Tài Chẵn
INT CF 2018-01-28 23:00 2-1 Ulsan Hyundai Horang-i 2-0 Bại Tài Lẻ
INT CF 2018-01-26 23:10 1-0 Ulsan Hyundai Horang-i 0-0 Bại *0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
INT CF 2018-01-16 23:00 2-2 Ulsan Hyundai Horang-i 1-1 Hòa 0 Hòa Tài Chẵn
INT CF 2017-12-21 20:00 Ulsan Hyundai Horang-i 3-2 2-0 Thắng Tài Lẻ
KFAC 2017-12-03 12:30 Ulsan Hyundai Horang-i 0-0 0-0 Hòa 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
KFAC 2017-11-29 18:30 1-2 Ulsan Hyundai Horang-i 0-1 Thắng 0 Thắng kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-11-19 14:00 1-2 Ulsan Hyundai Horang-i 0-1 Thắng *0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-11-05 14:00 Ulsan Hyundai Horang-i 1-2 0-0 Bại *0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-10-28 14:00 3-0 Ulsan Hyundai Horang-i 3-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-10-22 14:00 Ulsan Hyundai Horang-i 0-1 0-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
KOR D1 2017-10-15 14:00 2-0 Ulsan Hyundai Horang-i 1-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-10-08 14:00 1-1 Ulsan Hyundai Horang-i 0-1 Hòa *0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-10-01 14:00 1-1 Ulsan Hyundai Horang-i 0-0 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
KFAC 2017-09-27 18:30 Ulsan Hyundai Horang-i 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
KOR D1 2017-09-23 17:00 Ulsan Hyundai Horang-i 1-0 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
KOR D1 2017-09-20 18:30 Ulsan Hyundai Horang-i 3-2 1-0 Thắng 1 Hòa Tài Lẻ
KOR D1 2017-09-17 17:00 2-1 Ulsan Hyundai Horang-i 1-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-09-09 18:00 Ulsan Hyundai Horang-i 4-2 2-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
INT CF 2017-09-01 19:00 0-3 Ulsan Hyundai Horang-i 0-2 Thắng Tài Lẻ
KOR D1 2017-08-19 18:00 1-1 Ulsan Hyundai Horang-i 1-1 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-08-13 18:00 Ulsan Hyundai Horang-i 1-1 1-1 Hòa 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
KFAC 2017-08-09 18:30 Ulsan Hyundai Horang-i 3-1 1-1 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
KOR D1 2017-08-06 18:00 0-1 Ulsan Hyundai Horang-i 0-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
KOR D1 2017-08-02 18:30 Ulsan Hyundai Horang-i 1-1 1-1 Hòa 0 Hòa Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-07-22 18:00 Ulsan Hyundai Horang-i 1-1 1-1 Hòa Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-07-19 18:30 0-1 Ulsan Hyundai Horang-i 0-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
KOR D1 2017-07-15 18:00 Ulsan Hyundai Horang-i 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
KOR D1 2017-07-12 18:30 1-3 Ulsan Hyundai Horang-i 1-1 Thắng Tài Chẵn
KOR D1 2017-07-08 18:00 4-0 Ulsan Hyundai Horang-i 1-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Chẵn
KOR D1 2017-07-01 18:00 Ulsan Hyundai Horang-i 2-1 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-06-28 18:00 0-0 Ulsan Hyundai Horang-i 0-0 Hòa Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-06-24 18:00 Ulsan Hyundai Horang-i 1-2 1-0 Bại 0.5/1 Thua kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-06-21 18:30 Ulsan Hyundai Horang-i 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
KOR D1 2017-06-17 17:00 1-2 Ulsan Hyundai Horang-i 0-0 Thắng Tài Lẻ
KOR D1 2017-05-27 18:00 0-0 Ulsan Hyundai Horang-i 0-0 Hòa 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-05-20 17:00 Ulsan Hyundai Horang-i 1-0 0-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
KFAC 2017-05-17 18:00 1-2 Ulsan Hyundai Horang-i 0-0 Thắng Tài Lẻ
KOR D1 2017-05-14 14:00 Ulsan Hyundai Horang-i 0-0 0-0 Hòa *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AFC CL 2017-05-10 18:00 2-3 Ulsan Hyundai Horang-i 2-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-05-06 13:00 1-2 Ulsan Hyundai Horang-i 0-2 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-05-03 14:00 Ulsan Hyundai Horang-i 1-0 1-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
KOR D1 2017-04-30 16:00 1-2 Ulsan Hyundai Horang-i 1-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC CL 2017-04-26 18:30 Ulsan Hyundai Horang-i 0-4 0-0 Bại 0 Thua kèo Tài Chẵn
KOR D1 2017-04-22 14:00 5-0 Ulsan Hyundai Horang-i 1-0 Bại 0 Thua kèo Tài Lẻ
KFAC 2017-04-19 18:30 Ulsan Hyundai Horang-i 3-1 0-1 Thắng Tài Chẵn
KOR D1 2017-04-16 14:00 Ulsan Hyundai Horang-i 1-1 1-1 Hòa Xỉu Chẵn
AFC CL 2017-04-12 20:30 1-0 Ulsan Hyundai Horang-i 1-0 Bại *0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
KOR D1 2017-04-08 14:00 1-1 Ulsan Hyundai Horang-i 0-0 Hòa 0 Hòa Hòa Chẵn
KOR D1 2017-04-02 14:00 Ulsan Hyundai Horang-i 2-1 1-1 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
KOR D1 2017-03-19 14:00 Ulsan Hyundai Horang-i 0-1 0-1 Bại Xỉu Lẻ
AFC CL 2017-03-14 18:30 Ulsan Hyundai Horang-i 0-0 0-0 Hòa 1/1.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
KOR D1 2017-03-11 14:00 3-0 Ulsan Hyundai Horang-i 0-0 Bại Tài Lẻ
KOR D1 2017-03-04 14:00 Ulsan Hyundai Horang-i 2-1 0-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC CL 2017-02-28 18:30 Ulsan Hyundai Horang-i 6-0 3-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AFC CL 2017-02-21 18:00 2-0 Ulsan Hyundai Horang-i 0-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn

Thành tích sân khách

Trận đấu Thời gian Đội nhà Tỷ số Đội khách HT Thắng thua Á Tỷ lệ trungh bình Châu âu.Kèo Châu Á O/U Odd/Even
AFC CL 2018-03-13 18:00 Ulsan Hyundai Horang-i 0-1 Shanghai SIPG 0-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
Siêu Cup TQ 2018-03-10 19:35 0-2 Shanghai SIPG 0-1 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Xỉu Chẵn
AFC CL 2018-03-07 20:00 Shanghai SIPG 2-2 Ulsan Hyundai Horang-i 1-1 Hòa 1 Thua kèo Tài Chẵn
Siêu Cup TQ 2018-03-03 19:35 Shanghai SIPG 8-0 3-0 Thắng 1.5 Thắng kèo Tài Chẵn
AFC CL 2018-02-20 20:00 Shanghai SIPG 4-1 Melbourne Victory 2-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC CL 2018-02-13 18:00 Kawasaki Frontale 0-1 Shanghai SIPG 0-1 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AFC CL 2018-01-30 19:35 Shanghai SIPG 1-0 0-0 Thắng Xỉu Lẻ
INT CF 2018-01-18 23:00 0-1 Shanghai SIPG 0-1 Thắng 1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
CFC 2017-11-26 20:00 Shanghai SIPG 3-2 1-1 Thắng 1 Hòa Tài Lẻ
CFC 2017-11-19 19:35 1-0 Shanghai SIPG 1-0 Bại *0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-11-04 15:00 Shanghai SIPG 2-3 1-2 Bại 1/1.5 Thua kèo Tài Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-10-29 15:00 2-4 Shanghai SIPG 1-0 Thắng *0.5/1 Thắng kèo Tài Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-10-22 19:35 Shanghai SIPG 1-2 0-1 Bại 1/1.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
AFC CL 2017-10-18 18:30 1-0 Shanghai SIPG 1-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-10-14 15:30 3-3 Shanghai SIPG 2-3 Hòa *1.5 Thua kèo Tài Chẵn
CFC 2017-09-30 19:35 1-4 Shanghai SIPG 1-2 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC CL 2017-09-27 20:00 Shanghai SIPG 1-1 1-1 Hòa 0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-09-22 19:35 0-1 Shanghai SIPG 0-1 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-09-16 19:35 Shanghai SIPG 6-1 0-0 Thắng 1/1.5 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC CL 2017-09-12 20:00 4-0 Shanghai SIPG 2-0 Bại 0.5 Thua kèo Tài Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-09-09 19:35 Shanghai SIPG 3-1 2-0 Thắng 1.5/2 Thắng kèo Tài Chẵn
AFC CL 2017-08-22 20:00 Shanghai SIPG 4-0 2-0 Thắng 0/0.5 Thắng kèo Tài Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-08-19 17:30 2-1 Shanghai SIPG 0-0 Bại *0.5/1 Thua kèo Hòa Lẻ
CFC 2017-08-16 19:35 Shanghai SIPG 2-1 0-1 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Xỉu Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-08-13 19:35 Shanghai SIPG 3-2 1-0 Thắng 1.5/2 Thua kèo Tài Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-08-10 19:35 2-2 Shanghai SIPG 0-1 Hòa *0/0.5 Thua kèo Tài Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-08-06 19:35 Shanghai SIPG 0-0 0-0 Hòa 0.5/1 Thua kèo Xỉu Chẵn
CFC 2017-08-03 19:35 Shanghai SIPG 4-0 2-0 Thắng 1 Thắng kèo Tài Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-07-30 19:35 2-1 Shanghai SIPG 0-1 Bại 0 Thua kèo Hòa Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-07-22 19:35 Shanghai SIPG 2-2 0-0 Hòa 0 Hòa Tài Chẵn
CFC 2017-07-19 18:00 3-0 Shanghai SIPG 1-0 Bại 0 Thua kèo Tài Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-07-15 15:30 1-3 Shanghai SIPG 0-1 Thắng *1 Thắng kèo Tài Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-07-09 15:30 4-2 Shanghai SIPG 3-0 Bại *1 Thua kèo Tài Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-07-01 19:35 0-1 Shanghai SIPG 0-0 Thắng *0/0.5 Thắng kèo Xỉu Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-06-25 19:35 Shanghai SIPG 4-1 1-0 Thắng 2/2.5 Thắng kèo Tài Lẻ
CFC 2017-06-21 18:00 1-1 Shanghai SIPG 1-0 Hòa Xỉu Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-06-18 19:35 1-1 Shanghai SIPG 1-1 Hòa *0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-06-03 19:35 Shanghai SIPG 4-1 0-0 Thắng 2 Thắng kèo Tài Lẻ
AFC CL 2017-05-31 20:00 2-3 Shanghai SIPG 0-2 Thắng 0 Thắng kèo Tài Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-05-27 19:35 Shanghai SIPG 5-1 1-0 Thắng 1 Thắng kèo Tài Chẵn
AFC CL 2017-05-24 20:00 Shanghai SIPG 2-1 2-1 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-05-20 15:30 1-3 Shanghai SIPG 1-1 Thắng 0 Thắng kèo Tài Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-05-14 19:35 0-1 Shanghai SIPG 0-1 Thắng *1 Hòa Xỉu Lẻ
AFC CL 2017-05-10 18:00 3-2 Shanghai SIPG 2-2 Bại *0.5 Thua kèo Tài Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-05-06 19:35 Shanghai SIPG 3-0 1-0 Thắng 2 Thắng kèo Hòa Lẻ
CFC 2017-05-03 19:35 0-2 Shanghai SIPG 0-2 Thắng Xỉu Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-04-30 19:35 1-1 Shanghai SIPG 0-0 Hòa *1 Thua kèo Xỉu Chẵn
AFC CL 2017-04-26 19:30 Shanghai SIPG 4-2 3-1 Thắng 1 Thắng kèo Tài Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-04-21 19:35 Shanghai SIPG 3-0 2-0 Thắng 1 Thắng kèo Tài Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-04-15 19:35 1-1 Shanghai SIPG 0-1 Hòa *0.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
AFC CL 2017-04-11 18:30 1-0 Shanghai SIPG 1-0 Bại 0.5 Thua kèo Xỉu Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-04-07 19:35 Shanghai SIPG 2-1 1-0 Thắng 0.5/1 Thắng kèo Tài Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-04-01 19:35 3-2 Shanghai SIPG 2-0 Bại 0/0.5 Thua kèo Tài Lẻ
AFC CL 2017-03-15 19:30 Shanghai SIPG 3-2 2-0 Thắng 0.5 Thắng kèo Tài Lẻ
Siêu Cup TQ 2017-03-10 19:35 Shanghai SIPG 2-0 1-0 Thắng 2/2.5 Thua kèo Xỉu Chẵn
Siêu Cup TQ 2017-03-04 19:35 Shanghai SIPG 5-1 2-1 Thắng 1.5/2 Thắng kèo Tài Chẵn
AFC CL 2017-02-28 19:30 Shanghai SIPG 5-1 4-1 Thắng Tài Chẵn
AFC CL 2017-02-21 18:30 0-1 Shanghai SIPG 0-0 Thắng 0 Thắng kèo Xỉu Lẻ
AFC CL 2017-02-07 19:30 Shanghai SIPG 3-0 2-0 Thắng 3 Hòa Xỉu Lẻ
INT CF 2017-01-17 00:15 2-2 Shanghai SIPG 0-2 Hòa Tài Chẵn
INT CF 2017-01-13 01:00 1-0 Shanghai SIPG 0-0 Bại Xỉu Lẻ